├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 396 din 1 aprilie 2009 privind ├«nlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind omologarea, agrearea ┼či efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor m─ârfuri periculoase - RNTR 3
  EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR ┼×I INFRASTRUCTURII
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 253 din 16 aprilie 2009

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) pct. I lit. b) din Normele de efectuare a activit─â┼úii de transport rutier de m─ârfuri periculoase în România, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 1.175/2007, ale art. 5 alin. (2) lit. i) ┼či j) ┼či alin. (3) lit. l) ┼či p) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor ┼či Infrastructurii, cu modific─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor ┼či infrastructurii emite urm─âtorul ordin:

    ART. I
    Anexa "Reglement─âri privind omologarea, agrearea ┼či efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor m─ârfuri periculoase" la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind omologarea, agrearea ┼či efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor m─ârfuri periculoase - RNTR 3, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 ┼či 97 bis din 1 februarie 2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se înlocuie┼čte cu anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. II
    Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare la data de 1 iulie 2009.

               p. Ministrul transporturilor ┼či infrastructurii,
                          Pistru Popa Eusebiu Manea,
                              secretar de stat

    Bucure┼čti, 1 aprilie 2009.
    Nr. 396.

    ANEXA 1
    (Anexa la Ordinul nr. 2.134/2005)

                                REGLEMENT─éRI
privind omologarea, agrearea ┼či efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor m─ârfuri periculoase - RNTR 3

    CAPITOLUL 1
    Obiectul ┼či domeniul de aplicare. Abrevieri ┼či defini┼úii

    1.1. Prezentele reglement─âri definesc cerin┼úele privind agrearea ┼či inspec┼úia tehnic─â periodic─â a vehiculelor din categoriile N ┼či O destinate transportului anumitor m─ârfuri periculoase, precum ┼či omologarea de tip a acestor vehicule în ceea ce prive┼čte caracteristicile constructive speciale pentru transportul anumitor m─ârfuri periculoase.
    1.1.1. Categoriile de vehicule N ┼či O sunt cele definite în RNTR 2.
    1.2. Prezentele reglement─âri definesc, de asemenea, cerin┼úele privind inspec┼úia tehnic─â periodic─â a vehiculelor din categoriile N ┼či O echipate cu suprastructuri destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, precum ┼či a remorcilor-cistern─â lente destinate transportului anumitor m─ârfuri periculoase.
    1.3. în cuprinsul prezentelor reglement─âri se utilizeaz─â urm─âtoarele abrevieri:
    a) ADR - Acordul european referitor la transportul interna┼úional rutier al m─ârfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, restructurat, în vigoare de la 1 ianuarie 2009, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    b) CGEM - Container pentru gaze, cu elemente multiple;
    c) Directiva 98/91/CE - Directiva 98/91/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 14 decembrie 1998 privind autovehiculele ┼či remorcile acestora destinate transportului rutier de m─ârfuri periculoase ┼či de modificare a Directivei 70/156/CEE privind omologarea de tip a autovehiculelor ┼či a remorcilor acestora;
    d) ME - Ministerul Economiei;
    e) RAR - Regia Autonom─â "Registrul Auto Român";
    f) Regulamentul CEE-ONU nr. 13 - Regulamentul CEE-ONU nr. 13 "Prescrip┼úii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N ┼či O în ceea ce prive┼čte frânarea";
    g) Regulamentul CEE-ONU nr. 105 - Regulamentul CEE-ONU nr. 105 "Prescrip┼úii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor destinate transportului de m─ârfuri periculoase în ceea ce prive┼čte caracteristicile specifice de construc┼úie";
    h) RNTR 1 - Reglement─âri privind certificarea încadr─ârii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguran┼úa circula┼úiei rutiere, protec┼úia mediului ┼či folosin┼úa conform destina┼úiei, prin inspec┼úia tehnic─â periodic─â;
    i) RNTR 2 - Reglement─âri privind omologarea de tip ┼či eliberarea c─âr┼úii de identitate a vehiculelor rutiere, precum ┼či omologarea de tip a produselor utilizate la acestea;
    j) RNTR 7 - Reglement─âri privind omologarea individual─â, eliberarea c─âr┼úii de identitate ┼či certificarea autenticit─â┼úii vehiculelor rutiere.
    1.4. în sensul prezentelor reglement─âri, termenii urm─âtori se definesc astfel:
    1.4.1. agreare ADR: certificarea acordat─â de RAR care atest─â c─â un vehicul individual destinat transportului de m─ârfuri periculoase îndepline┼čte prescrip┼úiile specifice din partea 9 din anexa B la ADR pentru vehiculele de tip EX/II, EX/III, FL, OX, AT sau MEMU;
    1.4.2. masa maxim─â: masa maxim─â tehnic admisibil─â (masa total─â maxim─â autorizat─â);
    1.4.3. unitate mobil─â pentru fabricarea explozivilor (MEMU): un vehicul care are montat─â o unitate destinat─â fabric─ârii explozivilor din m─ârfuri periculoase care nu sunt explozivi ┼či înc─ârc─ârii acestora în g─âuri de min─â. Unitatea se compune din diverse cisterne ┼či containere pentru transportul în vrac, din echipamente pentru fabricarea explozivilor, precum ┼či din pompe ┼či accesoriile acestora. MEMU poate avea compartimente speciale pentru explozivi ambala┼úi. De┼či defini┼úia MEMU include expresia "fabric─ârii explozivilor din m─ârfuri periculoase care nu sunt explozivi ┼či înc─ârc─ârii acestora în g─âuri de min─â", prescrip┼úiile pentru MEMU se aplic─â numai transportului, ┼či nu fabric─ârii ┼či înc─ârc─ârii explozivilor";
    1.4.4. vehicul: orice vehicul complet, incomplet sau completat destinat transportului rutier de m─ârfuri periculoase;
    1.4.5. vehicul EX/II sau vehicul EX/III: vehicul destinat transportului de substan┼úe sau obiecte explozive (clasa 1);
    1.4.6. vehicul FL:
    a) vehicul destinat transportului de lichide având un punct de aprindere care nu dep─â┼če┼čte 60 grade C [cu excep┼úia combustibililor diesel ce satisfac standardul EN 590:2004, motorinei ┼či uleiului de înc─âlzire (u┼čor) - nr. ONU 1202 - cu un punct de aprindere definit în standardul EN 590:2004], în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cistern─â sau cisterne mobile cu o capacitate individual─â mai mare de 3 mc; sau
    b) vehicul destinat transportului de gaze inflamabile, în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cistern─â, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individual─â mai mare de 3 mc; sau
    c) vehicul-baterie cu o capacitate total─â mai mare de 1 mc, destinat transportului de gaze inflamabile;
    1.4.7. vehicul OX: vehicul destinat transportului de peroxid de hidrogen, stabilizat sau în solu┼úie apoas─â stabilizat─â, con┼úinând peste 60% peroxid de hidrogen (clasa 5.1, nr. ONU 2.015), în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cistern─â sau cisterne mobile cu o capacitate individual─â mai mare de 3 mc;
    1.4.8. vehicul AT:
    a) vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FL sau OX, destinat transportului de m─ârfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cistern─â, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individual─â mai mare de 3 mc; sau
    b) vehicul-baterie cu o capacitate total─â mai mare de 1 mc, altul decât un vehicul FL;
    1.4.9. vehicul complet: orice vehicul care nu necesit─â nicio alt─â completare (de exemplu, autoutilitare furgon, camioane, autotractoare, remorci, construite într-o singur─â etap─â);
    1.4.10. vehicul incomplet: orice vehicul care necesit─â completarea în cel pu┼úin o etap─â (de exemplu, ┼časiu-cabin─â, remorc─â ┼časiu);
    1.4.11. vehicul completat: orice vehicul care este rezultatul unui proces de omologare în mai multe etape (de exemplu, ┼časiu sau ┼časiu-cabin─â, echipat cu caroserie);
    1.4.12. vehicul omologat de tip: orice vehicul care a fost omologat în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 105 sau cu Directiva 98/91/CE.
    1.5. Capitolele: 9.2 - Prescrip┼úii referitoare la construc┼úia vehiculelor, 9.3 - Prescrip┼úii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substan┼úelor ┼či obiectelor explozive (clasa 1) în colete, 9.7 - Prescrip┼úii suplimentare referitoare la vehicule-cistern─â (cisterne fixe), vehicule-baterie ┼či vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de m─ârfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cistern─â, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individual─â mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FL, OX ┼či AT) ┼či 9.8 - Prescrip┼úii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate din partea 9 din anexa B la ADR sunt prev─âzute în anexa nr. 1.

    CAPITOLUL 2
    Omologarea de tip a vehiculelor destinate transportului anumitor m─ârfuri periculoase

    2.1. La cererea produc─âtorului vehiculului sau a reprezentantului acestuia, vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX, AT ┼či MEMU pot fi omologate de tip de c─âtre RAR în ceea ce prive┼čte caracteristicile specifice vehiculelor destinate transportului de m─ârfuri periculoase, conform prevederilor din Regulamentul CEE-ONU nr. 105 sau din Directiva 98/91/CE.
    2.2. Prescrip┼úiile tehnice aplicabile din cap. 9.2 din anexa B la ADR sunt considerate ca fiind îndeplinite dac─â a fost eliberat un certificat de omologare de tip de c─âtre RAR sau de c─âtre o alt─â autoritate competent─â, conform Regulamentului CEE-ONU nr. 105 sau Directivei 98/91/CE, cu condi┼úia ca prescrip┼úiile tehnice ale regulamentului men┼úionat sau ale directivei men┼úionate s─â corespund─â celor ale cap. 9.2 din anexa B la ADR ┼či ca nicio modificare a vehiculului s─â nu afecteze valabilitatea acestuia.
    2.3. în cazul vehiculelor MEMU, marca de omologare de tip aplicat─â în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 105 poate fi marca de omologare prev─âzut─â pentru un vehicul MEMU sau cea pentru un vehicul EX/III. Vehiculele MEMU trebuie desemnate ca atare numai în certificatul de agreare emis conform pct. 3.4.

