LEGE Nr. 226/2023 din 14 iulie 2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
                      LEGE  Nr. 226/2023 din 14 iulie 2023
privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 659 din 18 iulie 2023

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementeaza aplicarea tarifelor rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, stabilite in functie de perioada sau de distanta parcursa.
    (2) Tarifele prevazute la alin. (1) se aplica nediscriminatoriu, fara a se limita la motive legate de:
    a) nationalitatea utilizatorului;
    b) statul membru sau tara terta de stabilire a operatorului de transport;
    c) statul membru sau tara terta de inmatriculare a vehiculului;
    d) originea sau destinatia operatiunii de transport.
    ART. 2
    în intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) autorizare - proces definit si gestionat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructuri Rutiere din Romania - S.A., denumita in continuare CNAIR, prin care un furnizor SETRE dobandeste calitatea de furnizor SETRo, in conditiile prevazute la art. 14 alin. (3);
    b) distribuitor - persoana juridica romana agreata de catre CNAIR, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi, precum si CNAIR si subunitatile acesteia, care incaseaza rovinieta si inregistreaza informatiile in baza de date a SER;
    c) domeniu SETRE Romania - reteaua de drumuri nationale din Romania, cu exceptia sectoarelor de drum national aflate in intravilanul municipiilor intre indicatoarele de intrare/iesire in/din acestea, pentru utilizarea careia tariful de trecere datorat este colectat prin intermediul unui sistem de tarifare rutiera electronica;
    d) declaratie privind TollRo - set de informatii pus la dispozitia CNAIR de catre furnizorul SETRo intr-un format agreat, care confirma prezenta unui vehicul in domeniul SETRE Romania;
    e) aplicatie mobila - aplicatie a CNAIR dezvoltata pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile si care utilizeaza functia de localizare prin satelit a acestor dispozitive in scopul colectarii, transferului si inregistrarii in baza de date a STRR a informatiilor privind distanta parcursa pe domeniul SETRE Romania, de un anumit vehicul, pentru calculul si incasarea TollRo datorat pentru acesta;
    f) furnizor SETRo - furnizor SETRE autorizat de CNAIR care, in baza contractului comercial incheiat cu aceasta, pune la dispozitia unui utilizator SETRo serviciul de tarifare rutiera electronica in cadrul domeniului SETRE Romania, incaseaza si vireaza TollRo catre CNAIR;
    g) informatii privind TollRo - informatii definite de CNAIR, necesare pentru stabilirea tarifului datorat pentru utilizarea unui vehicul pe domeniul SETRE Romania, in conditiile prevazute la art. 14 alin. (3);
    h) mijloc tehnic - echipament care, prin interfete dedicate, permite verificarea in SER sau STRR, dupa caz, a achitarii corespunzatoare a tarifului rutier pentru un anumit vehicul. Acesta poate fi: terminal de interogare a bazelor de date ale SER sau STRR privind achitarea corespunzatoare a rovinietei sau a TollRo pentru vehiculul verificat sau un sistem de camere video, care pot fi fixe sau mobile, cu rolul de a identifica numarul de inmatriculare al vehiculului, in vederea interogarii automate a bazelor de date ale SER sau STRR privind achitarea corespunzatoare a rovinietei sau a TollRo pentru vehiculul verificat;
    i) neplata TollRo - fapta ce consta in neindeplinirea de catre un utilizator al domeniului SETRE Romania a obligatiei de plata a TollRo datorat, astfel cum este prevazuta in prezenta lege;
    j) OBE - set complet de componente hardware si software, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. k) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutiera electronica si facilitarea schimbului transfrontalier de informatii cu privire la neplata tarifelor rutiere, aprobata prin Legea nr. 203/2022, cu modificarile ulterioare;
    k) OBE invalid - OBE declarat si introdus de furnizorul SETRo intr-o lista specifica, in conditiile prezentei legi;
    l) reteaua de drumuri nationale din Romania - drumurile de interes national prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, administrate de CNAIR;
    m) rovinieta - tariful de utilizare a carui plata pentru un vehicul confera dreptul de a folosi reteaua de drumuri nationale din Romania prevazuta la lit. l), pe parcursul unei perioade date cu acest vehicul;
    n) sistem electronic rovinieta - sistem informatic, denumit in continuare SER, ce permite inregistrarea in format electronic a informatiilor privind achitarea rovinietei, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care aceasta a fost achitata, monitorizarea si controlul achitarii rovinietei prin intermediul mijloacelor tehnice;
    o) STRR - sistem de tarifare rutiera electronica din Romania care asigura colectarea TollRo, in care obligatia utilizatorului de a plati TollRo este declansata si legata exclusiv de detectarea automata a prezentei vehiculului intr-un anumit loc de pe domeniul SETRE Romania, prin comunicare la distanta cu OBE din vehicul, utilizand pozitionarea prin satelit sau prin recunoasterea automata a numarului de inmatriculare al vehiculului; STRR asigura monitorizarea si controlul achitarii tarifului prin intermediul mijloacelor tehnice;
    p) serviciu de tarifare rutiera electronica - serviciu care permite unui utilizator ca, in baza unui contract unic, sa utilizeze un vehicul in unul sau mai multe domenii SETRE;
    q) tarif de utilizare a infrastructurii - tarif perceput in vederea recuperarii costurilor infrastructurii prevazute la lit. ff);
    r) tarif de trecere - o anumita suma platita cu privire la un vehicul in functie de distanta parcursa pe o anumita infrastructura si de tipul vehiculului si in conformitate cu clasa de emisii poluante (EURO), a carei plata confera respectivului vehicul dreptul de a utiliza infrastructurile si care cuprinde un tarif de utilizare a infrastructurii, un tarif bazat pe costurile externe;
    s) tarif de utilizare - o anumita suma a carei plata confera unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, o anumita infrastructura rutiera;
    s) tarif bazat pe costurile externe - tarif perceput in vederea recuperarii costurilor legate de poluarea atmosferica generata de trafic;
