├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTĂRÂRE Nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 49 din 22 ianuarie 2008

    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, ┼či al art. 11 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 371/2007,

    Guvernul României adopt─â prezenta hot─ârâre.

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    Prezenta hot─ârâre stabile┼čte regulile privind organizarea timpului de munc─â al persoanelor care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier, în vederea îmbun─ât─â┼úirii s─ân─ât─â┼úii ┼či protec┼úiei acestora, pentru cre┼čterea siguran┼úei rutiere, precum ┼či în vederea armoniz─ârii condi┼úiilor de concuren┼ú─â loial─â între transportatorii rutieri.
    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei hot─ârâri se aplic─â persoanelor care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier care fac obiectul Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozi┼úii din domeniul social privind transportul rutier ┼či amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 ┼či abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau activit─â┼úi de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere interna┼úionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prevederile prezentei hot─ârâri se aplic─â conduc─âtorilor auto independen┼úi începând cu data de 23 martie 2009.
    ART. 3
    (1) în sensul prezentei hot─ârâri, termenii ┼či expresiile de mai jos au urm─âtoarele semnifica┼úii:
    a) timp de munc─â al lucr─âtorului mobil - perioada de la începutul pân─â la sfâr┼čitul timpului de lucru, în cursul c─âreia lucr─âtorul mobil se afl─â la postul s─âu de lucru, la dispozi┼úia angajatorului ┼či în exerci┼úiul func┼úiilor sau activit─â┼úilor sale, adic─â:
    - perioada dedicat─â tuturor activit─â┼úilor de transport rutier. Aceste activit─â┼úi sunt, cu prec─âdere, urm─âtoarele:
    (i) conducerea autovehiculului;
    (ii) înc─ârcarea ┼či desc─ârcarea;
    (iii) ajutorul acordat pasagerilor la urcarea ┼či coborârea din vehicul;
    (iv) cur─â┼úenia ┼či între┼úinerea tehnic─â;
    (v) toate celelalte activit─â┼úi vizând asigurarea siguran┼úei vehiculului, a înc─ârc─âturii sale ┼či a pasagerilor sau îndeplinirea obliga┼úiilor legale ori de reglementare direct legate de opera┼úiunea de transport aflat─â în desf─â┼čurare, inclusiv supravegherea înc─ârc─ârii ┼či desc─ârc─ârii, formalit─â┼úile administrative legate de poli┼úie, vam─â, serviciul de imigrare etc.;
    - perioadele de timp în care lucr─âtorul mobil nu poate dispune liber de timpul s─âu ┼či i se cere s─â fie la postul s─âu de lucru, gata s─â întreprind─â activitatea sa normal─â, îndeplinind anumite sarcini asociate serviciului, în special în timpul perioadelor când a┼čteapt─â s─â se fac─â înc─ârcarea sau desc─ârcarea, dac─â durata previzibil─â a acestora nu este cunoscut─â dinainte, ┼či anume fie înaintea plec─ârii, fie chiar înaintea începerii efective a perioadei în cauz─â, fie în condi┼úiile generale negociate între partenerii sociali;
    b) timp de munc─â al conduc─âtorului auto independent - perioada de la începutul pân─â la sfâr┼čitul timpului de lucru, în cursul c─âreia conduc─âtorul auto independent se afl─â la postul s─âu de lucru, la dispozi┼úia clientului sau exercitându-┼či func┼úiile ori activit─â┼úile, altele decât activitatea administrativ─â general─â care nu este direct legat─â de opera┼úiunea de transport rutier aflat─â în curs de desf─â┼čurare;
    c) perioad─â de disponibilitate - orice perioad─â, care nu este nici pauz─â, nici perioad─â de odihn─â, în cursul c─âreia lucr─âtorul mobil/conduc─âtorul auto independent nu este nevoit s─â r─âmân─â la locul s─âu de munc─â, dar trebuie s─â fie disponibil pentru a r─âspunde oric─âror eventuale solicit─âri de a relua lucrul. Aceste perioade de disponibilitate includ perioadele în care lucr─âtorul mobil/conduc─âtorul auto independent înso┼úe┼čte vehiculul în timpul transportului cu feribotul sau cu trenul, precum ┼či perioadele de a┼čteptare în punctele de trecere a frontierei ┼či cele impuse de restric┼úiile de circula┼úie. Perioadele de disponibilitate ┼či durata lor preconizat─â trebuie s─â fie cunoscute dinainte de c─âtre lucr─âtorul mobil/conduc─âtorul auto independent, fie înainte de plecarea în curs─â, fie înainte de începerea perioadei în cauz─â. în cazul celor care conduc un vehicul în echip─â, perioada petrecut─â stând lâng─â ┼čofer sau în cu┼čet─â în timp ce vehiculul este în mi┼čcare este considerat─â perioad─â de disponibilitate;
    d) loc de munc─â al lucr─âtorului mobil/conduc─âtorului auto independent - locul de la sediul principal al întreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucr─âtorul mobil/conduc─âtorul auto independent î┼či îndepline┼čte atribu┼úiile, ori vehiculul pe care îl utilizeaz─â în exercitarea atribu┼úiilor sale sau orice alt loc unde acesta desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de transport;
    e) lucr─âtor mobil - orice angajat al unei întreprinderi care efectueaz─â transporturi rutiere publice ┼či/sau în cont propriu ┼či face parte din personalul implicat efectiv în opera┼úiuni de transport rutier. Cursan┼úii ┼či stagiarii implica┼úi efectiv în opera┼úiuni de transport rutier sunt considera┼úi lucr─âtori mobili;
    f) conduc─âtor auto independent - conduc─âtor auto a c─ârui ocupa┼úie principal─â const─â în transportul rutier public de m─ârfuri sau de persoane, conform prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, care nu este într-un raport de munc─â cu un angajator, care este liber s─â-┼či organizeze singur activitatea, al c─ârui venit depinde direct de profitul realizat ┼či care poate avea, individual sau împreun─â cu al┼úi conduc─âtori auto independen┼úi, rela┼úii comerciale cu mai mul┼úi clien┼úi. Conduc─âtorii auto care nu îndeplinesc aceste criterii vor avea acelea┼či drepturi ┼či obliga┼úii ca cele prev─âzute de prezenta hot─ârâre pentru lucr─âtorii mobili;
    g) persoan─â care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier - lucr─âtorul mobil sau conduc─âtorul auto independent care efectueaz─â astfel de activit─â┼úi;
    h) s─âpt─âmân─â - perioada cuprins─â între ora 00,00 a zilei de luni ┼či ora 24,00 a zilei de duminic─â;
    i) timp de noapte - o perioad─â de cel pu┼úin 4 ore, cuprins─â între orele 00,00 ┼či 07,00;
    j) munc─â de noapte - orice munc─â efectuat─â pe timp de noapte, a┼ča cum este acesta definit la lit. i).
    (2) Pauzele la care se face referire la art. 5 ┼či perioadele de odihn─â la care se face referire la art. 6, precum ┼či perioadele de disponibilitate definite la alin. (1) lit. c) nu fac parte din timpul de lucru.

