├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1566 din 22 decembrie 2008 privind modificarea ┼či completarea anexei la Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind omologarea de tip ┼či eliberarea c─âr┼úii de identitate a vehiculelor rutiere, precum ┼či omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
                    Text în vigoare începând cu data de 20 ianuarie 2009

Monitorul Oficial al României, Partea I, pân─â la 20 ianuarie 2009.

    Act de baz─â
B: Ordinul ministrului transporturilor nr. 1566/2008

    Acte modificatoare
M1: Rectificarea publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 ianuarie 2009

    Modific─ârile ┼či complet─ârile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. în fa┼úa fiec─ârei modific─âri sau complet─âri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv─â, în forma M1.

B
    în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea c─âr┼úii de identitate ┼či certificarea autenticit─â┼úii vehiculelor rutiere în vederea înmatricul─ârii sau înregistr─ârii acestora în România, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 230/2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 5 alin. (2) lit. i) ┼či k) ┼či alin. (3) lit. m) ┼či p) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglement─ârilor privind omologarea de tip ┼či eliberarea c─âr┼úii de identitate a vehiculelor rutiere, precum ┼či omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 ┼či 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. La capitolul IV, subpunctul 5.1.1 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "5.1.1. La omologarea na┼úional─â sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M, N ┼či O trebuie s─â respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificat─â prin Directiva 2007/35/CE, valabile pentru circula┼úia pe partea dreapt─â.
    5.1.1.1. începând cu 7 februarie 2011, la omologarea na┼úional─â sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M1 ┼či N1 trebuie s─â respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificat─â prin Directiva 2008/89/CE, valabile pentru circula┼úia pe partea dreapt─â.
    5.1.1.2. începând cu 7 august 2012, la omologarea na┼úional─â sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M2, M3, N2, N3 ┼či O trebuie s─â respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificat─â prin Directiva 2008/89/CE, valabile pentru circula┼úia pe partea dreapt─â.
    5.1.1.3. Prevederile Directivei 2008/89/CE se aplic─â începând cu 16 octombrie 2009.
    5.1.1.4. La prima înmatriculare ┼či la comercializare, vehiculele din categoriile M, N ┼či O trebuie s─â respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificat─â prin Directiva 97/28/CE, valabile pentru circula┼úia pe partea dreapt─â.
    5.1.1.5. începând cu 10 iulie 2011, la prima înmatriculare ┼či la comercializare, vehiculele din categoriile M, N ┼či O trebuie s─â respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificat─â prin Directiva 2007/35/CE, valabile pentru circula┼úia pe partea dreapt─â."
    2. La capitolul IV, dup─â subpunctul 8.6.10 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.6.11, cu urm─âtorul cuprins:
    "8.6.11. Regulamentul (CE) nr. 715/2007 ┼či Regulamentul (CE) nr. 692/2008 sunt obligatorii în toate elementele lor ┼či se aplic─â în mod direct."
    3. La capitolul IV, subpunctul 8.7 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "8.7. Motoarele pentru autovehiculele din categoriile M ┼či N cu o mas─â de referin┼ú─â mai mare de 2.610 kg, precum ┼či autovehiculele din categoriile M ┼či N cu o mas─â de referin┼ú─â mai mare de 2.610 kg echipate cu astfel de motoare trebuie s─â respecte urm─âtoarele cerin┼úe privind emisiile poluante (cu excep┼úiile men┼úionate la subpct. 8.7.15 - 8.7.17):
    8.7.1. Dac─â prevederile subpct. 8.7.8 - 8.7.13, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pus─â în aplicare ┼či modificat─â prin Directiva 2005/78/CE, precum ┼či ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE ┼či prin Directiva 2008/74/CE, ┼či valorile-limit─â op┼úionale pentru emisiile de gaze poluante, de particule ┼či opacitatea gazelor precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 din anexa I la Directiva 2005/55/CE (EEV) sunt respectate, nu se admite:
    8.7.1.1. refuzarea acord─ârii omolog─ârii na┼úionale sau omolog─ârii CE de tip pentru un autovehicul;
    8.7.1.2. interzicerea înmatricul─ârii sau comercializ─ârii autovehiculelor noi;
    8.7.1.3. refuzarea acord─ârii omolog─ârii CE de tip pentru un motor;
    8.7.1.4. interzicerea comercializ─ârii sau utiliz─ârii motoarelor noi.
    8.7.2. Omologarea CE de tip a motoarelor, precum ┼či omologarea na┼úional─â sau omologarea CE de tip a autovehiculelor echipate cu astfel de motoare se acord─â numai dac─â se respect─â prevederile subpct. 8.7.8, 8.7.9, 8.7.11 - 8.7.13, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pus─â în aplicare ┼či modificat─â prin Directiva 2005/78/CE, precum ┼či ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE ┼či prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limit─â aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule ┼či opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).
    8.7.3. La prima înmatriculare ┼či la comercializare, autovehiculele noi (cu excep┼úia celor destinate exportului în ┼ú─âri ter┼úe) trebuie s─â respecte prevederile subpct. 8.7.8 - 8.7.10, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pus─â în aplicare ┼či modificat─â prin Directiva 2005/78/CE, precum ┼či ale anexelor II - V la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE. Valorile-limit─â aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule ┼či opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO IV).
    8.7.4. La comercializare sau utilizare, motoarele noi (cu excep┼úia motoarelor destinate exportului în ┼ú─âri ter┼úe sau a motoarelor de schimb pentru autovehiculele aflate în circula┼úie) trebuie s─â respecte prevederile subpct. 8.7.8 - 8.7.10, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pus─â în aplicare ┼či modificat─â prin Directiva 2005/78/CE, precum ┼či ale anexelor II - V la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE. Valorile-limit─â aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule ┼či opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO IV).
