Atestare conducatori auto si coordonatori transport
CARNET T.I.R.
Codul FISCAL
Codul VAMAL al Romaniei
Conducatori auto
Contraventii
Delegare / Detasare
Directive si Regulamente UE
E-Sigiliu
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
ORDIN Nr. 1107 din 29 iunie 2012 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea ĂŽncadrarii vehiculelor rutiere ĂŽnmatriculate ĂŽn normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si ĂŽn categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1
ORDONANTA Nr. 6 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea ĂŽncadrarii vehiculelor rutiere ĂŽnmatriculate ĂŽn normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si ĂŽn categoria de folosintã conform destinatiei, prin inspectia tehnicã periodicã
ORDONANTA Nr. 3/2024 din 18 ianuarie 2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier
ORDIN Nr. 396 din 1 aprilie 2009 privind ĂŽnlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind omologarea, agrearea Âşi efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase - RNTR 3
ORDIN Nr. 1566 din 22 decembrie 2008 privind modificarea Âşi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 211/2003 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind omologarea de tip Âşi eliberarea cĂŁrĂžii de identitate a vehiculelor rutiere, precum Âşi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
ORDIN Nr. 1002 din 12 august 2008 privind modificarea ºi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcÞiilor ºi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementãrilor privind certificarea Încadrãrii vehiculelor rutiere Înmatriculate În normele tehnice privind siguranÞa circulaÞiei rutiere, protecÞia mediului ºi În categoria de folosinÞã conform destinaÞiei, prin inspecÞia tehnicã periodicã - RNTR 1
ORDIN Nr. 472 din 15 aprilie 2008 privind modificarea Âşi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 211/2003 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind omologarea de tip Âşi eliberarea cĂŁrĂžii de identitate a vehiculelor rutiere, precum Âşi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
ORDIN Nr. 639 din 19 iulie 2007 privind modificarea Âşi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind omologarea, agrearea Âşi efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase - RNTR 3
DECRET Nr. 1290 din 12 decembrie 2005 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea ĂŽncadrării vehiculelor rutiere ĂŽnmatriculate ĂŽn normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi ĂŽn categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
ORDIN Nr. 2134 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3
ORDIN Nr. 2133 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementãrilor privind certificarea Încadrãrii vehiculelor rutiere Înmatriculate În normele tehnice privind siguranÞa circulaÞiei rutiere, protecÞia mediului ºi În categoria de folosinÞã conform destinaÞiei, prin inspecÞia tehnicã periodicã - RNTR 1
ORDIN Nr. 2131 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de ĂŽntreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9
ORDIN Nr. 1700 din 12 octombrie 2005 privind modificarea şi completarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le ĂŽndeplinească vehiculele rutiere ĂŽn vederea admiterii ĂŽn circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare
ORDONANŢĂ Nr. 40 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea ĂŽncadrării vehiculelor rutiere ĂŽnmatriculate ĂŽn normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi ĂŽn categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
ORDIN Nr. 2194 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea ºi completarea Reglementãrilor privind condiÞiile tehnice pe care trebuie sã le Îndeplineascã vehiculele rutiere În vederea admiterii În circulaÞie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinÞei nr. 211/2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
ORDIN Nr. 1043 din 15 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le ĂŽndeplinească vehiculele rutiere ĂŽn vederea admiterii ĂŽn circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2
ORDIN Nr. 211 din 11 februarie 2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le ĂŽndeplinească vehiculele rutiere ĂŽn vederea admiterii ĂŽn circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2
Licente ARR
Noul cod RUTIER
Perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Restrictii de circulatie
RO e-Factura
RO e-Transport
Societati comerciale