    CAPITOLUL 3
    Agrearea vehiculelor destinate transportului anumitor m─ârfuri periculoase

    3.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX, AT ┼či MEMU trebuie s─â efectueze anual o verificare tehnic─â ce include efectuarea simultan─â a:
    a) agre─ârii, care are drept scop verificarea îndeplinirii cerin┼úelor precizate în partea 9 cap. 9.2, 9.3, 9.7 ┼či 9.8 din anexa B la ADR, dup─â caz; ┼či
    b) inspec┼úiei tehnice periodice conform celor precizate la pct. 4.1.
    3.2. Agrearea vehiculelor de tipul EX/II, EX/III, FL, OX, AT ┼či MEMU se efectueaz─â de c─âtre reprezentan┼úele RAR pentru:
    a) vehiculele complete sau completate noi, fabricate sau importate;
    b) vehiculele complete sau completate care au mai fost înmatriculate anterior în alt─â ┼úar─â ┼či care se afl─â la prima înmatriculare în România;
    c) vehiculele înmatriculate în România.
    3.3. Agrearea vehiculelor care au fost supuse unor modific─âri constructive cu scopul de a fi transformate în vehicule pentru transportul anumitor m─ârfuri periculoase (vehicule EX/II, EX/III, FL, OX, AT ┼či MEMU) este admis─â numai dac─â modificarea respectiv─â a fost efectuat─â într-un atelier autorizat de c─âtre RAR în acest scop ┼či dac─â vehiculele respective îndeplinesc cerin┼úele specifice pentru omologarea individual─â prev─âzute în RNTR 7.
    3.4. Conformitatea îndeplinirii de c─âtre vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX, AT ┼či MEMU a cerin┼úelor precizate în partea 9 cap. 9.2, 9.3, 9.7 ┼či 9.8 din anexa B la ADR, dup─â caz, este atestat─â printr-un certificat de agreare ADR emis de c─âtre RAR.
    3.5. Certificatul de agreare poate fi emis numai dac─â pentru suprastructur─â este prezentat documentul întocmit de c─âtre organismul competent desemnat de c─âtre ME, care atest─â c─â respectiva suprastructur─â specializat─â corespunde constructiv ┼či func┼úional cerin┼úelor specifice precizate în ADR, ┼či numai dac─â sunt îndeplinite ┼či cerin┼úele referitoare la inspec┼úia tehnic─â periodic─â general─â conform celor precizate la pct. 4.1.
    3.6. Atunci când vehiculele trebuie echipate cu un sistem de frânare de încetinire, produc─âtorul (constructorul) vehiculului sau reprezentantul acestuia trebuie s─â elibereze o declara┼úie de conformitate cu prescrip┼úiile pertinente din anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13. Aceast─â declara┼úie trebuie prezentat─â la prima verificare tehnic─â în vederea eliber─ârii certificatului de agreare.
    3.7. Constat─ârile verific─ârilor referitoare la conformitatea vehiculului cu cerin┼úele din partea 9 cap. 9.2, 9.3, 9.7 ┼či 9.8 din anexa B la ADR, dup─â caz, precum ┼či cele referitoare la documentele pentru suprastructur─â se consemneaz─â în documentul prev─âzut în anexa nr. 2. Verificarea prescrip┼úiilor suplimentare precizate în cap. 9.3, 9.7 ┼či 9.8 se face în conformitate cu preciz─ârile din anexa nr. 3.
    3.8. Certificatul de agreare pentru vehicule care transport─â anumite m─ârfuri periculoase se elibereaz─â de c─âtre RAR de┼úin─âtorului vehiculului, individual ┼či la cererea scris─â a acestuia, ┼či este valabil maximum un an, cu posibilitate de prelungire.
    Dac─â certificatul exist─â deja, acesta va fi completat cu urm─âtoarea dat─â la care valabilitatea acestuia înceteaz─â; dac─â cel existent nu mai poate fi prelungit, se elibereaz─â un nou certificat.
    3.9. Termenul de valabilitate al certificatului de agreare pentru vehicule care transport─â anumite m─ârfuri periculoase nu poate dep─â┼či termenul men┼úionat în documentele emise de c─âtre organismul competent pentru suprastructur─â.
    3.10. în cazul unit─â┼úilor de transport formate dintr-un autovehicul tractor ┼či o remorc─â sau semiremorc─â se elibereaz─â câte un certificat de agreare pentru fiecare vehicul în parte.
    3.11. Modelele certificatelor de agreare sunt prev─âzute în anexele nr. 4, 5 ┼či 6.
    Certificatele prev─âzute în anexele nr. 4, 5 ┼či 6 sunt valabile pentru transportul în trafic interna┼úional ┼či na┼úional de m─ârfuri periculoase ┼či vor fi barate cu o diagonal─â de culoare roz. Titlul documentului "Certificat de agreare pentru vehicule care transport─â anumite m─ârfuri periculoase" ┼či con┼úinutul rubricii 11 a acestuia trebuie redactate, în func┼úie de alegerea solicitantului, fie în limbile român─â ┼či englez─â (conform modelului prev─âzut în anexa nr. 4), fie în limbile român─â ┼či francez─â (conform modelului prev─âzut în anexa nr. 5), fie în limbile român─â ┼či german─â (conform modelului prev─âzut în anexa nr. 6).
    Certificatul de agreare pentru un vehicul-cistern─â pentru de┼čeuri care opereaz─â sub vid trebuie s─â con┼úin─â men┼úiunea urm─âtoare: "vehicul-cistern─â pentru de┼čeuri care opereaz─â sub vid", în cazul în care aceast─â men┼úiune este specificat─â în documentul pentru suprastructur─â întocmit de c─âtre organismul competent desemnat de c─âtre ME.

    CAPITOLUL 4
    Inspec┼úia tehnic─â periodic─â a vehiculelor care transport─â anumite m─ârfuri periculoase

    4.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX, AT ┼či MEMU pentru care se elibereaz─â certificat de agreare trebuie supuse unei inspec┼úii tehnice periodice generale, efectuat─â pentru a verifica dac─â sunt corespunz─âtoare cerin┼úelor generale referitoare la inspec┼úia tehnic─â periodic─â, în conformitate cu reglement─ârile RNTR 1 în vigoare. Aceast─â inspec┼úie tehnic─â periodic─â se efectueaz─â de c─âtre RAR prin reprezentan┼úele sale teritoriale.
    4.2. Reprezentan┼úele RAR efectueaz─â, de asemenea, inspec┼úiile tehnice periodice la:
    a) remorcile-cistern─â lente destinate transportului anumitor m─ârfuri periculoase;
    b) vehiculele din categoriile N ┼či O echipate cu suprastructuri destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze.
    4.3. Perioada de valabilitate a inspec┼úiei tehnice periodice este de maximum un an, f─âr─â a dep─â┼či termenul men┼úionat în documentele pentru suprastructur─â emise de c─âtre organismul competent desemnat de c─âtre ME.
    4.4. La prezentarea vehiculelor men┼úionate la pct. 4.1 ┼či 4.2 la inspec┼úia tehnic─â periodic─â, de┼úin─âtorul va prezenta în plus fa┼ú─â de documentele precizate în reglement─ârile RNTR 1 ┼či urm─âtoarele documente:
    a) certificatul de agreare pentru vehicule care transport─â anumite m─ârfuri periculoase, pentru vehiculele men┼úionate la pct. 4.1, dac─â acesta a fost eliberat anterior;
    b) documentul emis de c─âtre organismul competent desemnat de c─âtre ME, în termen de valabilitate, pentru suprastructurile specializate montate pe vehiculele men┼úionate la pct. 4.1 ┼či 4.2.

    CAPITOLUL 5
    Dispozi┼úii finale ┼či tranzitorii

    5.1. Dispozi┼úiile tranzitorii aplicabile vehiculelor destinate transportului rutier de m─ârfuri periculoase sunt cele precizate în partea 1 cap. 1.6.5 din anexa A la ADR.
    5.2. Anexele nr. 1 - 6*) fac parte integrant─â din prezentele reglement─âri.
------------
    *) Anexele nr. 2 - 6 sunt reproduse în facsimil.

    ANEXA 1
    la reglement─âri
    (cuprinzând cap. 9.2, 9.3, 9.7 ┼či 9.8 din partea 9 din anexa B la ADR)

    CAPITOLUL 9.2
    Prescrip┼úii referitoare la construc┼úia vehiculelor

    9.2.1. Conformitatea cu prescrip┼úiile prezentului capitol
    9.2.1.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX ┼či AT trebuie s─â corespund─â cerin┼úelor prezentului capitol, conform tabelului de mai jos.
    Pentru alte vehicule decât vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX ┼či AT:
    - prescrip┼úiile de la pct. 9.2.3.1.1 (echipament de frânare în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 13 sau Directiva 71/320/CEE) la toate vehiculele înmatriculate pentru prima dat─â (sau care au intrat în exploatare, dac─â înmatricularea nu este obligatorie) dup─â 30 iunie 1997;
    - prescrip┼úiile de la pct. 9.2.5 (dispozitiv de limitare a vitezei în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 89 sau Directiva 92/24/CE) se aplic─â la toate autovehiculele cu o mas─â maxim─â mai mare de 12 tone, înmatriculate pentru prima dat─â dup─â 31 decembrie 1987, ┼či la toate autovehiculele cu masa maxim─â mai mare de 3,5 tone, dar mai mic─â sau egal─â cu 12 tone, înmatriculate pentru prima dat─â dup─â 31 decembrie 2007.

