Atestare conducatori auto si coordonatori transport
Codul Vamal al Romaniei
Conducatori auto
Conducatori auto
Conducatori auto
Contraventii
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
Licente ARR
ORDIN Nr. 1010/2019 din 4 iulie 2019 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2019 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.)
ORDIN Nr. 699 din 10 iunie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
ORDIN Nr. 1463 din 26 noiembrie 2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
ORDIN Nr. 861 din 8 iulie 2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
ORDIN Nr. 603 din 9 mai 2008 pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
ORDIN Nr. 1309 din 12 decembrie 2007 pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
ORDIN Nr. 2171 din 15 noiembrie 2006 pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
ORDIN Nr. 1536 din 21 august 2006 privind dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
ORDIN Nr. 534 din 6 aprilie 2006 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
ORDIN Nr. 2156 din 9 decembrie 2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
ORDIN Nr. 2135 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4
HOTĂRÂRE Nr. 1173 din 2 octombrie 2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă
ORDIN Nr. 77 din 13 august 2003 pentru completarea Părţii a II-a -
HOTĂRÂRE Nr. 72 din 23 ianuarie 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
ORDIN Nr. 1842 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare şi efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora
ORDIN Nr. 407/991 din 26 iulie 1999/26 august 1999 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
HOTĂRÂRE Nr. 625 din 24 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
Noul cod rutier
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Societati comerciale