    8.7.5. începând cu 1 octombrie 2009, la prima înmatriculare ┼či la comercializare, autovehiculele noi (cu excep┼úia celor destinate exportului în ┼ú─âri ter┼úe) trebuie s─â respecte prevederile subpct. 8.7.8, 8.7.9, 8.7.11 - 8.7.13, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pus─â în aplicare ┼či modificat─â prin Directiva 2005/78/CE, precum ┼či ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE ┼či prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limit─â aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule ┼či opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).
    8.7.6. începând cu 1 octombrie 2009, la comercializare sau utilizare, motoarele noi (cu excep┼úia motoarelor destinate exportului în ┼ú─âri ter┼úe sau a motoarelor de schimb pentru autovehiculele aflate în circula┼úie) trebuie s─â respecte prevederile subpct. 8.7.8, 8.7.9, 8.7.11 - 8.7.13, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pus─â în aplicare ┼či modificat─â prin Directiva 2005/78/CE, precum ┼či ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE ┼či prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limit─â aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule ┼či opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).
    8.7.7. Motoarele care respect─â prevederile subpct. 8.7.8 - 8.7.13, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pus─â în aplicare ┼či modificat─â prin Directiva 2005/78/CE, precum ┼či ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE ┼či prin Directiva 2008/74/CE, ┼či care respect─â valorile-limit─â precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EEV), se consider─â c─â respect─â ┼či cerin┼úele prev─âzute la subpct. 8.7.2 - 8.7.6.
    8.7.8. Atât pentru noile omolog─âri de tip, cât ┼či pentru toate omolog─ârile de tip, produc─âtorul trebuie s─â demonstreze c─â un motor cu aprindere prin comprimare sau un motor cu aprindere prin scânteie care func┼úioneaz─â cu GPL sau GNC omologat în conformitate cu valorile-limit─â aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule ┼či opacitatea gazelor precizate la liniile B1, B2 sau C ale tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE respect─â valorile-limit─â men┼úionate pentru o durat─â de via┼ú─â de:
    a) 100.000 km sau 5 ani de utilizare, luându-se în considerare prima condi┼úie îndeplinit─â, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N1 ┼či M2;
    b) 200.000 km sau 6 ani de utilizare, luându-se în considerare prima condi┼úie îndeplinit─â, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N2, N3 cu masa maxim─â tehnic admisibil─â care nu dep─â┼če┼čte 16 tone ┼či M3 din clasele I, II ┼či A, precum ┼či din clasa B cu masa maxim─â tehnic admisibil─â care nu dep─â┼če┼čte 7,5 tone;
    c) 500.000 km sau 7 ani de utilizare, luându-se în considerare prima condi┼úie îndeplinit─â, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N3 cu masa maxim─â tehnic admisibil─â care dep─â┼če┼čte 16 tone ┼či M3 din clasa III, precum ┼či din clasa B cu masa maxim─â tehnic admisibil─â care dep─â┼če┼čte 7,5 tone.
    8.7.9. Omolog─ârile acordate autovehiculelor trebuie s─â ateste ┼či buna func┼úionare a echipamentelor antipoluare pe durata de via┼ú─â normal─â a autovehiculului în condi┼úii normale de utilizare (control de conformitate a vehiculelor în circula┼úie corect între┼úinute ┼či utilizate).
    8.7.10. Atât pentru noile omolog─âri de tip, cât ┼či pentru toate omolog─ârile de tip, motoarele cu aprindere prin comprimare omologate în conformitate cu valorile-limit─â aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule ┼či opacitatea gazelor precizate la linia B1 sau la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE, precum ┼či autovehiculele echipate cu astfel de motoare trebuie echipate cu sisteme OBD care s─â semnaleze conduc─âtorului auto existen┼úa unei func┼úion─âri necorespunz─âtoare atunci când sunt dep─â┼čite limitele aplicabile sistemelor OBD indicate la linia B1 sau la linia C precizate la subpct. 8.7.12.
    8.7.10.1. în cazul sistemelor de posttratare a gazelor de evacuare, sistemul OBD poate înregistra urm─âtoarele defecte majore:
    a) ale catalizatorului, în cazul în care acesta este instalat ca entitate distinct─â, fie c─â este sau nu parte a unui sistem de reducere a emisiilor de oxid de azot sau a unui filtru de particule diesel;
    b) ale sistemului de reducere a emisiilor de oxid de azot, în cazul în care este instalat un astfel de sistem;
    c) ale filtrului de particule diesel, în cazul în care este instalat un astfel de filtru;
    d) ale sistemului combinat de reducere a emisiilor de oxid de azot - filtru de particule diesel.
    8.7.11. Pentru noile omolog─âri de tip ┼či începând cu 1 octombrie 2009 pentru toate omolog─ârile de tip, motoarele cu aprindere prin comprimare sau motoarele cu aprindere prin scânteie care func┼úioneaz─â cu GPL sau GNC omologate în conformitate cu valorile-limit─â aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule ┼či opacitatea gazelor precizate la linia B2 sau la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE, precum ┼či autovehiculele echipate cu astfel de motoare trebuie echipate cu sisteme OBD care semnaleaz─â conduc─âtorului auto existen┼úa unei func┼úion─âri necorespunz─âtoare atunci când sunt dep─â┼čite limitele aplicabile sistemelor OBD indicate la linia B2 sau la linia C precizate la subpct. 8.7.12.
    8.7.11.1. Sistemul OBD trebuie s─â includ─â, de asemenea, o interfa┼ú─â între unitatea de control electronic a motorului (EECU) ┼či orice alt sistem electric sau electronic al motorului sau al autovehiculului care realizeaz─â un schimb de date cu EECU ┼či care ac┼úioneaz─â asupra bunei func┼úion─âri a sistemului de control al emisiilor, cum ar fi interfa┼úa între EECU ┼či o unitate de control electronic al transmisiei.
    8.7.12. Limitele aplicabile sistemelor OBD sunt urm─âtoarele:
 ______________________________________________________
|   Linia   |   Motoare cu aprindere prin comprimare   |
|           |__________________________________________|
|           | Masa oxizilor de azot| Masa particulelor |
|           |      (NOx g/kWh      |    (PT) g/kWh     |
|___________|______________________|___________________|
| B1 (2007) |          7,0         |        0,1        |
|___________|______________________|___________________|
| B2 (2008) |          7,0         |        0,1        |
|___________|______________________|___________________|
| C (EEV)   |          7,0         |        0,1        |
|___________|______________________|___________________|

