├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 603 din 9 mai 2008 pentru modificarea ┼či ├«nlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Rom├ón─â - A.R.R.

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL NR. 370 din 15 mai 2008


Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 54 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., cu modific─ârile ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiin┼úarea unor institu┼úii publice în subordinea Ministerului Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 3/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ulterioare,


ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:


ART. I

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modific─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se înlocuie┼čte cu anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.

ART. II

Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare la 10 zile de la data public─ârii.


p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buza┼ču,

secretar de stat


Bucure┼čti, 9 mai 2008.

Nr. 603.


ANEXA 1

(Anexa la Ordinul nr. 2.156/2005)


TARIFE

pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.


- lei -

______________________________________________________________________________

|1. | Licen┼úa de transport sau certificatul de transport în cont propriu |

|______|_______________________________________________________________________|

|1.1. | Eliberarea certificatului de transport în cont propriu | 341 |

| | (tarif pentru 5 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|1.2. | Eliberarea licenţei de transport pentru transportul de | 341 |

| | m─ârfuri (tarif pentru 5 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|1.3. | Eliberarea licenţei de transport pentru transportul de | 341 |

| | persoane (tarif pentru 5 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|2. | Copia conformă a licenţei de transport sau a certificatului de |

| | transport în cont propriu |

|______|_______________________________________________________________________|

|2.1. | Eliberarea copiei conforme a licenţei de transport sau a | 251 |

| | certificatului de transport în cont propriu (autovehicul) | |

| | pentru transport rutier de m─ârfuri sau de persoane (lei/an)| |

|______|____________________________________________________________|__________|

|3. | Licenţa de traseu |

|______|_______________________________________________________________________|

|3.1. | Eliberarea licenţei de traseu judeţean - pentru o cursă | 123 |

| | (tarif pentru 3 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|3.2. | Eliberarea licenţei de traseu interjudeţean - pentru o | 377 |

| | curs─â (tarif pentru 3 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|4. | Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier |

|______|_______________________________________________________________________|

|4.1. | Eliberarea licen┼úei pentru activit─â┼úile desf─â┼čurate de | 3.423 |

| | autogar─â (tarif pentru 5 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|4.2. | Eliberarea licenţei pentru activităţile de intermediere a | 3.423 |

| | operaţiunilor de transport rutier public (tarif pentru | |

| | 5 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5. | Alte tarife |

|______|_______________________________________________________________________|

|5.1. | Eliberarea unui duplicat al licenţei de transport, al | 113 |

| | certificatului de transport în cont propriu, al copiei | |

| | conforme a licenţei de transport, al copiei conforme a | |

| | certificatului de transport în cont propriu, al licen┼úei de| |

| | traseu sau al licenţei pentru activităţi conexe | |

| | transportului rutier, ocazionat─â de pierderea, sustragerea | |

| | sau deteriorarea celei eliberate (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.2. | înlocuirea certificatelor ori atestatelor, precum ┼či a | 40 |

| | autoriza┼úiilor pentru ┼čcoli de conduc─âtori auto, ocazionat─â| |

| | de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor eliberate | |


| | (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.3. | Eliberarea copiei conforme a licenţei de transport, a | tarif |

| | copiei conforme a certificatului de transport în cont | ini┼úial |

| | propriu sau a licenţei pentru activităţi conexe | |

| | transportului rutier, ocazionat─â de suspendarea celei | |

| | eliberate (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.4. | înlocuirea licen┼úei de transport sau a copiei conforme a | 10 |

| | licenţei de transport eliberate conform Ordinul ministrului| |

| | transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului | |

| | nr. 1.987/2005*) pentru aprobarea Normelor privind | |

| | organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a | |

| | activităţilor conexe acestora cu formularele licenţei de | |

| | transport pentru transport de m─ârfuri/persoane sau copiile | |

| | conforme ale acestora, prev─âzute de Ordinul ministrului | |

| | transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului | |

| | nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind | |

| | organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a | |

| | activit─â┼úilor conexe acestora, cu modific─ârile ┼či | |

| | complet─ârile ulterioare (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.5. | înlocuirea licen┼úei de transport, a certificatului de | 20% din |

