Atestare conducatori auto si coordonatori transport
Codul Vamal al Romaniei
Conducatori auto
Conducatori auto
Conducatori auto
Contraventii
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
Licente ARR
Noul cod rutier
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Societati comerciale
LEGE Nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Ordinul 2520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii
LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicata - Codul Muncii
LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003
OUG Nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
Ordonanta de urgenta nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003
LEGE Nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată - Codul muncii
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 5/2016 din 10 martie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
ORDIN Nr. 44 din 19 august 2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale
LEGE Nr. 224 din 5 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
ORDIN Nr. 691 din 18 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea şi identificarea operatorilor economici stabiliţi în România
ORDIN Nr. 113 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
LEGE Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
HOTĂRÂRE Nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii
LEGE Nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, actualizata, valabila din 29 iunie 2007