├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 639 din 19 iulie 2007 privind modificarea ┼či completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind omologarea, agrearea ┼či efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor m─ârfuri periculoase - RNTR 3

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 558 din 15 august 2007

    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind aplicarea etapizat─â în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 1.374/2000, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor,

    ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

    ART. I
    Anexa "Reglement─âri privind omologarea, agrearea ┼či efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor m─ârfuri periculoase" la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind omologarea, agrearea ┼či efectuarea inspec┼úiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor m─ârfuri periculoase - RNTR 3, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 ┼či 97 bis din 1 februarie 2006, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. La capitolul 1 punctul 1.3, la prima liniu┼ú─â, textul: "1 ianuarie 2005" se înlocuie┼čte cu textul: "1 ianuarie 2007";
    2. La capitolul 1 punctul 1.3, textul prev─âzut la a ┼časea liniu┼ú─â se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "- RNTR 2 - Reglement─âri privind omologarea de tip ┼či eliberarea c─âr┼úii de identitate a vehiculelor rutiere, precum ┼či omologarea de tip a produselor utilizate la acestea."
    3. La capitolul 1 punctul 1.4, la defini┼úia "Agreare ADR", textul: "Partea 9 din ADR" se înlocuie┼čte cu textul: "Partea 9 din anexa B la ADR".
    4. La capitolul 1 punctul 1.4, la defini┼úia "Vehicul FL", litera a), textul: "61 grade C" se înlocuie┼čte cu textul: "60 grade C" ┼či textul: "EN 590:1993" se înlocuie┼čte cu textul: "EN 590:2004".
    5. La capitolul 1 punctul 1.4, la defini┼úia "Vehicul AT", litera a), textul: "vehicul, altul decât un vehicul FL sau OX" se înlocuie┼čte cu textul: "vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FL sau OX".
    6. La capitolul 1, punctul 1.5 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "1.5 Capitolele: 9.2 - Prescrip┼úii referitoare la construc┼úia vehiculelor, 9.3 - Prescrip┼úii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substan┼úelor ┼či obiectelor explozive (clasa 1) în colete ┼či 9.7 - Prescrip┼úii suplimentare referitoare la vehicule-cistern─â (cisterne fixe), vehicule-baterie ┼či vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de m─ârfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cistern─â, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individual─â mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FL, OX ┼či AT), din partea 9 din anexa B la ADR, sunt prev─âzute în anexa nr. 1 la reglement─âri."
    7. în tot cuprinsul capitolului 2, textul: "RNTR 7" se înlocuie┼čte cu textul: "RNTR 2".
    8. La anexa nr. 1 la reglement─âri (cuprinzând capitolele 9.2, 9.3 ┼či 9.7 din partea 9 din anexa B la ADR), capitolul 9.2 "Prescrip┼úii referitoare la construc┼úia vehiculelor" se modific─â ┼či va avea cuprinsul prev─âzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    9. La anexa nr. 1 la reglement─âri (cuprinzând capitolele 9.2, 9.3 ┼či 9.7 din partea 9 din anexa B la ADR), titlul capitolului 9.3 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins: "Prescrip┼úii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substan┼úelor ┼či obiectelor explozive (clasa 1) în colete".
    10. La anexa nr. 1 la reglement─âri (cuprinzând capitolele 9.2, 9.3 ┼či 9.7 din partea 9 din anexa B la ADR), la titlul capitolului 9.7, textul: "(vehicule FL, OX ┼či AT)" se înlocuie┼čte cu textul: "(vehicule EX/III, FL, OX ┼či AT)".
    11. La anexa nr. 1 la reglement─âri (cuprinzând capitolele 9.2, 9.3 ┼či 9.7 din partea 9 din anexa B la ADR), capitolul 9.7, la subpunctul 9.7.7.2, textul: "etichet─â conform modelelor nr. 3, 4.1, 4.3, 5.1 sau 5.2" se înlocuie┼čte cu textul: "etichet─â conform modelelor nr. 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 sau 5.2".
    12. Anexele nr. 6a, 6b, 6c la reglement─âri se modific─â ┼či se completeaz─â ┼či vor avea cuprinsul prev─âzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    ART. II
    Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare la data public─ârii.

                        p. Ministrul transporturilor,
                             Septimiu Buza┼ču,
                             secretar de stat

    Bucure┼čti, 19 iulie 2007.
    Nr. 639.

    ANEXA 1

    CAP. 9.2
    Prescrip┼úii referitoare la construc┼úia vehiculelor

    9.2.1 Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX ┼či AT trebuie s─â corespund─â cerin┼úelor prezentului capitol, conform tabelului de mai jos.
    Pentru alte vehicule decât vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX ┼či AT:
    - prescrip┼úiile de la punctul 9.2.3.1.1 (echipament de frânare în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 13 sau Directiva 71/320/CEE) la toate vehiculele înmatriculate pentru prima dat─â (sau care au intrat în exploatare, dac─â înmatricularea nu este obligatorie) dup─â 30 iunie 1997;
    - prescrip┼úiile de la punctul 9.2.5 (dispozitiv de limitare a vitezei în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 89 sau Directiva 92/6/CE) se aplic─â la toate autovehiculele cu o mas─â maxim─â mai mare de 12 tone, înmatriculate pentru prima dat─â dup─â 31 decembrie 1987, ┼či la toate autovehiculele cu masa maxim─â mai mare de 3,5 tone, dar mai mic─â sau egal─â cu 12 tone, înmatriculate pentru prima dat─â dup─â 31 decembrie 2007.