 ______________________________________________________________________________
|                         |           Vehicule           |      Observa┼úii     |
|_________________________|______________________________|                     |
|  Specifica┼úii tehnice   |EX/II|EX/III| AT  | FL  | OX  |                     |
|_________________________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.    |ECHIPAMENT ELECTRIC                          |                     |
|__________|_____________________________________________|_____________________|
|9.2.2.2.  |Cablaj        |     |   X  |  X  |  X  |  X  |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.3.  |întrerup─âtorul|     |      |     |     |     |                     |
|          |bateriei      |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.3.1.|              |     | X*a) |     |X*a) |     |*a) Ultima fraz─â de  |
|          |              |     |      |     |     |     |la 9.2.2.3.1 se      |
|          |              |     |      |     |     |     |aplic─â la toate      |
|          |              |     |      |     |     |     |vehiculele           |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima dat─â (sau care |
|          |              |     |      |     |     |     |au intrat în         |
|          |              |     |      |     |     |     |exploatare, dac─â     |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatricularea nu    |
|          |              |     |      |     |     |     |este obligatorie)    |
|          |              |     |      |     |     |     |începând cu 1 iulie  |
|          |              |     |      |     |     |     |2005.                |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.3.2.|              |     |   X  |     |  X  |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.3.3.|              |     |      |     |  X  |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.3.4.|              |     |   X  |     |  X  |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.4.  |Baterii       |  X  |   X  |     |  X  |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.5.  |Circuite      |     |      |     |     |     |                     |
|          |alimentate în |     |      |     |     |     |                     |
|          |permanen┼ú─â    |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.5.1.|              |     |      |     |  X  |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.5.2.|              |     |   X  |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.6.  |Instala┼úie    |     |   X  |     |  X  |     |                     |
|          |electric─â în  |     |      |     |     |     |                     |
|          |spatele       |     |      |     |     |     |                     |
|          |cabinei       |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.3.    |ECHIPAMENT DE |     |      |     |     |     |                     |
|          |FRâNARE       |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.3.1.  |Dispozi┼úii    |  X  |   X  |  X  |  X  |  X  |                     |
|          |generale      |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|          |Sistem de     |     | X*b),|X*b),|X*b),|X*b),|*b) Aplicabil la     |
|          |frânare       |     | *d)  |*d)  |*d)  |*d)  |vehiculele           |
|          |antiblocare   |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima dat─â (sau care |
|          |              |     |      |     |     |     |au intrat în         |
|          |              |     |      |     |     |     |exploatare, dac─â     |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatricularea nu    |
|          |              |     |      |     |     |     |este obligatorie)    |
|          |              |     |      |     |     |     |dup─â 30 iunie 1993,  |
|          |              |     |      |     |     |     |în cazul             |
|          |              |     |      |     |     |     |autovehiculelor      |
|          |              |     |      |     |     |     |(tractoare ┼či        |
|          |              |     |      |     |     |     |purt─âtoare) cu o mas─â|
|          |              |     |      |     |     |     |maxim─â mai mare de   |
|          |              |     |      |     |     |     |16 tone ┼či remorcilor|
|          |              |     |      |     |     |     |(remorci complete,   |
|          |              |     |      |     |     |     |semiremorci ┼či       |
|          |              |     |      |     |     |     |remorci cu ax─â       |
|          |              |     |      |     |     |     |central─â) cu o mas─â  |
|          |              |     |      |     |     |     |maxim─â mai mare de   |
|          |              |     |      |     |     |     |10 tone. Aplicabil la|
|          |              |     |      |     |     |     |autovehicule         |
|          |              |     |      |     |     |     |autorizate s─â        |
|          |              |     |      |     |     |     |tracteze remorci cu o|
|          |              |     |      |     |     |     |mas─â maxim─â mai mare |
|          |              |     |      |     |     |     |de 10 tone,          |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima dat─â dup─â      |
|          |              |     |      |     |     |     |30 iunie 1995.       |
|          |              |     |      |     |     |     |Aplicabil la toate   |
|          |              |     |      |     |     |     |vehiculele care sunt |
|          |              |     |      |     |     |     |agreate pentru prima |
|          |              |     |      |     |     |     |dat─â conform 9.1.2,  |
|          |              |     |      |     |     |     |dup─â 30 iunie 2001,  |
|          |              |     |      |     |     |     |indiferent de data la|
|          |              |     |      |     |     |     |care au fost         |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima dat─â sau de    |
|          |              |     |      |     |     |     |data la care au      |
|          |              |     |      |     |     |     |intrat în exploatare.|
|          |              |     |      |     |     |     |*d) începând cu      |
|          |              |     |      |     |     |     |1 ianuarie 2010,     |
|          |              |     |      |     |     |     |toate vehiculele     |
|          |              |     |      |     |     |     |trebuie s─â fie       |
|          |              |     |      |     |     |     |conforme cu          |
|          |              |     |      |     |     |     |prescrip┼úiile tehnice|
|          |              |     |      |     |     |     |ale Regulamentului   |
|          |              |     |      |     |     |     |CEE-ONU nr. 13 sau   |
|          |              |     |      |     |     |     |cu Directiva         |
|          |              |     |      |     |     |     |71/320/CEE,          |
|          |              |     |      |     |     |     |modificate,          |
|          |              |     |      |     |     |     |aplicabile la data   |
|          |              |     |      |     |     |     |primei lor           |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatricul─âri sau a  |
|          |              |     |      |     |     |     |punerii lor în       |
|          |              |     |      |     |     |     |circula┼úie, dac─â     |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatricularea nu    |
|          |              |     |      |     |     |     |este obligatorie, ┼či |
|          |              |     |      |     |     |     |cel pu┼úin cu         |
|          |              |     |      |     |     |     |prescrip┼úiile tehnice|
|          |              |     |      |     |     |     |ale Regulamentului   |
|          |              |     |      |     |     |     |CEE-ONU nr. 13       |
|          |              |     |      |     |     |     |seria 06 de          |
|          |              |     |      |     |     |     |amendamente sau cu   |
|          |              |     |      |     |     |     |Directiva 71/320/CEE,|
|          |              |     |      |     |     |     |modificat─â prin      |
|          |              |     |      |     |     |     |Directiva 91/422/CEE.|
|          |              |     |      |     |     |     |Remorcile (remorcile |
|          |              |     |      |     |     |     |complete,            |
|          |              |     |      |     |     |     |semiremorcile ┼či     |
|          |              |     |      |     |     |     |remorcile cu ax─â     |
|          |              |     |      |     |     |     |central─â) trebuie    |
|          |              |     |      |     |     |     |s─â fie echipate cu un|
|          |              |     |      |     |     |     |sistem de frânare    |
|          |              |     |      |     |     |     |antiblocare de       |
|          |              |     |      |     |     |     |categoria A.         |
|          |              |     |      |     |     |     |Autovehiculele       |
|          |              |     |      |     |     |     |trebuie s─â fie       |
|          |              |     |      |     |     |     |echipate cu un       |
|          |              |     |      |     |     |     |sistem de frânare    |
|          |              |     |      |     |     |     |antiblocare de       |
|          |              |     |      |     |     |     |categoria 1.         |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|          |Sistem de     |     |X*c), |X*c, |X*c, |X*c),|*c) Aplicabil la     |
|          |frânare de    |     |*g)   |*g)  |*g)  |*g)  |autovehiculele       |
|          |încetinire    |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima dat─â dup─â      |
|          |              |     |      |     |     |     |30 iunie 1993, cu o  |
|          |              |     |      |     |     |     |mas─â maxim─â care     |
|          |              |     |      |     |     |     |dep─â┼če┼čte 16 tone sau|
|          |              |     |      |     |     |     |autorizate s─â        |
|          |              |     |      |     |     |     |tracteze remorci cu o|
|          |              |     |      |     |     |     |mas─â maxim─â care     |
|          |              |     |      |     |     |     |dep─â┼če┼čte 10 tone.   |
|          |              |     |      |     |     |     |g) începând cu       |
|          |              |     |      |     |     |     |1 ianuarie 2010,     |
|          |              |     |      |     |     |     |toate autovehiculele |
|          |              |     |      |     |     |     |trebuie s─â fie       |
|          |              |     |      |     |     |     |conforme cu          |
|          |              |     |      |     |     |     |prescrip┼úiile tehnice|
|          |              |     |      |     |     |     |ale Regulamentului   |
|          |              |     |      |     |     |     |CEE-ONU nr. 13 sau cu|
|          |              |     |      |     |     |     |Directiva 71/320/CEE,|
|          |              |     |      |     |     |     |modificate,          |
|          |              |     |      |     |     |     |aplicabile la data   |
|          |              |     |      |     |     |     |primei lor           |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatricul─âri, ┼či cel|
|          |              |     |      |     |     |     |pu┼úin cu             |
|          |              |     |      |     |     |     |prescrip┼úiile tehnice|
|          |              |     |      |     |     |     |ale Regulamentului   |
|          |              |     |      |     |     |     |CEE-ONU nr. 13       |
|          |              |     |      |     |     |     |seria 06 de          |
|          |              |     |      |     |     |     |amendamente sau cu   |
|          |              |     |      |     |     |     |Directiva 71/320/CEE,|
|          |              |     |      |     |     |     |modificat─â prin      |
|          |              |     |      |     |     |     |Directiva 91/422/CEE.|
|          |              |     |      |     |     |     |Sistemul de frânare  |
|          |              |     |      |     |     |     |de încetinire trebuie|
|          |              |     |      |     |     |     |s─â fie de tip IIA.   |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.    |PREVENIREA    |     |      |     |     |     |                     |
|          |RISCURILOR DE |     |      |     |     |     |                     |
|          |INCENDIU      |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.2.  |Cabina        |     |      |     |     |  X  |                     |
|          |vehiculului   |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.3.  |Rezervoare de |  X  |   X  |     |  X  |  X  |                     |
|          |combustibil   |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.4.  |Motor         |  X  |   X  |     |  X  |  X  |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.5.  |Sistem de     |  X  |   X  |     |  X  |     |                     |
|          |evacuare      |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.6.  |Frâna de      |     |   X  |  X  |  X  |  X  |                     |
|          |încetinire a  |     |      |     |     |     |                     |
|          |vehiculului   |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.7.  |Dispozitive de|     |      |     |     |     |                     |
|          |înc─âlzire cu  |     |      |     |     |     |                     |
|          |combustie     |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.7.1.|              | X*e)| X*e) | X*e)| X*e)| X*e)|*e) Aplicabil la     |
|9.2.4.7.2.|              |     |      |     |     |     |autovehiculele       |
|9.2.4.7.5.|              |     |      |     |     |     |echipate dup─â        |
|          |              |     |      |     |     |     |30 iunie 1999.       |
|          |              |     |      |     |     |     |Conformitate         |
|          |              |     |      |     |     |     |obligatorie nu mai   |
|          |              |     |      |     |     |     |târziu de 1 ianuarie |
|          |              |     |      |     |     |     |2010 pentru          |
|          |              |     |      |     |     |     |vehiculele echipate  |
|          |              |     |      |     |     |     |înainte de 1 iulie   |
|          |              |     |      |     |     |     |1999. Se utilizeaz─â  |
|          |              |     |      |     |     |     |data primei          |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatricul─âri atunci |
|          |              |     |      |     |     |     |când data echip─ârii  |
|          |              |     |      |     |     |     |nu este disponibil─â. |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.7.3.|              |     |      |     | X*e)|     |*e) Aplicabil la     |
|9.2.4.7.4.|              |     |      |     |     |     |autovehiculele       |
|          |              |     |      |     |     |     |echipate dup─â        |
|          |              |     |      |     |     |     |30 iunie 1999.       |
|          |              |     |      |     |     |     |Conformitate         |
|          |              |     |      |     |     |     |obligatorie nu mai   |
|          |              |     |      |     |     |     |târziu de 1 ianuarie |
|          |              |     |      |     |     |     |2010 pentru          |
|          |              |     |      |     |     |     |vehiculele echipate  |
|          |              |     |      |     |     |     |înainte de 1 iulie   |
|          |              |     |      |     |     |     |1999. Se utilizeaz─â  |
|          |              |     |      |     |     |     |data primei          |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatricul─âri        |
|          |              |     |      |     |     |     |atunci când data     |
|          |              |     |      |     |     |     |echip─ârii nu este    |
|          |              |     |      |     |     |     |disponibil─â.         |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.7.6.|              |  X  |   X  |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.5.    |DISPOZITIV DE | X*f)| X*f) | X*f)| X*f)| X*f)|*f) Aplicabil la     |
|          |LIMITARE A    |     |      |     |     |     |autovehiculele cu    |
|          |VITEZEI       |     |      |     |     |     |masa maxim─â mai mare |
|          |              |     |      |     |     |     |de 12 tone,          |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima dat─â dup─â 31   |
|          |              |     |      |     |     |     |decembrie 1987, ┼či la|
|          |              |     |      |     |     |     |toate autovehiculele |
|          |              |     |      |     |     |     |cu masa maxim─â mai   |
|          |              |     |      |     |     |     |mare de 3,5 tone, dar|
|          |              |     |      |     |     |     |mai mic─â sau egal─â   |
|          |              |     |      |     |     |     |cu 12 tone,          |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima dat─â dup─â      |
|          |              |     |      |     |     |     |31 decembrie 2007.   |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.6     |DISPOZITIV DE |  X  |   X  |     |     |     |                     |
|          |CUPLARE A     |     |      |     |     |     |                     |
|          |REMORCII      |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|

