├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 472 din 15 aprilie 2008 privind modificarea ┼či completarea anexei la Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind omologarea de tip ┼či eliberarea c─âr┼úii de identitate a vehiculelor rutiere, precum ┼či omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL NR. 308 din 21 aprilie 2008

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea c─âr┼úii de identitate ┼či certificarea autenticit─â┼úii vehiculelor rutiere în vederea înmatricul─ârii sau înregistr─ârii acestora în România, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 230/2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 5 alin. (2) lit. i) ┼či k) ┼či alin. (3) lit. m) ┼či p) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ulterioare,

ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

ART. I

Anexa la Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind omologarea de tip ┼či eliberarea c─âr┼úii de identitate a vehiculelor rutiere, precum ┼či omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 ┼či 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â, dup─â cum urmeaz─â:

1. La capitolul IV, dup─â subpunctul 11.1.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11.1.5^1, cu urm─âtorul cuprins:

"11.1.5^1 începând cu 1 mai 2008, tractoarele agricole sau forestiere trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice privind câmpul de vizibilitate spre înainte prev─âzute de Directiva 2008/2/CE.

11.1.5^1.1 începând cu 1 mai 2008, se abrog─â prevederile subpct. 11.1.5 privind aplicarea Directivei 74/347/CEE, modificat─â prin Directiva 97/54/CE.

11.1.5^1.2 Trimiterile la Directiva 74/347/CEE, modificat─â prin Directiva 97/54/CE, se în┼úeleg ca trimiteri la Directiva 2008/2/CE ┼či se citesc în conformitate cu tabelul de coresponden┼ú─â din anexa III la Directiva 2008/2/CE."

2. La capitolul IV, dup─â subpunctul 11.3.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11.3.4^1, cu urm─âtorul cuprins:

"11.3.4^1 începând cu 1 mai 2008, tractoarele agricole sau forestiere trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice privind dispozitivele de ┼čtergere a parbrizului prev─âzute de Directiva 2008/2/CE.

11.3.4^1.1 începând cu 1 mai 2008, se abrog─â prevederile subpct. 11.3.4 privind aplicarea Directivei 74/347/CEE, modificat─â prin Directiva 97/54/CE.

11.3.4^1.2 Trimiterile la Directiva 74/347/CEE, modificat─â prin Directiva 97/54/CE, se în┼úeleg ca trimiteri la Directiva 2008/2/CE ┼či se citesc în conformitate cu tabelul de coresponden┼ú─â din anexa III la Directiva 2008/2/CE."

3. La capitolul IV, dup─â subpunctul 17.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17.6, cu urm─âtorul cuprins:

"17.6 Vehiculele prevăzute de către producător din construcţie cu roată de rezervă sau cu un dispozitiv echivalent trebuie să fie prezentate la omologare echipate cu roata de rezervă sau cu dispozitivul echivalent respectiv. Roata de rezervă sau dispozitivul echivalent trebuie să fie conform cu dispoziţiile Directivei 92/23/CEE, modificată prin Directiva 2001/43/CE, după caz."

4. La anexa nr. 2 la reglement─âri, la sec┼úiunea B, tabelul B1, pozi┼úia 4.1 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

______________________________________________________________________________

| "4.1 Câmp de | 74/347 | 97/54| X| X| X|(X)|(X)| X |(X)| I |(X)| - | -"|

| vizibilitate ┼či | 2008/2 | | | | | | | | | | | | |

| ┼čterg─âtoare de | | | | | | | | | | | | | |

| parbriz | | | | | | | | | | | | | |

|_________________|__________|________|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|


ART. II

Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III

Prezentul ordin transpune Directiva 2008/2/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 15 ianuarie 2008 cu privire la câmpul vizual ┼či la ┼čterg─âtoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe ro┼úi (versiune codificat─â).

ART. IV

Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I