├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 2171 din 15 noiembrie 2006 pentru modificarea ┼či ├«nlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Rom├ón─â - A.R.R.


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 958 din 28 noiembrie 2006

    în temeiul prevederilor art. 13 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 54 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ulterioare, ale art. 6 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiin┼úarea unor institu┼úii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 3/2002, cu complet─ârile ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., cu modific─ârile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, se modific─â ┼či se înlocuie┼čte cu anexa la prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului,
                            Radu Mircea Berceanu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodus─â în facsimil.

                                   TARIFE
pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.

                                                                        lei/an
 ______________________________________________________________________________
|    1.| Licen┼úa de transport sau certificatul de transport în cont propriu    |
|      |                                                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
|  1.1.| Eliberarea licen┼úei de transport sau a certificatului de    |     313 |
|      | transport în cont propriu (tarif pentru 5 ani)              |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  1.2.| Eliberarea licen┼úei de transport pentru transportul de      |     313 |
|      | m─ârfuri (tarif pentru 5 ani)                                |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  1.3.| Eliberarea licen┼úei de transport pentru transportul de      |     313 |
|      | persoane (tarif pentru 5 ani)                               |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    2.| Licen┼úa de transport rutier în regim de taxi sau licen┼úa taxi         |
|______|_______________________________________________________________________|
|  2.1.| Eliberarea licen┼úei de transport rutier în regim de taxi    |      63 |
|      | sau a licen┼úei taxi                                         |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  2.2.| Vizarea anual─â a licen┼úei de transport rutier în regim de   |      63 |
|      | taxi sau a licen┼úei taxi                                    |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    3.| Copia conform─â a licen┼úei de transport sau a certificatului de        |
|      | transport în cont propriu                                             |
|______|_______________________________________________________________________|
|  3.1.| Eliberarea copiei conforme a licen┼úei de transport sau a    |     230 |
|      | certificatului de transport în cont propriu (autovehicul)   |         |
|      | pentru transport rutier de m─ârfuri sau persoane             |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    4.| Licen┼úa de execu┼úie pentru vehicul pentru transportul rutier na┼úional |
|      | sau interna┼úional în regim de taxi                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
|  4.1.| Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul (autovehicul)|     125 |
|      | pentru transportul rutier na┼úional sau interna┼úional în     |         |
|      | regim de taxi                                               |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  4.2.| Vizarea anual─â a licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul        |     125 |
|      | (autovehicul) pentru transportul rutier na┼úional sau        |         |
|      | interna┼úional în regim de taxi                              |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    5.| Licen┼úa de traseu                                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
|  5.1.| Eliberarea licen┼úei de traseu jude┼úean - pentru o curs─â     |     113 |
|      | (tarif pentru 3 ani)                                        |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  5.2.| Eliberarea licen┼úei de traseu interjude┼úean - pentru o curs─â|     344 |
|      | (tarif pentru 3 ani)                                        |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    6.| Licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier                 |
|______|_______________________________________________________________________|
|  6.1.| Eliberarea licen┼úei pentru activit─â┼úile desf─â┼čurate de      |    3130 |
|      | autogar─â (tarif pentru 5 ani)                               |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  6.2.| Eliberarea licen┼úei pentru activit─â┼úile de intermediere a   |    3130 |
|      | opera┼úiunilor de transport rutier public                    |         |
|      | (tarif pentru 5 ani)                                        |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    7.| Licen┼úa de execu┼úie pentru activitatea de dispecerat taxi             |
|______|_______________________________________________________________________|
|  7.1.| Eliberarea licen┼úei de execu┼úie pentru activitatea de       |     365 |
|      | dispecerat taxi                                             |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  7.2.| Vizarea anual─â a licen┼úei de execu┼úie pentru activitatea de |     183 |
|      | dispecerat taxi                                             |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    8.| Alte tarife                                                           |
