închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Atestare conducatori auto si coordonatori transport
ORDIN Nr. 604 din 9 iulie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregĂŁtirea Âşi atestarea profesionalĂŁ a persoanelor care conduc permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de transport rutier
ORDIN Nr. 516 din 25 iunie 2007 pentru modificarea ºi completarea Ordinului ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinÞei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiÞiilor de obÞinere a atestatului profesional de cãtre conducãtorii auto care efectueazã transport rutier de mãrfuri cu vehicule a cãror masã maximã autorizatã este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane ºi transport rutier cu vehicule având mase ºi/sau dimensiuni de gabarit depãºite ºi pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia
ORDIN Nr. 521 din 19 martie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinÞei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiÞiilor de obÞinere a atestatului profesional de cãtre conducãtorii auto care efectueazã transport rutier de mãrfuri cu vehicule a cãror masã maximã autorizatã este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ºi transport rutier cu vehicule având mase ºi/sau dimensiuni de gabarit depãºite
ORDIN Nr. 2185 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier
ORDIN Nr. 1044 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregãtirea profesionalã ºi examinarea consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar sau pe cãile navigabile interioare al mãrfurilor periculoase
ORDIN Nr. 597 din 21 aprilie 2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiÞiilor de obÞinere a atestatului profesional de cãtre conducãtorii auto care efectueazã transport rutier de mãrfuri cu vehicule a cãror masã maximã autorizatã este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ºi transport rutier cu vehicule având mase ºi/sau dimensiuni de gabarit depãºite
ORDIN Nr. 2026 din 20 decembrie 2002 pentru aprobarea PĂŁrĂžii a II-a -
ORDIN Nr. 761 din 21 decembrie 1999 privind desemnarea, pregĂŁtirea Âşi atestarea profesionalĂŁ a persoanelor care conduc permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de transport rutier
ORDIN Nr. 82 din 27 februarie 1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesionalĂŁ pentru Âşoferii care efectueazĂŁ transporturi de produse clasificate periculoase ĂŽn conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.)
Codul Vamal al Romaniei
Conducatori auto
Conducatori auto
Conducatori auto
Contraventii
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
Licente ARR
Noul cod rutier
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Societati comerciale