 ______________________________________________________________________________
|                         |           VEHICULE          |       OBSERVA┼óII     |
|_________________________|_____________________________|                      |
|  SPECIFICA┼óII TEHNICE   |EX/II|EX/  |  AT |  FL |  OX |                      |
|                         |     |III  |     |     |     |                      |
|_________________________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2    | ECHIPAMENT    |     |     |     |     |     |                      |
|         | ELECTRIC      |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.2  | Cablaj        |     |X    |X    |X    |X    |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.3  | întrerup─âtorul|     |     |     |     |     |                      |
|         | bateriei      |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.3.1|               |     |X*a) |     |X*a) |     | *a) Ultima fraz─â de  |
|         |               |     |     |     |     |     | la 9.2.2.3.1 se      |
|         |               |     |     |     |     |     | aplic─â la toate      |
|         |               |     |     |     |     |     | vehiculele           |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatriculate pentru |
|         |               |     |     |     |     |     | prima dat─â (sau care |
|         |               |     |     |     |     |     | au intrat în         |
|         |               |     |     |     |     |     | exploatare, dac─â     |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatricularea nu    |
|         |               |     |     |     |     |     | este obligatorie)    |
|         |               |     |     |     |     |     | începând cu 1 iulie  |
|         |               |     |     |     |     |     | 2005.                |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.3.2|               |     |X    |     |X    |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.3.3|               |     |     |     |X    |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.3.4|               |     |X    |     |X    |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.4  | Baterii       |X    |X    |     |X    |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.5  | Circuite      |     |     |     |     |     |                      |
|         | alimentate în |     |     |     |     |     |                      |
|         | permanen┼ú─â    |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.5.1|               |     |     |     |X    |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.5.2|               |     |X    |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.2.6  | Instala┼úie    |     |X    |     |X    |     |                      |
|         | electric─â în  |     |     |     |     |     |                      |
|         | spatele       |     |     |     |     |     |                      |
|         | cabinei       |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.3    | ECHIPAMENT DE |     |     |     |     |     |                      |
|         | FRâNARE       |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.3.1  | Dispozi┼úii    |X    |X    |X    |X    |X    |                      |
|         | generale      |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|         | Sistem de     |     |X*b),|X*b),|X*b),|X*b),| *b) Aplicabil la     |
|         | frânare       |     |*d)  |*d)  |*d)  |*d)  | vehiculele           |
|         | antiblocare   |     |     |     |     |     | înmatriculate pentru |
|         |               |     |     |     |     |     | prima dat─â (sau care |
|         |               |     |     |     |     |     | au intrat în         |
|         |               |     |     |     |     |     | exploatare, dac─â     |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatricularea nu    |
|         |               |     |     |     |     |     | este obligatorie)    |
|         |               |     |     |     |     |     | dup─â 30 iunie 1993,  |
|         |               |     |     |     |     |     | în cazul             |
|         |               |     |     |     |     |     | autovehiculelor      |
|         |               |     |     |     |     |     | (tractoare ┼či        |
|         |               |     |     |     |     |     | purt─âtoare) cu o mas─â|
|         |               |     |     |     |     |     | maxim─â mai mare de 16|
|         |               |     |     |     |     |     | tone ┼či remorcilor   |
|         |               |     |     |     |     |     | (remorci complete,   |
|         |               |     |     |     |     |     | semiremorci ┼či       |
|         |               |     |     |     |     |     | remorci cu ax─â       |
|         |               |     |     |     |     |     | central─â) cu o mas─â  |
|         |               |     |     |     |     |     | maxim─â mai mare de 10|
|         |               |     |     |     |     |     | tone. Aplicabil la   |
|         |               |     |     |     |     |     | autovehicule         |
|         |               |     |     |     |     |     | autorizate s─â        |
|         |               |     |     |     |     |     | tracteze remorci cu o|
|         |               |     |     |     |     |     | mas─â maxim─â mai mare |
|         |               |     |     |     |     |     | de 10 tone,          |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatriculate pentru |
|         |               |     |     |     |     |     | prima dat─â dup─â 30   |
|         |               |     |     |     |     |     | iunie 1995. Aplicabil|
|         |               |     |     |     |     |     | la toate vehiculele  |
|         |               |     |     |     |     |     | care sunt agreate    |
|         |               |     |     |     |     |     | pentru prima dat─â    |
|         |               |     |     |     |     |     | conform 9.1.2, dup─â  |
|         |               |     |     |     |     |     | 30 iunie 2001,       |
|         |               |     |     |     |     |     | indiferent de data la|
|         |               |     |     |     |     |     | care au fost         |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatriculate pentru |
|         |               |     |     |     |     |     | prima dat─â.          |
|         |               |     |     |     |     |     | *d) începând cu 1    |
|         |               |     |     |     |     |     | ianuarie 2010, toate |
|         |               |     |     |     |     |     | vehiculele trebuie s─â|
|         |               |     |     |     |     |     | fie conforme cu      |
|         |               |     |     |     |     |     | prescrip┼úiile tehnice|
|         |               |     |     |     |     |     | ale Regulamentului   |
|         |               |     |     |     |     |     | CEE-ONU nr. 13 sau cu|
|         |               |     |     |     |     |     | Directiva 71/320/CEE,|
|         |               |     |     |     |     |     | modificate,          |
|         |               |     |     |     |     |     | aplicabile la data   |
|         |               |     |     |     |     |     | primei lor           |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatricul─âri sau a  |
|         |               |     |     |     |     |     | punerii lor în       |
|         |               |     |     |     |     |     | circula┼úie, dac─â     |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatricularea nu    |
|         |               |     |     |     |     |     | este obligatorie, ┼či |
|         |               |     |     |     |     |     | cel pu┼úin cu         |
|         |               |     |     |     |     |     | prescrip┼úiile tehnice|
|         |               |     |     |     |     |     | ale Regulamentului   |
|         |               |     |     |     |     |     | CEE-ONU nr. 13 seria |
|         |               |     |     |     |     |     | 06 de amendamente sau|
|         |               |     |     |     |     |     | cu Directiva         |
|         |               |     |     |     |     |     | 71/320/CEE,          |
|         |               |     |     |     |     |     | modificat─â prin      |
|         |               |     |     |     |     |     | Directiva 91/422/CEE.|
|         |               |     |     |     |     |     | Remorcile (remorcile |
|         |               |     |     |     |     |     | complete,            |
|         |               |     |     |     |     |     | semiremorcile ┼či     |
|         |               |     |     |     |     |     | remorcile cu ax─â     |
|         |               |     |     |     |     |     | central─â) trebuie s─â |
|         |               |     |     |     |     |     | fie echipate cu un   |
|         |               |     |     |     |     |     | sistem de frânare    |