    9.2.1.2. MEMU trebuie s─â satisfac─â prescrip┼úiile din prezentul capitol aplicabile vehiculelor EX/III.
    9.2.2. Echipament electric
    9.2.2.1. Dispozi┼úii generale
    Instala┼úia electric─â, în ansamblul s─âu, trebuie s─â satisfac─â prescrip┼úiile de la pct. 9.2.2.2 pân─â la 9.2.2.6, conform tabelului de la 9.2.1.
    9.2.2.2. Cablaj
    9.2.2.2.1. Conductorii trebuie astfel dimensiona┼úi încât s─â se evite supraînc─âlzirea. Conductorii trebuie s─â fie izola┼úi în mod corespunz─âtor. Toate circuitele trebuie protejate prin elemente fuzibile sau disjunctoare automate, cu excep┼úia urm─âtoarelor circuite:
    - de la baterie la sistemele de pornire la rece ┼či de oprire a motorului;
    - de la baterie la alternator;
    - de la alternator la cutia cu elemente fuzibile sau disjunctoare;
    - de la baterie la demarorul motorului;
    - de la baterie la cutia de comand─â a sistemului de frânare de încetinire (a se vedea paragraful 9.2.3.1.2), dac─â acesta este electric sau electromagnetic;
    - de la baterie la mecanismul electric de ridicare a axei.
    Circuitele neprotejate de mai sus trebuie s─â fie cât mai scurte posibil.
    9.2.2.2.2. Cablurile electrice trebuie ata┼čate sigur ┼či plasate astfel încât conductorii s─â fie proteja┼úi corespunz─âtor împotriva solicit─ârilor mecanice ┼či termice.
    9.2.2.3. întrerup─âtorul principal al bateriei
    9.2.2.3.1. Un întrerup─âtor pentru întreruperea circuitelor electrice trebuie montat cât mai aproape posibil de baterie. Dac─â se utilizeaz─â un întrerup─âtor monopolar, acesta trebuie plasat pe conductorul de alimentare, ┼či nu pe cel de legare la mas─â.
    9.2.2.3.2. Pentru a facilita func┼úiile de deconectare ┼či reconectare ale întrerup─âtorului, un dispozitiv de comand─â trebuie instalat în cabina conduc─âtorului auto. Acesta trebuie s─â fie u┼čor accesibil pentru conduc─âtorul auto ┼či semnalizat distinct. Acest dispozitiv trebuie protejat împotriva ac┼úion─ârii involuntare, fie printr-un capac de protec┼úie, fie cu un dispozitiv de comand─â cu mi┼čcare dubl─â, fie prin alte mijloace corespunz─âtoare. Pot fi instalate dispozitive de comand─â suplimentare, cu condi┼úia ca acestea s─â fie identificate în mod distinct ┼či protejate împotriva unei manevr─âri involuntare. Dac─â dispozitivul (dispozitivele) func┼úioneaz─â electric, circuitele dispozitivului (dispozitivelor) de comand─â trebuie s─â respecte cerin┼úele de la 9.2.2.5.
    9.2.2.3.3. întrerup─âtorul trebuie plasat într-o cutie având un grad de protec┼úie IP65, conform standardului CEI 529.
    9.2.2.3.4. Conexiunile electrice la întrerup─âtor trebuie s─â aib─â un grad de protec┼úie IP54. Totu┼či, acest lucru nu este necesar dac─â aceste conexiuni se afl─â în interiorul unei cutii, care poate fi cea a bateriei. în acest caz, este suficient─â protejarea acestor conexiuni împotriva scurtcircuitelor prin intermediul unui capac din cauciuc, de exemplu.
    9.2.2.4. Baterii
    Bornele bateriei trebuie s─â fie izolate electric sau acoperite de capacul izolator al cutiei bateriei. Dac─â bateriile sunt situate în alt─â parte decât sub capota motorului, acestea trebuie fixate într-o cutie pentru baterii ventilat─â.
    9.2.2.5. Circuite alimentate în permanen┼ú─â
    9.2.2.5.1. a) Acele p─âr┼úi ale instala┼úiei electrice, inclusiv conductorii, care trebuie s─â r─âmân─â sub tensiune atunci când întrerup─âtorul bateriei este deschis, trebuie s─â aib─â caracteristicile adecvate pentru utilizare în zone periculoase. Acest echipament trebuie s─â satisfac─â dispozi┼úiile generale ale standardului CEI 60079, p─âr┼úile 0 ┼či 14*1), ┼či dispozi┼úiile suplimentare aplicabile ale standardului CEI 60079, p─âr┼úile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 sau 18*2).
    b) Pentru aplicarea standardului CEI 60079, partea 14*1), trebuie utilizat─â clasificarea urm─âtoare:
    Echipamentul electric aflat permanent sub tensiune, inclusiv conductorii, care nu este supus prescrip┼úiilor pct. 9.2.2.3 ┼či 9.2.2.4 trebuie s─â satisfac─â prescrip┼úiile aplicabile zonei 1 pentru echipamentul electric în general sau prescrip┼úiile aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabina conduc─âtorului auto. Trebuie îndeplinite prescrip┼úiile aplicabile grupei de explozie IIC, clasa de temperatur─â T6.
    Totu┼či, pentru echipamentul electric aflat în permanen┼ú─â sub tensiune, instalat într-un mediu unde temperatura determinat─â de echipamentul neelectric situat în acela┼či mediu dep─â┼če┼čte limita de temperatur─â T6, clasa de temperatur─â a echipamentului electric aflat sub tensiune în permanen┼ú─â trebuie s─â fie cel pu┼úin T4.
    c) Conductorii de alimentare pentru echipamentul electric aflat în permanen┼ú─â sub tensiune fie trebuie s─â îndeplineasc─â prescrip┼úiile standardului CEI 60079, partea 7 ("Securitate crescut─â"), ┼či s─â fie proteja┼úi de o siguran┼ú─â sau un întrerup─âtor automat al circuitului plasat cât mai aproape posibil de sursa de alimentare, fie, în cazul unui "echipament de siguran┼ú─â intrinsec", trebuie s─â fie proteja┼úi printr-un dispozitiv de siguran┼ú─â plasat cât mai aproape posibil de sursa de alimentare.
------------
    *1) Dispozi┼úiile standardului CEI 60079, partea 14, nu prevaleaz─â asupra dispozi┼úiilor prezentei p─âr┼úi.
    *2) Implicit, dispozi┼úiile generale ale standardului european EN 50014 ┼či dispozi┼úiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 sau 50028 pot fi aplicate.

    9.2.2.5.2. Conexiunile de deriva┼úie ale întrerup─âtorului principal al bateriei pentru echipamentul electric care trebuie s─â r─âmân─â sub tensiune atunci când întrerup─âtorul bateriei este deschis trebuie protejate împotriva supraînc─âlzirii printr-o metod─â adecvat─â, cum ar fi un element fuzibil, un întrerup─âtor sau un dispozitiv de siguran┼ú─â (limitator de curent).
    9.2.2.6. Dispozi┼úii aplicabile p─âr┼úii instala┼úiei electrice plasate în spatele cabinei
    Ansamblul acestei instala┼úii trebuie conceput, realizat ┼či protejat astfel încât s─â nu poat─â provoca o aprindere sau un scurtcircuit în condi┼úii normale de utilizare a vehiculelor ┼či s─â minimizeze aceste riscuri în caz de impact sau de deformare. în special:
    9.2.2.6.1. Cablaj
    Conductorii situa┼úi în spatele cabinei conduc─âtorului auto trebuie proteja┼úi împotriva ┼čocurilor, abraziunii ┼či frec─ârii în timpul utiliz─ârii normale a vehiculului. Exemple de protec┼úii adecvate sunt oferite în figurile 1, 2, 3 ┼či 4 de mai jos. Totu┼či, cablurile senzorilor dispozitivelor de frânare antiblocare nu necesit─â o protec┼úie suplimentar─â.
    9.2.2.6.2. Iluminare
    Nu trebuie utilizate becuri cu dulie filetat─â.
    9.2.2.6.3. Conexiuni electrice
    Conexiunile electrice dintre autovehicule ┼či remorci trebuie s─â fie conforme gradului de protec┼úie IP54 conform standardului CEI 529 ┼či trebuie s─â fie concepute astfel încât s─â împiedice orice debran┼čare accidental─â. Exemple de asemenea conexiuni adecvate sunt oferite în standardele ISO 12098:2004 ┼či ISO 7638:1997.

                                  FIGURI*)

    *) Figurile sunt reproduse în facsimil.

    Figura No 1

    ┼óeav─â din poliamid─â canelat─â
    Conductori izola┼úi separa┼úi

    Figura 1: Figura No 1

    Figura No 2

    ┼óeav─â din poliamid─â canelat─â
    Manta izolatoare
    Conductori izola┼úi separa┼úi

    Figura 2: Figura No 2

    Figura No 3

    Manta din poliuretan
    Cu manta interioar─â
    Conductori izola┼úi separa┼úi

    Figura 3: Figura No 3

    Figura No 4

    Strat exterior
    Protec┼úie de metal striat─â
    Strat interior
    Conductori izola┼úi separa┼úi

    Figura 4: Figura No 4

    9.2.3. Echipament de frânare
    9.2.3.1. Dispozi┼úii generale
    9.2.3.1.1. Autovehiculele ┼či remorcile destinate s─â constituie o unitate de transport pentru m─ârfuri periculoase trebuie s─â îndeplineasc─â toate cerin┼úele tehnice pertinente din Regulamentul CEE-ONU nr. 13*3), cu modific─ârile ulterioare, sau din Directiva 71/320/CEE*4), cu modific─ârile ulterioare, conform datelor de aplicare specificate.
    9.2.3.1.2. Vehiculele EX/III, FL, OX ┼či AT trebuie s─â îndeplineasc─â dispozi┼úiile din anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13*3).
------------
    *3) Regulamentul CEE-ONU nr. 13 (Prescrip┼úii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N ┼či O în ceea ce prive┼čte frânarea).
    *4) Directiva 71/320/CEE (publicat─â ini┼úial în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L 202 din 6.09.1971).

    9.2.3.2. (Abrogat)
    9.2.4. Prevenirea riscurilor de incendiu
    9.2.4.1. Dispozi┼úii generale
    Dispozi┼úiile tehnice de mai jos se vor aplica conform tabelului de la pct. 9.2.1.
    9.2.4.2. Cabina
    Cu excep┼úia cazului în care cabina este construit─â din materiale greu inflamabile, în spatele cabinei trebuie dispus un scut metalic sau dintr-un alt material adecvat, cu o l─â┼úime egal─â cu cea a cisternei. Toate ferestrele din spatele cabinei sau din scut trebuie s─â fie închise ermetic, s─â fie realizate din sticl─â securizat─â, rezistent─â la foc, ┼či s─â aib─â cadre ignifuge. între cistern─â ┼či cabin─â sau scut trebuie s─â existe un spa┼úiu liber de cel pu┼úin 15 cm.
    9.2.4.3. Rezervoare de combustibil
    Rezervoarele de combustibil pentru alimentarea motorului vehiculului trebuie s─â corespund─â urm─âtoarelor prescrip┼úii:
    a) în caz de scurgere, combustibilul trebuie s─â curg─â pe sol f─âr─â a veni în contact cu p─âr┼úile înc─âlzite ale vehiculului sau cu înc─ârc─âtura;
    b) rezervoarele care con┼úin benzin─â trebuie echipate cu un dispozitiv antiflac─âr─â eficient, care s─â se adapteze la orificiul de umplere, sau cu un dispozitiv care permite men┼úinerea acestui orificiu închis ermetic.
    9.2.4.4. Motor
    Motoarele vehiculelor trebuie echipate ┼či plasate astfel încât s─â se evite orice pericol pentru înc─ârc─âtur─â ca urmare a înc─âlzirii sau aprinderii. în cazul vehiculelor EX/II ┼či EX/III, motorul trebuie s─â fie un motor cu aprindere prin comprimare.
    9.2.4.5. Sistem de evacuare
    Sistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de evacuare) trebuie îndreptat sau protejat astfel încât s─â se evite orice pericol pentru înc─ârc─âtur─â ca urmare a înc─âlzirii sau aprinderii. P─âr┼úile sistemului de evacuare situate direct sub rezervorul de combustibil (diesel) trebuie s─â se g─âseasc─â la o distan┼ú─â de cel pu┼úin 100 mm sau s─â fie protejate printr-un ecran termic.
    9.2.4.6. Frâna de încetinire a vehiculului
    Vehiculele echipate cu un sistem de frânare de încetinire, care emite temperaturi ridicate, plasat în spatele peretelui din spate al cabinei, trebuie prev─âzute cu un scut termic între acest sistem ┼či cistern─â sau înc─ârc─âtur─â, fixat solid ┼či astfel dispus încât s─â permit─â evitarea oric─ârei înc─âlziri, chiar localizat─â, a peretelui cisternei sau a înc─ârc─âturii.
    în plus, acest scut termic trebuie s─â protejeze sistemul de frânare împotriva scurgerilor, chiar accidentale, ale produsului transportat. Se va considera drept satisf─âc─âtoare o protec┼úie care are, de exemplu, un scut cu pere┼úi dubli.
    9.2.4.7. Dispozitive de înc─âlzire cu combustie
    9.2.4.7.1. Dispozitivele de înc─âlzire cu combustie trebuie s─â îndeplineasc─â cerin┼úele tehnice pertinente din Regulamentul CEE-ONU nr. 122*5), cu modific─ârile ulterioare, sau din Directiva 2001/56/CE*6), cu modific─ârile ulterioare, în conformitate cu datele de aplicare specificate în acestea, precum ┼či prevederile de la 9.2.4.7.2 pân─â la 9.2.4.7.6 aplicabile, conform tabelului de la 9.2.1.
------------
    *5) Regulamentul CEE-ONU nr. 122 (Prescrip┼úii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N ┼či O în ceea ce prive┼čte sistemele lor de înc─âlzire).
    *6) Directiva 2001/56/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 27 septembrie 2001 referitoare la sistemele de înc─âlzire pentru autovehicule ┼či remorcile acestora (publicat─â ini┼úial în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L 292 din 9 noiembrie 2001).

