Atestare conducatori auto si coordonatori transport
CARNET T.I.R.
Codul FISCAL
Codul VAMAL al Romaniei
Conducatori auto
Contraventii
Delegare / Detasare
Directive si Regulamente UE
E-Sigiliu
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
Licente ARR
ORDIN Nr. 1010/2019 din 4 iulie 2019 pentru publicarea acceptĂŁrii amendamentelor din 2019 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.)
ORDIN Nr. 699 din 10 iunie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcÞiilor ºi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaÞiile specifice realizate de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.
ORDIN Nr. 1463 din 26 noiembrie 2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcÞiilor ºi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaÞiile specifice realizate de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.
ORDIN Nr. 861 din 8 iulie 2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaĂžiile specifice realizate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ – A.R.R.
ORDIN Nr. 603 din 9 mai 2008 pentru modificarea ºi Înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcÞiilor ºi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaÞiile specifice realizate de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.
ORDIN Nr. 1309 din 12 decembrie 2007 pentru modificarea ºi Înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcÞiilor ºi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaÞiile specifice realizate de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.
ORDIN Nr. 2171 din 15 noiembrie 2006 pentru modificarea ºi Înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcÞiilor ºi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaÞiile specifice realizate de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.
ORDIN Nr. 1536 din 21 august 2006 privind dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
ORDIN Nr. 534 din 6 aprilie 2006 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
ORDIN Nr. 2156 din 9 decembrie 2005 privind tarifele pentru prestaÞiile specifice realizate de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.
ORDIN Nr. 2135 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementãrilor privind omologarea ºi certificarea produselor ºi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum ºi condiÞiile de introducere pe piaÞã a acestora - RNTR 4
HOTĂRÂRE Nr. 1173 din 2 octombrie 2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă
ORDIN Nr. 77 din 13 august 2003 pentru completarea Părţii a II-a -
HOTĂRÂRE Nr. 72 din 23 ianuarie 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
ORDIN Nr. 1842 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare Âşi efectuare a transporturilor rutiere Âşi a activitĂŁĂžilor conexe acestora
ORDIN Nr. 407/991 din 26 iulie 1999/26 august 1999 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Âşi efectuarea transporturilor rutiere cu greutĂŁĂži Âşi/sau cu dimensiuni de gabarit care depĂŁÂşesc limitele maxime prevĂŁzute ĂŽn OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
HOTÃRÂRE Nr. 625 din 24 septembrie 1998 privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Rutiere Române - A.R.R.
Noul cod RUTIER
Perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Restrictii de circulatie
RO e-Factura
RO e-Transport
Societati comerciale