    t) tarif mediu ponderat de utilizare a infrastructurii - venitul total provenit din tarifele de trecere pe o perioada data, impartit la numarul de kilometri parcursi de vehicule pe o anumita retea supusa tarifarii in perioada respectiva, atat venitul, cat si kilometrii fiind calculati pentru vehiculele la care se aplica tarifele de trecere;
    t) tarif rutier - tariful definit conform art. 2 alin. (1) lit. t) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2022, aprobata prin Legea nr. 203/2022, cu modificarile ulterioare, care este tarif de utilizare, tarif de trecere sau tarif de concesiune aplicat pe reteaua prevazuta la lit. l);
    u) tarif de concesiune - tarif de trecere perceput de un concesionar in cadrul unui contract de concesiune incheiat in conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servici, cu modificarile si completarile ulterioare;
    v) tichet de ruta - inscrisul in forma electronica in sensul Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind inregistrarea in baza de date a STRR a informatiilor declarate de un utilizator in vederea achitarii TollRo pentru un vehicul, corespunzatoare unei treceri pe domeniul SETRE Romania intr-un anumit interval de timp, in functie de MTMA si clasa de emisii poluante ale vehiculului;
    w) TollRo - tariful de trecere, reprezentand o anumita suma a carei plata confera dreptul de a utiliza cu acesta o anumita distanta intre doua puncte ale domeniului SETRE Romania, in conformitate cu principiul "poluatorul plateste";
    x) tarif unitar - tariful de trecere pe unitatea de kilometru stabilit pe categorii de drum in functie de parametrii de clasificare ai vehiculului, in conformitate cu informatiile inscrise in certificatul de inmatriculare al acestuia, respectiv: masa totala maxima autorizata (MTMA) si incadrarea in clasa de emisii poluante (EURO);
    y) trecere - parcurgerea cu un vehicul, o singura data, intr-un sens, a unei distante de pe un sector de drum care face parte din domeniul SETRE Romania;
    z) utilizator - conducatorul vehiculului sau detinatorul vehiculului, respectiv persoana fizica sau juridica inscrisa in certificatul de inmatriculare, care are in proprietate sau care, dupa caz, poate folosi in baza unui drept legal acel vehicul si care utilizeaza reteaua de drumuri nationale din Romania;
    aa) utilizator SETRo - utilizator al domeniului SETRE Romania, persoana fizica sau juridica care a incheiat un contract cu un furnizor SETRo pentru a avea acces la serviciul de tarifare rutiera electronica pe domeniul SETRE Romania;
    bb) vehicul - orice autovehicul rutier inmatriculat, avand cel putin doua axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorcile tractate de acesta;
    cc) vehicul de transport persoane - vehiculul conceput si construit pentru transportul de pasageri;
    dd) vehicul de transport marfa - vehiculul conceput si construit pentru transportul de marfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;
    ee) vehicul mixt - vehicul conceput si construit pentru transportul de persoane si marfa in compartimente separate;
    ff) costurile infrastructurii - costurile legate de intretinerea anuala, costurile pentru reparatii structurale semnificative si costurile de exploatare a retelei de drumuri nationale din Romania;
    gg) costuri de intretinere anuale - costurile anuale de intretinere si costurile periodice legate de repararea, consolidarea si executia straturilor noi de imbracaminte rutiera, pentru a garanta ca nivelul functionalitatii operationale a retelei de drumuri nationale din Romania se mentine in timp;
    hh) reparatii structurale semnificative - reparatiile structurale ale retelei de drumuri nationale din Romania, exclusiv acele reparatii care nu mai sunt in prezent in beneficiul utilizatorilor rutieri;
    ii) costul poluarii atmosferice generate de trafic - costul prejudiciilor provocate sanatatii umane si mediului de eliberarea in atmosfera de particule in suspensie si de precursori ai ozonului, precum NOx si compusii organici volatili, in timpul functionarii unui vehicul;
    jj) costuri de exploatare - costurile de operare, gestionare si tarifare, care includ toate costurile legate de punerea in aplicare, exploatarea si gestionarea infrastructurii si a sistemul de tarifare.
    ART. 3
    (1) Tarifele de utilizare, tarifele de trecere si tarifele de concesiune nu pot fi impuse in acelasi timp unui vehicul pentru utilizarea unui singur sector de drum care face parte din reteaua de drumuri nationale din Romania.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pe sectoarele de drum care fac parte din reteaua de drumuri nationale din Romania unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica si tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor si trecatorilor de munte.
    (3) Tarifele prevazute la alin. (1) sunt stabilite in lei.
    (4) Cuantumul tarifelor stabilite in lei se actualizeaza anual, in functie de indicele preturilor de consum (IPC) comunicat de catre Institutul National de Statistica pentru anul anterior.
    (5) Aplicarea si colectarea tarifelor de utilizare si de trecere, precum si urmarirea platii acestora se fac in asa fel incat fluxul liber de trafic sa fie perturbat cat se poate de putin. în acest scop, metodele care permit utilizatorilor sa plateasca tarifele rutiere 24 de ore pe zi, utilizand toate mijloacele uzuale de plata, sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (6) CNAIR monitorizeaza aplicarea si colectarea tarifelor de concesiune in conformitate cu prevederile contractelor de concesiune la care este parte.

    CAPITOLUL II
    Aplicarea rovinietei pe reteaua de drumuri nationale din Romania

    ART. 4
    (1) începand cu data de 1 ianuarie 2026, rovinieta se aplica tuturor categoriilor de vehicule inmatriculate care sunt folosite pe reteaua definita la art. 2 lit. l), concepute si construite pentru:
    a) transportul de persoane;
    b) transportul de marfa cu masa totala maxima autorizata (MTMA) mai mica sau egala cu 3,5 tone.
    (2) Rovinieta se aplica in functie de:
    a) categoria vehiculului;
    b) clasa de emisii poluante (EURO);
    c) durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum si durata de stationare.
    (3) Vehiculele de transport mixt se asimileaza, din punctul de vedere al tarifului de utilizare, cu vehiculele de transport marfa.
