Atestare conducatori auto si coordonatori transport
CARNET T.I.R.
Codul FISCAL
HOTARARE Nr. 1336/2023 din 29 decembrie 2023 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal - in vigoare incepand din 28.02.2014
HOTARARE Nr. 1347 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2011
HOTARARE Nr. 1017/2015 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal - in vigoare din 10.07.2015
HOTARARE Nr. 84 din 6 martie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 - S-a abrogat actul modificat
LEGE Nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal - in vigoare din 06.01.2017
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale- S-a abrogat actul modificat
ORDONANTA Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
HOTARARE Nr. 488 din 28 aprilie 2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004- S-a abrogat actul modificat
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
ORDIN Nr. 1746 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea modelului Âşi conĂžinutului formularului (300) "Decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ"
HOTARARE Nr. 1697 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2009
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
ORDIN Nr. 1498 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea modelului Âşi conĂžinutului formularului (301) Decont special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - in vigoare din 01.01.2009
ACT ADIÞIONAL Nr. 1 din 3 martie 2008 la Contractul colectiv de muncã unic la nivelul ramurii de gospodãrie comunalã, locativã ºi transporturi locale pe anii 2007 - 2011 (înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei cu nr. 872/21.03.2007)
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
CONTRACT MUNCÃ Nr. 722/03 din 24 ianuarie 2008
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal - in vigoare incepand din 01.01.2008
ORDIN Nr. 2250 din 21 noiembrie 2007 privind aprobarea Procedurii de soluĂžionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ depuse ĂŽn condiĂžiile titlului VI
ORDIN Nr. 1857 din 1 noiembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei de soluĂžionare a deconturilor cu sume negative de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu opĂžiune de rambursare
ORDIN Nr. 1823 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea InstrucĂžiunilor de aplicare a mĂŁsurilor de simplificare ĂŽn domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ privind operaĂžiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale, Âşi a InstrucĂžiunilor de aplicare a mĂŁsurilor de simplificare ĂŽn domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ privind retururile de bunuri ĂŽn spaĂžiul comunitar Âşi tratamentul fiscal al reparaĂžiilor efectuate ĂŽn perioada de garanĂžie Âşi postgaranĂžie
HOTARARE Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - ABROGAT
LEGE Nr. 130 din 16 octombrie 1996 privind contractul colectiv de muncĂŁ
Hotarare nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile ºi obligaÞiile personalului autoritãÞilor ºi instituÞiilor publice pe perioada delegãrii ºi detaºãrii În altã localitate, precum ºi În cazul deplasãrii, În cadrul localitãÞii, În interesul serviciului - Abrogat
ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabil
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Codul VAMAL al Romaniei
Conducatori auto
Contraventii
Delegare / Detasare
Directive si Regulamente UE
E-Sigiliu
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
Licente ARR
Noul cod RUTIER
Perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Restrictii de circulatie
RO e-Factura
RO e-Transport
Societati comerciale