Atestare conducatori auto si coordonatori transport
ORDIN Nr. 1324/2022 din 26 iulie 2022 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspectiilor si controlului asupra transporturilor rutiere, a activitatilor conexe acestora, a activitatii centrelor de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activitatii scolilor de conducatori auto si a activitatii instructorilor auto autorizati, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 995/2011
ORDIN Nr. 604 din 9 iulie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitatii de transport rutier - S-a abrogat actul modificat
ORDIN Nr. 516 din 25 iunie 2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite si pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia - S-a abrogat actul modificat
ORDIN Nr. 521 din 19 martie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite- S-a abrogat actul modificat
ORDIN Nr. 2185 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier - S-a abrogat actul modificat
ORDIN Nr. 1044 din 18 decembrie 2003privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase
ORDIN Nr. 597 din 21 aprilie 2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a certificatului de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite- ABROGAT
ORDIN Nr. 2026 din 20 decembrie 2002 pentru aprobarea Partii a II-a -Norme de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere - din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere - ABROGAT
ORDIN Nr. 761 din 21 decembrie 1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier- ABROGAT
ORDIN Nr. 82 din 27 februarie 1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesionala pentru soferii care efectueaza transporturi de produse clasificate periculoase in conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.) - ABROGAT
CARNET T.I.R.
Codul FISCAL
Codul VAMAL al Romaniei
Conducatori auto
Contraventii
Delegare / Detasare
Directive si Regulamente UE
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
Licente ARR
Noul cod RUTIER
Perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Restrictii de circulatie
RO e-Factura
RO e-Transport
Societati comerciale