├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1309 din 12 decembrie 2007 pentru modificarea ┼či ├«nlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Rom├ón─â - A.R.R.
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 868 din 19 decembrie 2007

    în temeiul prevederilor art. 13 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 54 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 6 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiin┼úarea unor institu┼úii publice în subordinea Ministerului Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 3/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modific─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se înlocuie┼čte cu anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul transporturilor,
                              Ludovic Orban

    Bucure┼čti, 12 decembrie 2007.
    Nr. 1.309.

    ANEXA 1
    (Anexa la Ordinul nr. 2.156/2005)

                                TARIFE
pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.

________________________________________________________________________________
 1.      Licen┼úa de transport sau certificatul de transport în cont
         propriu
________________________________________________________________________________
 1.1.    Eliberarea certificatului de transport în cont propriu           332
         (tarif pentru 5 ani)
________________________________________________________________________________
 1.2.    Eliberarea licen┼úei de transport pentru transportul de           332
         m─ârfuri (tarif pentru 5 ani)
________________________________________________________________________________
 1.3.    Eliberarea licen┼úei de transport pentru transportul de           332
         persoane (tarif pentru 5 ani)
________________________________________________________________________________
 2.      Copia conform─â a licen┼úei de transport sau a certificatului
         de transport în cont propriu
________________________________________________________________________________
 2.1.    Eliberarea copiei conforme a licen┼úei de transport sau a         244
         certificatului de transport în cont propriu (autovehicul)
         pentru transport rutier de m─ârfuri sau de persoane (lei/an)
________________________________________________________________________________
 3.      Licen┼úa de traseu
________________________________________________________________________________
 3.1.    Eliberarea licen┼úei de traseu jude┼úean - pentru o curs─â          120
         (tarif pentru 3 ani)
________________________________________________________________________________
 3.2.    Eliberarea licen┼úei de traseu interjude┼úean - pentru o           366
         curs─â (tarif pentru 3 ani)
________________________________________________________________________________
 4.      Licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier
________________________________________________________________________________
 4.1.    Eliberarea licen┼úei pentru activit─â┼úile desf─â┼čurate de         3.327
         autogar─â (tarif pentru 5 ani)
________________________________________________________________________________
 4.2.    Eliberarea licen┼úei pentru activit─â┼úile de intermediere a      3.327
         opera┼úiunilor de transport rutier public (tarif
         pentru 5 ani)
________________________________________________________________________________
 5.      Alte tarife
________________________________________________________________________________
 5.1.    Eliberarea unui duplicat al licen┼úei de transport, al            110
         certificatului de transport în cont propriu, al copiei
         conforme a licen┼úei de transport, al copiei conforme a
         certificatului de transport în cont propriu, al licen┼úei
         de traseu sau al licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe
         transportului rutier, ocazionat─â de pierderea,
         sustragerea sau deteriorarea celei eliberate (lei/bucat─â)
________________________________________________________________________________
 5.2.    Eliberarea unui duplicat al certificatelor ori atestatelor,       39
         ocazionat─â de pierderea, sustragerea sau deteriorarea
         celor eliberate (lei/bucat─â)
________________________________________________________________________________
 5.3.    Eliberarea copiei conforme a licen┼úei de transport, a        tarif
         copiei conforme a certificatului de transport în cont        ini┼úial
         propriu sau a licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe
         transportului rutier, ocazionat─â de suspendarea celei
         eliberate (lei/bucat─â)
________________________________________________________________________________
 5.4.    înlocuirea licen┼úei de transport sau a copiei conforme a          10
         licen┼úei de transport eliberate conform Ordinului
         ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului
         nr. 1.987/2005*) cu formularele licen┼úei de transport
         pentru transport de m─ârfuri/persoane sau copiile conforme
         ale acestora prev─âzute de Ordinul ministrului
         transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului
         nr. 1.892/2006 (lei/bucat─â)
________________________________________________________________________________
 5.5.    înlocuirea licen┼úei de transport, a certificatului de        20% din