    9.2.4.7.2. Dispozitivele de înc─âlzire cu combustie ┼či conductele lor de evacuare a gazelor trebuie concepute, amplasate ┼či protejate sau acoperite astfel încât s─â previn─â orice risc inacceptabil de înc─âlzire ori de aprindere a înc─ârc─âturii. Aceast─â prescrip┼úie se consider─â satisf─âcut─â dac─â rezervorul ┼či sistemul de evacuare ale dispozitivului sunt conforme cu dispozi┼úiile similare celor prescrise pentru rezervoarele de combustibil ┼či sistemele de evacuare ale vehiculelor de la 9.2.4.3 ┼či, respectiv, 9.2.4.5.
    9.2.4.7.3. Dispozitivele de înc─âlzire cu combustie trebuie s─â poat─â fi scoase din func┼úiune cel pu┼úin prin urm─âtoarele metode:
    a) întrerupere manual─â deliberat─â din cabina conduc─âtorului auto;
    b) oprirea motorului vehiculului; în acest caz, aparatul de înc─âlzire poate fi repus în stare de func┼úionare manual de c─âtre conduc─âtorul auto;
    c) pornirea unei pompe de alimentare de pe autovehiculul pentru substan┼úele periculoase transportate.
    9.2.4.7.4. O func┼úionare rezidual─â este permis─â dup─â ce dispozitivele de înc─âlzire au fost întrerupte. Pentru metodele de la pct. 9.2.4.7.3 lit. b) ┼či c), alimentarea cu aer de combustie trebuie s─â fie întrerupt─â prin m─âsuri adecvate, dup─â un ciclu de func┼úionare rezidual─â de maximum 40 de secunde. Trebuie utilizate numai dispozitive de înc─âlzire cu combustie pentru care s-a demonstrat c─â schimb─âtorul de c─âldur─â rezist─â la un ciclu de func┼úionare rezidual─â redus de 40 secunde pe durata utiliz─ârii normale.
    9.2.4.7.5. Dispozitivul de înc─âlzire cu combustie trebuie pus în func┼úiune manual. Dispozitivele de programare sunt interzise.
    9.2.4.7.6. Sistemele de înc─âlzire cu combustie care utilizeaz─â combustibili gazo┼či nu sunt autorizate.
    9.2.5. Dispozitiv de limitare a vitezei
    Autovehiculele (purt─âtoare ┼či tractoarele pentru semiremorci) cu o mas─â maxim─â mai mare de 3,5 tone trebuie echipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei, conform prescrip┼úiilor tehnice din Regulamentul CEE-ONU nr. 89*7), cu modific─ârile ulterioare. Dispozitivul va fi reglat astfel încât viteza s─â nu dep─â┼čeasc─â 90 km/h, ┼úinând seama de toleran┼úa tehnic─â a dispozitivului.
------------
    *7) Regulamentul CEE-ONU nr. 89: Prescrip┼úii referitoare la omologarea:
    I. vehiculelor, în ceea ce prive┼čte limitarea vitezei lor maxime;
    II. vehiculelor, în ceea ce prive┼čte instalarea unui dispozitiv limitator de vitez─â (DLV) de tip omologat;
    III. dispozitivelor limitatoare de vitez─â (DLV).
    De asemenea, este posibil─â aplicarea dispozi┼úiilor corespunz─âtoare din Directiva 92/24/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 (publicat─â ini┼úial în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L129 din 14.05.1992), modificate, cu condi┼úia ca acestea s─â fi fost modificate conform ultimului amendament la Regulamentul nr. 89 aplicabil în momentul omolog─ârii vehiculului.

    9.2.6. Dispozitive de cuplare a remorcilor Dispozitivele de cuplare ale remorcilor trebuie s─â îndeplineasc─â prescrip┼úiile Regulamentului CEE-ONU nr. 55*8), cu modific─ârile ulterioare, sau ale Directivei 94/20/CE*9), cu modific─ârile ulterioare, conform datelor de aplicare specificate.
------------
    *8) Regulamentul CEE-ONU nr. 55 (Prescrip┼úii uniforme referitoare la omologarea pieselor mecanice de cuplare a combina┼úiilor de vehicule).
    *9) Directiva 94/20/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 30 mai 1994 (publicat─â ini┼úial în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L195 din 29.07.1994).

    CAPITOLUL 9.3
    Prescrip┼úii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substan┼úelor ┼či obiectelor explozive (clasa 1) în colete

    9.3.1. Materiale care trebuie utilizate pentru construc┼úia caroseriei vehiculelor
    în componen┼úa caroseriilor nu trebuie s─â intre materiale susceptibile de a forma combina┼úii periculoase cu substan┼úele explozive transportate.
    9.3.2. Dispozitive de înc─âlzire cu combustie
    9.3.2.1. Dispozitive de înc─âlzire cu combustie pot s─â fie instalate în vehicule EX/II ┼či EX/III pentru înc─âlzirea cabinei conduc─âtorului auto sau a motorului.
    9.3.2.2. Dispozitivele de înc─âlzire cu combustie trebuie s─â îndeplineasc─â prescrip┼úiile de la pct. 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 ┼či 9.2.4.7.6.
    9.3.2.3. întrerup─âtorul dispozitivului de înc─âlzire poate fi instalat în exteriorul cabinei conduc─âtorului auto.
    Nu este necesar s─â se demonstreze c─â schimb─âtorul de c─âldur─â al dispozitivelor de înc─âlzire rezist─â la un ciclu redus de func┼úionare rezidual─â.
    9.3.2.4. Niciun dispozitiv de înc─âlzire cu combustie, rezervor de carburant, surse de energie, priz─â de aer de combustie sau de aer de înc─âlzire ┼či nicio ie┼čire a ┼úevilor de evacuare necesare func┼úion─ârii unui dispozitiv de înc─âlzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentul de înc─ârcare.
    9.3.3. Vehicule EX/II
    Vehiculele trebuie concepute, construite ┼či echipate astfel încât substan┼úele ┼či obiectele explozive s─â fie protejate de riscuri exterioare ┼či de intemperii. Ele trebuie s─â fie închise sau acoperite cu o prelat─â. Prelata trebuie s─â fie rezistent─â la sfâ┼čiere ┼či realizat─â dintr-un material impermeabil ┼či greu inflamabil*1). Ea trebuie întins─â bine, astfel încât s─â închid─â suprafa┼úa de înc─ârcare pe toate laturile.
    Toate deschiderile compartimentului pentru înc─ârc─âtur─â al vehiculelor acoperite trebuie s─â fie prev─âzute cu u┼či sau panouri ajustate care pot fi z─âvorâte. Compartimentul conduc─âtorului auto trebuie separat de compartimentul pentru înc─ârc─âtur─â printr-un perete f─âr─â intersti┼úii.
------------
    *1) în cazul inflamabilit─â┼úii, aceast─â cerin┼ú─â va fi considerat─â îndeplinit─â dac─â, în concordan┼ú─â cu procedura specificat─â în standardul ISO 3795:1989 "Vehicule rutiere, tractoare ┼či ma┼čini agricole ┼či forestiere - Determinarea comportamentului la ardere al materialelor interioare", e┼čantioane ale prelatelor au o vitez─â de ardere care nu dep─â┼če┼čte 100 mm/min.

    9.3.4 Vehicule EX/III
    9.3.4.1. Vehiculele trebuie concepute, construite ┼či echipate astfel încât substan┼úele ┼či obiectele explozive s─â fie protejate de riscuri exterioare ┼či de intemperii. Aceste vehicule trebuie s─â fie închise. Compartimentul conduc─âtorului auto trebuie separat de compartimentul pentru înc─ârc─âtur─â printr-un perete f─âr─â intersti┼úii. Suprafa┼úa de înc─ârcare nu trebuie s─â prezinte intersti┼úii. Pot fi instalate puncte de ancorare pentru re┼úinerea înc─ârc─âturii. Toate îmbin─ârile trebuie s─â fie etan┼če. Toate deschiderile trebuie s─â poat─â fi z─âvorâte. Ele trebuie plasate ┼či construite astfel încât s─â se suprapun─â la îmbin─âri.
    9.3.4.2. Caroseria trebuie s─â fie realizat─â din materiale rezistente la c─âldur─â ┼či la flac─âr─â, cu o grosime minim─â de 10 mm. Materialele clasificate în clasa B-s3-d2 conform standardului EN 13501-1:2002 sunt considerate ca îndeplinind aceast─â cerin┼ú─â.
    Dac─â materialul utilizat pentru caroserie este metalic, tot interiorul caroseriei trebuie acoperit cu materiale care îndeplinesc aceea┼či cerin┼ú─â.
    9.3.5. Motorul ┼či compartimentul pentru înc─ârc─âtur─â
    Motorul unui vehicul EX/II sau EX/III trebuie s─â fie plasat în fa┼úa peretelui din fa┼ú─â al compartimentului pentru înc─ârc─âtur─â; totu┼či, el poate fi plasat sub compartimentul de înc─ârcare, cu condi┼úia ca instalarea sa s─â fie astfel realizat─â încât c─âldura emis─â în exces s─â nu constituie niciun risc pentru înc─ârc─âtur─â prin cre┼čterea temperaturii la suprafa┼úa interioar─â a compartimentului pentru înc─ârc─âtur─â peste 80 grade C.
    9.3.6. Surse de c─âldur─â externe ┼či compartimentul pentru înc─ârc─âtur─â
    Sistemul de evacuare al vehiculelor EX/II ┼či EX/III sau alte p─âr┼úi ale acestor vehicule complete sau completate trebuie construite ┼či amplasate astfel încât c─âldura emis─â în exces s─â nu constituie un risc pentru înc─ârc─âtur─â prin cre┼čterea temperaturii la suprafa┼úa interioar─â a compartimentului pentru înc─ârc─âtur─â peste 80 grade C.
    9.3.7. Echipamentul electric
    9.3.7.1. Tensiunea nominal─â a circuitului electric nu trebuie s─â fie mai mare de 24 V.
    9.3.7.2. Corpurile de iluminat din compartimentul pentru înc─ârc─âtur─â al vehiculelor EX/II trebuie s─â fie situate pe plafon ┼či s─â fie acoperite, adic─â f─âr─â cabluri sau becuri expuse.
    în cazul grupei de compatibilitate J, instala┼úia electric─â trebuie s─â aib─â cel pu┼úin gradul de protec┼úie IP65 (de exemplu, rezisten┼ú─â la flac─âr─â Eex d). Orice echipament electric accesibil din interiorul compartimentului pentru înc─ârc─âtur─â trebuie s─â fie protejat suficient de impactul mecanic din interior.
    9.3.7.3. Instala┼úia electric─â a vehiculelor EX/III trebuie s─â satisfac─â prescrip┼úiile pertinente de la pct. 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.2 ┼či 9.2.2.6.
    Instala┼úia electric─â situat─â în compartimentul pentru înc─ârc─âtur─â trebuie protejat─â împotriva prafului (grad de protec┼úie cel pu┼úin IP54 sau echivalent) sau, în cazul grupei de compatibilitate J, cel pu┼úin IP65 (de exemplu, rezisten┼ú─â la flac─âr─â Eex d).

