├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 2194 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea ┼či completarea Reglement─ârilor privind condi┼úiile tehnice pe care trebuie s─â le ├«ndeplineasc─â vehiculele rutiere ├«n vederea admiterii ├«n circula┼úie pe drumurile publice din Rom├ónia - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 211/2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din  1 februarie 2005

    în temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. f) ┼či alin. (3) lit. e) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 105/2000, cu modific─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Reglement─ârile privind condi┼úiile tehnice pe care trebuie s─â le îndeplineasc─â vehiculele rutiere în vederea admiterii în circula┼úie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â conform anexei care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare dup─â 30 de zile de la data public─ârii.

                       p. Ministrul transporturilor,
                       construc┼úiilor ┼či turismului,
                              Ileana Tureanu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

    1. Caseta reglement─ârilor va avea urm─âtorul cuprins:

 ______________________________________________________________________________
|      "MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI - RNTR 2      |
|______________________________________________________________________________|
| Reglement─âri privind condi┼úiile tehnice pe care trebuie s─â le îndeplineasc─â  |
| vehiculele rutiere în vederea admiterii în circula┼úie pe drumurile publice   |
| din România                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Aprobate prin:                                                               |
| Ordinul ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei         |
| nr. 211/2003                                                                 |
| Modificate ┼či completate prin:                                               |
| Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului            |
| nr. 1.043/2003                                                               |
| Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului            |
| nr. 1.356/2004                                                               |
| Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului            |
| nr. 2.194/2004"                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    2. La sec┼úiunea "Prescurt─âri ┼či definirea unor termeni utiliza┼úi" se introduce urm─âtoarea defini┼úie:
    "vânzare - comercializarea pentru prima oar─â în România a vehiculelor noi, care nu au mai fost înmatriculate, înregistrate sau utilizate anterior, ori comercializarea pentru prima oar─â în România a componentelor sau entit─â┼úilor tehnice noi."
    3. Subpunctul 1.1 al capitolului II va avea urm─âtorul cuprins:
    "1.1. Omologarea na┼úional─â de tip a vehiculelor rutiere se acord─â numai dac─â vehiculul respectiv îndepline┼čte condi┼úiile tehnice specifice indicate în prezentele reglement─âri.
    a) Pentru vehiculele speciale se vor aplica prevederile din anexa XI la Directiva 70/156/CEE, modificat─â prin Directiva 2003/102/CE, apendicele 1 - 4, în func┼úie de destina┼úia vehiculului special.
    b) Pentru tractoarele agricole sau forestiere pe ro┼úi ori pe ┼čenile, având cel pu┼úin dou─â axe ┼či o vitez─â maxim─â constructiv─â mai mare sau egal─â cu 6 km/h, remorcile agricole ori forestiere ┼či ma┼činile tractate interschimbabile agricole sau forestiere se vor aplica prevederile Directivei 2003/37/CE de la:
    - data ader─ârii României la Uniunea European─â, pentru noile tipuri de tractoare agricole sau forestiere pe ro┼úi din categoriile T1, T2 ┼či T3 (omologare de tip);
    - 1 iulie 2009, pentru toate tractoarele agricole sau forestiere pe ro┼úi noi din categoriile T1, T2 ┼či T3 (prima înmatriculare, prima înregistrare sau prima utilizare);
    - pentru noile tipuri de vehicule din celelalte categorii, la 3 ani dup─â intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptat─â pentru categoria respectiv─â (omologare de tip);
    - pentru toate vehiculele noi din celelalte categorii, la 6 ani dup─â intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptat─â pentru categoria respectiv─â (prima înmatriculare, prima înregistrare sau prima utilizare).
    La cererea constructorului, prevederile Directivei 2003/37/CE se pot aplica de la data de 1 iulie 2005 la omologarea na┼úional─â de tip a tractoarelor agricole sau forestiere pe ro┼úi din categoriile T1, T2 ┼či T3.
