├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 861 din 8 iulie 2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Rom├ón─â – A.R.R.

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 18 iulie 2008


Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 54 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. II din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum ┼či ale art. 1 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiin┼úarea unor institu┼úii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 3/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ulterioare,


ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:


ART. I

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modific─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se înlocuie┼čte cu anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.

ART. II

Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare la 10 zile de la data public─ârii.


p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buza┼ču,

secretar de stat


Bucure┼čti, 8 iulie 2008.

Nr. 861.


ANEXA 1

(Anexa la Ordinul nr. 2.156/2005)


TARIFE

pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.


- lei -


______________________________________________________________________________
| 1.     | Licen┼úa de transport sau certificatul de transport în cont propriu  |
|________|_____________________________________________________________________|
| 1.1.   | Eliberarea certificatului de transport în cont propriu  |           |
|        | (tarif pentru 5 ani)                                    | 341       |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 1.2.   | Eliberarea licen┼úei de transport pentru transportul de  |           |
|        | m─ârfuri (tarif pentru 5 ani)                            | 341       |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 1.3.   | Eliberarea licen┼úei de transport pentru transportul de  |           |
|        | persoane (tarif pentru 5 ani)                           | 341       |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 2.     | Copia conform─â a licen┼úei de transport sau a certificatului de      |
|        | transport în cont propriu                                           |
|________|_____________________________________________________________________|
| 2.1.   | Eliberarea copiei conforme a licen┼úei de transport sau a|           |
|        | certificatului de transport în cont propriu             |           |
|        | (autovehicul) pentru transport rutier de m─ârfuri ori de |           |
|        | persoane (lei/an)                                       | 251       |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 3.     | Licen┼úa de traseu                                                   |
|________|_____________________________________________________________________|
| 3.1.   | Eliberarea licen┼úei de traseu jude┼úean - pentru o curs─â |           |
|        | (tarif pentru 3 ani)                                    | 123       |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 3.2.   | Eliberarea licen┼úei de traseu interjude┼úean - pentru o  |           |
|        | curs─â (tarif pentru 5 ani)                              | 628       |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 4.     | Licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier               |
|________|_____________________________________________________________________|
| 4.1.   | Eliberarea licen┼úei pentru activit─â┼úile desf─â┼čurate de  |           |
|        | autogar─â (tarif pentru 5 ani)                           | 3.423     |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 4.2.   | Eliberarea licen┼úei pentru activit─â┼úile de intermediere |           |
|        | a opera┼úiunilor de transport rutier public (tarif pentru|           |
|        | 5 ani)                                                  | 3.423     |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.     | Alte tarife                                                         |
|________|_____________________________________________________________________|
| 5.1.   | înlocuirea licen┼úei de transport, a certificatului de   |           |
|        | transport în cont propriu, a copiei conforme a licen┼úei |           |
|        | de transport, a copiei conforme a certificatului de     |           |
|        | transport în cont propriu, a licen┼úei de traseu sau a   |           |
|        | licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier, |           |
|        | ocazionat─â de pierderea, sustragerea ori deteriorarea   |           |
|        | celei eliberate (lei/buc.)                              | 113       |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.2.   | înlocuirea certificatelor ori atestatelor, precum ┼či a  |           |
|        | autoriza┼úiilor pentru ┼čcoli de conduc─âtori auto,        |           |
|        | ocazionat─â de pierderea, sustragerea sau deteriorarea   |           |
|        | celor eliberate (lei/buc.)                              | 40        |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.3.   | Eliberarea copiei conforme a licen┼úei de transport, a   | tarif     |
|        | copiei conforme a certificatului de transport în cont   | ini┼úial   |
|        | propriu sau a licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe         |           |
|        | transportului rutier, ocazionat─â de suspendarea celei   |           |
|        | eliberate (lei/buc.)                                    |           |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.4.   | înlocuirea licen┼úei de transport sau a copiei conforme a|           |
|        | licen┼úei de transport eliberate conform                 |           |
|        | Ordinului ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či|           |
|        | turismului nr. 1.987/2005*) pentru aprobarea Normelor   |           |
|        | privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor       |           |
|        | rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora cu           |           |
|        | formularele licen┼úei de transport pentru transport de   |           |
|        | m─ârfuri/persoane sau copiile conforme ale acestora      |           |
|        | prev─âzute de Ordinul ministrului transporturilor,       |           |
|        | construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.892/2006 pentru      |           |
|        | aprobarea Normelor privind organizarea ┼či efectuarea    |           |
|        | transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe       |           |
|        | acestora, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare    |           |
|        | (lei/buc.)                                              | 10        |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.5.   | înlocuirea licen┼úei de transport, a certificatului de   | 20% din   |