|         |               |     |     |     |     |     | antiblocare de       |
|         |               |     |     |     |     |     | categoria A.         |
|         |               |     |     |     |     |     | Autovehiculele       |
|         |               |     |     |     |     |     | trebuie s─â fie       |
|         |               |     |     |     |     |     | echipate cu un sistem|
|         |               |     |     |     |     |     | de frânare           |
|         |               |     |     |     |     |     | antiblocare de       |
|         |               |     |     |     |     |     | categoria 1.         |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|         | Sistem de     |X*c),|X*c),|X*c),|X*c),|X*c),| *c) Aplicabil la     |
|         | frânare de    |*g)  |*g)  |*g)  |*g)  |*g)  | autovehiculele       |
|         | încetinire    |     |     |     |     |     | înmatriculate pentru |
|         |               |     |     |     |     |     | prima dat─â dup─â 30   |
|         |               |     |     |     |     |     | iunie 1993, cu o mas─â|
|         |               |     |     |     |     |     | maxim─â care dep─â┼če┼čte|
|         |               |     |     |     |     |     | 16 tone sau          |
|         |               |     |     |     |     |     | autorizate s─â        |
|         |               |     |     |     |     |     | tracteze remorci cu o|
|         |               |     |     |     |     |     | mas─â maxim─â care     |
|         |               |     |     |     |     |     | dep─â┼če┼čte 10 tone.   |
|         |               |     |     |     |     |     | *g) începând cu      |
|         |               |     |     |     |     |     | 1 ianuarie 2010,     |
|         |               |     |     |     |     |     | toate autovehiculele |
|         |               |     |     |     |     |     | trebuie s─â fie       |
|         |               |     |     |     |     |     | conforme cu          |
|         |               |     |     |     |     |     | prescrip┼úiile tehnice|
|         |               |     |     |     |     |     | ale Regulamentului   |
|         |               |     |     |     |     |     | CEE-ONU nr. 13 sau cu|
|         |               |     |     |     |     |     | Directiva 71/320/CEE,|
|         |               |     |     |     |     |     | modificate,          |
|         |               |     |     |     |     |     | aplicabile la data   |
|         |               |     |     |     |     |     | primei lor           |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatricul─âri, ┼či cel|
|         |               |     |     |     |     |     | pu┼úin cu             |
|         |               |     |     |     |     |     | prescrip┼úiile tehnice|
|         |               |     |     |     |     |     | ale Regulamentului   |
|         |               |     |     |     |     |     | CEE-ONU nr. 13 seria |
|         |               |     |     |     |     |     | 06 de amendamente sau|
|         |               |     |     |     |     |     | cu                   |
|         |               |     |     |     |     |     | Directiva 71/320/CEE,|
|         |               |     |     |     |     |     | modificat─â prin      |
|         |               |     |     |     |     |     | Directiva 91/422/CEE.|
|         |               |     |     |     |     |     | Sistemul de frânare  |
|         |               |     |     |     |     |     | de încetinire trebuie|
|         |               |     |     |     |     |     | s─â fie de tip IIA.   |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.3.2  | Frâne de      |     |     |     |     |     |                      |
|         | siguran┼ú─â     |     |     |     |     |     |                      |
|         | pentru remorci|     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.3.2.1|               |X    |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.3.2.2|               |     |X    |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4    | PREVENIREA    |     |     |     |     |     |                      |
|         | RISCURILOR DE |     |     |     |     |     |                      |
|         | INCENDIU      |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.2  | Cabina        |     |     |     |     |X    |                      |
|         | vehiculului   |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.3  | Rezervoare    |X    |X    |     |X    |X    |                      |
|         | de combustibil|     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.4  | Motor         |X    |X    |     |X    |X    |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.5  | Sistem de     |X    |X    |     |X    |     |                      |
|         | evacuare      |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.6  | Frâna de      |     |X    |X    |X    |X    |                      |
|         | încetinire a  |     |     |     |     |     |                      |
|         | vehiculului   |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.7  | Dispozitive de|     |     |     |     |     |                      |
|         | înc─âlzire cu  |     |     |     |     |     |                      |
|         | combustie     |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.7.1|               |X*e) |X*e) |X*e) |X*e) |X*e) | *e) Aplicabil la     |
|9.2.4.7.2|               |     |     |     |     |     | autovehiculele       |
|9.2.4.7.5|               |     |     |     |     |     | echipate dup─â 30     |
|         |               |     |     |     |     |     | iunie 1999.          |
|         |               |     |     |     |     |     | Conformitate         |
|         |               |     |     |     |     |     | obligatorie nu mai   |
|         |               |     |     |     |     |     | târziu de 1 ianuarie |
|         |               |     |     |     |     |     | 2010 pentru          |
|         |               |     |     |     |     |     | vehiculele echipate  |
|         |               |     |     |     |     |     | înainte de 1 iulie   |
|         |               |     |     |     |     |     | 1999.                |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.7.3|               |     |     |     |X*e) |     | *e) Aplicabil la     |
|9.2.4.7.4|               |     |     |     |     |     | autovehiculele       |
|         |               |     |     |     |     |     | echipate dup─â        |
|         |               |     |     |     |     |     | 30 iunie 1999.       |
|         |               |     |     |     |     |     | Conformitate         |
|         |               |     |     |     |     |     | obligatorie nu mai   |
|         |               |     |     |     |     |     | târziu de 1 ianuarie |
|         |               |     |     |     |     |     | 2010 pentru          |
|         |               |     |     |     |     |     | vehiculele echipate  |
|         |               |     |     |     |     |     | înainte de 1 iulie   |
|         |               |     |     |     |     |     | 1999.                |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.4.7.6|               |X    |X    |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.5    | DISPOZITIV    |X*f) |X*f) |X*f) |X*f) |X*f) | *f) Aplicabil la     |
|         | DE LIMITARE   |     |     |     |     |     | autovehiculele cu    |
|         | A VITEZEI     |     |     |     |     |     | masa maxim─â mai      |
|         |               |     |     |     |     |     | mare de 12 tone,     |
|         |               |     |     |     |     |     | înmatriculate pentru |
|         |               |     |     |     |     |     | prima dat─â dup─â      |
|         |               |     |     |     |     |     | 31 decembrie 1987, ┼či|
|         |               |     |     |     |     |     | la toate             |
|         |               |     |     |     |     |     | autovehiculele cu    |
|         |               |     |     |     |     |     | masa maxim─â mai mare |
|         |               |     |     |     |     |     | de 3,5 tone, dar mai |
|         |               |     |     |     |     |     | mic─â sau egal─â cu 12 |
|         |               |     |     |     |     |     | tone, înmatriculate  |
|         |               |     |     |     |     |     | pentru prima dat─â    |
|         |               |     |     |     |     |     | dup─â 31 decembrie    |
|         |               |     |     |     |     |     | 2007.                |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|
|9.2.6    | DISPOZITIV DE |X    |X    |     |     |     |                      |
|         | CUPLARE A     |     |     |     |     |     |                      |
|         | REMORCII      |     |     |     |     |     |                      |
|_________|_______________|_____|_____|_____|_____|_____|______________________|


