închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTÃRÂRE Nr. 1697 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevãzute la art. 263 alin. (4) ºi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2009
               
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 873 din 23 decembrie 2008

    în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ, Âşi al art. 292 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta hotĂŁrâre.

    ART. 1
    Se aprobĂŁ nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevĂŁzute la art. 263 alin. (4) Âşi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2009, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezenta hotĂŁrâre.
    ART. 2
    în vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2009, pentru fiecare mijloc de transport care face obiectul anexei, întreprinderile Âşi operatorii de transport rutier, aÂşa cum sunt aceÂştia definiĂži în OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, au obligaĂžia sĂŁ declare pe propria rĂŁspundere, pânĂŁ la data de 31 martie 2009, dacĂŁ vehiculul a efectuat sau urmeazĂŁ sĂŁ efectueze în cursul anului 2009 cel puĂžin o operaĂžiune de transport rutier internaĂžional.
    ART. 3
    Prezenta hotĂŁrâre intrĂŁ în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

    ANEXÃ

    1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevĂŁzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2009

 ______________________________________________________________________________
| Autovehicule de transport marfĂŁ cu masa totalĂŁ autorizatĂŁ egalĂŁ sau mai mare |
| de 12 tone                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|    | NumĂŁrul axelor Âşi masa      | Impozitul în lei    | Impozitul în lei    |
|    | totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ    | pentru vehiculele   | pentru vehiculele   |
|    |                             | angajate exclusiv în| angajate în         |
|    |                             | operaĂžiunile de     | operaĂžiunile de     |
|    |                             | transport intern    | transport intern    |
|    |                             |                     | Âşi internaĂžional    |
|    |                             |_____________________|_____________________|
|    |                             |Vehicule cu|Vehicule |Vehicule cu|Vehicule |
|    |                             |sistem de  |cu alt   |sistem de  |cu alt   |
|    |                             |suspensie  |sistem   |suspensie  |sistem   |
|    |                             |pneumaticĂŁ |de       |pneumaticĂŁ |de       |
|    |                             |sau un     |suspensie|sau un     |suspensie|
|    |                             |echivalent |         |echivalent |         |
|    |                             |recunoscut |         |recunoscut |         |
|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|
|  I | Vehicule cu douĂŁ axe        |           |         |           |         |
|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |1 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 12 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 13 tone               |         0 |      86 |         0 |     107 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |2 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 13 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 14 tone               |        86 |     238 |       107 |     297 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |3 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 14 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 15 tone               |       238 |     335 |       297 |     418 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |4 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 15 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 18 tone               |       335 |     757 |       418 |     946 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
| II | Vehicule cu trei axe        |           |         |           |         |
|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |1 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 15 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 17 tone               |        86 |     150 |       107 |     187 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |2 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 17 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 19 tone               |       150 |     307 |       187 |     383 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |3 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 19 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 21 tone               |       307 |     398 |       383 |     497 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |4 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 21 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 23 tone               |       398 |     613 |       497 |     766 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |5 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 25 tone               |       613 |     953 |       766 |   1.191 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |6 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 26 tone               |       613 |     953 |       766 |   1.191 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|III | Vehicule cu patru axe       |           |         |           |         |
|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |1 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 25 tone               |       398 |     404 |       497 |     504 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |2 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 27 tone               |       404 |     630 |       504 |     787 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |3 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 27 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 29 tone               |       630 |   1.000 |       787 |   1.249 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |4 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 29 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 31 tone               |     1.000 |   1.483 |     1.249 |   1.853 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |5 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 31 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 32 tone               |     1.000 |   1.483 |     1.249 |   1.853 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|


    2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevĂŁzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2009

 ______________________________________________________________________________
| CombinaĂžii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de  |
| transport marfĂŁ cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ egalĂŁ sau mai mare de       |
| 12 tone                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|    | NumĂŁrul axelor Âşi masa      | Impozitul în lei    | Impozitul în lei    |
|    | totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ    | pentru vehiculele   | pentru vehiculele   |
|    |                             | angajate exclusiv în| angajate în         |
|    |                             | operaĂžiunile de     | operaĂžiunile de     |
|    |                             | transport intern    | transport intern    |
|    |                             |                     | Âşi internaĂžional    |
|    |                             |_____________________|_____________________|
|    |                             |Vehicule cu|Vehicule |Vehicule cu|Vehicule |
|    |                             |sistem de  |cu alt   |sistem de  |cu alt   |
|    |                             |suspensie  |sistem   |suspensie  |sistem   |
|    |                             |pneumaticĂŁ |de       |pneumaticĂŁ |de       |
|    |                             |sau un     |suspensie|sau un     |suspensie|
|    |                             |echivalent |         |echivalent |         |
|    |                             |recunoscut |         |recunoscut |         |
|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|
|  I | Vehicule cu 2+1 axe         |           |         |           |         |
|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |1 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 12 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 14 tone               |         0 |       0 |         0 |       0 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |2 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 14 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 16 tone               |         0 |       0 |         0 |       0 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |3 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 16 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 18 tone               |         0 |      40 |         0 |      49 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |4 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 18 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 20 tone               |        40 |      89 |        49 |     111 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |5 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 20 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 22 tone               |        89 |     208 |       111 |     259 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |6 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 22 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 23 tone               |       208 |     268 |       259 |     335 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |7 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 25 tone               |       268 |     484 |       335 |     604 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |8 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 28 tone               |       484 |     848 |       604 |   1.060 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|II  | Vehicule cu 2+2 axe         |           |         |           |         |
|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |1 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 25 tone               |        84 |     194 |       104 |     242 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |2 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 26 tone               |       194 |     318 |       242 |     397 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |3 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 26 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 28 tone               |       318 |     468 |       397 |     584 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |4 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 28 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 29 tone               |       468 |     564 |       584 |     704 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |5 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 29 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 31 tone               |       564 |     925 |       704 |   1.156 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |6 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 31 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 33 tone               |       925 |   1.284 |     1.156 |   1.605 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |7 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 33 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 36 tone               |     1.284 |   1.949 |     1.605 |   2.436 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |8 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 36 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 38 tone               |     1.284 |   1.949 |     1.605 |   2.436 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|III | Vehicule cu 2+3 axe         |           |         |           |         |
|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |1 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 36 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 38 tone               |     1.022 |   1.422 |     1.277 |   1.777 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |2 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 38 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 40 tone               |     1.422 |   1.932 |     1.777 |   2.415 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|IV  | Vehicule cu 3+2 axe         |           |         |           |         |
|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |1 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 36 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 38 tone               |       904 |   1.254 |     1.129 |   1.567 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |2 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 38 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 40 tone               |     1.254 |   1.734 |     1.567 |   2.167 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |3 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 40 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 44 tone               |     1.734 |   2.565 |     2.167 |   3.206 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|V   | Vehicule cu 3+3 axe         |           |         |           |         |
|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |1 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 36 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 38 tone               |       514 |     622 |       642 |     777 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |2 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 38 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 40 tone               |       622 |     928 |       777 |   1.160 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
|    |3 | Masa nu mai puĂžin de     |           |         |           |         |
|    |  | 40 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         |
|    |  | de 44 tone               |       928 |   1.477 |     1.160 |   1.846 |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|