    La cererea constructorului, prevederile Directivei 2003/37/CE se pot aplica la omologarea na┼úional─â de tip a vehiculelor din celelalte categorii de la data intr─ârii în vigoare a tuturor directivelor specifice aplicabile pentru categoria respectiv─â."
    4. Subpunctul 1.1.1 al capitolului II va avea urm─âtorul cuprins:
    "1.1.1. Omologarea na┼úional─â de tip a vehiculelor rutiere pentru care exist─â omologare de tip CE (comunitar─â) a întregului vehicul se acord─â în baza documentelor care demonstreaz─â existen┼úa unei omolog─âri CE (comunitare) a întregului vehicul, valabil acordat─â de c─âtre autorit─â┼úile competente din statele membre ale Uniunii Europene."
    5. Subpunctul 2.5.1 al capitolului II va avea urm─âtorul cuprins:
    "2.5.1. Modific─ârile vehiculelor rutiere precizate la subpct. 2.2.4 lit. a) ┼či b) ┼či care impun omologarea individual─â a acestora se pot efectua numai în ateliere specializate, autorizate conform legisla┼úiei în vigoare."
    6. La subpunctul 1.2 al capitolului III se abrog─â defini┼úiile pentru "autobuzul interurban" ┼či "autocar".
    7. La capitolul IV sec┼úiunea 4 se adaug─â un nou punct, punctul 4.1^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "4.1^1. începând cu 1 ianuarie 2007 tractoarele agricole sau forestiere noi trebuie s─â respecte la prima înmatriculare sau la prima înregistrare prevederile anexei VI la Directiva 89/173/CEE, privind leg─âtura sistemului de frânare cu remorca, modificat─â prin Directiva 2000/1/CE."
    8. La capitolul IV sec┼úiunea 4, subpunctul 4.3.2 va avea urm─âtorul cuprins:
    "4.3.2. Autovehiculele din categoria M3 din clasele B, II sau III trebuie s─â satisfac─â încercarea de tip II A, în conformitate cu prevederile Directivei 71/320/CEE, modificat─â prin Directiva 98/12/CE."
    9. La capitolul IV sec┼úiunea 8 se adaug─â un nou subpunct, subpunctul 8.14.1.3^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "8.14.1.3^1. începând cu 1 ianuarie 2007, pentru noile tipuri de motoare, ┼či începând cu 1 ianuarie 2008, pentru toate tipurile de motoare, omolog─ârile acordate trebuie s─â ateste ┼či buna func┼úionare a echipamentelor antipoluare pe durata de via┼ú─â a motorului."
    10. La capitolul IV sec┼úiunea 9 se adaug─â un nou subpunct, subpunctul 9.1.9^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "9.1.9^1. începând cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele din categoria M1, cu masa maxim─â tehnic admisibil─â mai mic─â sau egal─â cu 2,5 tone, ┼či din categoria N1, cu masa maxim─â tehnic admisibil─â mai mic─â sau egal─â cu 2,5 tone, ┼či care provin din categoria M1 trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice privind protec┼úia pietonilor, prev─âzute la sec┼úiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE;
    9.1.9^1.1. Cerin┼úele subpct. 9.1.9^1 nu se aplic─â autovehiculelor care nu difer─â, în ceea ce prive┼čte elementele esen┼úiale de construc┼úie ┼či concep┼úie ale caroseriei, situate înainte de montan┼úii A, pentru tipurile de vehicule care au ob┼úinut omologarea na┼úional─â înainte de 1 ianuarie 2007 sau omologarea CE înainte de 1 octombrie 2005 ┼či care nu au fost omologate conform cerin┼úelor Directivei 2003/102/CE.
