închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1010/2019 din 4 iulie 2019 pentru publicarea acceptĂŁrii amendamentelor din 2019 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.)
                      ORDIN  Nr. 1010/2019 din 4 iulie 2019
pentru publicarea acceptĂŁrii amendamentelor din 2019 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat Âşi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, adoptate de Comisia EconomicĂŁ pentru Europa a OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva
EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 659 din 8 august 2019

    în temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 333/2007 privind modificarea Âşi completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se publicĂŁ amendamentele din 2019 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat Âşi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, adoptate de Comisia EconomicĂŁ pentru Europa a OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite, prevĂŁzute în anexele nr. 1 - 3.
    ART. 2
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 bis, care se poate achiziĂžiona de la Centrul pentru relaĂžii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", BucureÂşti, Âşos. Panduri nr. 1.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              p. Ministrul transporturilor,
                              DragoÂş-Virgil Titea,
                              secretar de stat

    BucureÂşti, 4 iulie 2019.
    Nr. 1.010.

                              ---------------