    9.2.2     Echipament electric

    9.2.2.1   Dispozi┼úii generale
              Instala┼úia electric─â, în ansamblul s─âu, trebuie s─â satisfac─â
              prescrip┼úiile de la punctele 9.2.2.2 - 9.2.2.6, conform tabelului
              de la 9.2.1.

    9.2.2.2   Cablaj
    9.2.2.2.1 Conductorii trebuie s─â fie astfel dimensiona┼úi încât s─â se evite
              supraînc─âlzirea. Conductorii trebuie s─â fie izola┼úi în mod
              corespunz─âtor. Toate circuitele trebuie protejate prin elemente
              fuzibile sau disjunctoare automate, cu excep┼úia urm─âtoarelor
              circuite:
              - de la baterie la sistemele de pornire la rece ┼či de oprire a
              motorului;
              - de la baterie la alternator;
              - de la alternator la cutia cu elemente fuzibile sau disjunctoare;
              - de la baterie la demarorul motorului;
              - de la baterie la cutia de comand─â a sistemului de frânare de
              încetinire (a se vedea punctul 9.2.3.1.2), dac─â acesta este
              electric sau electromagnetic;
              - de la baterie la mecanismul electric de ridicare a axei.
              Circuitele neprotejate de mai sus trebuie s─â fie cât mai scurte
              posibil.
    9.2.2.2.2 Cablurile electrice trebuie ata┼čate sigur ┼či plasate astfel încât
              conductorii s─â fie proteja┼úi corespunz─âtor împotriva solicit─ârilor
              mecanice ┼či termice.

    9.2.2.3   întrerup─âtorul principal al bateriei
    9.2.2.3.1 Un întrerup─âtor pentru întreruperea circuitelor electrice trebuie
              montat cât mai aproape posibil de baterie. Dac─â se utilizeaz─â un
              întrerup─âtor monopolar, acesta trebuie plasat pe conductorul de
              alimentare ┼či nu pe cel de legare la mas─â.
    9.2.2.3.2 Pentru a facilita func┼úiile de deconectare ┼či reconectare ale
              întrerup─âtorului, un dispozitiv de comand─â trebuie instalat în
              cabina conduc─âtorului auto. Acesta trebuie s─â fie u┼čor accesibil
              pentru conduc─âtorul auto ┼či semnalizat distinct. Acest dispozitiv
              trebuie protejat împotriva ac┼úion─ârii involuntare, fie printr-un
              capac de protec┼úie, fie cu un dispozitiv de comand─â cu mi┼čcare
              dubl─â, fie prin alte mijloace corespunz─âtoare. Pot fi instalate
              dispozitive de comand─â suplimentare, cu condi┼úia ca acestea s─â fie
              identificate în mod distinct ┼či protejate împotriva unei manevr─âri
              involuntare. Dac─â dispozitivul (dispozitivele) func┼úioneaz─â
              electric, circuitele dispozitivului (dispozitivelor) de comand─â
              trebuie s─â respecte cerin┼úele de la punctul 9.2.2.5.
    9.2.2.3.3 întrerup─âtorul trebuie plasat într-o cutie având un grad de
              protec┼úie IP65, conform standardului CEI 529.
    9.2.2.3.4 Conexiunile electrice la întrerup─âtor trebuie s─â aib─â un grad de
              protec┼úie IP54. Totu┼či acest lucru nu este necesar dac─â aceste
              conexiuni se afl─â în interiorul unei cutii, care poate fi cea a
              bateriei. în acest caz, este suficient─â protejarea acestor
              conexiuni împotriva scurtcircuitelor prin intermediul unui capac
              din cauciuc, de exemplu.

    9.2.2.4   Baterii
              Bornele bateriei trebuie s─â fie izolate electric sau acoperite de
              capacul izolator al cutiei bateriei. Dac─â bateriile sunt situate
              în alt─â parte decât sub capota motorului, acestea trebuie fixate
              într-o cutie pentru baterii ventilat─â.

    9.2.2.5   Circuite alimentate în permanen┼ú─â
    9.2.2.5.1 a) Acele p─âr┼úi ale instala┼úiei electrice, inclusiv conductorii,
              care trebuie s─â r─âmân─â sub tensiune atunci când întrerup─âtorul
              bateriei este deschis, trebuie s─â aib─â caracteristicile adecvate
              pentru utilizare în zone periculoase. Acest echipament trebuie s─â
              satisfac─â dispozi┼úiile generale ale standardului CEI 60079,
              p─âr┼úile 0 ┼či 14*1), ┼či dispozi┼úiile suplimentare aplicabile ale
              standardului CEI 60079, p─âr┼úile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 sau 18*2).
              b) Pentru aplicarea standardului CEI 60079, partea 14*1), trebuie
              utilizat─â clasificarea urm─âtoare:
              Echipamentul electric aflat permanent sub tensiune, inclusiv
              conductorii, care nu este supus prescrip┼úiilor punctelor 9.2.2.3
              ┼či 9.2.2.4, trebuie s─â satisfac─â prescrip┼úiile aplicabile zonei 1
              pentru echipamentul electric în general sau prescrip┼úiile
              aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabina
              conduc─âtorului auto. Trebuie îndeplinite prescrip┼úiile aplicabile
              grupei de explozie IIC, clasa de temperatur─â T6.
              Totu┼či, pentru echipamentul electric aflat în permanen┼ú─â sub
              tensiune, instalat într-un mediu unde temperatura determinat─â de
              echipamentul neelectric situat în acela┼či mediu dep─â┼če┼čte limita
              de temperatur─â T6, clasa de temperatur─â a echipamentului electric
              aflat sub tensiune în permanen┼ú─â trebuie s─â fie cel pu┼úin T4.
              c) Conductorii de alimentare pentru echipamentul electric aflat în
              permanen┼ú─â sub tensiune fie trebuie s─â îndeplineasc─â prescrip┼úiile
              standardului CEI 60079, partea 7 ("Securitate crescut─â"), ┼či s─â
              fie proteja┼úi de o siguran┼ú─â sau întrerup─âtor automat al
              circuitului plasat cât mai aproape posibil de sursa de alimentare,
              fie, în cazul unui "echipament de siguran┼ú─â intrinsec", ace┼čtia
              trebuie s─â fie proteja┼úi printr-un dispozitiv de siguran┼ú─â plasat
              cât mai aproape posibil de sursa de alimentare.
    9.2.2.5.2 Conexiunile de deriva┼úie ale întrerup─âtorului principal al
              bateriei pentru echipamentul electric care trebuie s─â r─âmân─â sub
              tensiune atunci când întrerup─âtorul bateriei este deschis trebuie
              protejate împotriva supraînc─âlzirii printr-o metod─â adecvat─â, cum
              ar fi un element fuzibil, un întrerup─âtor sau un dispozitiv de
              siguran┼ú─â (limitator de curent).
------------
    *1) Dispozi┼úiile standardului CEI 60079 partea 14 nu prevaleaz─â asupra dispozi┼úiilor prezentei p─âr┼úi.
    *2) Implicit, dispozi┼úiile generale ale standardului european EN 50014 ┼či dispozi┼úiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 sau 50028 pot fi aplicate.