    9.1.9^1.2. începând cu 1 septembrie 2010, autovehiculele din categoria M1, cu masa maxim─â tehnic admisibil─â mai mic─â sau egal─â cu 2,5 tone, ┼či din categoria N1, cu masa maxim─â tehnic admisibil─â mai mic─â sau egal─â cu 2,5 tone, ┼či care provin din categoria M1 trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice privind protec┼úia pietonilor, prev─âzute la sec┼úiunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE.
    9.1.9^1.3. Prescrip┼úiile tehnice necesare pentru efectuarea încerc─ârilor specificate la sec┼úiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE sunt cele definite prin anexa la Decizia 2004/90/CE."
    11. La capitolul IV sec┼úiunea 9 se adaug─â un nou subpunct, subpunctul 9.6^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "9.6^1. începând cu 31 decembrie 2012, la prima înmatriculare ┼či la vânzare, autovehiculele noi din categoria M1, cu masa maxim─â tehnic admisibil─â mai mic─â sau egal─â cu 2,5 tone, ┼či din categoria N1, cu masa maxim─â tehnic admisibil─â mai mic─â sau egal─â cu 2,5 tone, ┼či care provin din categoria M1 trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice privind protec┼úia pietonilor, prev─âzute la sec┼úiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I din Directiva 2003/102/CE;
    9.6^1.1. începând cu 1 septembrie 2015, la prima înmatriculare ┼či la vânzare, autovehiculele noi din categoria M1, cu masa maxim─â tehnic admisibil─â mai mic─â sau egal─â cu 2,5 tone, ┼či din categoria N1, cu masa maxim─â tehnic admisibil─â mai mic─â sau egal─â cu 2,5 tone, ┼či care provin din categoria M1 trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice privind protec┼úia pietonilor, prev─âzute la sec┼úiunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE."
    12. La capitolul IV sec┼úiunea 9, punctul 9.7.1 va avea urm─âtorul cuprins:
    "9.7.1. La omologarea individual─â, vehiculele înmatriculate în România ┼či la care s-au efectuat, fa┼ú─â de varianta omologat─â, modific─âri privind construc┼úia caroseriei trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice privind proeminen┼úele exterioare prev─âzute în Directiva 78/483/CEE, modificat─â prin Directiva 87/354/CEE sau Directiva 92/114/CEE, dup─â caz, ┼či/sau nu trebuie s─â prezinte proeminen┼úe ┼či muchii t─âietoare;".
    13. La capitolul IV sec┼úiunea 11 se adaug─â un nou subpunct, subpunctul 11.1.3^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "11.1.3^1. începând cu 1 ianuarie 2007 autovehiculele din categoriile M ┼či N trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice privind dispozitivele pentru vizibilitate indirect─â ┼či montarea lor, prev─âzute în Directiva 2003/97/CE;
    11.1.3 1^.1. Prin excep┼úie de la prevederile subpct. 11.1.3^1 se acord─â omologarea na┼úional─â de tip pentru orice tip nou de autovehicul articulat din categoriile M2 ┼či M3, clasa I, constituit din cel pu┼úin 3 p─âr┼úi rigide articulate, care nu satisfac prevederile Directivei 2003/97/CE, cu condi┼úia de a fi respectate prevederile referitoare la câmpul de vizibilitate al conduc─âtorului, prev─âzute în anexa III pct. 5 din Directiva 2003/97/CE.
    11.1.3^1.2. Prin excep┼úie de la prevederile subpct. 11.1.3^1, cerin┼úele respective se aplic─â începând cu 26 ianuarie 2007 în cazul mont─ârii pe autovehicule a antevizoarelor (oglinzilor fa┼ú─â) din clasa VI."
    14. La capitolul IV sec┼úiunea 11 se adaug─â un nou punct, punctul 11.3^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "11.3^1. începând cu 26 ianuarie 2010, pentru autovehiculele din categoriile M1 ┼či N1, ┼či începând cu 26 ianuarie 2007, pentru celelalte autovehicule din categoriile M ┼či N, la prima înmatriculare ┼či la vânzare autovehiculele noi trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice privind dispozitivele pentru vizibilitate indirect─â ┼či montarea lor, prev─âzute în Directiva 2003/97/CE;".
