ORDIN Nr. 1536 din 21 august 2006 privind dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 742 din 31 august 2006

    Având în vedere prevederile art. 56^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006,
    în temeiul art. 56 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

    ART. 1
    în exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie, control şi supraveghere în trafic privind respectarea prevederilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. utilizează autoturisme şi autospeciale denumite în continuare autovehicule de control.
    ART. 2
    (1) Autovehiculele de control au culoarea albastră sau albă şi sunt inscripţionate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu uşurinţă de către participanţii la trafic.
    (2) Inscripţionarea autovehiculelor se face cu următoarele elemente de identificare:
    a) pe părţile laterale: înscrisul "AUTORITATEA RUTIERĂ ROMâNĂ";
    b) pe părţile anterioară şi posterioară: înscrisurile "AUTORITATEA RUTIERĂ ROMâNĂ" şi "CONTROL TRAFIC";
    c) pe uşile din faţă şi pe părţile anterioară şi posterioară: sigla "ARR".
    (3) Autovehiculele de culoare albă sunt prevăzute cu o dungă mediană de culoare albastră.
    ART. 3
    (1) Autovehiculele de control sunt dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a vehiculelor sau pentru însoţirea acestora până la locul controlului.
    (2) Dispozitivul de semnalizare este de tip "rampă modulară" şi se compune din două module laterale cu lămpi cu lumini intermitente de culoare galben-auto şi un modul central pe care se vor afişa mesajele variabile.
    (3) Modulul central afişează, în culoarea roşie, mesaje variabile în limbile română şi engleză, după cum urmează:
    - "ATENŢIE CONTROL", "REDUCEŢI VITEZA", "URMAŢI-MĂ" şi "STOP CONTROL";
    - "ATTENTION CONTROL", "REDUCE SPEED", "FOLLOW ME" şi "STOP CONTROL".
    ART. 4
    Inscripţionarea şi amplasarea dispozitivelor de semnalizare luminoasă pentru autoturismele şi autospecialele de control se fac conform reprezentărilor grafice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

    ART. 5
    Autospecialele de control sunt dotate cu echipamente şi aparatură pentru efectuarea verificărilor specifice, după cum urmează:
    a) echipament electronic pentru analiza automată a diagramelor tahograf şi cartelelor magnetice ale conducătorilor auto;
    b) aparatură pentru prelevarea de mostre în cazul transporturilor de mărfuri periculoase;
    c) echipamente de cântărire;
    d) echipamente diverse pentru scanarea sau copierea documentelor;
    e) echipament de protecţie;
    f) instalaţie de iluminare a locului de control pe timp de noapte cu alimentare independentă;
    g) materiale pentru delimitarea zonei de control: jaloane conice de marcare, bandă reflectorizantă.
    ART. 6
    Inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. au dreptul să oprească orice vehicul asupra căruia au competenţe de control, semnalizând din autovehiculul de control aflat în mers, în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri, cu bastonul reflectorizant şi/sau punerea în funcţiune a dispozitivului de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile.
    ART. 7
    Conducătorii auto au obligaţia să respecte semnificaţia semnalelor inspectorilor de trafic şi a mesajelor care le sunt adresate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare de culoare roşie cu mesaje variabile din dotarea autovehiculului de control.
    ART. 8
    întreprinderile/operatorii de transport care efectuează activităţi de transport rutier au obligaţia să instruiască conducătorii auto privind respectarea semnalelor inspectorilor de trafic şi a mesajelor afişate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile, din dotarea autovehiculelor de control ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
    ART. 9
    Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 10
    Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    ART. 11
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
                             Radu Mircea Berceanu

    ANEXA 1

    Figura 1, reprezentând inscripţionarea şi amplasarea dispozitivelor de semnalizare luminoasă pentru autoturismele de control - părţile anterioară şi posterioară -, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, la pagina 3.

    (continuarea anexei nr. 1)

    Figura 2, reprezentând inscripţionarea şi amplasarea dispozitivelor de semnalizare luminoasă pentru autoturismele de control - părţile laterale -, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, la pagina 4.

    ANEXA 2

    Figura 3, reprezentând inscripţionarea şi amplasarea dispozitivelor de semnalizare luminoasă pentru autospecialele de control - părţile anterioară şi posterioară -, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, la pagina 5.

    (continuarea anexei nr. 2)

    Figura 4, reprezentând inscripţionarea şi amplasarea dispozitivelor de semnalizare luminoasă pentru autospecialele de control - părţile laterale -, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, la pagina 6.