    9.2.2.6   Dispozi┼úii aplicabile p─âr┼úii instala┼úiei electrice plasate în
              spatele cabinei
              Ansamblul acestei instala┼úii trebuie conceput, realizat ┼či
              protejat astfel încât s─â nu poat─â provoca o aprindere sau un
              scurtcircuit în condi┼úii normale de utilizare a vehiculelor ┼či s─â
              minimizeze aceste riscuri în caz de impact sau de deformare. în
              special:
    9.2.2.6.1 Cablaj
              Conductorii situa┼úi în spatele cabinei conduc─âtorului auto trebuie
              proteja┼úi împotriva ┼čocurilor, abraziunii ┼či frec─ârii în timpul
              utiliz─ârii normale a vehiculului. Exemple de protec┼úii adecvate
              sunt oferite în figurile 1, 2, 3 ┼či 4 de mai jos. Totu┼či,
              cablurile senzorilor dispozitivelor de frânare antiblocare nu
              necesit─â o protec┼úie suplimentar─â.
    9.2.2.6.2 Iluminare
              Nu trebuie utilizate becuri cu dulie filetat─â.
    9.2.2.6.3 Conexiuni electrice
              Conexiunile electrice dintre autovehicule ┼či remorci trebuie s─â
              fie conforme gradului de protec┼úie IP54 conform standardului
              CEI 529 ┼či trebuie s─â fie concepute astfel încât s─â împiedice
              orice debran┼čare accidental─â. Exemple de asemenea conexiuni
              adecvate sunt oferite în standardele ISO 12098:1994 ┼či
              ISO 7638:1985.

                                FIGURI

    Figura No 1

    Figura 1Lex: ┼óeav─â din poliamid─â canelat─â

    Figura No 2

    Figura 2Lex: ┼óeav─â din poliamid─â canelat─â cu manta izolatoare

    Figura No 3

    Figura 3Lex: Manta din poliuretan cu manta interioar─â

    Figura No 4

    Figura 4Lex: Strat exterior ┼či strat interior cu protec┼úie de metal striat─â

    9.2.3.    Echipament de frânare

    9.2.3.1   Dispozi┼úii generale
    9.2.3.1.1 Autovehiculele ┼či remorcile destinate s─â constituie o unitate de
              transport pentru m─ârfuri periculoase trebuie s─â îndeplineasc─â
              toate cerin┼úele tehnice pertinente din
              Regulamentul CEE-ONU nr. 13*3) sau Directiva 71/320/CEE*4),
              modificate, conform datelor de aplicare specificate.
    9.2.3.1.2 Vehiculele EX/III, FL, OX ┼či AT trebuie s─â îndeplineasc─â
              dispozi┼úiile din anexa nr. 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13*3).
------------
    *3) Regulamentul CEE-ONU nr. 13 (Prescrip┼úii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N ┼či O în ceea ce prive┼čte frânarea).
    *4) Directiva 71/320/CEE (publicat─â ini┼úial în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L 202 din 6.09.1971).

    9.2.3.2   Frâne de siguran┼ú─â pentru remorci
    9.2.3.2.1 Remorcile trebuie s─â fie echipate cu un sistem eficient de frânare
              sau de re┼úinere a acestora în cazul desprinderii de autovehiculul
              tractor.
    9.2.3.2.2 Remorcile trebuie s─â fie prev─âzute cu un sistem de frânare
              eficient, care s─â ac┼úioneze pe toate ro┼úile, ac┼úionat prin comanda
              frânei de serviciu a vehiculului tractor ┼či care s─â opreasc─â
              automat remorca în cazul ruperii dispozitivului de cuplare.


    9.2.4     Prevenirea riscurilor de incendiu

    9.2.4.1   Dispozi┼úii generale
              Dispozi┼úiile tehnice de mai jos se vor aplica conform tabelului de
              la punctul 9.2.1.

    9.2.4.2   Cabina vehiculului
              Cu excep┼úia cazului în care cabina este construit─â din materiale
              greu inflamabile, în spatele cabinei trebuie dispus un scut
              metalic sau dintr-un material adecvat, cu o l─â┼úime egal─â cu cea a
              cisternei. Toate ferestrele din spatele cabinei sau din scut
              trebuie s─â fie închise ermetic, s─â fie realizate din sticl─â
              securizat─â, rezistent─â la foc ┼či s─â aib─â cadre ignifuge. între
              cistern─â ┼či cabin─â sau scut trebuie s─â existe un spa┼úiu liber de
              cel pu┼úin 15 cm.

    9.2.4.3   Rezervoare de combustibil
              Rezervoarele de combustibil pentru alimentarea motorului
              vehiculului trebuie s─â corespund─â urm─âtoarelor prescrip┼úii:
              a) în caz de scurgere, combustibilul trebuie s─â curg─â pe sol f─âr─â
              a veni în contact cu p─âr┼úile înc─âlzite ale vehiculului sau cu
              înc─ârc─âtura;
              b) rezervoarele care con┼úin benzin─â trebuie echipate cu un
              dispozitiv antiflac─âr─â eficient, care s─â se adapteze la orificiul
              de umplere, sau cu un dispozitiv care permite men┼úinerea acestui
              orificiu închis ermetic.

    9.2.4.4   Motor
              Motoarele vehiculelor trebuie echipate ┼či plasate astfel încât s─â
              se evite orice pericol pentru înc─ârc─âtur─â ca urmare a înc─âlzirii
              sau aprinderii. în cazul vehiculelor EX/II ┼či EX/III, motorul
              trebuie s─â fie un motor cu aprindere prin comprimare.

    9.2.4.5   Sistem de evacuare
              Sistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de evacuare) trebuie
              îndreptat sau protejat astfel încât s─â se evite orice pericol
              pentru înc─ârc─âtur─â ca urmare a înc─âlzirii sau aprinderii. P─âr┼úile
              sistemului de evacuare situate direct sub rezervorul de
              combustibil (diesel) trebuie s─â se g─âseasc─â la o distan┼ú─â de cel
              pu┼úin 100 mm sau s─â fie protejate printr-un ecran termic.

    9.2.4.6   Frâna de încetinire a vehiculului
              Vehiculele echipate cu un sistem de frânare de încetinire, care
              emite temperaturi ridicate, plasat în spatele peretelui din spate
              al cabinei, trebuie prev─âzute cu un scut termic între acest sistem
              ┼či cistern─â sau înc─ârc─âtur─â, fixat solid ┼či astfel dispus încât s─â
              permit─â evitarea oric─ârei înc─âlziri, chiar localizate, a peretelui
              cisternei sau a înc─ârc─âturii. în plus, acest scut termic trebuie
              s─â protejeze sistemul de frânare împotriva scurgerilor, chiar
              accidentale, ale produsului transportat. Se va considera drept
              satisf─âc─âtoare o protec┼úie care are, de exemplu, un scut cu pere┼úi
              dubli.