    ART. 5
    (1) Rovinieta se aplica pe reteaua de drumuri nationale din Romania, cu exceptia sectoarelor de drum national aflate in intravilanul municipiilor intre indicatoarele de intrare/iesire in/din acestea.
    (2) Rovinieta se achita anterior utilizarii retelei de drumuri nationale din Romania si este structurata in functie de durata de utilizare a acesteia, astfel: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile si 12 luni. Tariful zilnic nu depaseste 9% din tariful pentru 12 luni, tariful pe 10 zile nu depaseste 12% din tariful pentru 12 luni, tariful pe 30 de zile nu depaseste 19% din tariful pentru 12 luni, iar tariful pe 60 de zile nu depaseste 30% din tariful pentru 12 luni.
    (3) Achitarea si emiterea rovinietei pot fi realizate cu cel mult 30 de zile inainte de data de inceput a valabilitatii acesteia.
    (4) Categoriile de vehicule si nivelul rovinietei se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
    ART. 6
    (1) Rovinieta valabila reprezinta inscrisul in forma electronica in sensul Legii nr. 455/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind inregistrarea in baza de date a SER a informatiilor privind achitarea tarifului de utilizare pentru un vehicul, corespunzatoare categoriei si clasei de emisii poluante a vehiculului, in conformitate cu prevederile ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii prevazut la art. 5 alin. (4), a carei perioada de valabilitate cuprinde data si ora pentru care se efectueaza verificarea.
    (2) Responsabilitatea detinerii rovinietei valabile revine in exclusivitate utilizatorilor.
    (3) în situatia in care nu pot fi furnizate date privind incadrarea in clasa de emisii poluante, vehiculul se incadreaza in clasa de emisii Euro 0.
    (4) Perioada de valabilitate a rovinietei incepe de la ora 0.00 a primei zile si expira la ora 24.00 a ultimei zile din perioada pentru care a fost achitata.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), daca ziua de inceput a perioadei de valabilitate a rovinietei este ziua in curs, valabilitatea acesteia incepe la ora inregistrarii informatiilor privind achitarea rovinietei in baza de date a SER si expira la ora 24.00 a ultimei zile a duratei pentru care aceasta a fost achitata.
    (6) CNAIR asigura accesul online al utilizatorilor la informatiile din baza de date a SER pentru verificarea valabilitatii rovinietei la data interogarii.
    ART. 7
    (1) încasarea rovinietei, inregistrarea in baza de date a SER a informatiilor privind achitarea prevazute la art. 6 alin. (1) furnizate de catre solicitant si eliberarea documentelor care atesta plata si inregistrarea se fac de catre distribuitori.
    (2) Datele, modul de inregistrare a acestora in baza de date a SER si documentele care atesta plata tarifului de utilizare pentru un anumit vehicul se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    ART. 8
    (1) Cuantumul rovinietei se stabileste in lei.
    (2) Achitarea rovinietei pentru anul in curs se face la nivelul actualizat in conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. (4).
    (3) în agentiile de control si incasare ale CNAIR din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, rovinieta se poate achita si in valute liber convertibile, cotate pe piata valutara, la echivalentul tarifului exprimat in lei, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrala Europeana si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator.
    ART. 9
    (1) Sunt exceptate de la plata rovinietei vehiculele:
    a) detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept legal, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, de:
    (i) unitatile Ministerului Apararii Nationale;
    (ii) unitatile Ministerului Afacerilor Interne;
    (iii) unitatile Serviciului Roman de Informatii;
    (iv) unitatile Serviciului de Informatii Externe;
    (v) unitatile Serviciului de Protectie si Paza;
    (vi) unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
    (vii) Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia;
    (viii) serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    (ix) Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. si subunitatile acesteia;
    (x) Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier;
    (xi) Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania;
    b) prevazute ca fiind exceptate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte;
    c) folosite in transportul public local de persoane prin servicii regulate;
    d) autorizate pentru efectuarea transportului scolar;
    e) tip ambulanta detinute de autoritati/entitati publice.
    (2) Vehiculele prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (viii) - (xi) si lit. b) - e) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai daca sunt inregistrate, ca vehicule exceptate, in baza de date a SER.
    (3) Vehiculele prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (i) - (vii) sunt exceptate de la plata rovinietei numai daca sunt marcate, de catre Directia generala permise de conducere si inmatriculari, in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, ca exceptate de la plata tarifului de utilizare.
    (4) Obligatia de a solicita marcarea/eliminarea vehiculelor in/din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate si, dupa caz, inscrierea/eliminarea in/din baza de date a SER revine detinatorilor acestora.
    (5) Contravaloarea rovinietelor emise, pe baza solicitarii transmise CNAIR de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, pentru vehiculele care efectueaza transporturi in cadrul unor misiuni de protectie civila sau misiuni umanitare pe teritoriul Romaniei sau care tranziteaza Romania in acest scop, se deconteaza bianual catre CNAIR de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, din sumele alocate de la bugetul de stat, prevazute cu aceasta destinatie in legile bugetare anuale, pe baza situatiei transmise pana la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.
    (6) Solicitarea prevazuta la alin. (5) cuprinde lista numerelor de inmatriculare ale vehiculelor, insotita de copii ale certificatelor de inmatriculare ale acestora, precum si perioada de desfasurare a transporturilor pe teritoriul Romaniei.
    (7) Contravaloarea rovinietelor emise pentru persoanele cu handicap, precum si insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai acestora, in baza prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se deconteaza bianual catre CNAIR de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, din sumele alocate de la bugetul de stat, prevazute cu aceasta destinatie in legile bugetare anuale, pe baza situatiei transmise pana la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.
    (8) Documentele si conditiile necesare pentru exceptarea de la obligatia de plata a rovinietei, conform prevederilor alin. (2) si (3), precum si procedura de emitere a rovinietelor pentru vehiculele prevazute la alin. (5) se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului afacerilor interne.
    ART. 10
    (1) în cazul schimbarii utilizatorului vehiculului, rovinieta isi pastreaza valabilitatea.