    CAP. 2
    Organizarea timpului de munc─â

    ART. 4
    (1) în cursul unei s─âpt─âmâni, timpul total de lucru al persoanelor care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier poate fi de cel mult 48 de ore. Durata maxim─â a timpului de lucru s─âpt─âmânal poate fi prelungit─â pân─â la maximum 60 de ore, cu condi┼úia ca, pentru orice perioad─â de 4 luni consecutive, media timpului de lucru s─âpt─âmânal s─â nu dep─â┼čeasc─â 48 de ore.
    (2) în cazul lucr─âtorilor mobili care muncesc pentru mai mul┼úi angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectiv─â pentru to┼úi angajatorii. Angajatorul va cere lucr─âtorului mobil în cauz─â o eviden┼ú─â în scris a timpului lucrat pentru alt/al┼úi angajator/angajatori. Lucr─âtorul mobil va furniza în scris aceast─â informa┼úie.
    ART. 5
    Persoanele care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier pot lucra cel mult 6 ore consecutive f─âr─â pauz─â. Timpul de lucru va fi întrerupt de pauze de cel pu┼úin 30 de minute dac─â timpul total de lucru este de 6 pân─â la 9 ore ┼či, respectiv, de cel pu┼úin 45 de minute dac─â timpul total de lucru dep─â┼če┼čte 9 ore. Pauzele pot fi împ─âr┼úite în perioade de minimum 15 minute fiecare.
    ART. 6
    în cazul cursan┼úilor ┼či stagiarilor se aplic─â, în ceea ce prive┼čte pauzele ┼či perioadele de odihn─â, prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 561/2006 sau ale Acordului AETR, dup─â caz.
    ART. 7
    Timpul de munc─â zilnic nu va dep─â┼či 10 ore într-un interval de 24 de ore dac─â lucr─âtorul mobil/conduc─âtorul auto independent efectueaz─â munc─â de noapte. Munca de noapte se va compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu condi┼úiile generale negociate de partenerii sociali, astfel încât s─â nu fie pus─â în pericol siguran┼úa rutier─â.