    9.2.4.7   Dispozitive de înc─âlzire cu combustie
    9.2.4.7.1 Dispozitivele de înc─âlzire cu combustie trebuie s─â îndeplineasc─â
              cerin┼úele tehnice pertinente din Regulamentul CEE-ONU nr. 122*5),
              cu modific─ârile ulterioare, sau din Directiva 2001/56/CE*6), cu
              modific─ârile ulterioare, în conformitate cu datele de aplicare
              specificate în acestea, precum ┼či prevederile punctelor 9.2.4.7.2
              - 9.2.4.7.6 aplicabile conform tabelului de la 9.2.1.
    9.2.4.7.2 Dispozitivele de înc─âlzire cu combustie ┼či conductele lor de
              evacuare a gazelor trebuie concepute, amplasate ┼či protejate sau
              acoperite astfel încât s─â previn─â orice risc inacceptabil de
              înc─âlzire sau de aprindere a înc─ârc─âturii. Aceast─â prescrip┼úie se
              consider─â satisf─âcut─â dac─â rezervorul ┼či sistemul de evacuare ale
              dispozitivului sunt conforme cu dispozi┼úiile similare celor
              prescrise pentru rezervoarele de combustibil ┼či sistemele de
              evacuare ale vehiculelor de la 9.2.4.3 ┼či, respectiv, 9.2.4.5.
    9.2.4.7.3 Dispozitivele de înc─âlzire cu combustie trebuie s─â poat─â fi scoase
              din func┼úiune cel pu┼úin prin urm─âtoarele metode:
              a) întrerupere manual─â deliberat─â din cabina conduc─âtorului auto;
              b) oprirea motorului vehiculului; în acest caz, aparatul de
              înc─âlzire poate fi repus în stare de func┼úionare manual de c─âtre
              conduc─âtorul auto;
              c) pornirea unei pompe de alimentare de pe autovehiculul pentru
              substan┼úele periculoase transportate.
    9.2.4.7.4 O func┼úionare rezidual─â este permis─â dup─â ce dispozitivele de
              înc─âlzire au fost întrerupte. Pentru metodele de la punctul
              9.2.4.7.3 lit. b) ┼či c), alimentarea cu aer de combustie trebuie
              s─â fie întrerupt─â prin m─âsuri adecvate, dup─â un ciclu de
              func┼úionare rezidual─â de maximum 40 de secunde. Trebuie utilizate
              numai dispozitive de înc─âlzire cu combustie pentru care s-a
              demonstrat c─â schimb─âtorul de c─âldur─â rezist─â la un ciclu de
              func┼úionare rezidual─â redus de 40 secunde pe durata utiliz─ârii
              normale.
    9.2.4.7.5 Dispozitivul de înc─âlzire cu combustie trebuie pus în func┼úiune
              manual. Dispozitivele de programare sunt interzise.
    9.2.4.7.6 Sistemele de înc─âlzire cu combustie care utilizeaz─â combustibili
              gazo┼či nu sunt autorizate.
------------
    *5) Regulamentul CEE-ONU nr. 122 (Prescrip┼úii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N ┼či O în ceea ce prive┼čte sistemele lor de înc─âlzire).
    *6) Directiva 2001/56/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului, din 27 septembrie 2001, referitoare la sistemele de înc─âlzire pentru autovehicule ┼či remorcile acestora (publicat─â ini┼úial în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L 292 din 9 noiembrie 2001).

    9.2.5     Dispozitiv de limitare a vitezei
              Autovehiculele cu o mas─â maxim─â mai mare de 3,5 tone trebuie
              echipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei conform
              prescrip┼úiilor tehnice din Regulamentul CEE-ONU nr. 89*7),
              modificat. Dispozitivul va fi reglat astfel încât viteza s─â nu
              dep─â┼čeasc─â 90 km/h, ┼úinând seama de toleran┼úa tehnic─â a
              dispozitivului.
------------
    *7) Regulamentul CEE-ONU nr. 89: Prescrip┼úii referitoare la omologarea: I. vehiculelor, în ceea ce prive┼čte limitarea vitezei lor maxime; II. vehiculelor, în ceea ce prive┼čte instalarea unui dispozitiv limitator de vitez─â (DLV) de un tip omologat; III. dispozitivelor limitatoare de vitez─â (DLV). De asemenea, este posibil─â aplicarea dispozi┼úiilor corespunz─âtoare din Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 (publicat─â ini┼úial în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L 057 din 2.03.1992) ┼či Directiva 92/24/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 (publicat─â ini┼úial în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L 129 din 14.05.1992), modificate, cu condi┼úia ca acestea s─â fi fost modificate conform ultimului amendament al Regulamentului nr. 89 aplicabil în momentul omolog─ârii vehiculului.


    9.2.6     Dispozitive de cuplare a remorcilor
              Dispozitivele de cuplare a remorcilor trebuie s─â îndeplineasc─â
              prescrip┼úiile Regulamentului CEE-ONU nr. 55*8)sau ale Directivei
              94/20/CE*9), a┼ča cum sunt modificate, conform datelor de aplicare
              specificate.
------------
    *8) Regulamentul CEE-ONU nr. 55 (Prescrip┼úii uniforme referitoare la omologarea pieselor mecanice de cuplare a combina┼úiilor de vehicule).
    *9) Directiva 94/20/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 30 mai 1994 (publicat─â ini┼úial în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene nr. L 195 din 29.07.1994).

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 6a la reglement─âri)