| | transport în cont propriu, a copiei conforme a licen┼úei de | tariful |

| | transport, a copiei conforme a certificatului de transport | iniţial |

| | în cont propriu, a licen┼úei de traseu sau a licen┼úei pentru| |

| | activităţi conexe transportului rutier, ocazionată de | |

| | schimbarea denumirii operatorului de | |

| | transport/întreprinderii sau a adresei sediului | |

| | social/domiciliului acestuia (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.6. | Examinarea în vederea ob┼úinerii certificatului de atestare | 14 |

| | a taximetri┼čtilor sau sus┼úinerii testului periodic de c─âtre| |

| | ace┼čtia (lei/persoan─â) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.7. | Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru persoana| 40 |

| | desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de | |

| | transport rutier, consilier de siguranţă, taximetrist, | |

| | conduc─âtor auto, conduc─âtor auto care efectueaz─â transport | |

| | în regim de închiriere, conduc─âtor auto care efectueaz─â | |

| | transport de m─ârfuri periculoase, instructor de conducere | |

| | auto sau profesor de legisla┼úie rutier─â, precum ┼či | |

| | prelungirea valabilităţii certificatului ADR (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.8. | Eliberarea unui duplicat al atestatului sau al | 50% din |

| | certificatului pentru persoana desemnat─â s─â conduc─â | tariful |

| | permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de transport rutier, | de |

| | consilier de siguranţă, taximetrist, conducător auto, | eliberare|

| | conduc─âtor auto care efectueaz─â transport în regim de | |

| | închiriere, instructor de conducere auto sau profesor de | |

| | legislaţie rutieră, ocazionată de schimbarea numelui | |

| | titularului (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.9. | Extinderea valabilităţii certificatului ADR pentru | tarif |

| | conducătorii de autovehicule care efectuează transport de | iniţial |

| | m─ârfuri periculoase (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.10. | Avizarea programelor ┼čcolare pentru ┼čcolile de conduc─âtori | 80 |

| | auto (lei/categorie sau subcategorie) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.11. | Avizarea programelor de înv─â┼ú─âmânt ale cursurilor de | 80 |

| | preg─âtire profesional─â în vederea atest─ârii conduc─âtorilor | |

| | auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de | |

| | închiriere (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.12. | Eliberarea documentului de control Interbus (lei/carnet) | 56 |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.13. | Eliberarea documentului de control pentru transportul | 56 |

| | rutier public de persoane prin servicii ocazionale în | |

| | trafic naţional (lei/carnet) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.14. | Eliberarea documentului de control pentru servicii | 56 |

| | ocazionale între statele membre ale UE sau servicii | |

| | ocazionale sub forma cabotajului (lei/carnet) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.15. | Eliberarea certificatului pentru transport persoane în cont| 109 |

| | propriu în trafic interna┼úional între statele membre ale UE| |

| | (lei/buc/an) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.16. | Activitate de documentare, consultan┼ú─â ┼či actualizare date | 40 |

| | (lei/or─â) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.17 | Eliberarea, înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice|

|______|_______________________________________________________________________|

|5.17.1| Eliberarea cartelelor tahografice (tarif pentru 5 ani) | 231 |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.17.2| înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice | 231 |

| | conform prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2) | |

| | sau art. 13 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului | |

| | transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 116/2006 | |

| | pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea, | |

| | înlocuirea, schimbarea ┼či înnoirea cartelelor tahografice | |

| | (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.17.3| înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice | 205 |

| | conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) | |

| | sau art. 13 alin. (1) din anexa la Ordinul ministrului | |

| | transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 116/2006 | |

| | (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

*) Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.987/2005 a fost abrogat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.892/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.