    (2) în cazul vehiculelor inmatriculate in Romania, la atribuirea unui alt numar de inmatriculare, rovinieta isi pastreaza valabilitatea. Directia generala permise de conducere si inmatriculari asigura, pe baza de protocol, accesul zilnic al CNAIR la datele referitoare la schimbarea numerelor de inmatriculare din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate.
    (3) în cazul inmatricularii vehiculului intr-o alta tara, rovinieta isi pastreaza valabilitatea numai in conditiile in care utilizatorul informeaza in scris CNAIR cu privire la schimbarea numarului de inmatriculare in vederea operarii modificarii in baza de date a SER.
    (4) în cazul radierii din circulatie a vehiculului, utilizatorului i se va returna de catre CNAIR, la cererea scrisa a acestuia, contravaloarea rovinietei corespunzatoare perioadei de neutilizare.
    (5) Documentele necesare si conditiile de efectuare a modificarii prevazute la alin. (3), precum si a returnarii prevazute la alin. (4) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    CAPITOLUL III
    Aplicarea TollRo pe reteaua de drumuri nationale din Romania

    ART. 11
    (1) începand cu data de 1 ianuarie 2026, pe domeniul SETRE Romania se introduce sistemul de tarifare rutiera electronica in Romania, denumit STRR.
    (2) STRR este interoperabil cu sistemele de tarifare rutiera electronica din celelalte state membre ale UE prin intermediul SETRE, complementar STRR. STRR ofera utilizatorilor SETRo acces la SETRE.
    ART. 12
    (1) începand cu data de 1 ianuarie 2026 se introduce TollRo care se aplica pe domeniul SETRE Romania, pentru toate vehiculele inmatriculate care sunt folosite pe acesta, concepute si construite pentru transportul de marfa cu masa totala maxima autorizata (MTMA) mai mare de 3,5 tone, si care se colecteaza prin STRR. Vehiculele de transport mixt se asimileaza, din punctul de vedere al TollRo, cu vehiculele de transport marfa.
    (2) TollRo se stabileste in functie de:
    a) tariful unitar; si
    b) distanta parcursa pe un sector de drum din domeniul SETRE Romania exprimata in unitati intregi de kilometri.
    (3) TollRo se calculeaza prin inmultirea tarifului unitar cu distanta parcursa.
    (4) Categoriile si nivelul tarifului unitar se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
    (5) Tariful unitar cuprinde un tarif de utilizare a infrastructurii si un tarif bazat pe costuri externe care au la baza principiile recuperarii costurilor infrastructurii, prevazute la art. 2 lit. ff), si a celor legate de poluarea atmosferica generata de trafic, prevazute la art. 2 lit. ii).
    (6) Tariful unitar pentru un vehicul nu poate depasi cu mai mult de 100% tariful pentru vehiculul echivalent care respecta cele mai stricte standarde de emisii Euro.
    (7) TollRo poate fi achitat:
    a) in baza unui contract incheiat de un utilizator SETRo cu un furnizor SETRo;
    b) in baza unui tichet de ruta cu o singura trecere, emis prin intermediul aplicatiilor informatice interconectate cu STRR. Tichetul de ruta se achita anterior efectuarii trecerii;
    c) prin aplicatie mobila pusa la dispozitia utilizatorilor, cu titlu gratuit, de CNAIR.
    (8) Aplicatia mobila poate fi utilizata pentru vehiculele inmatriculate in Romania. Extinderea utilizarii aplicatiei mobile pentru vehiculele inmatriculate in alte state se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (9) Termenii si conditiile achitarii TollRo in modalitatile prevazute la alin. (7) lit. b) si c), precum si cazurile si conditiile restituirii TollRo se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (10) TollRo se stabileste in lei.
    (11) Achitarea TollRo pentru anul in curs se face la cursul actualizat in conformitate cu art. 3 alin. (4).
    ART. 13
    (1) Sunt exceptate de la plata TollRo vehiculele:
    a) detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept legal, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, de:
    (i) unitatile Ministerului Apararii Nationale;
    (ii) unitatile Ministerului Afacerilor Interne;
    (iii) unitatile Serviciului Roman de Informatii;
    (iv) unitatile Serviciului de Informatii Externe;
    (v) unitatile Serviciului de Protectie si Paza;
    (vi) unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
    (vii) Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia;
    (viii) serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 88/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    (ix) Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. si subunitatile acesteia;
    (x) Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania;
    b) prevazute ca fiind exceptate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte.
    (2) Vehiculele prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (viii) - (x) si lit. b) sunt exceptate de la plata TollRo numai daca sunt inregistrate, ca vehicule exceptate, in baza de date a STRR.
    (3) Vehiculele prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (i) - (vii) sunt exceptate de la plata TollRo numai daca sunt marcate ca exceptate, de catre Directia generala permise de conducere si inmatriculari, in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate.
    (4) Obligatia de a solicita marcarea/eliminarea vehiculelor in/din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate si, dupa caz, inscrierea/eliminarea in/din baza de date a STRR revine detinatorilor acestora.
    (5) Contravaloarea tichetelor de ruta emise, pe baza solicitarii transmise CNAIR de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, pentru vehiculele care efectueaza transporturi in cadrul unor misiuni de protectie civila sau misiuni umanitare pe teritoriul Romaniei sau care tranziteaza Romania in acest scop, se vireaza bianual catre CNAIR de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, din sumele alocate de la bugetul de stat, prevazute cu aceasta destinatie in legile bugetare anuale, pe baza situatiei transmise pana la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.
    (6) Solicitarea prevazuta la alin. (5) cuprinde lista numerelor de inmatriculare ale vehiculelor, insotita de copii de pe certificatele de inmatriculare ale acestora, traseul pe domeniul SETRE Romania, data de inceput si de sfarsit a deplasarii.
    (7) Tichetele de ruta prevazute la alin. (5) se elibereaza de CNAIR.