|        | transport în cont propriu, a copiei conforme a licen┼úei | tariful   |
|        | de transport, a copiei conforme a certificatului de     | ini┼úial   |
|        | transport în cont propriu, a licen┼úei de traseu sau a   |           |
|        | licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier, |           |
|        | ocazionat─â de schimbarea denumirii operatorului de      |           |
|        | transport/întreprinderii, a adresei sediului social/    |           |
|        | domiciliului acestuia ori a num─ârului de înmatriculare  |           |
|        | a vehiculului (lei/buc.)                                |           |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.6.   | Examinarea în vederea ob┼úinerii certificatului de       |           |
|        | atestare a taximetri┼čtilor sau sus┼úinerii testului      |           |
|        | periodic de c─âtre ace┼čtia (lei/persoan─â)                | 14        |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.7.   | Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru      |           |
|        | persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv      |           |
|        | activit─â┼úi de transport rutier, consilier de siguran┼ú─â, |           |
|        | taximetrist, conduc─âtor auto, conduc─âtor auto care      |           |
|        | efectueaz─â transport în regim de închiriere, conduc─âtor |           |
|        | auto care efectueaz─â transport de m─ârfuri periculoase,  |           |
|        | instructor de conducere auto sau profesor de legisla┼úie |           |
|        | rutier─â, precum ┼či prelungirea valabilit─â┼úii            |           |
|        | certificatului ADR (lei/buc.)                           | 40        |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.8.   | înlocuirea atestatului sau a certificatului pentru      | 50% din   |
|        | persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv      | tariful de|
|        | activit─â┼úi de transport rutier, consilier de siguran┼ú─â, | eliberare |
|        | taximetrist, conduc─âtor auto, conduc─âtor auto care      |           |
|        | efectueaz─â transport de m─ârfuri periculoase, conduc─âtor |           |
|        | auto care efectueaz─â transport în regim de închiriere,  |           |
|        | instructor de conducere auto sau profesor de legisla┼úie |           |
|        | rutier─â, ocazionat─â de schimbarea numelui titularului   |           |
|        | (lei/buc.)                                              |           |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.9.   | Extinderea valabilit─â┼úii certificatului ADR pentru      | tarif     |
|        | conduc─âtorii de autovehicule care efectueaz─â transport  | ini┼úial   |
|        | de m─ârfuri periculoase (lei/buc.)                       |           |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.10.  | Avizarea programelor ┼čcolare pentru ┼čcolile de          |           |
|        | conduc─âtori auto (lei/categorie sau subcategorie)       | 80        |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.11.  | Avizarea programelor de înv─â┼ú─âmânt ale cursurilor de    |           |
|        | preg─âtire profesional─â în vederea atest─ârii             |           |
|        | conduc─âtorilor auto pentru transportul în regim de taxi |           |
|        | sau în regim de închiriere (lei/buc.)                   | 80        |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.12.  | Eliberarea documentului de control Interbus (lei/carnet)| 56        |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.13.  | Eliberarea documentului de control pentru transportul   |           |
|        | rutier public de persoane prin servicii ocazionale în   |           |
|        | trafic na┼úional (lei/carnet)                            | 56        |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.14.  | Eliberarea documentului de control pentru servicii      |           |
|        | ocazionale între statele membre ale UE sau servicii     |           |
|        | ocazionale sub forma cabotajului (lei/carnet)           | 56        |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.15.  | Eliberarea certificatului pentru transport persoane în  |           |
|        | cont propriu în trafic interna┼úional între statele      |           |
|        | membre UE (lei/buc./an)                                 | 109       |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.16.  | Activitate de documentare, consultan┼ú─â ┼či actualizare   |           |
|        | date (lei/or─â)                                          | 40        |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.17.  | Eliberarea, înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor          |
|        | tahografice                                                         |
|________|_____________________________________________________________________|
| 5.17.1 | Eliberarea cartelelor tahografice (tarif pentru 5 ani)  | 231       |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.17.2 | înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor          |           |
|        | tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2),      |           |
|        | art. 11 alin. (2) sau ale art. 13 alin. (2) din anexa la|           |
|        | Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či  |           |
|        | turismului nr. 116/2006 pentru aprobarea Normelor       |           |
|        | tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea ┼či   |           |
|        | înnoirea cartelelor tahografice (lei/buc.)              | 231       |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.17.3 | înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor          |           |
|        | tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (1),      |           |
|        | art. 11 alin. (1) sau ale art. 13 alin. (1) din anexa la|           |
|        | Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či  |           |
|        | turismului nr. 116/2006 (lei/buc.)                      | 205       |
|________|_________________________________________________________|___________|
| 5.18.  | înlocuirea atestatului de instructor de conducere auto, | tarif     |
|        | ocazionat─â de dobândirea unor categorii suplimentare    | ini┼úial   |
|        | (lei/buc.)                                              |           |
|________|_________________________________________________________|___________|

*) Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.987/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 5 decembrie 2005, a fost abrogat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006.