|______|_______________________________________________________________________|
|  8.1.| Eliberarea unui duplicat al licen┼úei de transport, al       |     104 |
|      | certificatului de transport în cont propriu, al copiei      |         |
|      | conforme a licen┼úei de transport, al copiei conforme a      |         |
|      | certificatului de transport în cont propriu, al licen┼úei de |         |
|      | traseu, al licen┼úei de transport rutier în regim de taxi    |         |
|      | sau al licen┼úei taxi, al licen┼úei de execu┼úie pentru        |         |
|      | vehicul, al licen┼úei de execu┼úie pentru activitatea de      |         |
|      | dispecerat taxi sau al licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe    |         |
|      | transportului rutier ocazionat─â de pierderea, sustragerea   |         |
|      | sau deteriorarea celei eliberate                            |         | |______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.2.| Eliberarea unui duplicat al certificatelor ori atestatelor  |      37 |
|      | ocazionat─â de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor |         |
|      | eliberate                                                   |         | |______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.3.| Eliberarea copiei conforme a licen┼úei de transport, a copiei| Tarif   |
|      | conforme a certificatului de transport în cont propriu, a   | ini┼úial |
|      | licen┼úei de transport rutier în regim de taxi sau a licen┼úei|         |
|      | taxi, a licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul, a licen┼úei de  |         |
|      | execu┼úie pentru activitatea de dispecerat taxi, a licen┼úei  |         |
|      | pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier sau a         |         |
|      | certificatului de atestare a preg─âtirii profesionale a      |         |
|      | taximetri┼čtilor ocazionat─â de suspendarea celei eliberate   |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.4.| înlocuirea licen┼úei de transport sau a copiei conforme a    |      10 |
|      | licen┼úei de transport eliberate conform OMTCT nr. 1987/2005 |         |
|      | cu formularele licen┼úei de transport pentru transport de    |         |
|      | m─ârfuri/persoane sau copiile conforme ale acestora prev─âzute|         |
|      | de OMTCT nr. 1982/2006                                      |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.5.| înlocuirea licen┼úei de transport, a certificatului de       | 20% din |
|      | transport în cont propriu, a copiei conforme a licen┼úei de  | tariful |
|      | transport, a copiei conforme a certificatului de transport  | ini┼úial |
|      | în cont propriu, a licen┼úei de traseu, a licen┼úei de        |         |
|      | transport rutier în regim de taxi sau a licen┼úei taxi, a    |         |
|      | licen┼úei de execu┼úie pentru vehicul, a licen┼úei de execu┼úie |         |
|      | pentru activitatea de dispecerat taxi sau a licen┼úei pentru |         |
|      | activit─â┼úi conexe transportului rutier ocazionat─â de        |         |
|      | schimbarea denumirii operatorului de                        |         |
|      | transport/întreprinderii sau a adresei sediului             |         |
|      | social/domiciliului acestuia                                |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.6.| Examinarea în vederea ob┼úinerii certificatului de atestare a|      13 |
|      | taximetri┼čtilor sau sus┼úinerii testului periodic de c─âtre   |         |
|      | ace┼čtia                                                     |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.7.| Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru persoana |      37 |
|      | desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de     |         |
|      | transport rutier, consilier de siguran┼ú─â, taximetrist,      |         |
|      | conduc─âtor auto, instructor de conducere auto sau profesor  |         |
|      | de legisla┼úie rutier─â (RON/atestat sau certificat)          |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.8.| Vizarea certificatului de preg─âtire profesional─â a persoanei|      37 |
|      | desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de     |         |
|      | transport rutier                                            |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.9.| Avizarea programelor ┼čcolare pentru ┼čcolile de conduc─âtori  |      73 |
|      | auto (RON/categorie sau subcategorie)                       |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
| 8.10.|  Eliberarea documentului de control Interbus (RON/carnet)   |      52 |
|______|_____________________________________________________________|_________|
| 8.11.| Eliberarea documentului de control pentru transportul rutier|      52 |
|      | public de persoane prin servicii ocazionale în trafic       |         |
|      | na┼úional (RON/carnet)                                       |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
| 8.12.| Eliberarea documentului de control pentru servicii          |      52 |
|      | ocazionale între statele membre ale UE sau servicii         |         |
|      | ocazionale sub forma cabotajului (RON/carnet)               |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
| 8.13.| Eliberarea certificatului pentru transport persoane în cont |     100 |
|      | propriu în trafic interna┼úional între statele membre UE     |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
| 8.14.| Activitate de documentare, consultan┼ú─â ┼či actualizare date  |      37 |
|      | (RON/or─â)                                                   |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|