    15. La capitolul IV sec┼úiunea 11 se adaug─â un nou punct, punctul 11.3^2, cu urm─âtorul cuprins:
    "11.3^2. La omologarea individual─â a autovehiculelor din categoriile M ┼či N în vederea primei înmatricul─âri în România (autovehicule care au mai fost înmatriculate în alte ┼ú─âri) se verific─â respectarea coeficientului de transparen┼ú─â al geamurilor, în func┼úie de amplasarea lor pe vehicul."
    16. La capitolul IV sec┼úiunea 11 se adaug─â un nou punct, punctul 11.4.1^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "11.4.1^1. începând cu 1 ianuarie 2007 dispozitivele pentru vizibilitate indirect─â noi pentru autovehiculele din categoriile M ┼či N trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice prev─âzute în Directiva 2003/97/CE;
    11.4.1^1.1. Prin excep┼úie de la prevederile subpct. 11.4.1^1, cerin┼úele respective se aplic─â începând cu 26 ianuarie 2007 în cazul antevizoarelor (oglinzilor fa┼ú─â) din clasa VI;
    11.4.1^1.2. Prin excep┼úie de la prevederile subpct. 11.4.1^1, este admis─â omologarea sau extinderea omolog─ârii pentru componente ori entit─â┼úi tehnice destinate a fi folosite pentru tipurile de vehicule care au fost omologate înainte de 26 ianuarie 2007, cu respectarea condi┼úiilor tehnice prev─âzute în Directiva 71/127/CEE."
    17. La capitolul IV sec┼úiunea 11 se adaug─â un nou punct, punctul 11.4^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "11.4^1. începând cu 26 ianuarie 2010 dispozitivele pentru vizibilitate indirect─â noi pentru autovehiculele din categoriile M1 ┼či N1 ┼či începând cu 26 ianuarie 2007 dispozitivele pentru vizibilitate indirect─â noi pentru celelalte autovehicule din categoriile M ┼či N trebuie s─â respecte, la utilizare ┼či la vânzare, condi┼úiile tehnice prev─âzute în Directiva 2003/97/CE;
    11.4^1.1. Prin excep┼úie de la prevederile pct. 11.4^1, sunt admise utilizarea ┼či vânzarea componentelor sau entit─â┼úilor tehnice noi destinate a fi folosite pentru tipurile de vehicule care au fost omologate înainte de 26 ianuarie 2007, cu respectarea condi┼úiilor tehnice prev─âzute în Directiva 71/127/CEE."
    18. La capitolul IV, sec┼úiunea 14 va avea urm─âtorul cuprins:
    "14.1. Omologarea na┼úional─â de tip pentru un vehicul rutier se acord─â numai dac─â se respect─â urm─âtoarele cerin┼úe privind elementele de identificare, datele prescrise, pozi┼úia ┼či modul lor de amplasare:
    14.1.1. Vehiculele din categoriile M, N ┼či O trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice prev─âzute în Directiva 76/114/CEE, modificat─â prin Directiva 87/354/CE;
    14.1.2. Autovehiculele cu dou─â sau 3 ro┼úi trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice prev─âzute în Directiva 93/34/CEE, modificat─â prin Directiva 1999/25;
    14.1.3. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice prev─âzute în anexa V la Directiva 89/173/CEE, modificat─â prin Directiva 2000/1/CE."
    19. La capitolul IV sec┼úiunea 16, subpunctul 16.4.1 va avea urm─âtorul cuprins:
    "16.4.1. Pân─â la 13 februarie 2005, la prima înmatriculare ┼či la vânzare, aceste autovehicule trebuie s─â respecte prevederile care afecteaz─â direct siguran┼úa activ─â ┼či pasiv─â, precum ┼či pe cele privind amenajarea interioar─â, prev─âzute în Regulamentul CEE - O.N.U. nr. 36 sau în Regulamentul CEE - O.N.U. nr. 52, dup─â caz. Troleibuzele trebuie s─â respecte suplimentar condi┼úiile tehnice de securitate precizate în anexa nr. 9."