    CAPITOLUL 9.7
    Prescrip┼úii suplimentare referitoare la vehicule-cistern─â (cisterne fixe), vehicule-baterie ┼či vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de m─ârfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cistern─â, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FL, OX ┼či AT)

    9.7.1. Prescrip┼úii generale
    9.7.1.1. în afara vehiculului propriu-zis sau a elementelor sistemului de rulare utilizate în locul acestuia, un vehicul-cistern─â cuprinde unul sau mai multe rezervoare, echipamentele lor ┼či piesele de leg─âtur─â la vehicul sau la sistemul de rulare.
    9.7.1.2. Odat─â ata┼čat─â o cistern─â demontabil─â la vehiculul purt─âtor, ansamblul trebuie s─â corespund─â prescrip┼úiilor referitoare la vehiculele-cistern─â.
    9.7.2. Prescrip┼úii referitoare la cisterne
    9.7.2.1. Cisternele fixe sau demontabile metalice trebuie s─â corespund─â prescrip┼úiilor pertinente din cap. 6.8.
    9.7.2.2. Elementele vehiculelor-baterie ┼či CGEM trebuie s─â corespund─â prescrip┼úiilor pertinente din cap. 6.2 în cazul buteliilor, tuburilor, rezervoarelor sub presiune ┼či cadrelor de butelii sau ale cap. 6.8 în cazul cisternelor.
    9.7.2.3. Containerele-cistern─â metalice trebuie s─â corespund─â prescrip┼úiilor cap. 6.8; cisternele mobile trebuie s─â corespund─â prescrip┼úiilor cap. 6.7 sau, dac─â este cazul, celor ale codului IMDG (a se vedea paragraful 1.1.4.2).
    9.7.2.4. Cisternele din material plastic ranforsat cu fibre trebuie s─â corespund─â prescrip┼úiilor cap. 6.9.
    9.7.2.5. Cisternele pentru de┼čeuri care opereaz─â sub vid trebuie s─â corespund─â prescrip┼úiilor cap. 6.10.
    9.7.3. Mijloace de fixare
    Mijloacele de fixare trebuie concepute pentru a rezista la solicit─ârile statice ┼či dinamice în condi┼úii normale de transport, precum ┼či la eforturile minime, a┼ča cum sunt definite la 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 pân─â la 6.8.2.1.15 ┼či 6.8.2.1.16, în cazul vehiculelor-cistern─â, vehiculelor-baterie ┼či vehiculelor purt─âtoare de cisterne demontabile.
    9.7.4. Legarea la p─âmânt a vehiculelor FL
    Cisternele metalice sau din material plastic ranforsat cu fibre ale vehiculelor-cistern─â FL ┼či elementele vehiculelor-baterie FL trebuie legate la ┼časiul vehiculului prin intermediul cel pu┼úin al unei bune conexiuni electrice. Orice contact metalic care ar putea provoca o coroziune electrochimic─â trebuie evitat.

    NOT─é:
    A se vedea, de asemenea, pct. 6.9.1.2 ┼či 6.9.2.14.3.

    9.7.5. Stabilitatea vehiculelor-cistern─â
    9.7.5.1. L─â┼úimea total─â a suprafe┼úei de sprijin pe sol (distan┼úa dintre punctele exterioare de contact cu solul ale pneurilor dreapta ┼či stânga ale aceleia┼či axe) trebuie s─â fie cel pu┼úin egal─â cu 90% din în─âl┼úimea centrului de greutate al vehiculului-cistern─â înc─ârcat. Pentru vehiculele articulate, masele pe axe ale unit─â┼úii purt─âtoare a semiremorcii înc─ârcate nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 60% din masa total─â a ansamblului vehiculului articulat complet.
    9.7.5.2. în plus, vehiculele-cistern─â cu cisterne fixe, de capacitate mai mare de 3 mc, destinate transportului de substan┼úe periculoase în stare lichid─â sau topit─â ┼či încercate la o presiune mai mic─â de 4 bari, trebuie s─â fie conforme prescrip┼úiilor tehnice ale Regulamentului CEE-ONU nr. 111*1) referitoare la stabilitatea lateral─â, modificat, conform datelor de aplicare specificate. Aceste prescrip┼úii se aplic─â vehiculelor-cistern─â înmatriculate pentru prima dat─â începând cu 1 iulie 2003.
------------
    *1) Regulamentul CEE-ONU nr. 111: Prescrip┼úii referitoare la omologarea vehiculelor-cistern─â din categoriile N ┼či O în ceea ce prive┼čte stabilitatea la r─âsturnare.

    9.7.6. Protec┼úia spate a vehiculelor
    Partea din spate a vehiculului trebuie prev─âzut─â, pe toat─â l─â┼úimea cisternei, cu o bar─â de protec┼úie suficient de rezistent─â la impactul din spate. între peretele spate al cisternei ┼či partea din spate a barei de protec┼úie trebuie s─â existe un spa┼úiu de cel pu┼úin 100 mm (aceast─â distan┼ú─â fiind m─âsurat─â fa┼ú─â de cel mai din spate punct al peretelui cisternei sau de accesoriile proeminente în contact cu substan┼úa transportat─â). Vehiculele cu rezervoare basculante pentru transportul substan┼úelor pulverulente sau granuloase ┼či cisternele pentru de┼čeuri care opereaz─â sub vid, cu rezervor basculant, care se descarc─â prin partea din spate, nu trebuie s─â fie prev─âzute cu bar─â de protec┼úie dac─â echipamentele spate ale rezervoarelor au în compunere un mijloc de protec┼úie a rezervoarelor care le protejeaz─â în acela┼či mod ca ┼či bara de protec┼úie.

    NOTA 1:
    Aceast─â prescrip┼úie nu se aplic─â vehiculelor utilizate pentru transportul substan┼úelor periculoase în containere-cistern─â, cisterne mobile sau CGEM.

    NOTA 2:
    Pentru protec┼úia cisternelor împotriva deterior─ârii în urma unui impact lateral sau r─âsturn─ârii, a se vedea pct. 6.8.2.1.20 ┼či 6.8.2.1.21, iar pentru cisternele mobile, pct. 6.7.2.4.3 ┼či 6.7.2.4.5.

    9.7.7. Dispozitive de înc─âlzire cu combustie
    9.7.7.1. Dispozitivele de înc─âlzire cu combustie trebuie s─â corespund─â prescrip┼úiilor de la 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 ┼či urm─âtoarelor prescrip┼úii:
    a) întrerup─âtorul poate fi instalat la exteriorul cabinei conduc─âtorului auto;
    b) dispozitivul de înc─âlzire poate fi scos din func┼úiune din exteriorul compartimentului pentru înc─ârc─âtur─â; ┼či
    c) nu este necesar s─â se demonstreze c─â schimb─âtorul de c─âldur─â al dispozitivului de înc─âlzire rezist─â la un ciclu redus de func┼úionare rezidual─â.
    în plus, pentru vehiculele FL, trebuie s─â fie îndeplinite prescrip┼úiile de la 9.2.4.7.3 ┼či 9.2.4.7.4.
    9.7.7.2. Dac─â vehiculul este destinat transportului de m─ârfuri periculoase pentru care este prescris─â o etichet─â conform modelelor nr. 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 sau 5.2, niciun rezervor de combustibil, nicio surs─â de energie, priz─â de aer de combustie sau de aer de înc─âlzire ┼či nicio ie┼čire a ┼úevilor de evacuare necesare func┼úion─ârii unui dispozitiv de înc─âlzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentul pentru înc─ârc─âtur─â. Se va asigura ca ie┼čirea pentru aerul cald s─â nu fie obturat─â de înc─ârc─âtur─â. Temperatura la care înc─ârc─âtura este supus─â nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 50 grade C. Aparatele de înc─âlzire instalate în interiorul compartimentelor pentru înc─ârc─âtur─â trebuie concepute astfel încât s─â împiedice aprinderea unei atmosfere explozive în condi┼úiile de exploatare.
    9.7.8. Echipamentul electric
    9.7.8.1. Instala┼úia electric─â la vehiculele FL, pentru care este necesar─â o omologare conform pct. 9.1.2, trebuie s─â satisfac─â prescrip┼úiile de la 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.1 ┼či 9.2.2.6.
    Totu┼či, orice supliment─âri sau modific─âri ale instala┼úiei electrice trebuie s─â corespund─â prescrip┼úiilor aplicabile echipamentului electric din grupa ┼či clasa de temperatur─â pertinente, conform substan┼úelor de transportat.

    NOT─é:
    Pentru dispozi┼úiile tranzitorii, a se vedea pct. 1.6.5.

    9.7.8.2. Echipamentul electric al vehiculelor FL, situat în zonele în care exist─â sau poate exista o atmosfer─â exploziv─â într-o propor┼úie care necesit─â luarea de m─âsuri speciale, trebuie s─â posede caracteristici adecvate pentru utilizarea în zone periculoase. Acest echipament trebuie s─â satisfac─â dispozi┼úiile generale ale standardului CEI 60079, p─âr┼úile 0 ┼či 14, ┼či dispozi┼úiile suplimentare aplicabile din standardul CEI 60079, p─âr┼úile 1, 2, 5, 6, 7, 11 sau 18*2). Echipamentul electric trebuie s─â corespund─â prescrip┼úiilor aplicabile echipamentului electric din grupa ┼či clasa de temperatur─â pertinente, conform substan┼úelor de transportat.
    Pentru aplicarea standardului CEI 60079 partea 14*2) trebuie utilizat─â urm─âtoarea clasificare:
    ZONA 0
    Interiorul compartimentelor cisternei, accesoriile de înc─ârcare ┼či de golire ┼či tubulatura de recuperare a vaporilor
    ZONA 1
    Interiorul casetelor de protec┼úie pentru echipamentul utilizat la înc─ârcare ┼či golire ┼či zona situat─â la mai pu┼úin de 0,5 m de dispozitivele de aerisire ┼či supapele de decompresiune
    9.7.8.3. Echipamentul electric aflat în permanen┼ú─â sub tensiune, inclusiv conductorii, situat în afara zonelor 0 ┼či 1, trebuie s─â satisfac─â prescrip┼úiile care se aplic─â zonei 1 pentru echipamentul electric în general sau prescrip┼úiile aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabina conduc─âtorului auto, conform CEI 60079 partea 14*2). Echipamentul electric trebuie s─â corespund─â prescrip┼úiilor aplicabile echipamentului electric din grupa ┼či clasa de temperatur─â pertinente, conform substan┼úelor de transportat.
------------
    *2) Ca alternativ─â, pot fi aplicate dispozi┼úiile generale ale standardului european EN 50014 ┼či dispozi┼úiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 sau 50028.

    CAPITOLUL 9.8
    Prescrip┼úii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate

    9.8.1. Prescrip┼úii generale
    în afara vehiculului propriu-zis sau a elementelor sistemului de rulare utilizate în locul acestuia, o MEMU cuprinde una sau mai multe cisterne ┼či containere pentru transportul în vrac, echipamentele lor ┼či piesele de leg─âtur─â la vehicul sau la sistemul de rulare.
    9.8.2. Prescrip┼úii referitoare la cisterne ┼či la containerele pentru transportul în vrac
    Cisternele, containerele pentru transportul în vrac ┼či compartimentele speciale pentru coletele de explozivi ale MEMU trebuie s─â corespund─â prescrip┼úiilor din cap. 6.12.
    9.8.3. Legarea la p─âmânt a MEMU
    Cisternele, containerele pentru transportul în vrac ┼či compartimentele speciale pentru coletele de explozivi, din metal sau din material plastic ranforsat cu fibre, trebuie legate la ┼časiul vehiculului prin intermediul cel pu┼úin al unei bune conexiuni electrice. Trebuie evitat orice contact metalic care ar putea provoca o coroziune electrochimic─â sau care ar putea reac┼úiona cu m─ârfurile periculoase transportate în cisterne sau în containerele pentru transportul în vrac.
    9.8.4. Stabilitatea MEMU
    L─â┼úimea total─â a suprafe┼úei de sprijin pe sol (distan┼úa dintre punctele exterioare de contact cu solul ale pneurilor dreapta ┼či stânga ale aceleia┼či axe) trebuie s─â fie cel pu┼úin egal─â cu 90% din în─âl┼úimea centrului de greutate al vehiculului înc─ârcat. Pentru vehiculele articulate, masele pe axe ale unit─â┼úii purt─âtoare a semiremorcii înc─ârcate nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 60% din masa total─â a ansamblului vehiculului articulat complet.
    9.8.5. Protec┼úia spate a MEMU
    Partea din spate a vehiculului trebuie prev─âzut─â, pe toat─â l─â┼úimea cisternei, cu o bar─â de protec┼úie suficient de rezistent─â la impactul din spate. între peretele spate al cisternei ┼či partea din spate a barei de protec┼úie trebuie s─â existe un spa┼úiu de cel pu┼úin 100 mm (aceast─â distan┼ú─â fiind m─âsurat─â fa┼ú─â de cel mai din spate punct al peretelui cisternei sau de echipamentele de protec┼úie ori accesoriile în contact cu substan┼úa transportat─â). Vehiculele cu rezervoare basculante care se descarc─â prin partea din spate nu trebuie s─â fie prev─âzute cu bar─â de protec┼úie dac─â echipamentele spate ale rezervoarelor au în compunere un mijloc de protec┼úie a rezervoarelor care le protejeaz─â în acela┼či mod ca ┼či bara de protec┼úie.

