├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1823 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Instruc┼úiunilor de aplicare a m─âsurilor de simplificare ├«n domeniul taxei pe valoarea ad─âugat─â privind opera┼úiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale, ┼či a Instruc┼úiunilor de aplicare a m─âsurilor de simplificare ├«n domeniul taxei pe valoarea ad─âugat─â privind retururile de bunuri ├«n spa┼úiul comunitar ┼či tratamentul fiscal al repara┼úiilor efectuate ├«n perioada de garan┼úie ┼či postgaran┼úie
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 770 din 14 noiembrie 2007

    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Economiei ┼či Finan┼úelor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în baza prevederilor art. 128 alin. (10) ┼či ale art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    ministrul economiei ┼či finan┼úelor emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Instruc┼úiunile de aplicare a m─âsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea ad─âugat─â privind opera┼úiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale, prev─âzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, ┼či Instruc┼úiunile de aplicare a m─âsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea ad─âugat─â privind retururile de bunuri în spa┼úiul comunitar ┼či tratamentul fiscal al repara┼úiilor efectuate în perioada de garan┼úie ┼či postgaran┼úie, prev─âzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    ART. 2
    M─âsurile de simplificare prev─âzute în anexele nr. 1 ┼či 2 au fost implementate pentru a evita ca operatorii economici s─â se înregistreze în scopuri de TVA în mai multe state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru achizi┼úii intracomunitare de bunuri asimilate, în cazul în care desf─â┼čoar─â opera┼úiuni pluripartite în cadrul Comunit─â┼úii ┼či în cazul retururilor de bunuri în spa┼úiul comunitar.
    ART. 3
    (1) Pentru a putea fi aplicate m─âsurile de simplificare prev─âzute în anexa nr. 1, trebuie îndeplinite cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    a) contractorul principal:
    1. este înregistrat în statul s─âu membru în scopuri de TVA;
    2. nu are un cod de înregistrare în scopuri de TVA în statul membru în care sunt realizate efectiv lucr─ârile asupra bunurilor mobile corporale;
    3. transmite codul s─âu de înregistrare în scopuri de TVA p─âr┼úii/p─âr┼úilor cocontractante;
    b) ceilal┼úi operatori economici implica┼úi sunt persoane impozabile din perspectiva TVA;
    c) produsele prelucrate se vor întoarce în statul membru al contractorului principal.
    (2) în scopul aplic─ârii m─âsurilor de simplificare, nu se consider─â loc de sosire locul unei opriri provizorii în vederea efectu─ârii anumitor lucr─âri asupra bunurilor, dar se va considera c─â locul de sosire este întotdeauna statul membru al contractorului principal. în acest sens, în toate situa┼úiile în care prin instruc┼úiuni se prevede aplicarea unei scutiri de tax─â pentru livrarea intracomunitar─â de bunuri sau neimpozitarea în România a serviciilor conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, denumit─â în continuare Codul fiscal, care sunt condi┼úionate de dovada c─â bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, aceast─â dovad─â a transportului va fi prezentat─â în cadrul termenului prev─âzut în contract.
    (3) în sensul prezentului ordin, prin prelucrare se în┼úelege orice expertiz─â sau lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale.
    ART. 4
    (1) Aplicarea m─âsurilor de simplificare este op┼úional─â pentru operatorii economici implica┼úi în opera┼úiuni pluripartite sau în cazul retururilor de bunuri în spa┼úiul comunitar. Instruc┼úiunile prev─âzute în anexele nr. 1 ┼či 2 stabilesc ┼či tratamentul fiscal aplicabil în situa┼úia în care statele membre implicate nu aplic─â m─âsuri de simplificare sau nu accept─â aplicarea m─âsurilor de simplificare.
    (2) Situa┼úiile prezentate în instruc┼úiunile prev─âzute în anexele nr. 1 ┼či 2 sunt prezentate cu titlu exemplificativ. M─âsurile de simplificare prev─âzute în anexa nr. 1 se aplic─â ┼či în cazul în care exist─â mai mult de dou─â p─âr┼úi cocontractante, atât timp cât sunt respectate condi┼úiile generale prev─âzute la art. 3 alin. (1). Dac─â partea/p─âr┼úile cocontractant─â/cocontractante din România realizeaz─â expertize sau lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal, se consider─â c─â orice bun încorporat în produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate în leg─âtur─â direct─â cu produsul prelucrat reprezint─â livr─âri accesorii serviciilor realizate ┼či nu vor fi tratate ca livr─âri de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat.
    ART. 5
    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul instruc┼úiunilor prev─âzute în anexele nr. 1 ┼či 2 reprezint─â trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea ad─âugat─â".
    ART. 6
    La data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin se abrog─â Ordinul ministrului finan┼úelor publice nr. 2.221/2006 pentru aprobarea Instruc┼úiunilor de aplicare a m─âsurilor de simplificare cu privire la transferuri ┼či achizi┼úii intracomunitare asimilate, prev─âzute la art. 128 alin. (10) ┼či art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, în ceea ce prive┼čte opera┼úiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006.
    ART. 7
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 8
    Anexele nr. 1 ┼či 2 fac parte integrant─â din prezentul ordin.

