├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1463 din 26 noiembrie 2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Rom├ón─â - A.R.R.
                  
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 826 din  9 decembrie 2008

    Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 23 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor ┼či reformei administrative nr. 353/2007, ale art. 54 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. II din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum ┼či ale art. 1 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiin┼úarea unor institu┼úii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 3/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či al art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru presta┼úiile specifice realizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modific─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se înlocuie┼čte cu anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare la 10 zile de la data public─ârii.

    ANEXA 1
    (Anexa la Ordinul nr. 2.156/2005)

                                   TARIFE
pentru presta┼úiile specifice realizate de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
| 1.     | Licen┼úa de transport sau certificatul de transport în               |
|        | cont propriu                                                        |
|________|_____________________________________________________________________|
| 1.1.   | Eliberarea certificatului de transport în cont propriu   |      353 |
|        | (tarif pentru 5 ani)                                     |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 1.2.   | Eliberarea licen┼úei de transport pentru transportul de   |      353 |
|        | m─ârfuri (tarif pentru 5 ani)                             |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 1.3.   | Eliberarea licen┼úei de transport pentru transportul de   |      353 |
|        | persoane (tarif pentru 5 ani)                            |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 2.     | Copia conform─â a licen┼úei de transport sau a                        |
|        | certificatului de transport în cont propriu                         |
|________|_____________________________________________________________________|
| 2.1.   | Eliberarea copiei conforme a licen┼úei de transport sau a |      260 |
|        | certificatului de transport în cont propriu (autovehicul)|          |
|        | pentru transport rutier de m─ârfuri ori de persoane       |          |
|        | (lei/an)                                                 |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 3.     | Licen┼úa de traseu                                                   |
|________|_____________________________________________________________________|
| 3.1.   | Eliberarea licen┼úei de traseu jude┼úean pentru            |      127 |
|        | autovehiculele active necesare efectu─ârii traseului -    |          |
|        | pentru o curs─â (tarif pentru 3 ani)                      |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 3.2.   | Eliberare licen┼úe de traseu jude┼úean suplimentar fa┼ú─â de |      127 |
|        | num─ârul de licen┼úe de traseu eliberate pentru            |          |
|        | autovehiculele active necesare pentru efectuarea         |          |
|        | traseului - pentru o curs─â (tarif pentru 3 ani)          |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 3.3.   | Eliberarea licen┼úei de traseu interjude┼úean - pentru o   |      650 |
|        | curs─â (tarif pentru 5 ani)                               |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 4.     | Licen┼úa pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier               |
|________|_____________________________________________________________________|
| 4.1.   | Eliberarea licen┼úei pentru activit─â┼úile desf─â┼čurate de   |     3546 |
|        | autogar─â (tarif pentru 5 ani)                            |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 4.2.   | Eliberarea licen┼úei pentru activit─â┼úile de intermediere a|     3546 |
|        | opera┼úiunilor de transport rutier public                 |          |
|        | (tarif pentru 5 ani)                                     |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.     | Alte tarife                                                         |
|________|_____________________________________________________________________|
| 5.1.   | înlocuirea licen┼úei de transport, a certificatului de    |      117 |
|        | transport în cont propriu, a copiei conforme a licen┼úei  |          |
|        | de transport, a copiei conforme a certificatului de      |          |

