ORDONANTA Nr. 4/2024 din 18 ianuarie 2024 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
                   ORDONANTA  Nr. 4/2024 din 18 ianuarie 2024
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din 19 ianuarie 2024

    în temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VII.4 din Legea nr. 413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    ART. I
    Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Pe sectoarele de drumuri publice aflate in intravilanul localitatilor, cu exceptia autostrazilor si drumurilor expres, unitatile administrativ-teritoriale sunt obligate sa intretina santurile, rigolele, podetele, plantatiile, trotuarele, caile pietonale si pistele pentru biciclisti."
    2. La articolul 47, alineatul (15^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(15^1) Lucrarile legate de desfiintarea, mutarea sau modificarea retelelor de interes public de transport si distributie de energie electrica, respectiv de gaze naturale se executa in baza unui studiu de coexistenta, care se realizeaza conform reglementarilor in vigoare, iar costurile generate de aceste lucrari se suporta in mod egal de catre beneficiarul lucrarilor si de catre operatorii economici care detin aceste retele."
    3. La articolul 60, alineatele (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(11) în punctele de trecere a frontierei, personalul prevazut la art. 61^2 lit. c) efectueaza controlul vehiculelor rutiere privind respectarea maselor maxime admise, totala si pe axe, cu sisteme automate de cantarire si a dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele nr. 2 si 3, indiferent de tara de inmatriculare.
    (12) Modalitatea de desfasurare a controlului prevazut la alin. (11) si categoriile de vehicule supuse controlului se stabilesc prin normele prevazute la art. 41 alin. (2)."
    4. La articolul 60, dupa alineatul (14) se introduc doua noi alineate, alin. (15) si (16), cu urmatorul cuprins:
    "(15) în exercitarea controlului prevazut la alin. (11) pot fi utilizate rezultatele masurarilor prin cantarire obtinute cu ajutorul mijloacelor de masurare apartinand autoritatilor competente din statele membre ale Uniunii Europene cu care Romania are deschise puncte de trecere a frontierei. Modalitatea de cooperare in vederea schimbului de informatii se reglementeaza prin acordurile bilaterale incheiate intre Romania si statele vecine membre ale Uniunii Europene privind masurile de fluidizare a traficului rutier international de marfa si reducerea timpilor de asteptare la punctele de trecere a frontierei. (16) Mijloacele de masurare prevazute la alin. (15) trebuie sa detina statutul de mijloace de masurare legale in statele membre ale Uniunii Europene in care sunt utilizate, in conformitate cu Recomandarea internationala OIML nr. R134-1/2006 «Instrumente automate pentru cantarirea vehiculelor rutiere in miscare si masurarea sarcinilor pe osie» a Organizatiei Internationale de Metrologie Legala."
    5. La articolul 61 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) incalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) si (2), cu avertisment sau, dupa caz, cu amenda. Sanctiunile contraventionale pentru depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise se clasifica gradual, in functie de gravitatea contraventiei, in contraventii minore, grave si foarte grave.
    Sanctiunile respective se aplica dupa cum urmeaza:
    (i) pentru depasirea masei totale maxime admise sau depasirea masei totale autorizate prin AST:
    La constatarea masei totale prin cantarire nu se aplica tarife suplimentare, nu se elibereaza AST si nu se aplica sanctiuni contraventionale daca masa totala maxima admisa este depasita cu cel mult 5% inclusiv.
    Contraventii minore:
    - pana la 5% inclusiv - de la 1.500 lei la 1.800 lei, daca depasirea masei totale maxime admise sau masei totale autorizate prin AST se constata din documentele de transport.
    Contraventii grave, daca depasirea masei totale maxime admise sau masei totale autorizate prin AST se constata prin cantarire sau din documentele de transport:
    - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv - de la 6.000 lei la 10.000 lei;
    - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv - de la 10.000 lei la 12.000 lei.
    Contraventii foarte grave, daca depasirea masei totale maxime admise sau a masei totale autorizate prin AST se constata prin cantarire sau din documentele de transport:
    - cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 25% inclusiv - de la 12.000 lei la 15.000 lei;
    - cu mai mult de 25% - de la 15.000 lei la 20.000 lei;
    (ii) pentru depasirea maselor maxime admise pe axe sau depasirea maselor pe axe autorizate prin AST:
    La constatarea masei pe axe prin cantarire nu se aplica tarife suplimentare, nu se elibereaza AST si nu se aplica sanctiuni contraventionale daca masa maxima admisa pe axe este depasita cu cel mult 4% inclusiv.
    La constatarea masei pe axe prin cantarire nu se aplica tarife suplimentare, nu se aplica sanctiuni contraventionale daca masa maxima autorizata prin AST este depasita cu cel mult 4% inclusiv si daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) nu este depasita masa totala autorizata prin AST;
    b) nu sunt depasite masele maxime pe axe care pot fi autorizate, prevazute la art. 41 alin. (8);
    - axa simpla:
    Contraventii minore:
    - cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% inclusiv - de la 150 lei la 300 lei.
    Contraventii grave:
    - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv - de la 300 lei la 900 lei.
    - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv - de la 900 lei la 6.000 lei.
    Contraventii foarte grave:
    - cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% inclusiv - de la 6.000 lei la 19.000 lei.
    - cu mai mult de 30% - de la 20.000 lei la 25.000 lei;
    - axa dubla:
