Atestare conducatori auto si coordonatori transport
CARNET T.I.R.
Codul FISCAL
Codul VAMAL al Romaniei
Conducatori auto
ORDONANTA Nr. 4/2024 din 18 ianuarie 2024 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
ORDIN Nr. 748/2024 din 7 martie 2024 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
ORDIN Nr. 3 din 16 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011- ABROGAT
CONTRACT MUNCA Nr. 225/05 din 15 aprilie 2009 Contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati din reteaua medicala a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe perioada 2009 - 2011, inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sub nr. 225/05/15.04.2009
ORDIN Nr. 2171/2022 din 25 noiembrie 2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca
ORDIN Nr. 1178/2023 din 29 mai 2023 privind stabilirea unor derogari de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A
HOTARARE Nr. 693/2018 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control in transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control in transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza
ORDIN Nr. 1548 din 17 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 42/2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto si a anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere- S-A ABROGAT ACTUL MODIFICAT
ORDIN Nr. 42 din 16 ianuarie 2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto- ABROGAT
LEGE Nr. 296/2023 din 26 octombrie 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
LEGE Nr. 226/2023 din 14 iulie 2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 34/2022 din 30 martie 2022 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si unele masuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01
HOTARARE Nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier
ORDIN Nr. 1934 din 19 octombrie 2006 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.044/2003
ORDIN Nr. 1095 din 13 iunie 2006 privind modificarea anexei nr. 11 la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei- ABROGAT
ORDIN Nr. 7 din 7 ianuarie 2004 pentru modificarea art. 20 din Instructiunile privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003- ABROGAT
Contraventii
Delegare / Detasare
Directive si Regulamente UE
E-Sigiliu
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
Licente ARR
Noul cod RUTIER
Perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Restrictii de circulatie
RO e-Factura
RO e-Transport
Societati comerciale