    NOT─é:
    Aceast─â prescrip┼úie nu se aplic─â la MEMU ale c─âror cisterne sunt protejate într-un mod adecvat împotriva impactului din spate prin alte mijloace, cum ar fi echipamente sau conducte care nu con┼úin m─ârfuri periculoase.

    9.8.6. Dispozitive de înc─âlzire cu combustie
    9.8.6.1. Dispozitivele de înc─âlzire cu combustie trebuie s─â corespund─â prescrip┼úiilor de la 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6 ┼či urm─âtoarelor prescrip┼úii:
    a) întrerup─âtorul poate fi instalat la exteriorul cabinei conduc─âtorului auto;
    b) dispozitivul de înc─âlzire trebuie s─â poat─â fi scos din func┼úiune din exteriorul compartimentului MEMU; ┼či
    c) nu este necesar s─â se demonstreze c─â schimb─âtorul de c─âldur─â al dispozitivului de înc─âlzire rezist─â la un ciclu redus de func┼úionare rezidual─â.
    9.8.6.2. Niciun rezervor de combustibil, nicio surs─â de energie, priz─â de aer de combustie sau de aer de înc─âlzire ┼či nicio ie┼čire a ┼úevilor de evacuare necesare func┼úion─ârii unui dispozitiv de înc─âlzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentele pentru înc─ârc─âtur─â care con┼úin cisterne. Se va asigura ca ie┼čirea pentru aerul cald s─â nu fie obturat─â. Temperatura la care este supus oricare echipament nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 50 grade C. Aparatele de înc─âlzire instalate în interiorul compartimentelor trebuie concepute astfel încât s─â împiedice aprinderea unei atmosfere explozive în condi┼úiile de exploatare.
    9.8.7. Prescrip┼úii suplimentare referitoare la siguran┼ú─â
    9.8.7.1. MEMU trebuie s─â fie echipate cu sisteme automate pentru stingerea incendiilor la compartimentul motor.
    9.8.7.2. Protec┼úia înc─ârc─âturii împotriva incendiului cauzat de pneuri trebuie asigurat─â prin scuturi termice din metal.
    9.8.8. Prescrip┼úii suplimentare referitoare la securitate
    Echipamentele pentru fabricarea explozivilor ┼či compartimentele speciale ale MEMU trebuie prev─âzute cu dispozitive de z─âvorâre.

    ANEXA 2
    la reglement─âri

    (fa┼ú─â)

______________________________________________________________________________
|                                   ANEX─é                                      |
|                       La raportul de inspec┼úie tehnic─â                       |
|      Valabil─â pentru vehicule care transport─â anumite m─ârfuri periculoase    |
|                                                                              |
| Num─âr de înmatriculare ............... Num─âr de identificare ............... |
| Nr. CIV ................. Serie suprastructur─â ............................. |
| Anex─â la raportul de verificare nr. ........... din ........................ |
| Tip vehicul ADR ....... EX/II     EX/III     FL     OX     AT     MEMU       |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Obiectul          | Tipurile de  |Codul      | Condi┼úia| C |NC |NA |Obs.|
|crt.| verific─ârii       | vehicule ADR |respingerii| din ADR |*1)|*2)|*3)|    |
|    |                   | la care se   |           | RNTR 3  |   |   |   |    |
|    |                   | aplic─â       |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  1.|Documente,         |EX/II, EX/III,|    400    |    -    |   |   |   |    |
|    |identificare       |FL, OX, AT,   |           |         |   |   |   |    |
|    |- certificat de    |MEMU          |           |         |   |   |   |    |
|    |înmatriculare;     |              |           |         |   |   |   |    |
|    |- CIV;             |              |           |         |   |   |   |    |
|    |- document         |              |           |         |   |   |   |    |
|    |suprastructur─â     |              |           |         |   |   |   |    |
|    |(inclusiv pentru   |              |           |         |   |   |   |    |
|    |caroserie vehicule |              |           |         |   |   |   |    |
|    |EX ┼či MEMU);       |              |           |         |   |   |   |    |
|    |- cerere tip;      |              |           |         |   |   |   |    |
|    |- declara┼úie       |              |           |         |   |   |   |    |
|    |conformitate       |              |           |         |   |   |   |    |
|    |dispozitiv frân─â   |              |           |         |   |   |   |    |
|    |de încetinire (la  |              |           |         |   |   |   |    |
|    |prima agreare).    |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  2.|Cablaje instala┼úie |EX/III, FL,   |    413    |9.2.2.2  |   |   |   |    |
|    |electric─â          |OX, AT, MEMU  |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  3.|întrerup─âtor       |EX/III, FL,   |    414    |9.2.2.3.1|   |   |   |    |
|    |general            |MEMU          |           |9.2.2.3.2|   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.2.2.3.4|   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  4.|întrerup─âtor       |FL            |    414    |9.2.2.3.3|   |   |   |    |
|    |general            |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  5.|Baterii de         |EX/II, EX/III,|    414    |9.2.2.4  |   |   |   |    |
|    |acumulatoare       |FL, MEMU      |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  6.|Circuite alimentate|FL            |    413    |9.2.2.5.1|   |   |   |    |
|    |în permanen┼ú─â FL   |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  7.|Circuite alimentate|EX/III, MEMU  |    413    |9.2.2.5.2|   |   |   |    |
|    |în permanen┼ú─â      |              |           |         |   |   |   |    |
|    |EX/III, MEMU       |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  8.|Instala┼úia         |EX/III, FL,   |    413    |9.2.2.6  |   |   |   |    |
|    |electric─â din      |MEMU          |           |         |   |   |   |    |
|    |spatele cabinei    |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  9.|Sistem de frânare  |EX/II, EX/III,|    404    |9.2.3.1  |   |   |   |    |
|    |                   |FL, OX, AT,   |           |         |   |   |   |    |
|    |                   |MEMU          |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 10.|ABS, frân─â de      |EX/III, FL,   |    405    |9.2.3.1  |   |   |   |    |
|    |încetinire         |OX, AT, MEMU  |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 11.|Cabin─â             |OX            |    406    |9.2.4.2  |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 12.|Rezervoare de      |EX/II, EX/III,|    408    |9.2.4.3  |   |   |   |    |
|    |combustibil        |FL, OX, MEMU  |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 13.|Amplasare motor    |EX/II, EX/III,|    401    |9.2.4.4  |   |   |   |    |
|    |                   |FL, OX, MEMU  |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 14.|Sistem de evacuare |EX/II, EX/III,|    402    |9.2.4.5  |   |   |   |    |
|    |                   |FL, MEMU      |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 15.|Proiec┼úie termic─â  |EX/III, FL,   |    402    |9.2.4.6  |   |   |   |    |
|    |frân─â de încetinire|OX, AT, MEMU  |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 16.|Dispozitive de     |EX/II, EX/III |    415    |9.2.4.7.1|   |   |   |    |
|    |înc─âlzire cu       |              |           |9.2.4.7.2|   |   |   |    |
|    |combustie vehicule |              |           |9.2.4.7.5|   |   |   |    |
|    |EX                 |              |           |9.2.4.7.6|   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.3.2.1  |   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.3.2.2  |   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.3.2.3  |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 17.|Dispozitive de     |FL            |    415    |9.2.4.7.1|   |   |   |    |
|    |înc─âlzire cu       |              |           |9.2.4.7.2|   |   |   |    |
|    |combustie vehicule |              |           |9.2.4.7.3|   |   |   |    |
|    |FL                 |              |           |9.2.4.7.4|   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.2.4.7.5|   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.7.7.1  |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 18.|Dispozitive de     |OX, AT        |    415    |9.2.4.7.1|   |   |   |    |
|    |înc─âlzire cu       |              |           |9.2.4.7.2|   |   |   |    |
|    |combustie vehicule |              |           |9.2.4.7.5|   |   |   |    |
|    |OX ┼či AT           |              |           |9.7.7.1  |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 19.|Dispozitive de     |MEMU          |    415    |9.2.4.7.1|   |   |   |    |
|    |înc─âlzire cu       |              |           |9.2.4.7.2|   |   |   |    |
|    |combustie vehicule |              |           |9.2.4.7.5|   |   |   |    |
|    |MEMU               |              |           |9.2.4.7.6|   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.8.6.1  |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 20.|Dispozitiv de      |EX/II, EX/III,|    416    |9.2.5    |   |   |   |    |
|    |limitare a vitezei |FL, OX, AT,   |           |         |   |   |   |    |
|    |                   |MEMU          |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 21.|Dispozitive de     |EX/II, EX/III,|    418    |9.2.6    |   |   |   |    |
|    |cuplare a          |MEMU          |           |         |   |   |   |    |
|    |remorcilor         |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 22.|Amplasare motor    |EX/II, EX/III |    401    |9.3.5    |   |   |   |    |
|    |vehicule EX        |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 23.|Sistem de evacuare |EX/II, EX/III |    402    |9.3.6    |   |   |   |    |
|    |vehicule EX        |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 24.|Echipament electric|EX/II, EX/III |    413    |9.3.7.1  |   |   |   |    |
|    |vehicule EX        |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 25.|Echipament electric|FL            |    413    |9.7.8.1  |   |   |   |    |
|    |vehicule FL        |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 26.|Prescrip┼úii        |MEMU          |    402    |9.8.7.1  |   |   |   |    |
|    |suplimentare       |              |           |9.8.7.2  |   |   |   |    |
|    |referitoare la     |              |           |         |   |   |   |    |
|    |vehicule MEMU      |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 27.|Modific─âri         |EX/II, EX/III,|    419    |    -    |   |   |   |    |
|    |neomologate ┼či     |FL, OX, AT,   |           |         |   |   |   |    |
|    |neconforme         |MEMU          |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|

    NOT─é:
    *1) - Corespunde;
    *2) - Nu corespunde;
    *3) - Nu este aplicabil.