    20. La capitolul IV sec┼úiunea 16, punctul 16.8.1 se abrog─â.
    21. La capitolul IV sec┼úiunea 17, subpunctul 17.1.7 va avea urm─âtorul cuprins:
    "17.1.7. Omologarea na┼úional─â de tip ┼či omologarea individual─â a unui autovehicul din categoriile N2 ┼či M3, având masa maxim─â tehnic admisibil─â mai mare de 10 t, precum ┼či din categoria N3, echipat cu limitator de vitez─â sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, se acord─â numai dac─â acesta respect─â condi┼úiile tehnice prev─âzute în Directiva 92/24/CEE;
    17.1.7.1. începând cu 1 ianuarie 2005, la omologarea na┼úional─â de tip, omologarea individual─â, prima înmatriculare ┼či la vânzarea unui autovehicul nou din categoriile N2, N3, M2 ┼či M3, echipat cu limitator de vitez─â sau cu sistem de limitare a vitezei, acesta trebuie s─â respecte condi┼úiile tehnice prev─âzute de Directiva 92/24/CEE."
    22. La Capitolul IV sec┼úiunea 18, subpunctul 18.1.4 va avea urm─âtorul cuprins:
    "18.1.4. Limitatoarele de vitez─â noi ┼či sistemele de limitare a vitezei noi pentru autovehiculele din categoriile N2 ┼či M3, având masa maxim─â tehnic admisibil─â mai mare de 10 t, precum ┼či din categoria N3 trebuie s─â respecte, la omologare, vânzare ┼či utilizare, condi┼úiile tehnice prev─âzute în Directiva 92/24/CEE;
    18.1.4.1. începând cu 1 ianuarie 2005, limitatoarele de vitez─â noi ┼či sistemele de limitare a vitezei noi pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 ┼či M3 trebuie s─â respecte, la omologare, vânzare ┼či utilizare, condi┼úiile tehnice prev─âzute de Directiva 92/24/CEE."
    23. Capitolul VI devine capitolul V.
    24. Titlul capitolului VI va avea urm─âtorul cuprins:
    "Vehicule exceptate de la procedura de omologare pentru circula┼úie pe drumurile publice sau de la prevederile prezentelor reglement─âri"
    25. La capitolul VI, subpunctul 1.2.3.1.2 va avea urm─âtorul cuprins:
    "1.2.3.1.2. num─ârul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prev─âzute cu un certificat de conformitate sau cu CIV valabil─â, eliberat─â la data fabrica┼úiei ori dup─â aceast─â dat─â, acest certificat sau CIV r─âmânând valabil─â cel pu┼úin 3 luni de la data emiterii, dar pierzându-┼či valabilitatea prin intrarea în vigoare a unei directive specifice;".
    26. La capitolul VI, subpunctul 1.2.3.2.2 va avea urm─âtorul cuprins:
    "1.2.3.2.2. num─ârul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prev─âzute cu un certificat de conformitate sau cu CIV valabil─â, eliberat─â la data fabrica┼úiei ori dup─â aceast─â dat─â, acest certificat sau CIV r─âmânând valabil─â cel pu┼úin 3 luni de la data emiterii, dar pierzându-┼či valabilitatea prin intrarea în vigoare a unei directive specifice.
    27. La capitolul VI, punctul 6 va avea urm─âtorul cuprins:
    "6. Pot fi exceptate, de asemenea, de la unele prevederi ale prezentelor reglement─âri, inclusiv cele referitoare la transportul de persoane, autovehiculele a c─âror destina┼úie nu permite respectarea prevederilor respective, cum sunt cele destinate for┼úelor armate, protec┼úiei civile, pompierilor, for┼úelor responsabile pentru men┼úinerea ordinii publice."
