închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Atestare conducatori auto si coordonatori transport
CARNET T.I.R.
Codul Vamal al Romaniei
Conducatori auto
Conducatori auto
Contraventii
Delegare / Detasare
Directive si Regulamente UE
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
Licente ARR
Noul cod rutier
Perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Restrictii de circulatie
RO e-Factura
RO e-Transport
Societati comerciale
ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 4 octombrie 2021pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
LEGE Nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Hotararea de Guvern nr. 667/18.05.2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum si modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructuri
Ordinul 2520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii
LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicata - Codul Muncii
LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 106/2022 din 30 iunie 2022 pentru sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina si pentru modificarea art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG Nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 84/2022 din 16 iunie 2022 privind combaterea actiunilor speculative si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003
LEGE Nr. 40/2011 pentru modificarea Âşi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
ORDONANTA Nr. 16/2022 din 15 iulie 2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale
LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** RepublicatĂŁ - Codul muncii
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 5/2016 din 10 martie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
ORDIN Nr. 44 din 19 august 2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acĂžionarilor ĂŽn cadrul adunĂŁrilor generale ale societĂŁĂžilor comerciale
LEGE Nr. 224 din 5 iunie 2009 privind aprobarea OrdonanÞei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
ORDIN Nr. 691 din 18 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Înregistrarea ºi identificarea operatorilor economici stabiliÞi În România
ORDIN Nr. 113 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea InstrucĂžiunilor pentru organizarea Âşi desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de control oficial ĂŽn unitĂŁĂžile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare Âşi comercializare a produselor Âşi subproduselor alimentare de origine nonanimalĂŁ
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de servicii
LEGE Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii ĂŽn muncĂŁ
HOTÃRÂRE Nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã nr. 319/2006
LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii
LEGE Nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaĂžional privat
LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societĂŁĂžile comerciale, actualizata, valabila din 29 iunie 2007