    - fa┼ú─â -

    ROMâNIA                                             REGISTRUL
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR                          AUTO
                                                        ROMâN
 ______________________________________________________________________________
|                CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING                 |
|                           CERTAIN DANGEROUS GOODS                            |
| This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the      |
| conditions prescribed by the European Agreement concerning the International |
|                  Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)                   |
|                                                                              |
|                    CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE                     |
|                 CARE TRANSPORT─é ANUMITE M─éRFURI PERICULOASE                  |
| Acest certificat atest─â c─â vehiculul definit mai jos îndepline┼čte condi┼úiile |
| cerute de Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri|
|                             periculoase (ADR)                                |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Seria num─ârul| 2. Constructor:| 3. Nr. identificare| 4. Nr. înmatriculare:|
|                 |                | al vehiculului:    |                      |
|_________________|________________|____________________|______________________|
| 5. Numele ┼či sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Definirea vehiculului*1):                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 7. încadrarea (încadr─ârile) vehiculului conform pct. 9.1.1.2. al ADR*2):     |
|          EX/II           EX/III              FL          OX        AT        |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Sistemul frânei de încetinire*3):                                         |
|  _                                                                           |
| |_| Nu este aplicabil acestui vehicul.                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficient─â pentru o mas─â|
|     a unit─â┼úii de transport de:        t*4).                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Definirea suprastructurii(lor) tip cistern─â/vehicul-baterie (dac─â este    |
| cazul:                                                                       |
| 9.1. Constructorul suprastructurii:                                          |
| 9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie:  |
| 9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului        |
| baterie:                                                                     |
| 9.4. Anul fabrica┼úiei suprastructurii:                                       |
| 9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR:           |
| 9.6. Dispozi┼úii speciale TC ┼či TE conform punctului 6.8.4 din ADR (dac─â sunt |
| aplicabile)*6):                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 10. M─ârfurile periculoase autorizate pentru transport:                       |
| Vehiculul îndepline┼čte condi┼úiile cerute pentru transportul m─ârfurilor       |
| periculoase admise conform încadr─ârii (încadr─ârilor) de la pct. 7            |
|                                                  _                           |
| 10.1 în cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3)  |_| m─ârfuri din Clasa 1      |
|                                                     inclusiv grupa de        |
|                                                     compatibilitate J        |
|                                                  _                           |
|                                                 |_| m─ârfuri din Clasa 1      |
|                                                     exclusiv grupa de        |
|                                                     compatibilitate J        |
| 10.2 în cazul unui vehicul cistern─â/vehicul baterie*3):                      |
|  _                                                                           |
| |_| pot fi transportate numai substan┼úele permise conform codul cisternei ┼či |
|     tuturor dispozi┼úiilor speciale indicate la pct. 9*5)                     |
| sau                                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| pot fi transportate numai urm─âtoarele substan┼úe (Clasa, nr. ONU, ┼či, dac─â|
|     este cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficial─â a m─ârfii            |
|     transportate):                                                           |
|                                                                              |
| Pot fi transportate numai substan┼úele care nu sunt susceptibile de a         |
| reac┼úiona periculos cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor ┼či |
| înveli┼čurilor de protec┼úie (dac─â este aplicabil).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Remarks - Observa┼úii:                                                    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 12. Valabil pân─â la:                     ┼×tampila emitentului                |
|                                                                              |
|                                          Localitatea, data, semn─âtura        |
|______________________________________________________________________________|
    *1) conform defini┼úiilor autovehiculelor ┼či remorcilor din categoriile N ┼či O a┼ča cum sunt definite în Anexa 7 a Rezolu┼úiei de ansamblu pentru construc┼úia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE.
    *2) se va (vor) bara simbolizarea (simboliz─ârile) neadecvat─â(e)
    *3) se va bifa men┼úiunea valabil─â
    *4) se va înscrie valoarea constructiv─â corect─â. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maxim─â autorizat─â înscris─â în documentele de înmatriculare.
    *5) substan┼úele admise pentru cisternele cu codul men┼úionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ┼úinând seama de dispozi┼úiile speciale, dac─â exist─â.
    *6) nu este necesar când substan┼úele autorizate sunt precizate la pct. 10.2.

    - verso -
 ______________________________________________________________________________
| 13. Prelungiri ale valabilit─â┼úii:                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Valabilitate prelungit─â pân─â la:     | ┼×tampila emitentului, locul, data,    |
|                                      | semn─âtura.                            |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|

    NOT─é:
    Acest certificat trebuie s─â fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dac─â vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, a┼ča cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilit─â┼úii sale sau dac─â vehiculul sufer─â modific─âri ale uneia sau mai multe caracteristici principale.

  
 ANEXA 2
    (Anexa nr. 6b la reglement─âri

    - fa┼ú─â -

    ROMâNIA                                             REGISTRUL
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR                          AUTO
                                                        ROMâN

 ______________________________________________________________________________
|           CERTIFICAT D AGREMENT POUR LES VEHICULES TRANSPORTANT              |
|                    CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES                        |
| Ce certificat atteste que le vehicule designe ci-apres remplit les conditions|
| requises par l Accord europeen relatif au transport interna┼úional de         |
|                 marchandises dangereuses par route (ADR)                     |
|                                                                              |
|                    CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE                     |
|                 CARE TRANSPORT─é ANUMITE M─éRFURI PERICULOASE                  |
| Acest certificat atest─â c─â vehiculul definit mai jos îndepline┼čte condi┼úiile |
| cerute de Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri|
|                             periculoase (ADR)                                |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Seria num─ârul| 2. Constructor:| 3. Nr. identificare| 4. Nr. înmatriculare:|
|                 |                |    al vehiculului: |                      |
|_________________|________________|____________________|______________________|
| 5. Numele ┼či sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Definirea vehiculului*1):                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 7. încadrarea (încadr─ârile) vehiculului conform pct. 9.1.1.2. al ADR*2):     |
|          EX/II           EX/III              FL          OX        AT        |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Sistemul frânei de încetinire*3):                                         |
|  _                                                                           |
| |_| Nu este aplicabil acestui vehicul.                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficient─â pentru o mas─â|
|     a unit─â┼úii de transport de:        t*4).                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Definirea suprastructurii(lor) tip cistern─â/vehicul-baterie (dac─â este    |
| cazul:                                                                       |
| 9.1. Constructorul suprastructurii:                                          |
| 9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie:  |
| 9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului        |
| baterie:                                                                     |
| 9.4. Anul fabrica┼úiei suprastructurii:                                       |
| 9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR:           |
| 9.6. Dispozi┼úii speciale TC ┼či TE conform punctului 6.8.4 din ADR (dac─â sunt |
| aplicabile)*6):                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 10. M─ârfurile periculoase autorizate pentru transport:                       |
| Vehiculul îndepline┼čte condi┼úiile cerute pentru transportul m─ârfurilor       |
| periculoase admise conform încadr─ârii (încadr─ârilor) de la pct. 7            |
|                                                  _                           |
| 10.1 în cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3)  |_| m─ârfuri din Clasa 1      |
|                                                     inclusiv grupa de        |
|                                                     compatibilitate J        |
|                                                  _                           |
|                                                 |_| m─ârfuri din Clasa 1      |
|                                                     exclusiv grupa de        |
|                                                     compatibilitate J        |
| 10.2 în cazul unui vehicul cistern─â/vehicul baterie*3):                      |
|  _                                                                           |
| |_| pot fi transportate numai substan┼úele permise conform codul cisternei ┼či |
|     tuturor dispozi┼úiilor speciale indicate la pct. 9*5)                     |
| sau                                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| pot fi transportate numai urm─âtoarele substan┼úe (Clasa, nr. ONU, ┼či, dac─â|
|     este cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficial─â a m─ârfii            |
|     transportate):                                                           |
|                                                                              |
| Pot fi transportate numai substan┼úele care nu sunt susceptibile de a         |
| reac┼úiona periculos cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor ┼či |
| înveli┼čurilor de protec┼úie (dac─â este aplicabil).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Observations - Observa┼úii:                                               |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 12. Valabil pân─â la:                     ┼×tampila emitentului                |
|                                                                              |
|                                          Localitatea, data, semn─âtura        |
|______________________________________________________________________________|
   

