Atestare conducatori auto si coordonatori transport
CARNET T.I.R.
Codul FISCAL
Codul VAMAL al Romaniei
Conducatori auto
Contraventii
Delegare / Detasare
Directive si Regulamente UE
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2022/694 AL COMISIEI din 2 mai 2022
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/1228 AL COMISIEI din 16 iulie 2021 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2016/799 in ceea ce priveste cerintele pentru construirea, testarea, instalarea, operarea si repararea tahografelor inteligente si a componentelor acestora
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
Regulament (UE) 2016/403 privind incalcarile grave ale normelor UE
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) nr. 1101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun
DIRECTIVA (UE) 2022/738 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 6 aprilie 2022 de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor inchiriate fara conducatori auto pentru transportul rutier de marfuri
REGULAMENTUL (CEE) NR. 2658/87 AL CONSILIULUI din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistics si Tariful Vamal Comun
Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri
Directiva 2006/22/CE din 15 martie 2006
Decizia CE din 12 aprilie 2007 ( OJ L99 din 14.4.2007 )
Regulamentul (CE) nr. 561 / 2006
DIRECTIVA (UE) 2020/1057 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 iulie 2020
REGULAMENTUL (UE) 2020/1055 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 iulie 2020
REGULAMENTUL (UE) 2020/1054 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 15 iulie 2020
REGULAMENTUL (UE) 2020/698 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 25 mai 2020
REGULAMENTUL (UE) NR. 165/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 4 februarie 2014
E-Sigiliu
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
Licente ARR
Noul cod RUTIER
Perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Restrictii de circulatie
RO e-Factura
RO e-Transport
Societati comerciale