Atestare conducatori auto si coordonatori transport
Codul Vamal al Romaniei
Conducatori auto
Conducatori auto
LEGE Nr. 353/2015 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora
ORDIN Nr. 1249/132/2018 din 10 august 2018 privind instituirea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica, in zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si in zilele de sarbatoare legala
ORDIN Nr. 766/62/2019 din 22 aprilie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
ORDIN Nr. 3 din 16 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011
Regulament (UE) 2016/403 privind incalcarile grave ale normelor UE
HOTĂRÂRE Nr. 693/2018 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză
ORDIN Nr. 1548 din 17 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă
ORDIN Nr. 42 din 16 ianuarie 2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă - ACTUALIZAT
LEGE Nr. 52 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
ORDONANŢĂ Nr. 37 din 7 august 2007 Actualizat privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
HOTĂRÂRE Nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier
DECIZIE Nr. 1102 din 22 noiembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane
ORDIN Nr. 1058 din 19 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
ORDONANŢĂ Nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
Directiva 2006/22/CE din 15 martie 2006
Decizia C E din 12 aprilie 2006 ( OJ L99 din 14.4.2007 )
Regulamentul (CE) nr. 561 / 2006.
ORDIN Nr. 1934 din 19 octombrie 2006 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.044/2003
ORDIN Nr. 1095 din 13 iunie 2006 privind modificarea anexei nr. 11 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei
ORDIN Nr. 42 din 16 ianuarie 2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto
LEGE Nr. 335 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
ORDONANŢĂ Nr. 55 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
LEGE Nr. 152 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
ORDONANŢĂ Nr. 25 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
ORDIN Nr. 7 din 7 ianuarie 2004 pentru modificarea art. 20 din Instrucţiunile privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003
ORDIN Nr. 1061 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere
LEGE Nr. 466 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale
ORDONANŢĂ Nr. 17 din 24 ianuarie 2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoaneAbrogat
Conducatori auto
Contraventii
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
Licente ARR
Noul cod rutier
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Societati comerciale