Atestare conducatori auto si coordonatori transport
Codul Vamal al Romaniei
Conducatori auto
Conducatori auto
Conducatori auto
ORDIN Nr. 60 din 21 ianuarie 2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare si detasare, precum si a sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal - varianta actualizata
HOTARARE Nr. 1017/2015 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal varianta actualizata
HOTARÂRE Nr. 84 din 6 martie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004
LEGE Nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative
HOTARÂRE Nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar - varianta actualizata
LEGE Nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale.
ORDONANTA Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
LEGE Nr. 277 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 92 din 30 iunie 2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
CONTRACT MUNCĂ Nr. 225/05 din 15 aprilie 2009 Contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din reţeaua medicală a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe perioada 2009 - 2011, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 225/05/15.04.2009
HOTĂRÂRE Nr. 488 din 28 aprilie 2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 4 din 11 februarie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
ORDIN Nr. 1746 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
HOTĂRÂRE Nr. 1697 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2009
HOTĂRÂRE Nr. 1677 din 10 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
ORDIN Nr. 1498 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) Decont special de taxă pe valoarea adăugată
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009
ACT ADIŢIONAL Nr. 1 din 3 martie 2008 la Contractul colectiv de muncă unic la nivelul ramurii de gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale pe anii 2007 - 2011 (înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 872/21.03.2007)
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
CONTRACT MUNCĂ Nr. 722/03 din 24 ianuarie 2008
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal varianta actualizata
ORDIN Nr. 2250 din 21 noiembrie 2007 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VI
ORDIN Nr. 1857 din 1 noiembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare
ORDIN Nr. 1823 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie
HOTĂRÂRE Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
LEGE Nr. 130 din 16 octombrie 1996 privind contractul colectiv de muncă
Hotarare nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului - Abrogat
Hotarare nr. 518 din 10 iulie 1995 (cu modificarile ulterioare) privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabil
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Contraventii
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
Licente ARR
Noul cod rutier
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Societati comerciale