|        | transport în cont propriu, a licen┼úei de traseu sau a    |          |
|        | licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier,  |          |
|        | ocazionat─â de pierderea, sustragerea ori deteriorarea    |          |
|        | celei eliberate (lei/buc.)                               |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.2.   | înlocuirea certificatelor ori atestatelor, precum ┼či a   |       41 |
|        | autoriza┼úiilor pentru ┼čcoli de conduc─âtori auto,         |          |
|        | ocazionat─â de pierderea, sustragerea sau deteriorarea    |          |
|        | celor eliberate (lei/buc.)                               |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.3.   | Eliberarea copiei conforme a licen┼úei de transport, a    | tarif    |
|        | copiei conforme a certificatului de transport în cont    | ini┼úial  |
|        | propriu sau a licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe          |          |
|        | transportului rutier, ocazionat─â de suspendarea celei    |          |
|        | eliberate (lei/buc.)                                     |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.4.   | înlocuirea licen┼úei de transport sau a copiei conforme a |       10 |
|        | licen┼úei de transport eliberate conform Ordinului        |          |
|        | ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului|          |
|        | nr. 1.987/2005*) pentru aprobarea Normelor privind       |          |
|        | organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a   |          |
|        | activit─â┼úilor conexe acestora cu formularele licen┼úei de |          |
|        | transport pentru transport de m─ârfuri/persoane sau       |          |
|        | copiile conforme ale acestora prev─âzute de Ordinul       |          |
|        | ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului|          |
|        | nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind         |          |
|        | organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a   |          |
|        | activit─â┼úilor conexe acestora, cu modific─ârile ┼či        |          |
|        | complet─ârile ulterioare (lei/buc.)                       |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.5.   | înlocuirea licen┼úei de transport, a certificatului de    | 20% din  |
|        | transport în cont propriu, a copiei conforme a licen┼úei  | tariful  |
|        | de transport, a copiei conforme a certificatului de      | ini┼úial  |
|        | transport în cont propriu, a licen┼úei de traseu sau a    |          |
|        | licen┼úei pentru activit─â┼úi conexe transportului rutier,  |          |
|        | ocazionat─â de schimbarea denumirii operatorului de       |          |
|        | transport/întreprinderii, a adresei sediului social/     |          |
|        | domiciliului acestuia ori a num─ârului de înmatriculare a |          |
|        | vehiculului (lei/buc.)                                   |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.6.   | Examinarea în vederea ob┼úinerii certificatului de        |       14 |
|        | atestare a taximetri┼čtilor sau sus┼úinerii testului       |          |
|        | periodic de c─âtre ace┼čtia (lei/persoan─â)                 |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.7.   | Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru       |       41 |
|        | persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv       |          |
|        | activit─â┼úi de transport rutier, consilier de siguran┼ú─â,  |          |
|        | taximetrist, conduc─âtor auto, conduc─âtor auto care       |          |
|        | efectueaz─â transport în regim de închiriere, conduc─âtor  |          |
|        | auto care efectueaz─â transport de m─ârfuri periculoase,   |          |
|        | instructor de conducere auto sau profesor de legisla┼úie  |          |
|        | rutier─â, precum ┼či prelungirea valabilit─â┼úii             |          |
|        | certificatului A.D.R. (lei/buc.)                         |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.8.   | înlocuirea atestatului sau a certificatului pentru       | 50% din  |
|        | persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv       | tariful  |
|        | activit─â┼úi de transport rutier, consilier de siguran┼ú─â,  | de       |
|        | taximetrist, conduc─âtor auto, conduc─âtor auto care       | eliberare|
|        | efectueaz─â transport de m─ârfuri periculoase, conduc─âtor  |          |
|        | auto care efectueaz─â transport în regim de închiriere,   |          |
|        | instructor de conducere auto sau profesor de legisla┼úie  |          |
|        | rutier─â, ocazionat─â de schimbarea numelui titularului    |          |
|        | (lei/buc.)                                               |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.9.   | Extinderea valabilit─â┼úii certificatului A.D.R. pentru    | tarif    |
|        | conduc─âtorii de autovehicule care efectueaz─â transport de| ini┼úial  |
|        | m─ârfuri periculoase (lei/buc.)                           |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.10.  | Avizarea programelor ┼čcolare pentru ┼čcolile de           |       82 |
|        | conduc─âtori auto (lei/categorie sau subcategorie)        |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.11.  | Avizarea programelor de înv─â┼ú─âmânt ale cursurilor de     |       82 |
|        | preg─âtire profesional─â în vederea atest─ârii              |          |
|        | conduc─âtorilor auto pentru transportul în regim de taxi  |          |
|        | sau în regim de închiriere (lei/buc.)                    |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.12.  | Eliberarea documentului de control Interbus (lei/carnet) |       58 |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.13.  | Eliberarea documentului de control pentru transportul    |       58 |
|        | rutier public de persoane prin servicii ocazionale în    |          |
|        | trafic na┼úional (lei/carnet)                             |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.14.  | Eliberarea documentului de control pentru servicii       |       58 |
|        | ocazionale între statele membre ale UE sau servicii      |          |
|        | ocazionale sub forma cabotajului (lei/carnet)            |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.15.  | Eliberarea certificatului pentru transport persoane în   |      112 |
|        | cont propriu în trafic interna┼úional între statele membre|          |
|        | UE (lei/buc./an)                                         |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.16.  | Activitate de documentare, consultan┼ú─â ┼či actualizare    |       41 |
|        | date (lei/or─â)                                           |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.17.  | Eliberarea, înnoirea, înlocuirea sau schimbarea                     |
|        | cartelelor tahografice                                              |
|________|_____________________________________________________________________|
| 5.17.1.| Eliberarea cartelelor tahografice (tarif pentru 5 ani)   |      239 |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.17.2.| înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor           |      239 |
|        | tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2), art.  |          |
|        | 11 alin. (2) sau ale art. 13 alin. (2) din anexa la      |          |
|        | Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či   |          |
|        | turismului nr. 116/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice|          |
|        | privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea ┼či înnoirea   |          |
|        | cartelelor tahografice (lei/buc.)                        |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.17.3.| înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor           |      212 |
|        | tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (1),       |          |
|        | art. 11 alin. (1) sau art. 13 alin. (1) din anexa la     |          |
|        | Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či   |          |
|        | turismului nr. 116/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice|          |
|        | privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea ┼či înnoirea   |          |
|        | cartelelor tahografice (lei/buc.)                        |          |
|________|__________________________________________________________|__________|
| 5.18.  | înlocuirea atestatului de instructor de conducere auto   | tarif    |
|        | ocazionat─â de dobândirea unor categorii suplimentare     | ini┼úial  |
|        | (lei/buc.)                                               |          |
|________|__________________________________________________________|__________|


    *) Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.987/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 5 decembrie 2005, a fost abrogat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere ┼či a activit─â┼úilor conexe acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006.