    (8) Documentele si conditiile necesare pentru exceptarea de la obligatia de plata a TollRo, conform prevederilor alin. (2) si (3), precum si procedura de acordare a scutirii conform alin. (5) se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului afacerilor interne.
    ART. 14
    (1) Se desemneaza CNAIR ca entitate care percepe si incaseaza TollRo.
    (2) CNAIR stabileste cuantumul TollRo datorat si incaseaza suma aferenta:
    a) de la furnizorul SETRo, pe baza declaratiilor privind TollRo transmise. încasarea acestei sume de CNAIR se realizeaza independent de momentul efectuarii platii acesteia intre utilizator si furnizorul SETRo;
    b) de la utilizatorul domeniului SETRE Romania, in baza datelor din tichetul de ruta, inscrise in STRR;
    c) de la utilizatorul domeniului SETRE Romania, in cazul utilizarii aplicatiei prevazute la art. 12 alin. (7) lit. c), in baza datelor colectate de la aceasta.
    (3) CNAIR intocmeste, publica si actualizeaza o declaratie in care enunta conditiile aplicabile furnizorilor SETRE pentru accesul la domeniul SETRE Romania, inclusiv cele procedurale si comerciale, procedura de autorizare si informatiile privind TollRo, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (4) Obligatiile CNAIR, in calitate de entitate care percepe TollRo, sunt prevazute la art. 6 si art. 14 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2022, aprobata prin Legea nr. 203/2022, cu modificarile ulterioare.
    ART. 15
    (1) Pentru serviciile de tarifare rutiera electronica prestate, furnizorii SETRo au dreptul la o remuneratie stabilita in conditiile procedurale si comerciale mentionate in declaratia prevazuta la art. 14 alin. (3).
    (2) Serviciile de tarifare rutiera electronica pe domeniul SETRE Romania utilizeaza OBE care indeplinesc cerintele prevazute la art. 3 alin. (3) - (5) si (7) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2022, aprobata prin Legea nr. 203/2022, cu modificarile ulterioare.
    (3) Serviciile de tarifare rutiera electronica pe domeniul SETRE Romania trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2022, aprobata prin Legea nr. 203/2022, cu modificarile ulterioare.
    (4) Furnizorii SETRo au obligatia sa respecte prevederile art. 5 alin. (1) sau, dupa caz, ale alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2022, aprobata prin Legea nr. 203/2022, cu modificarile ulterioare.
    (5) Furnizorul SETRo trebuie sa intocmeasca liste cu OBE invalidate ale utilizatorilor sai si sa le puna la dispozitia CNAIR, nefiind raspunzator pentru TollRo neachitat prin utilizarea acestor OBE.
    ART. 16
    (1) Pentru utilizarea domeniului SETRE Romania, utilizatorii pot incheia contracte privind serviciile de tarifare rutiera electronica cu oricare furnizor SETRo, pot achizitiona tichete de ruta sau pot utiliza aplicatia mobila.
    (2) La semnarea unui contract cu un furnizor SETRo, utilizatorii au dreptul de a fi informati cu privire la metodele de plata acceptate si cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, la drepturile care decurg din legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare.
    (3) Plata TollRo catre furnizorul SETRo se considera a reprezenta achitarea obligatiilor de plata ale utilizatorului fata de CNAIR.
    ART. 17
    (1) Utilizatorii au obligatia de achitare a TollRo, conform dispozitiilor prezentei legi, ale normelor metodologice de aplicare si ale ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii prevazut la art. 12 alin. (4).
    (2) în scopul achitarii corespunzatoare a TollRo, utilizatorii SETRo au urmatoarele obligatii:
    a) sa declare in mod corect datele privind utilizatorul si vehiculul, transmise furnizorilor SETRo, si parametrii variabili declarati;
    b) sa asigure functionarea OBE pe toata durata circulatiei vehiculului pe domeniul SETRE Romania;
    c) sa foloseasca OBE in conformitate cu instructiunile furnizorului SETRo;
    d) sa seteze in OBE clasa de emisii Euro 0 in situatia in care clasa de emisii nu este specificata in certificatul de inmatriculare al vehiculului;
    e) sa inregistreze imediat in OBE informatiile privind modificarea MTMA intervenita inainte sau in timpul utilizarii unui sector de drum din domeniul SETRE Romania, astfel incat acesta sa corespunda starii reale a vehiculului;
    f) sa nu permita continuarea deplasarii vehiculului pe domeniul SETRE Romania, in cazul defectarii sau deteriorarii OBE care afecteaza buna functionare a acestuia in timpul deplasarii, in situatia furtului, pierderii sau distrugerii OBE sa anunte de indata furnizorul SETRo, in vederea invalidarii OBE, si sa urmeze instructiunile acestuia;
    g) sa plateasca TollRo aferent utilizarii de catre o persoana neautorizata a unui OBE furat sau pierdut si care nu a fost notificat furnizorului SETRo, conform lit. f);
    h) sa notifice de indata furnizorul SETRo in vederea recalcularii TollRo, in situatia in care constata dupa incheierea calatoriei o eroare privind declararea in setarile OBE.
    (3) în scopul achitarii corespunzatoare a TollRo in baza tichetului de ruta, utilizatorii domeniului SETRE Romania au urmatoarele obligatii:
    a) sa declare in mod corect datele privind vehiculul, in conformitate cu informatiile inscrise in certificatul de inmatriculare al acestuia;
    b) sa identifice in mod unic trecerea prin stabilirea datei efectuarii deplasarii, a punctului de origine, a punctelor intermediare si a punctului de destinatie a transportului;
    c) sa utilizeze trecerea in termen de 72 de ore de la data declarata conform lit. b). La expirarea acestui termen tichetul de ruta isi pierde valabilitatea, indiferent daca traseul a fost parcurs integral sau partial.