*1) conform defini┼úiilor autovehiculelor ┼či remorcilor din categoriile N ┼či O a┼ča cum sunt definite în Anexa 7 a Rezolu┼úiei de ansamblu pentru construc┼úia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE.
    *2) se va (vor) bara simbolizarea (simboliz─ârile) neadecvat─â(e)
    *3) se va bifa men┼úiunea valabil─â
    *4) se va înscrie valoarea constructiv─â corect─â. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maxim─â autorizat─â înscris─â în documentele de înmatriculare.
    *5) substan┼úele admise pentru cisternele cu codul men┼úionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ┼úinând seama de dispozi┼úiile speciale, dac─â exist─â.
    *6) nu este necesar când substan┼úele autorizate sunt precizate la pct. 10.2.

    - verso -
 ______________________________________________________________________________
| 13. Prelungiri ale valabilit─â┼úii:                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Valabilitate prelungit─â pân─â la:     | ┼×tampila emitentului, locul, data,    |
|                                      | semn─âtura.                            |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|

    NOT─é:
    Acest certificat trebuie s─â fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dac─â vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, a┼ča cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilit─â┼úii sale sau dac─â vehiculul sufer─â modific─âri ale uneia sau mai multe caracteristici principale.

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 6c la reglement─âri

    - fa┼ú─â -

    ROMâNIA                                             REGISTRUL
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR                          AUTO
                                                        ROMâN
 ______________________________________________________________________________
|                      ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG FUR FAHRZEUGE                   |
|                 ZUR BEFORDERUNG BESTIMMTER GEFAHRLICHER GUTER                |
| Mit dieser Bescheinigung wird bestatigt, dass das nachstehend bezeichnete    |
| Fahrzeug die Anforderungen des Europaischen Ubereinkommens uber die          |
| Internationale Beforderung gefahrlicher Guter auf der Strasse (ADR) erfullt  |
|                                                                              |
|                    CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE                     |
|                 CARE TRANSPORT─é ANUMITE M─éRFURI PERICULOASE                  |
| Acest certificat atest─â c─â vehiculul definit mai jos îndepline┼čte condi┼úiile |
| cerute de Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri|
|                             periculoase (ADR)                                |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Seria num─ârul| 2. Constructor:| 3. Nr. identificare| 4. Nr. înmatriculare:|
|                 |                |    al vehiculului: |                      |
|_________________|________________|____________________|______________________|
| 5. Numele ┼či sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Definirea vehiculului*1):                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 7. încadrarea (încadr─ârile) vehiculului conform pct. 9.1.1.2. al ADR*2):     |
|          EX/II           EX/III              FL          OX        AT        |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Sistemul frânei de încetinire*3):                                         |
|  _                                                                           |
| |_| Nu este aplicabil acestui vehicul.                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficient─â pentru o mas─â|
|     a unit─â┼úii de transport de:        t*4).                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Definirea suprastructurii(lor) tip cistern─â/vehicul-baterie (dac─â este    |
| cazul:                                                                       |
| 9.1. Constructorul suprastructurii:                                          |
| 9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie:  |
| 9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului        |
| baterie:                                                                     |
| 9.4. Anul fabrica┼úiei suprastructurii:                                       |
| 9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR:           |
| 9.6. Dispozi┼úii speciale TC ┼či TE conform punctului 6.8.4 din ADR (dac─â sunt |
| aplicabile)*6):                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 10. M─ârfurile periculoase autorizate pentru transport:                       |
| Vehiculul îndepline┼čte condi┼úiile cerute pentru transportul m─ârfurilor       |
| periculoase admise conform încadr─ârii (încadr─ârilor) de la pct. 7            |
|                                                  _                           |
| 10.1 în cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3)  |_| m─ârfuri din Clasa 1      |
|                                                     inclusiv grupa de        |
|                                                     compatibilitate J        |
|                                                  _                           |
|                                                 |_| m─ârfuri din Clasa 1      |
|                                                     exclusiv grupa de        |
|                                                     compatibilitate J        |
| 10.2 în cazul unui vehicul cistern─â/vehicul baterie*3):                      |
|  _                                                                           |
| |_| pot fi transportate numai substan┼úele permise conform codul cisternei ┼či |
|     tuturor dispozi┼úiilor speciale indicate la pct. 9*5)                     |
| sau                                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| pot fi transportate numai urm─âtoarele substan┼úe (Clasa, nr. ONU, ┼či, dac─â|
|     este cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficial─â a m─ârfii            |
|     transportate):                                                           |
|                                                                              |
| Pot fi transportate numai substan┼úele care nu sunt susceptibile de a         |
| reac┼úiona periculos cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor ┼či |
| înveli┼čurilor de protec┼úie (dac─â este aplicabil).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Bemerkungen - Observa┼úii:                                                |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 12. Valabil pân─â la:                     ┼×tampila emitentului                |
|                                                                              |
|                                          Localitatea, data, semn─âtura        |
|______________________________________________________________________________|
    *1) conform defini┼úiilor autovehiculelor ┼či remorcilor din categoriile N ┼či O a┼ča cum sunt definite în Anexa 7 a Rezolu┼úiei de ansamblu pentru construc┼úia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE.
    *2) se va (vor) bara simbolizarea (simboliz─ârile) neadecvat─â(e)
    *3) se va bifa men┼úiunea valabil─â
    *4) se va înscrie valoarea constructiv─â corect─â. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maxim─â autorizat─â înscris─â în documentele de înmatriculare.
    *5) substan┼úele admise pentru cisternele cu codul men┼úionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ┼úinând seama de dispozi┼úiile speciale, dac─â exist─â.
    *6) nu este necesar când substan┼úele autorizate sunt precizate la pct. 10.2

    - verso -
 ______________________________________________________________________________
| 13. Prelungiri ale valabilit─â┼úii:                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Valabilitate prelungit─â pân─â la:     | ┼×tampila emitentului, locul, data,    |
|                                      | semn─âtura.                            |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|

    NOT─é:
    Acest certificat trebuie s─â fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dac─â vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, a┼ča cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilit─â┼úii sale sau dac─â vehiculul sufer─â modific─âri ale uneia sau mai multe caracteristici principale.