    (verso)

 ______________________________________________________________________________
|     OBSERVA┼óII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA VERIFICAREA TEHNIC─é        |
|                                                                              |
| Prima respingere: .......................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Urm─âtoarele respingeri: .................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Menţiuni: .................................................................. |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| Semn─âtura de luare la cuno┼čtin┼ú─â a   | Numele, prenumele ┼či semn─âtura        |
| persoanei care a prezentat vehiculul | persoanei care a efectuat verificarea |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|        CERTIFICAT DE AGREARE         |       PERSOANA CARE L-A PRIMIT        |
| Seria ┼či num─ârul ................... | Nume, prenume ....................... |
| Data: .............................. | Act de identitate ................... |
| Valabil pân─â la .................... | Semn─âtura:                            |
|                                      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|

    ANEXA 3
    la reglement─âri

    Verificarea prescrip┼úiilor suplimentare precizate în cap. 9.3, 9.7 ┼či 9.8

 ______________________________________________________________________________
| Specifica┼úii tehnice  | Verific─âri | Verific─âri efectuate   | Verific─âri în  |
|                       | efectuate  | de organismul competent| sarcina        |
|                       | de RAR     | din cadrul ME          | operatorului   |
|                       |            |                        | de transport   |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3 Prescripţii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II|
| sau EX/III destinate transportului substan┼úelor ┼či obiectelor explozive      |
| (clasa 1) în colete                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 9.3.1                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.2                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.3.2.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.2.2               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.2.3               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.2.4               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.3                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.4                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.3.4.1               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.4.2               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.5                 |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.6                 |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.7                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.3.7.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.7.2               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.7.3 (primul       |     X      |                        |                |
| paragraf)             |            |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.7.3 (al doilea    |            |            X           |                |
| paragraf)             |            |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7 Prescrip┼úii suplimentare referitoare la vehicule-cistern─â (cisterne      |
| fixe), vehicule-baterie ┼či vehicule complete sau completate utilizate        |
| pentru transportul de m─ârfuri periculoase în cisterne demontabile cu o       |
| capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cistern─â, cisterne mobile sau  |
| CGEM cu o capacitate individual─â mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FL, OX   |
| ┼či AT)                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 9.7.1.2               |     X      |            X           |        X       |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.2                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.7.2.1               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.2.2               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.2.3               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.2.4               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.2.5               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.3                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.4                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.5                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.7.5.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.5.2               |     X*1)   |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.6                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.7                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.7.7.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.7.2               |            |            X           |        X       |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.8                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.7.8.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.8.2               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.8.3               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8 Prescrip┼úii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate     |
|______________________________________________________________________________|
| 9.8.2                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.3                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.4                 |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.5                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.6                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.8.6.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.6.2               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.7                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.8.7.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.7.2               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.8                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|

    NOT─é:
    *1) organismul competent desemnat de ME indic─â dac─â vehiculul se încadreaz─â în cerin┼úele de la pct. 9.7.5.2

    ANEXA 4
    la reglement─âri

    (fa┼ú─â)

     ROMâNIA                                                  REGISTRUL
     MINISTERUL TRANSPORTURILOR                               AUTO
     ┼×I INFRASTRUCTURII                                       ROMâN
 ______________________________________________________________________________
|                  CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING               |
|                          CERTAIN DANGEROUS GOODS                             |
|                                                                              |
| This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils          |
| the conditions prescribed by the European Agreement concerning the           |
| International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)                      |
|                                                                              |
|                    CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE                     |
|                 CARE TRANSPORT─é ANUMITE M─éRFURI PERICULOASE                  |
|                                                                              |
| Acest certificat atest─â c─â vehiculul definit mai jos îndepline┼čte condi┼úiile |
| cerute de Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri|
| periculoase (ADR)                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Seria num─ârul: | 2. Constructor:     | 3. Nr. identificare| 4. Nr.        |
|                   |                     |    al vehiculului: | înmatriculare:|
|___________________|_____________________|____________________|_______________|
| 5. Numele ┼či sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Definirea vehiculului*1):                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 7. încadrarea (încadr─ârile) vehiculului conform pct. 9.1.1.2. al ADR*2):     |
|    EX/II          EX/III           FL        OX       AT         MEMU        |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Sistemul frânei de încetinire*3):                                         |
|  _                                                                           |
| |_| Nu este aplicabil acestui vehicul.                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficient─â pentru o mas─â|
|     a unit─â┼úii de transport de:             t*4).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Definirea suprastructurii(lor) tip cistern─â/vehicul-baterie               |
|    (dac─â este cazul):                                                        |
| 9.1. Constructorul suprastructurii:                                          |
| 9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie:  |
| 9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului        |
|      baterie:                                                                |
| 9.4. Anul fabrica┼úiei suprastructurii:                                       |
| 9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR:           |
| 9.6. Dispozi┼úii speciale TC ┼či TE conform punctului 6.8.4 din ADR (dac─â sunt |
|      aplicabile)*6):                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 10. M─ârfurile periculoase autorizate pentru transport:                       |
| Vehiculul îndepline┼čte condi┼úiile cerute pentru transportul m─ârfurilor       |
| periculoase admise conform încadr─ârii (încadr─ârilor) de la pct. 7            |
|                                                   _                          |
| 10.1 în cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3)   |_| m─ârfuri din Clasa 1     |
|                                                      inclusiv grupa de       |
|                                                      compatibilitate J       |
|                                                   _                          |
|                                                  |_| m─ârfuri din Clasa 1     |
|                                                      exclusiv grupa de       |
|                                                      compatibilitate J       |
| 10.2 în cazul unui vehicul cistern─â/vehicul baterie*3):                      |
|       _                                                                      |
|      |_| pot fi transportate numai substan┼úele permise conform               |
|          codului-cistern─â ┼či tuturor dispozi┼úiilor speciale indicate la      |
|          pct. 9*5)                                                           |
|      sau                                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| pot fi transportate numai urm─âtoarele substan┼úe (Clasa, nr. ONU, ┼či,|
|          dac─â este cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficial─â a m─ârfii  |
|          transportate):                                                      |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Pot fi transportate numai substan┼úele care nu sunt susceptibile de a         |
| reac┼úiona periculos cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor ┼či |
| înveli┼čurilor de protec┼úie (dac─â este aplicabil).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Remarks - Observa┼úii:                                                    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 12. Valabil pân─â la:                          ┼×tampila emitentului           |
|                                                                              |
|                                               Localitatea, data, semn─âtura   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    *1) conform defini┼úiilor autovehiculelor ┼či remorcilor din categoriile N ┼či O a┼ča cum sunt definite în Anexa 7 a Rezolu┼úiei de ansamblu pentru construc┼úia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE.
    *2) se va (vor) bara simbolizarea (simboliz─ârile) neadecvat─â(e)
    *3) se va bifa men┼úiunea valabil─â
    *4) se va înscrie valoarea constructiv─â corect─â. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maxim─â autorizat─â înscris─â în documentele de înmatriculare.
    *5) substan┼úele admise pentru cisternele cu codul men┼úionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2. ┼úinând seama de dispozi┼úiile speciale, dac─â exist─â.
    *6) nu este necesar când substan┼úele autorizate sunt precizate la pct. 10.2.

    (verso)

 ______________________________________________________________________________
| 13. Prelungiri ale valabilit─â┼úii:                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Valabilitate prelungit─â pân─â la:        | ┼×tampila emitentului, locul, data, |
|                                         | semn─âtura.                         |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|
NOT─é:
    Acest certificat trebuie s─â fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dac─â vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, a┼ča cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilit─â┼úii sale sau dac─â vehiculul sufer─â modific─âri ale uneia sau mai multe caracteristici principale.

    ANEXA 6
    la reglement─âri

    (fa┼ú─â)

     ROMâNIA                                                  REGISTRUL
     MINISTERUL TRANSPORTURILOR                               AUTO
     ┼×I INFRASTRUCTURII                                       ROMâN

 ______________________________________________________________________________
|                     ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG FUR FAHRZEUGE                    |
|                  ZUR BEFORDERUNG BESTIMMTER GEFAHRLICHER GUTER               |
|                                                                              |
| Mit dieser Bescheinigung wird bestatigt, dass das nachstehend bezeichnete    |
| Fahrzeug die Anforderungen des Europaischen Ubereinkommens uber die          |
| Internationale Beforderung gefahrlicher Guter auf der Strasse (ADR) erfullt  |
|                                                                              |
|                    CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE                     |
|                 CARE TRANSPORT─é ANUMITE M─éRFURI PERICULOASE                  |
|                                                                              |
| Acest certificat atest─â c─â vehiculul definit mai jos îndepline┼čte condi┼úiile |
| cerute de Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri|
| periculoase (ADR)                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Seria num─ârul: | 2. Constructor:     | 3. Nr. identificare| 4. Nr.        |
|                   |                     |    al vehiculului: | înmatriculare:|
|___________________|_____________________|____________________|_______________|
| 5.  Numele ┼či sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Definirea vehiculului*1):                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 7. încadrarea (încadr─ârile) vehiculului conform pct. 9.1.1.2. al ADR*2):     |
|    EX/II          EX/III           FL        OX       AT         MEMU        |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Sistemul frânei de încetinire*3):                                         |
|  _                                                                           |
| |_| Nu este aplicabil acestui vehicul.                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficient─â pentru o mas─â|
|     a unit─â┼úii de transport de:             t*4).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Definirea suprastructurii(lor) tip cistern─â/vehicul-baterie               |
|    (dac─â este cazul):                                                        |
| 9.1. Constructorul suprastructurii:                                          |
| 9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie:  |
| 9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului        |
|      baterie:                                                                |
| 9.4. Anul fabrica┼úiei suprastructurii:                                       |
| 9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR:           |
| 9.6. Dispozi┼úii speciale TC ┼či TE conform punctului 6.8.4 din ADR (dac─â sunt |
|      aplicabile)*6):                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 10. M─ârfurile periculoase autorizate pentru transport:                       |
| Vehiculul îndepline┼čte condi┼úiile cerute pentru transportul m─ârfurilor       |
| periculoase admise conform încadr─ârii (încadr─ârilor) de la pct. 7            |
|                                                   _                          |
| 10.1 în cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3)   |_| m─ârfuri din Clasa 1     |
|                                                      inclusiv grupa de       |
|                                                      compatibilitate J       |
|                                                   _                          |
|                                                  |_| m─ârfuri din Clasa 1     |
|                                                      exclusiv grupa de       |
|                                                      compatibilitate J       |
| 10.2 în cazul unui vehicul cistern─â/vehicul baterie*3):                      |
|       _                                                                      |
|      |_| pot fi transportate numai substan┼úele permise conform               |
|          codului-cistern─â ┼či tuturor dispozi┼úiilor speciale indicate la      |
|          pct. 9*5)                                                           |
|      sau                                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| pot fi transportate numai urm─âtoarele substan┼úe (Clasa, nr. ONU, ┼či,|
|          dac─â este cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficial─â a m─ârfii  |
|          transportate):                                                      |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Pot fi transportate numai substan┼úele care nu sunt susceptibile de a         |
| reac┼úiona periculos cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor ┼či |
| înveli┼čurilor de protec┼úie (dac─â este aplicabil).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Bemerkungen - Observa┼úii:                                                |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 12. Valabil pân─â la:                          ┼×tampila emitentului           |
|                                                                              |
|                                               Localitatea, data, semn─âtura   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    *1) conform defini┼úiilor autovehiculelor ┼či remorcilor din categoriile N ┼či O a┼ča cum sunt definite în Anexa 7 a Rezolu┼úiei de ansamblu pentru construc┼úia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE.
    *2) se va (vor) bara simbolizarea (simboliz─ârile) neadecvat─â(e)
    *3) se va bifa men┼úiunea valabil─â
    *4) se va înscrie valoarea constructiv─â corect─â. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maxim─â autorizat─â înscris─â în documentele de înmatriculare.
    *5) substan┼úele admise pentru cisternele cu codul men┼úionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2. ┼úinând seama de dispozi┼úiile speciale, dac─â exist─â.
    *6) nu este necesar când substan┼úele autorizate sunt precizate la pct. 10.2

    (verso)

 ______________________________________________________________________________
| 13. Prelungiri ale valabilit─â┼úii:                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Valabilitate prelungit─â pân─â la:        | ┼×tampila emitentului, locul, data, |
|                                         | semn─âtura.                         |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|

    NOT─é:
    Acest certificat trebuie s─â fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dac─â vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, a┼ča cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilit─â┼úii sale sau dac─â vehiculul sufer─â modific─âri ale uneia sau mai multe caracteristici principale.