    (4) în scopul achitarii corespunzatoare a TollRo prin aplicatia mobila, utilizatorii domeniului SETRE Romania au urmatoarele obligatii:
    a) sa declare in mod corect datele privind vehiculul, in conformitate cu informatiile inscrise in certificatul de inmatriculare al acestuia;
    b) sa utilizeze aplicatia in conformitate cu termenii si conditiile acesteia;
    c) sa se asigure ca dispozitivul mobil de la bord pe care ruleaza aplicatia mobila este in stare de functiune in timpul utilizarii domeniului SETRE Romania, este conectat la internet si date mobile si are activa functia de geolocalizare.

    CAPITOLUL IV
    Sanctiuni

    ART. 18
    (1) Fapta de a circula fara rovinieta valabila constituie contraventie continua si se sanctioneaza cu amenda.
    (2) în scopul descurajarii circulatiei fara rovinieta valabila, amenda prevazuta la alin. (1) se stabileste intre un minim, reprezentand dublul rovinietei pentru 12 luni, si un maxim, reprezentand de patru ori rovinieta pentru 12 luni.
    (3) Cuantumul amenzii prevazut la alin. (2) pentru circulatia fara rovinieta valabila se actualizeaza anual, in functie de indicele preturilor de consum (IPC) comunicat de catre Institutul National de Statistica pentru anul anterior.
    (4) Constatarea contraventiilor se face prin intermediul mijloacelor tehnice, respectiv:
    a) terminale de interogare, de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, politisti rutieri din cadrul Politiei Romane, personalul CNAIR care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei si politisti de frontiera care isi desfasoara activitatea in punctele de trecere a frontierei de stat;
    b) sisteme de camere video pe reteaua de drumuri nationale din Romania, de catre personalul CNAIR.
    (5) Personalul prevazut la alin. (4) constata contraventia si incheie procesul-verbal de constatare a contraventiei prin care aplica sanctiunea contraventionala, facand mentiune in acesta despre mijlocul tehnic utilizat.
    (6) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii in conformitate cu alin. (4) lit. a) se fac pe loc, dupa identificarea contravenientului, respectiv a conducatorului auto.
    (7) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii in conformitate cu alin. (4) lit. b) se fac in baza datelor de identificare obtinute in mod automat, privind detinatorul vehiculului:
    a) inmatriculat in Romania, obtinute:
    (i) de la Ministerul Afacerilor Interne - Directia generala permise de conducere si inmatriculari. Datele persoanei sunt corelate cu datele furnizate de Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor din Ministerul Afacerilor Interne, in conformitate cu informatiile existente in Registrul national de evidenta a persoanelor, in cazul persoanelor fizice;
    (ii) de la Ministerul Afacerilor Interne - Directia generala permise de conducere si inmatriculari, corelate cu datele furnizate de Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului, in cazul persoanelor juridice;
    b) inmatriculat intr-un alt stat membru al UE, pe baza datelor obtinute de la Ministerul Afacerilor Interne - Directia generala permise de conducere si inmatriculari, furnizate de punctele nationale de contact din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu privire la vehiculele inmatriculate si detinatorii acestora.
    (8) Procesul-verbal de constatare a contraventiei intocmit conform alin. (6) se incheie in prezenta contravenientului, iar procesul-verbal de constatare a contraventiei intocmit conform alin. (7) se incheie in lipsa contravenientului.
    (9) în cazul vehiculelor inmatriculate in alte state, pentru procesele-verbale de constatare a contraventiei pentru incalcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 61^1 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (10) La propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin hotarare a Guvernului se pot stabili si alte categorii de agenti constatatori.
    (11) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contraventiei se comunica contravenientului la data aplicarii sanctiunii contraventionale constatate in conformitate cu prevederile alin. (6), iar pentru sanctiunile contraventionale constatate in conformitate cu prevederile alin. (7), procesul-verbal de constatare a contraventiei se comunica contravenientului in termen de cel mult 2 luni de la data aplicarii sanctiunii contraventiei. în intervalul de la data savarsirii contraventiei pana la data comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei nu se pot incheia alte procese-verbale de constatare a contraventiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru acelasi vehicul.
    (12) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 4 luni de la data savarsirii faptei.
    ART. 19
    (1) Controlul achitarii corespunzatoare a TollRo se efectueaza:
    a) prin terminale de interogare, dupa oprirea vehiculului; sau
    b) prin sisteme de camere video pe reteaua de drumuri nationale din Romania, in regim automat.
    (2) Controlul prevazut la alin. (1) lit. a) se efectueaza de catre:
    a) personalul CNAIR la punctele de trecere a frontierei;
    b) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier;
    c) politisti rutieri din cadrul Politiei Romane si politisti de frontiera, care isi desfasoara activitatea in punctele de trecere a frontierei de stat.
    (3) Controlul prevazut la alin. (1) lit. b) se efectueaza pe tot domeniul SETRE Romania prin mijloace automate parte a STRR, de catre personalul CNAIR desemnat in acest sens.
    (4) în cazul in care a fost constatata neplata TollRo, utilizatorii au obligatia de a plati catre CNAIR TollRo datorat.
    (5) TollRo datorat este:
    a) TollRo calculat in conformitate cu dispozitiile art. 12 alin. (3), in situatia in care se poate stabili distanta parcursa pe domeniul SETRE Romania;
    b) de 2.000 lei, in situatia in care nu se poate stabili distanta parcursa pe domeniul SETRE Romania.
    (6) TollRo prevazut la alin. (5) lit. b) se aplica o singura data intr-un interval de 12 ore.
    (7) La efectuarea controlului prin mijloace automate, in situatia in care se constata ca a avut loc o neplata a TollRo pentru un vehicul inmatriculat intr-un stat membru al Uniunii Europene, CNAIR notifica detinatorului vehiculului, prin intermediul unei scrisori de informare, neplata, obligatia de achitare a TollRo datorat, precum si a cheltuielilor administrative generate de notificare.
    (8) în vederea notificarii prevazute la alin. (7), detinatorul vehiculului este identificat in conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2022, aprobata prin Legea nr. 203/2022, cu modificarile ulterioare.
