├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1002 din 12 august 2008 privind modificarea ┼či completarea Ordinului ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind certificarea ├«ncadr─ârii vehiculelor rutiere ├«nmatriculate ├«n normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či ├«n categoria de folosin┼ú─â conform destina┼úiei, prin inspec┼úia tehnic─â periodic─â - RNTR 1

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL NR. 608 din 15 august 2008

în temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 167/2003 pentru aprobarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadr─ârii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či folosin┼úa conform destina┼úiei, prin inspec┼úia tehnic─â periodic─â, ale art. 5 alin. (2) lit. j) ┼či alin. (3) lit. l) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ulterioare,

ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

ART. I

Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind certificarea încadr─ârii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či în categoria de folosin┼ú─â conform destina┼úiei, prin inspec┼úia tehnic─â periodic─â - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modific─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:

1. La articolul 4, alineatul (1), alineatul (4) ┼či litera b) a alineatului (8) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:

ART. 4

(1) Inspec┼úiile tehnice periodice se efectueaz─â de Regia Autonom─â <<Registrul Auto Român>>, denumit─â în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, prin reprezentan┼úele sale teritoriale sau prin operatori economici autoriza┼úi ┼či monitoriza┼úi de R.A.R.


(4) Persoanele autorizate care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciz─â pentru inspec┼úia tehnic─â periodic─â nu au dreptul s─â cesioneze activitatea de inspec┼úie tehnic─â periodic─â.

b) vehiculul rutier va fi re┼úinut în sta┼úia de inspec┼úie tehnic─â periodic─â maximum 45 de minute dup─â finalizarea verific─ârilor din planul de opera┼úiuni, la solicitarea R.A.R. efectuat─â prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului s─âu abilitat, în vederea reverific─ârii ulterioare de c─âtre inspectorii R.A.R. în cadrul sta┼úiei de inspec┼úie tehnic─â periodic─â respective."

2. Articolul 5 se modific─â ┼či se completeaz─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

ART. 5

(1) Autorizarea ┼či supravegherea sta┼úiilor de inspec┼úie tehnic─â periodic─â se realizeaz─â de R.A.R., în conformitate cu reglement─ârile prev─âzute la art. 1.

(2) Autorizarea staţiilor de inspecţie tehnică periodică se realizează de R.A.R. cu personal certificat pentru evaluarea conformităţii.

(3) Preg─âtirea tehnic─â specific─â ┼či atestarea personalului care efectueaz─â inspec┼úii tehnice periodice ┼či controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere se realizeaz─â de R.A.R., în conformitate cu reglement─ârile prev─âzute la art. 1."

3. Anexa se modific─â ┼či se înlocuie┼čte cu anexa*) care face parte integrant─â din prezentul ordin.


*) Anexa se public─â ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 bis în afara abonamentului, care se poate achizi┼úiona de la Centrul de vânz─âri ┼či informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucure┼čti, ┼čos. Panduri nr. 1.


ART. II

Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III

Prezentul ordin transpune Directiva 2007/38/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 11 iulie 2007 privind postechiparea cu oglinzi retrovizoare a vehiculelor grele pentru transportul de m─ârfuri înmatriculate în Comunitate.

ART. IV

Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare la data de 1 aprilie 2009.

p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buza┼ču,
secretar de stat
Bucure┼čti, 12 august 2008.
Nr. 1.002.