    CAP. 3
    Obliga┼úiile întreprinderilor ┼či ale persoanelor care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier

    ART. 8
    Angajatorii din domeniul transportului rutier au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â informeze lucr─âtorii mobili cu privire la reglement─ârile na┼úionale, regulamentele interne ale întreprinderii ┼či prevederile contractelor colective de munc─â, aplicabile în acest domeniu;
    b) s─â angajeze transporturile ┼či s─â întocmeasc─â programul de executare a transporturilor, astfel încât s─â fie respectate prevederile prezentei hot─ârâri privind timpul de lucru;
    c) s─â ┼úin─â eviden┼úa timpului de munc─â al persoanelor care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier ┼či s─â p─âstreze aceste eviden┼úe pentru o perioad─â de cel pu┼úin 2 ani de la desf─â┼čurarea activit─â┼úilor supuse prezentei hot─ârâri;
    d) s─â elibereze lucr─âtorilor mobili, la cerere, copii ale eviden┼úelor cu privire la timpul de munc─â;
    e) s─â prezinte organelor de control, la solicitarea acestora, eviden┼úele privind timpul de munc─â al persoanelor care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier pentru o perioad─â de 2 ani.
    ART. 9
    Lucr─âtorii mobili/conduc─âtorii auto independen┼úi au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â respecte timpul de munc─â, a┼ča cum este stabilit prin prezenta hot─ârâre;
    b) în cazul lucr─âtorilor mobili care lucreaz─â pentru mai mul┼úi angajatori, s─â furnizeze în scris informa┼úii corecte angajatorilor cu privire la timpul de munc─â lucrat.

    CAP. 4
    Controlul privind respectarea timpului de munc─â ┼či de odihn─â

    ART. 10
    Controlul privind respectarea timpului de munc─â ┼či de odihn─â are ca obiectiv prioritar verificarea condi┼úiilor de munc─â ale lucr─âtorilor mobili/conduc─âtorilor auto independen┼úi ┼či respectarea principiilor concuren┼úei loiale dintre transportatorii rutieri.
    ART. 11
    Controlul respect─ârii prevederilor prezentei hot─ârâri se efectueaz─â la sediile întreprinderilor ┼či operatorilor de transport rutier de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či/sau de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Inspec┼úiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse.

    CAP. 5
    Contraven┼úii ┼či sanc┼úiuni

    ART. 12
    Constituie contraven┼úii urm─âtoarele fapte:
    a) nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6 ┼či 7 privind organizarea timpului de munc─â de c─âtre întreprinderile/operatorii de transport rutier;
    b) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a eviden┼úelor privind timpul de munc─â al lucr─âtorilor mobili/conduc─âtorilor auto independen┼úi pentru o perioad─â de 2 ani;
    c) refuzul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier de a se supune efectu─ârii controlului.
    ART. 13
    (1) Contraven┼úiile prev─âzute la art. 12 se sanc┼úioneaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) cele prev─âzute la lit. a) ┼či b), cu amend─â de la 1.500 lei la 2.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    b) cea prev─âzut─â la lit. c), cu amend─â de la 3.000 lei la 4.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier.
    (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dup─â caz, de la data comunic─ârii acestuia, jum─âtate din minimul amenzii prev─âzute la alin. (1), agentul constatator f─âcând men┼úiune în procesul-verbal despre aceast─â posibilitate.
    (3) Contraven┼úiile prev─âzute în prezenta hot─ârâre se constat─â ┼či se sanc┼úioneaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či de c─âtre personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control din cadrul Inspec┼úiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse.
    ART. 14
    Dispozi┼úiile referitoare la contraven┼úiile prev─âzute la art. 12 ┼či 13 se completeaz─â cu prevederile Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 15
    La fiecare 2 ani, Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. prezint─â un raport Comisiei Europene privind aplicarea Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali. Raportul trebuie s─â fie transmis Comisiei cel târziu pân─â la data de 30 septembrie care urmeaz─â perioadei de 2 ani la care face referire raportul. Perioada de 2 ani este aceea┼či cu cea la care se face referire la art. 17 din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozi┼úii din domeniul social privind transportul rutier ┼či amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 ┼či abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85.
    Prezenta hot─ârâre transpune Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaz─â activit─â┼úi mobile de transport rutier, publicat─â în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene (JOCE) nr. 80 din 23 martie 2002, p. 35 - 39.

                  PRIM-MINISTRU
             C─éLIN POPESCU-T─éRICEANU

                       Contrasemneaz─â:
                       Ministrul transporturilor,
                       Ludovic Orban

                       Departamentul pentru Afaceri Europene,
                       Adrian Cioc─ânea,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii, familiei
                       ┼či egalit─â┼úii de ┼čanse,
                       Paul P─âcuraru

    Bucure┼čti, 16 ianuarie 2008.