    (9) Pentru vehiculele inmatriculate in Romania, datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice, detinator al vehiculului, sunt corelate cu datele obtinute in mod automat de la:
    a) Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor din Ministerul Afacerilor Interne, in conformitate cu informatiile existente in Registrul national de evidenta a persoanelor, in cazul persoanelor fizice;
    b) Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului, in cazul persoanelor juridice.
    (10) în cazul prevazut la alin. (9), daca se constata diferente fata de datele obtinute conform alin. (8), prevaleaza datele obtinute conform prevederilor alin. (9).
    (11) Scrisoarea de informare prevazuta la alin. (7) cuprinde cel putin informatii privind numarul de inmatriculare al vehiculului pentru care a constatat neplata, categoria si configuratia acestuia, locul, data si ora neplatii TollRo, sumele datorate, prevederile legale care reglementeaza aplicarea TollRo, consecintele juridice ale neplatii pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia aplicabila, dreptul la o cale de atac si, dupa caz, date privind dispozitivul utilizat pentru constatarea neplatii TollRo.
    (12) Forma si continutul scrisorii de informare stabilite in conformitate cu modelul prevazut in anexa II la Directiva 2019/520 a Parlamentului European si a Consiliului din 19 martie 2019 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutiera electronica si facilitarea schimbului transfrontalier de informatii cu privire la neplata taxelor rutiere in cadrul Uniunii, cu modificarile ulterioare, se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, cel tarziu cu o luna inainte de lansarea operationala a STRR.
    (13) Scrisoarea de informare prevazuta la alin. (7) se transmite in scris, prin posta cu confirmare de primire la adresa de domiciliu/sediul detinatorului vehiculului, asa cum acestea sunt obtinute automat in conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonantei Guvernului nr. 8/2022, aprobata prin Legea nr. 203/2022, cu modificarile ulterioare, in una dintre limbile oficiale ale statului membru de inmatriculare a vehiculului.
    (14) Plata sumelor datorate comunicate prin scrisoarea de informare prevazuta la alin. (7) se efectueaza in termen de 72 de ore de la primirea acesteia. Plata se considera efectuata la momentul creditarii contului CNAIR cu suma datorata.
    (15) Plata efectuata conform alin. (14) pune capat neplatii si oricaror sanctiuni ulterioare impotriva detinatorului vehiculului.
    (16) Neplata TollRo datorat in termenul prevazut la alin. (14) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala. în cazul TollRo contraventia nu este continua.
    (17) în scopul descurajarii neplatii TollRo, amenda prevazuta la alin. (16) se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) intre un minim, reprezentand de 10 ori cuantumul TollRo datorat, si un maxim, reprezentant de 20 de ori cuantumul TollRo datorat, in situatia in care se poate stabili distanta parcursa pe domeniul SETRE Romania;
    b) 5.000 lei, in situatia in care nu se poate stabili distanta parcursa pe domeniul SETRE Romania.
    (18) La efectuarea controlului prin oprirea vehiculului, in situatia in care se constata ca a avut loc o neplata a TollRo, personalul prevazut la alin. (2) notifica conducatorul, dupa identificarea acestuia, prin intermediul unei instiintari de plata, cu privire la obligativitatea achitarii TollRo datorat, stabilit conform alin. (5).
    (19) Forma si continutul instiintarii de plata se stabilesc si se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
    (20) înstiintarea de plata cuprinde informatii referitoare la numarul de inmatriculare al vehiculului pentru care a constatat neplata, locul, data si ora constatarii neplatii TollRo, cuantumul TollRo datorat, contul in care se achita, prevederile legale care reglementeaza aplicarea TollRo, consecintele juridice ale neplatii pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia aplicabila.
    (21) în situatia prevazuta la alin. (18), TollRo datorat se plateste pe loc prin mijloace electronice in contul indicat in instiintarea de plata.
    (22) în cazul refuzului conducatorului vehiculului de a achita TollRo datorat, personalul prevazut la alin. (2) face mentiune despre aceasta in instiintarea de plata, constata contraventia, stabileste amenda in cuantumul prevazut la alin. (17) si incheie, pe loc, procesul-verbal de contraventie pe numele acestuia.
    (23) în cazul vehiculelor inmatriculate in alte state, pentru procesele-verbale de constatare a contraventiei pentru incalcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 61^1 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 20
    (1) Contraventiilor prevazute la art. 18 si 19 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Prin derogare de la dispozitiile art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contravenientilor cu domiciliul sau sediul in Romania, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se introduce la judecatoria pe a carei raza teritoriala contravenientul domiciliaza sau isi are sediul.
    (3) Sumele incasate in urma aplicarii de catre CNAIR a rovinietei si a TollRo se constituie venit la dispozitia acesteia si vor fi utilizate pentru proiectarea, repararea, administrarea, intretinerea, exploatarea si modernizarea drumurilor de interes national, investitii in transportul sustenabil, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate in acest scop, inclusiv pentru plati in numele autoritatii publice contractante, ca urmare a obligatiilor asumate in cadrul contractelor de parteneriat public-privat in sectorul drumurilor nationale si autostrazilor.
    (4) Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentei legi se fac venit integral la:
    a) bugetul de stat, in cazul persoanelor juridice romane si straine, precum si in cazul persoanelor fizice fara domiciliu in Romania;
    b) bugetele locale ale unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in care contravenientul isi are domiciliul, in cazul persoanelor fizice romane.
    ART. 21
    în scopul furnizarii datelor conform art. 18 alin. (7) si art. 19 alin. (9), Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia generala permise de conducere si inmatriculari si Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor, Ministerul Justitiei, prin Oficiul National al Registrului Comertului, si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin CNAIR, incheie protocoale de colaborare, in termen de 45 de zile de la data aprobarii formei si continutului scrisorii de informare si a instiintarii, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (12) si (19).

    CAPITOLUL V
    Protectia datelor cu caracter personal

    ART. 22
    (1) în aplicarea dispozitiilor prezentei legi, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in conditiile si cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date.
    (2) Termenul de stocare pentru datele prelucrate este de 5 ani. Termenul incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care datele au fost colectate.