    Contraventii minore:
    - cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% inclusiv - de la 240 lei la 1.200 lei.
    Contraventii grave:
    - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv - de la 1.200 lei la 3.300 lei;
    - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv - de la 3.300 lei la 10.000 lei.
    Contraventii foarte grave:
    - cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% inclusiv - de la 10.000 lei la 18.000 lei;
    - cu mai mult de 30% - de la 20.000 lei la 25.000 lei;
    - axa tripla:
    Contraventii minore:
    - cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% inclusiv - de la 210 lei la 1.000 lei.
    Contraventii grave:
    - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv - de la 1.000 lei la 4.500 lei;
    - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv - de la 4.000 lei la 13.500 lei.
    Contraventii foarte grave:
    - cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% inclusiv - de la 13.500 lei la 25.000 lei;
    - cu mai mult de 30% - de la 25.000 lei la 30.000 lei;
    (iii) pentru depasirea dimensiunilor maxime admise sau depasirea dimensiunilor autorizate prin AST:
    - lungime:
    La constatarea lungimii prin masurare nu se aplica tarife suplimentare, nu se elibereaza AST si nu se aplica sanctiuni contraventionale daca lungimea maxima admisa este depasita cu cel mult 1% inclusiv:
    Contraventii minore:
    - cu pana la 5% inclusiv a lungimii autorizate prin AST - de la 150 lei la 250 lei;
    - cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% inclusiv a lungimii maxime admise - de la 150 lei la 250 lei.
    Contraventii grave:
    - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv a lungimii maxime admise sau a lungimii autorizate prin AST - de la 400 lei la 500 lei;
    - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv a lungimii maxime admise sau a lungimii autorizate prin AST - de la 800 lei la 1.000 lei.
    Contraventii foarte grave:
    - cu mai mult de 20% a lungimii maxime admise sau a lungimii autorizate prin AST - de la 8.000 lei la 10.000 lei;
    - latime:
    La constatarea latimii prin masurare nu se aplica tarife suplimentare, nu se elibereaza AST si nu se aplica sanctiuni contraventionale daca latimea maxima admisa este depasita cu cel mult 2% inclusiv:
    Contraventii minore:
    - cu pana la 5% inclusiv a latimii autorizate prin AST - de la 300 lei la 400 lei;
    - cu mai mult de 2%, dar nu mai mult de 5% inclusiv a latimii maxime admise - de la 300 lei la 400 lei.
    Contraventii grave:
    - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv a latimii maxime admise sau a latimii autorizate prin AST - de la 400 lei la 600 lei;
    - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv a latimii maxime admise sau a latimii autorizate prin AST - de la 800 lei la 1.000 lei.
    Contraventii foarte grave:
    - cu mai mult de 20% a latimii maxime admise sau a latimii autorizate prin AST - de la 8.000 lei la 10.000 lei;
    - inaltime:
    La constatarea inaltimii prin masurare nu se aplica tarife suplimentare, nu se elibereaza AST si nu se aplica sanctiuni contraventionale daca inaltimea maxima admisa este depasita cu cel mult 1,0 cm.
    Contraventii minore:
    - cu pana la 1% inclusiv a inaltimii autorizate prin AST - de la 100 lei la 300 lei;
    - cu mai mult de 1,0 cm, dar nu mai mult de 1% inclusiv a inaltimii maxime admise - de la 100 lei la 300 lei.
    Contraventii grave:
    - cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% inclusiv a inaltimii maxime admise sau a inaltimii autorizate prin AST - de la 300 lei la 500 lei;
    - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv a inaltimii maxime admise sau a inaltimii autorizate prin AST - de la 1.500 lei la 2.000 lei.
    Contraventii foarte grave:
    - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv a inaltimii maxime admise sau a inaltimii autorizate prin AST - de la 3.000 lei la 4.000 lei;
    - cu mai mult de 20% a inaltimii maxime admise sau a inaltimii autorizate prin AST - de la 8.000 lei la 10.000 lei;".
    6. La articolul 61^1, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(8) în cazul vehiculelor inmatriculate in alte state, procesele-verbale de constatare a contraventiei, devenite titlu executoriu, se comunica in scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, in cel mult 30 de zile de la incheierea acestora, de catre institutia din care face parte personalul cu atributii de control, mentionand numele si prenumele contravenientului, numarul documentului de identitate, numarul si statul de inmatriculare a mijlocului de transport utilizat la savarsirea contraventiei, numarul procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si amenda datorata, pentru a fi luate in evidenta si a fi conditionata de achitarea acesteia intrarea pe teritoriul Romaniei a vehiculului condus de contravenient in momentul savarsirii contraventiei."
    ART. II
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 5, care intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

                              PRIM-MINISTRU
                              ION-MARCEL CIOLACU

                              Contrasemneaza:
                              Viceprim-ministru,
                              Marian Neacsu

                              Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                              Marian-Catalin Predoiu

                              Ministrul transporturilor si infrastructurii,
                              Sorin-Mihai Grindeanu

                              Secretarul general al Guvernului,
                              Mircea Abrudean

                              Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei,
                              Adrian-Ioan Vestea

    Bucuresti, 18 ianuarie 2024.
    Nr. 4.

                              ---------------