                      Ministrul economiei ┼či finan┼úelor,
                              Varujan Vosganian

    Bucure┼čti, 29 octombrie 2007.
    Nr. 1.823.

    ANEXA 1

                                 INSTRUC┼óIUNI
de aplicare a m─âsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea ad─âugat─â privind opera┼úiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale

    Cazuri în care se aplic─â m─âsurile de simplificare

    ART. 1
    Primul caz: Prezentare
    (1) O persoan─â impozabil─â înregistrat─â în scopuri de TVA în statul membru 2 ┼či denumit─â în continuare A sau contractorul principal cump─âr─â bunuri de la o alt─â persoan─â impozabil─â din statul membru 1, denumit─â în continuare B.
    (2) A dispune expedierea bunurilor c─âtre alt─â persoan─â impozabil─â din statul membru 1, denumit─â în continuare C, în vederea prelucr─ârii. Ambalajele, accesoriile pentru confec┼úii, p─âr┼úile componente ale unui motor ┼či orice alte bunuri care nu sufer─â transform─âri în procesul de prelucrare realizat de C pot fi supuse m─âsurilor de simplificare dac─â sunt livrate de B c─âtre A ┼či dac─â sunt în leg─âtur─â direct─â cu bunurile prelucrate de C.
    (3) Dup─â prelucrare, bunurile sunt expediate de C din statul membru 1 c─âtre A din statul membru 2.
    (4) A furnizeaz─â lui B ┼či lui C codul s─âu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

    Schem─â:

statul membru 1                          statul membru 2

 _ _     Livrare de bunuri                      _ _
| B |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->| A |
|_ _|                                          |_ _|
  |                                             ^ ^
  |                                             | |
  |      Bunuri                                 | |
  |                                             | |
  |                                             | |
  |                                             | |
 _v_     Prestare de servicii                   | |
| C |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  |
|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Transport de bunuri prelucrate