         transport în cont propriu, a copiei conforme a licen┼úei      tariful
         de transport, a copiei conforme a certificatului de          ini┼úial
         transport în cont propriu, a licen┼úei de traseu sau a
         licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier,
         ocazionat─â de schimbarea denumirii operatorului de
         transport/întreprinderii sau a adresei sediului
         social/domiciliului acestuia (lei/bucat─â)
________________________________________________________________________________
 5.6.    Examinarea în vederea ob┼úinerii certificatului de atestare        14
         a taximetri┼čtilor sau sus┼úinerii testului periodic de
         c─âtre ace┼čtia (lei/persoan─â)
________________________________________________________________________________
 5.7.    Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru                39
         persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv
         activit─â┼úi de transport rutier, consilier de siguran┼ú─â,
         taximetrist, conduc─âtor auto, conduc─âtor auto care
         efectueaz─â transport în regim de închiriere, conduc─âtor
         auto care efectueaz─â transport de m─ârfuri periculoase,
         instructor de conducere auto sau profesor de legisla┼úie
         rutier─â, precum ┼či prelungirea valabilit─â┼úii
         certificatului ADR (lei/bucat─â)
________________________________________________________________________________
 5.8.    Eliberarea unui duplicat al atestatului sau a                50% din
         certificatului pentru persoana desemnat─â s─â conduc─â          tariful de
         permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de transport rutier,         eliberare
         consilier de siguran┼ú─â, taximetrist, conduc─âtor auto,
         conduc─âtor auto care efectueaz─â transport în regim de
         închiriere, instructor de conducere auto sau profesor de
         legisla┼úie rutier─â, ocazionat─â de schimbarea numelui
         titularului (lei/bucat─â)
________________________________________________________________________________
 5.9.    Extinderea valabilit─â┼úii certificatului ADR pentru           tarif
         conduc─âtorii de autovehicule care efectueaz─â transport de    ini┼úial
         m─ârfuri periculoase (lei/bucat─â)
________________________________________________________________________________
 5.10.   Avizarea programelor ┼čcolare pentru ┼čcolile de conduc─âtori        78
         auto (lei/categorie sau subcategorie)
________________________________________________________________________________
 5.11.   Avizarea programelor de înv─â┼ú─âmânt ale cursurilor de              78
         preg─âtire profesional─â în vederea atest─ârii conduc─âtorilor
         auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de
         închiriere (lei/bucat─â)
________________________________________________________________________________
 5.12.   Eliberarea documentului de control Interbus (lei/carnet)          55
________________________________________________________________________________
 5.13.   Eliberarea documentului de control pentru transportul             55
         rutier public de persoane prin servicii ocazionale în
         trafic na┼úional (lei/carnet)
________________________________________________________________________________
 5.14.   Eliberarea documentului de control pentru servicii                55
         ocazionale între statele membre ale Uniunii Europene sau
         servicii ocazionale sub forma cabotajului (lei/carnet)
________________________________________________________________________________
 5.15.   Eliberarea certificatului pentru transport persoane în cont      106
         propriu în trafic interna┼úional între statele membre ale
         Uniunii Europene (lei/bucat─â)
________________________________________________________________________________
 5.16.   Activitate de documentare, consultan┼ú─â ┼či actualizare date        39
         (lei/or─â)
________________________________________________________________________________
 5.17.   Eliberarea, înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor
         tahografice
________________________________________________________________________________
 5.17.1. Eliberarea cartelelor tahografice (tarif pentru 5 ani)           225
________________________________________________________________________________
 5.17.2. înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice       225
         conform prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2)
         sau art. 13 alin. (2) din Ordinul ministrului
         transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 116/2006
         (lei/bucat─â)
________________________________________________________________________________
 5.17.3. înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice       200
         conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1)
         sau art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului
         transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 116/2006
         (lei/bucat─â)
________________________________________________________________________________
    *) Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.987/2005 a fost abrogat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.892/2006.