├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 699 din 10 iunie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Rom├ón─â - A.R.R.
                    
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR ┼×I INFRASTRUCTURII
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 415 din 17 iunie 2009

    Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 23 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor ┼či reformei administrative nr. 353/2007, ale art. 54 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 1 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiin┼úarea unor institu┼úii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 3/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či al art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor ┼či Infrastructurii, cu modific─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor ┼či infrastructurii emite urm─âtorul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modific─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se înlocuie┼čte cu anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare la 10 zile de la data public─ârii.

               p. Ministrul transporturilor ┼či infrastructurii,
                          Pistru Popa Eusebiu Manea,
                              secretar de stat

    Bucure┼čti, 10 iunie 2009.
    Nr. 699.

    ANEXA 1
    (Anexa la Ordinul nr. 2.156/2005)

                                  TARIFE
pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.

 ______________________________________________________________________________
|   |    Serviciul prestat de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.     |Valoarea|
|   |                                                                 |  (lei) |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 1.| Eliberarea licen┼úei de transport pentru transportul de m─ârfuri, |    353 |
|   | eliberarea licen┼úei de transport pentru transportul de persoane,|        |
|   | eliberarea certificatului de transport în cont propriu - pentru |        |
|   | o bucat─â (tarif pentru 5 ani)                                   |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 2.| Eliberarea copiei conforme a licen┼úei de transport sau a        |    260 |
|   | certificatului de transport în cont propriu (autovehicul)       |        |
|   | pentru transport rutier de m─ârfuri ori de persoane, precum ┼či   |        |
|   | eliberarea copiei conforme a licen┼úei de transport sau a        |        |
|   | certificatului de transport în cont propriu, ocazionat─â de      |        |
|   | suspendarea celei eliberate ini┼úial - pentru o bucat─â (tarif    |        |
|   | pentru un an)                                                   |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 3.| Eliberarea licen┼úei de traseu jude┼úean pentru autovehiculele    |    127 |
|   | active necesare efectu─ârii traseului, eliberarea licen┼úei de    |        |
|   | traseu jude┼úean suplimentar fa┼ú─â de num─ârul de licen┼úe de       |        |
|   | traseu eliberate pentru autovehiculele active necesare pentru   |        |
|   | efectuarea traseului - pentru o curs─â (tarif pentru 3 ani)      |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 4.| Eliberarea licen┼úei de traseu interjude┼úean - pentru o curs─â    |    650 |
|   | (tarif pentru 5 ani)                                            |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 5.| Eliberarea licen┼úei pentru activit─â┼úile desf─â┼čurate de autogar─â,|  3.546 |
|   | eliberarea licen┼úei pentru activit─â┼úile de intermediere a       |        |
|   | opera┼úiunilor de transport rutier public, precum ┼či eliberarea  |        |
|   | licen┼úei pentru activit─â┼úile desf─â┼čurate de autogar─â, eliberarea|        |
|   | licen┼úei pentru activit─â┼úile de intermediere a opera┼úiunilor de |        |
|   | transport rutier public, ocazionat─â de suspendarea celei        |        |
|   | eliberate ini┼úial - pentru o bucat─â (tarif pentru 5 ani)        |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 6.| înlocuirea licen┼úei de transport, a certificatului de transport |    117 |
|   | în cont propriu, a copiei conforme a licen┼úei de transport,     |        |
|   | a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu,|        |
|   | a licen┼úei de traseu sau a licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe    |        |
|   | transportului rutier, ocazionat─â de pierderea, sustragerea ori  |        |
|   | deteriorarea celei eliberate sau de schimbarea denumirii        |        |
|   | operatorului de transport/întreprinderii, a adresei sediului    |        |
|   | social/domiciliului acestuia ori a num─ârului de înmatriculare a |        |
|   | vehiculului - pentru o bucat─â                                   |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 7.| Eliberarea atestatelor sau a certificatelor profesionale,       |     41 |
|   | înlocuirea autoriza┼úiilor pentru ┼čcoli de conduc─âtori auto,     |        |
|   | a atestatelor ori certificatelor profesionale, ocazionat─â de    |        |
|   | pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor eliberate ori     |        |
|   | ocazionat─â de schimbarea adresei sau a numelui titularului,     |        |
|   | precum ┼či prelungirea valabilit─â┼úii certificatului A.D.R.,      |        |
|   | extinderea valabilit─â┼úii certificatului A.D.R., sau înlocuirea  |        |
|   | atestatului de instructor de conducere auto, ocazionat─â de      |        |
|   | dobândirea unor categorii suplimentare sau ocazionat─â de        |        |
|   | schimbarea numelui titularului, precum ┼či activitatea de        |        |
|   | documentare, consultan┼ú─â ┼či actualizare de date (tarif pentru   |        |
|   | o or─â) - pentru o bucat─â                                        |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 8.| Examinarea în vederea ob┼úinerii certificatului de atestare a    |     14 |
|   | taximetri┼čtilor sau sus┼úinerii testului periodic de c─âtre       |        |
|   | ace┼čtia (tarif pentru o persoan─â)                               |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 9.| Avizarea programelor ┼čcolare pentru ┼čcolile de conduc─âtori      |     82 |
|   | auto - pentru o categorie sau subcategorie, precum ┼či avizarea  |        |
|   | programelor de înv─â┼ú─âmânt ale cursurilor de preg─âtire           |        |
|   | profesional─â în vederea atest─ârii conduc─âtorilor auto pentru    |        |
|   | transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere - pentru|        |
|   | o bucat─â                                                        |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
|10.| Eliberarea documentului de control Interbus, a documentului de  |     58 |
|   | control pentru transportul rutier public de persoane prin       |        |
|   | servicii ocazionale în trafic na┼úional, precum ┼či a documentului|        |
|   | de control pentru servicii ocazionale între statele membre ale  |        |
|   | Uniunii Europene sau servicii ocazionale sub forma cabotajului -|        |
|   | pentru un carnet                                                |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
|11.| Eliberarea certificatului pentru transport de persoane în cont  |    112 |
|   | propriu în trafic interna┼úional între statele membre ale Uniunii|        |
|   | Europene - pentru o bucat─â (tarif pentru un an)                 |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
|12.| Eliberarea cartelelor tahografice - pentru o bucat─â (tarif      |    239 |
|   | pentru 5 ani), precum ┼či înnoirea, înlocuirea sau schimbarea    |        |
|   | cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2),   |        |
|   | art. 11 alin. (2) sau ale art. 13 alin. (2) din Normele tehnice |        |
|   | privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea ┼či înnoirea          |        |
|   | cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului       |        |
|   | transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 116/2006 -    |        |
|   | pentru o bucat─â                                                 |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
|13.| înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice      |    212 |
|   | conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) sau    |        |
|   | ale art. 13 alin. (1) din Normele tehnice privind eliberarea,   |        |
|   | înlocuirea, schimbarea ┼či înnoirea cartelelor tahografice,      |        |
|   | aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,              |        |
|   | construc┼úiilor ┼či turismului nr. 116/2006 - pentru o bucat─â     |        |
|___|_________________________________________________________________|________|