    ART. 2
    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, f─âr─â aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Livrarea bunurilor de la B la A: livrare ce are loc în statul membru 1 în care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, iar B, în principiu, trebuie s─â aplice TVA din statul membru 1, întrucât bunurile nu se transport─â direct în statul membru 2.
    (2) Executarea lucr─ârilor asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului s─âu din legisla┼úia altui stat membru.
    (3) Atunci când, dup─â prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul membru 1 în statul membru 2:
    a) A efectueaz─â un transfer în statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau conform echivalentului s─âu din legisla┼úia altui stat membru, pentru care A trebuie s─â se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, iar acest transfer este scutit de TVA în condi┼úiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului s─âu din legisla┼úia altui stat membru;
    b) A efectueaz─â o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 2, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului s─âu din legisla┼úia altui stat membru.
    ART. 3
    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Se consider─â c─â B efectueaz─â o livrare intracomunitar─â de bunuri în statul membru 1 c─âtre A, în condi┼úiile art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau conform echivalentului s─âu din legisla┼úia altui stat membru, care este scutit─â de tax─â în condi┼úiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului s─âu din legisla┼úia altui stat membru.
    (2) Se consider─â c─â A efectueaz─â o achizi┼úie intracomunitar─â de bunuri în statul membru 2, în condi┼úiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului s─âu din legisla┼úia altui stat membru.
    (3) Executarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului s─âu din legisla┼úia altui stat membru.
    (4) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 se consider─â nontransfer în statul membru 1, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului s─âu din legisla┼úia altui stat membru.
    (5) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 nu se consider─â o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â realizat─â de A în statul membru 2, în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestor prevederi din legisla┼úia altui stat membru.
    ART. 4
    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
    (1) Se consider─â c─â B efectueaz─â o livrare intracomunitar─â de bunuri în România, prev─âzut─â la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, scutit─â de tax─â în condi┼úiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. Pentru a beneficia de scutire pentru livrarea intracomunitar─â de bunuri, B trebuie s─â demonstreze c─â produsele prelucrate au fost transportate din România în statul membru 2.
    (2) Executarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara României, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal. Pentru aplicarea m─âsurilor de simplificare, C are obliga┼úia de a ┼úine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Transportul produselor prelucrate, realizat de A din România în statul membru 2, se consider─â nontransfer în România, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.
    ART. 5
    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
    (1) Se consider─â c─â A efectueaz─â o achizi┼úie intracomunitar─â de bunuri în România, în condi┼úiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal, la data la care bunurile sunt puse la dispozi┼úia lui A de c─âtre B în statul membru 1 ┼či se supune acelora┼či reguli ┼či formalit─â┼úi ca ┼či achizi┼úia intracomunitar─â obi┼čnuit─â, dar transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în România, nu se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12) ┼či art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A trebuie s─â înregistreze mi┼čcarea bunurilor de la B la C în registrul s─âu de nontransferuri în România, precum ┼či primirea bunurilor prelucrate de la C.
    (2) Executarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate din statul membru 1 în România, are loc în România conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal.
    ART. 6
    Cazul doi: Prezentare
    (1) O persoan─â impozabil─â înregistrat─â în scopuri de TVA în statul membru 2 ┼či denumit─â în continuare A sau contractor principal cump─âr─â bunuri de la o alt─â persoan─â impozabil─â din statul membru 1, denumit─â în continuare B.
    (2) A dispune expedierea bunurilor c─âtre alt─â persoan─â impozabil─â din statul membru 3, denumit─â în continuare C, în vederea prelucr─ârii.
    (3) Dup─â prelucrare, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 c─âtre A, aflat─â în statul membru 2.
    (4) A furnizeaz─â lui B ┼či C codul s─âu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

    Schem─â:

statul membru 1                          statul membru 2
                                   |
 _ _     Livrare de bunuri         |            _ _
| B |- - - - - - - - - - - - - - - | - - - - ->| A |
|_ _|                              |           |_ _|
  |________________________________|            ^ ^
  |      statul membru 3           |            | |
  |                                |            | |
  |                                |            | |
  |                                |            | |
  |      Bunuri                    |            | |
  |                                |            | |
  |                                |            | |
  |                                |            | |
 _v_     Prestare de servicii      |            | |
| C |- - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - -  |
|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Transport de bunuri prelucrate