    28. La capitolul VI, punctul 8 se abrog─â.
    29. Capitolul VII devine capitolul VI.
    30. în anexa nr. 1 sec┼úiunea A, la punctul 6 se elimin─â ultima propozi┼úie.
    31. în anexa nr. 1 sec┼úiunea A, la punctul 7, la defini┼úia "Tractor agricol ┼či forestier" se elimin─â ultima propozi┼úie.
    32. în anexa nr. 2 sec┼úiunea A, tabelul 1, la pozi┼úia "6. Balamale ┼či încuietori pentru u┼či", la a treia coloan─â se elimin─â "98/90".
    33. în anexa nr. 2 sec┼úiunea A, tabelul 1, rândul corespunz─âtor pozi┼úiei "8. Vizibilitatea înapoi" va avea urm─âtorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "8. Vizibilitatea înapoi    |  71/127| 88/321| x |x|x| x |x|x| | | | |    46 |
| Dispozitive pentru          | 2003/97|       | x |x|x| x |x|x| | | | |    -" |
| vizibilitate indirect─â      |        |       |   | | |   | | | | | | |       |
|_____________________________|________|_______|___|_|_|___|_|_|_|_|_|_|_______|


    34. în anexa nr. 2 sec┼úiunea A, tabelul 1, rândul corespunz─âtor pozi┼úiei "9. Garnituri de frâne de înlocuire" va avea urm─âtorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "9. Garnituri de frâne de   |  71/320|  98/12| x |x| | x | | |x|x| | |    90 |
| înlocuire                   |        |2002/78|   | | |   | | | | | | |     " |
|_____________________________|________|_______|___|_|_|___|_|_|_|_|_|_|_______|


    35. în anexa nr. 2 sec┼úiunea A, rândul corespunz─âtor pozi┼úiei "47. Limitatoare de vitez─â" va avea urm─âtorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "47. Limitatoare de vitez─â  |   92/24|2004/11|   |x|x|   |x|x| | | | |    89"|
|_____________________________|________|_______|___|_|_|___|_|_|_|_|_|_|_______|


    36. în anexa nr. 2 sec┼úiunea A, la tabelul 1 se adaug─â o nou─â pozi┼úie, pozi┼úia 57, cu urm─âtorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "57. Protec┼úia pietonilor   |2003/102|   -   | x | | | x | | | | | | |       |
|                             |        |       |(6)| | |(6)| | | | | | |       |
|                             |        |       |   | | |(7)| | | | | | |     " |
|_____________________________|________|_______|___|_|_|___|_|_|_|_|_|_|_______|


    37. în anexa nr. 2 sec┼úiunea A, tabelul 1, la nota de subsol (5) se înlocuie┼čte "67/01" cu "67".
    38. în anexa nr. 2 sec┼úiunea A, tabelul 1, la nota de subsol (5) se înlocuie┼čte "GNC" cu "GN".
    39. în anexa nr. 2 sec┼úiunea A, tabelul 1, se adaug─â dou─â note de subsol cu urm─âtorul cuprins:
    "(6) A c─âror mas─â maxim─â tehnic admisibil─â nu dep─â┼če┼čte 2,5 tone.
    (7) Care provin din autovehicule din categoria M1."
    40. în anexa nr. 2 sec┼úiunea B, coloana a cincea se abrog─â.
    41. Sec┼úiunea D a anexei nr. 2 la reglement─âri se abrog─â.
    42. în anexa nr. 4 se înlocuie┼čte expresia "LPG" cu expresia "GPL".
    43. în anexa nr. 8 subpunctul 2.2.2 va avea urm─âtorul cuprins:
    "2.2.2. postul de conducere trebuie s─â fie prev─âzut cu un parasolar, care poate fi reglabil;".