    CAPITOLUL VI
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 23
    Medierea intre CNAIR ca entitate desemnata sa perceapa TollRo si furnizorii SETRo cu care aceasta are incheiate contracte sau cu care se afla in negocieri pentru incheierea unor astfel de contracte se realizeaza de catre organismul de conciliere, instituit in conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2022, aprobata prin Legea nr. 203/2022, cu modificarile ulterioare.
    ART. 24
    (1) Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga de la data de 1 ianuarie 2026.
    (2) începand cu data de 1 ianuarie 2026, rovinietele emise in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza valabilitatea.
    (3) începand cu data de 1 ianuarie 2026, peajele emise in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si neutilizate isi inceteaza valabilitatea.
    (4) Pentru rovinietele si peajele prevazute la alin. (2) si (3), CNAIR restituie, la solicitarea scrisa a utilizatorului, sumele reprezentand contravaloarea rovinietei, corespunzatoare perioadei de neutilizare, si contravaloarea peajelor neutilizate.
    (5) Restituirea sumelor prevazute la alin. (4) se realizeaza in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    ART. 25
    (1) Pana la data de 31 martie 2025, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii elaboreaza normele metodologice de aplicare care se aproba prin ordin, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pana la data de 31 martie 2025, ministrul transporturilor si infrastructurii emite ordinele prevazute la art. 5 alin. (4), art. 12 alin. (4) si la art. 19 alin. (12) si (19), care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Pana la data de 1 ianuarie 2025, ministrul transporturilor si infrastructurii si ministrul afacerilor interne emit ordinul comun prevazut la art. 9 alin. (8) si art. 13 alin. (8), care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 26
    Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 8/2022, aprobata prin Legea nr. 203/2022, cu modificarile ulterioare.
    ART. 27
    (1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii comunica Comisiei Europene cu cel putin 6 luni inainte de punerea in aplicare a unui nou sistem de tarifare a utilizarii infrastructurii si/sau a unui sistem de tarifare bazat pe recuperarea costurilor externe prevazute de prezenta lege:
    a) pentru alte sisteme de tarifare decat cele care implica tarifele de concesiune:
    (i) valorile unitare si alti parametri folositi la calcularea diferitelor elemente de cost ale infrastructurii;
    (ii) informatii privind vehiculele reglementate prin sistemele de tarifare si intinderea geografica a retelei sau a partii retelei, folosita pentru calculul fiecarui cost, si proportia din costurile pe care intentioneaza sa le recupereze;
    (iii) informatii privind principalele caracteristici ale sistemului de tarifare rutiera electronica, inclusiv privind interoperabilitatea;
    b) pentru sistemele de tarifare care implica tarife de concesiune:
    (i) contractele de concesiune sau modificarile importante ale acestor contracte;
    (ii) costurile infrastructurii, prevazute la art. 2 lit. ff), traficul prognozat defalcat pe tipul de vehicule, nivelurile preconizate pentru tarifele aplicate si extinderea geografica a retelei reglementate de contractul de concesiune, pe care concedentul a fundamentat avizul de concesiune.
    (2) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii desemneaza un reprezentant si un reprezentant supleant in scopul asigurarii participarii la comitetul constituit in baza art. 9c din Directiva 1999/62/CE din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asistarea Comisiei Europene in conformitate cu art. 4 - 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie.
    ART. 28
    (1) Pana la data de 25 martie 2025 si ulterior o data la 5 ani, CNAIR publica online un raport cu privire la rovinieta si TollRo.
    (2) Raportul prevazut la alin. (1) cuprinde informatii cu privire la:
    a) rovinieta, reteaua de drumuri nationale din Romania prevazuta la art. 2 lit. l) si categoriile de vehicule vizate, exceptii si scutiri de la obligatia de plata;
    b) TollRo, tariful unitar, domeniul SETRE Romania si categoriile de vehicule vizate, exceptii si scutiri de la obligatia de plata;
    c) tariful bazat pe costurile externe perceput, categoriile de vehicule si categoriile de drum;
    d) tariful mediu ponderat de utilizare a infrastructurii si veniturile totale obtinute in urma aplicarii acestuia;
    e) veniturile totale obtinute in urma aplicarii tarifului bazat pe costurile externe;
    f) veniturile totale obtinute in urma aplicarii rovinietei si a TollRo;
    g) utilizarea veniturilor si modul in care aceasta utilizare a permis CNAIR sa indeplineasca obiectivele mentionate la art. 20 alin. (3);
    h) evolutia ponderii vehiculelor care apartin diferitelor clase de emisii pe domeniul SETRE Romania.
    ART. 29
    (1) Aplicarea rovinietei si TollRo de catre CNAIR, conform dispozitiilor prezentei legi, se realizeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2026.
    (2) Achitarea si emiterea rovinietei pot fi realizate cu cel mult 30 de zile inainte de data de 1 ianuarie 2026.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, exceptarea vehiculelor istorice de la obligatia de plata a rovinieta si a tarifului de trecere, stabilita in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inceteaza. CNAIR elimina in mod automat vehiculele istorice care au fost exceptate din baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei cu vehicule exceptate.

                              *

    Prezenta lege transpune:
    a) prevederile art. 1 pct. 2, 3, 5, 12, pct. 14 lit. (a), lit. (b) si lit. (c), pct. 18 si 21 din Directiva nr. 362/2022 a Parlamentului European si a Consiliului din 24 februarie 2022 de modificare a Directivelor 1999/62/CE, 1999/37/CE si (UE) 2019/520, in ceea ce priveste taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 69 din 4 martie 2022;
    b) Directiva Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene 1999/62/CE din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene, seria L, nr. 187/42 din 20 iulie 1999, numai in ceea ce priveste tarifarea utilizarii infrastructurii de transport rutier, si Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                              p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              ALFRED-ROBERT SIMONIS

                              PRESEDINTELE SENATULUI
                              NICOLAE-IONEL CIUCA

    Bucuresti, 14 iulie 2023.
    Nr. 226.

                              ---------------