    8.7.13. Accesul complet ┼či standardizat la sistemele OBD trebuie asigurat în scopul inspec┼úiei, diagnostic─ârii, între┼úinerii ┼či repara┼úiilor, în conformitate cu dispozi┼úiile relevante din Directiva 70/220/CEE ┼či cu prescrip┼úiile referitoare la piesele de schimb care asigur─â compatibilitatea cu sistemele OBD.
    8.7.14. Referin┼úele din reglement─ârile existente privitoare la directivele abrogate prin anexa IX, partea A, la Directiva 2005/55/CE vor fi considerate ca fiind f─âcute la Directiva 2005/55/CE ┼či se vor citi conform tabelului de coresponden┼ú─â din anexa X la Directiva 2005/55/CE.
    M1 8.7.15. Prevederile subpct. 8.7.3 ┼či 8.7.4 nu se aplic─â autovehiculelor din categoriile N1, N2 ┼či M2 B ┼či nici motoarelor acestora, în cazul în care aceste autovehicule au fost omologate de tip în conformitate cu Directiva 70/220/CEE.
    8.7.16. Prevederile subpct. 8.7 nu se aplic─â autovehiculelor din categoriile M1, N1, N2 ┼či M2 în cazul în care aceste autovehicule au fost omologate de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007.
    8.7.17. Pân─â la termenele specificate în art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 pentru noi omolog─âri ┼či la art. 10 alin. (3) din respectivul regulament pentru extinderi, omolog─ârile de tip pot fi acordate în continuare conform Directivei 2005/55/CE, pus─â în aplicare ┼či modificat─â prin Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE ┼či prin Directiva 2008/74/CE, pentru vehicule din categoriile N1, N2 ┼či M2 cu masa de referin┼ú─â sub 2.610 kg."
    4. La capitolul IV, subpunctul 8.7^1 se abrog─â.
    5. La capitolul IV, subpunctul 9.1.11 se abrog─â.
    6. La anexa nr. 2 la reglement─âri, la sec┼úiunea A, tabelul A1, dup─â pozi┼úia 2 se introduce o nou─â pozi┼úie, pozi┼úia 2a, cu urm─âtorul cuprins:
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
| "2a. Emisii (EURO 5 ┼či 6) vehicule u┼čoare/acces la informa┼úii     |
|___________________________________________________________________|
|  R (CE) |  R (CE)  | X | X |   | X | X |   |   |   |   |   |  -"  |
| 715/2007| 692/2008 |(9)|(9)|   |(9)|(9)|   |   |   |   |   |      |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|


    7. La anexa nr. 2 la reglement─âri, la sec┼úiunea A, tabelul A1, pozi┼úiile 20, 41 ┼či 60 se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
 ___________________________________________________________________
| "20. Instalarea echipamentelor de iluminare ┼či semnalizare        |
| luminoas─â                                                         |
|___________________________________________________________________|
|  76/756 | 97/28    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  48  |
|         | 2007/35  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|         | 2008/89  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|


    ..........................................................................

 ______________________________________________________________________
| 41. Emisii (EURO IV ┼či V) vehicule grele                             |
|                                                                      |
|______________________________________________________________________|
| 2005/55 | 2005/78  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |   |   |   |   |   |
|         | 2006/51  |(10)|(10)|(10)|(10)|(10)|(10)|   |   |   |   |49 |
|         | 2008/74  |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
|_________|__________|____|____|____|____|____|____|___|___|___|___|___|

    ..........................................................................

 ___________________________________________________________________
| 60. Sisteme de protec┼úie frontal─â                                 |
|___________________________________________________________________|
| 2005/66 | Decizia  | X |   |   | X |   |   |   |   |   |   |  -"  |
|         | 2006/368 |(*)|   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|


    8. La anexa nr. 2 la reglement─âri, la sec┼úiunea A, tabelul A1, dup─â nota de subsol (8) se introduc dou─â noi note de subsol, notele de subsol (9) ┼či (10), cu urm─âtorul cuprins:
    "(9) Pentru autovehiculele cu o mas─â de referin┼ú─â de cel mult 2.610 kg. La cererea produc─âtorului se poate aplica ┼či autovehiculelor cu o mas─â de referin┼ú─â de cel mult 2.840 kg.
    (10) Pentru autovehiculele cu o mas─â de referin┼ú─â care dep─â┼če┼čte 2.610 kg ┼či pentru care nu se aplic─â posibilitatea prev─âzut─â la nota de subsol (9)."
    ART. II
    Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin transpune:
    - Directiva 2008/74/CE a Comisiei din 18 iulie 2008 de modificare, privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce prive┼čte emisiile provenind de la vehiculele u┼čoare pentru pasageri ┼či de la vehiculele u┼čoare comerciale (EURO 5 ┼či EURO 6) ┼či privind accesul la informa┼úiile referitoare la repararea ┼či între┼úinerea vehiculelor, a Directivei 2005/55/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului ┼či a Directivei 2005/78/CE;
    - Directiva 2008/89/CE a Comisiei din 24 septembrie 2008 de modificare, în scopul adapt─ârii sale la progresul tehnic, a Directivei 76/756/CEE a Consiliului referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat ┼či de semnalizare luminoas─â ale autovehiculelor ┼či ale remorcilor acestora.
    ART. IV
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare la data de 3 ianuarie 2009.