    ART. 7
    Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, f─âr─â aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Livrarea de bunuri de la B c─âtre A are loc în statul membru 1, din care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru. Aceast─â livrare intracomunitar─â este scutit─â de tax─â, conform art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (2) A efectueaz─â o achizi┼úie intracomunitar─â ce are loc în statul membru 3, conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie s─â se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3.
    (3) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (4) Atunci când, dup─â prelucrare, produsele prelucrate se transport─â din statul membru 3 în statul membru 2:
    a) A efectueaz─â un transfer din statul membru 3 în statul membru 2, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, iar pentru acesta A trebuie s─â se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3. Acest transfer este scutit de tax─â în condi┼úiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru;
    b) A efectueaz─â o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 2, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    ART. 8
    Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Se consider─â c─â B efectueaz─â o livrare intracomunitar─â de bunuri din statul membru 1 c─âtre A din statul membru 2, în condi┼úiile art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru. Aceast─â livrare este scutit─â de tax─â în condi┼úiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (2) Se consider─â c─â A efectueaz─â o achizi┼úie intracomunitar─â de bunuri în statul membru 2, în condi┼úiile art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (3) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (4) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în statul membru 3, se consider─â nontransfer în statul membru 1, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (5) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se consider─â o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 3 în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestora din legisla┼úia altui stat membru.
    (6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 3 în statul membru 2, se consider─â nontransfer în statul membru 3, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se consider─â o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 2 în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legisla┼úia altui stat membru.
    ART. 9
    Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
    (1) B efectueaz─â o livrare intracomunitar─â de bunuri în România, conform art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, scutit─â de tax─â în condi┼úiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. B, trebuie s─â demonstreze, printre altele, c─â bunurile au p─âr─âsit România.
    (2) Expedierea bunurilor de c─âtre A în statul membru 3 se consider─â un nontransfer în România, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    ART. 10
    Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3
    (1) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate din România în statul membru 2, are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal. Pentru aplicarea m─âsurilor de simplificare, C are obliga┼úia de a ┼úine un registru pentru bunurile primite.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în România, nu se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din România în statul membru 2, se consider─â nontransfer în România, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.
    ART. 11
    Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
    (1) Se consider─â c─â A efectueaz─â o achizi┼úie intracomunitar─â de bunuri în România în condi┼úiile art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal. Achizi┼úia intracomunitar─â efectuat─â de A are loc la data la care bunurile se transport─â în statul membru 3 ┼či se supune acelora┼či reguli ca ┼či achizi┼úia intracomunitar─â obi┼čnuit─â. A trebuie s─â înregistreze transportul bunurilor de la B la C în registrul s─âu de nontransferuri în România.
    (2) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C pentru A, bunurile prelucrate fiind transportate din statul membru 3 în România, reprezint─â o prestare de servicii care are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal.
    (3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 3 în România, nu se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    ART. 12
    Cazul trei: Prezentare
    (1) O persoan─â impozabil─â înregistrat─â în scopuri de TVA în statul membru 2 ┼či denumit─â în continuare A sau contractorul principal expediaz─â bunuri unei alte persoane impozabile din statul membru 1, denumit─â în continuare B, în vederea prelucr─ârii.
    (2) B presteaz─â în beneficiul lui A servicii constând în efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale.
    (3) Dup─â prelucrarea de c─âtre B, produsele semiprelucrate sunt expediate lui C din statul membru 1 în vederea prelucr─ârii suplimentare.
    (4) Dup─â prelucrarea de c─âtre C, produsele prelucrate se expediaz─â de la C din statul membru 1 lui A în statul membru 2.
    (5) A le comunic─â lui B ┼či C codul s─âu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

    Schem─â:

statul membru 1                          statul membru 2
                                    |
 _ _     Prestare de servicii       |           _ _
| B |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - ->| A |
|_ _|< - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - |_ _|
  |                                 | Bunuri    ^ ^
  |                                 |           | |
  |      Produse semifinite         |           | |
  |                                 |           | |
  |                                 |           | |
  |                                 |           | |
 _v_     Prestare de servicii       |           | |
| C |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - -  |
|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Transport de produse finite

    ART. 13
    Cazul trei: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, f─âr─â aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezint─â o livrare intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 2 în condi┼úiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru ┼či beneficiaz─â de scutire de tax─â în condi┼úiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezint─â o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â, impozabil─â în statul membru 1 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, pentru aceasta A având obliga┼úia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
    (3) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B, bunurile prelucrate nefiind transportate din statul membru 1 în statul membru 2, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care lucr─ârile sunt efectuate conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (4) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (5) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, se consider─â livrare intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 1 în condi┼úiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru ┼či care beneficiaz─â de scutire de tax─â conform art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru. Pentru aceast─â opera┼úiune A are obliga┼úia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
    (6) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, reprezint─â o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â, care este impozabil─â în statul membru 2 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    ART. 14
    Cazul trei: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, se consider─â nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 1 în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legisla┼úia altui stat membru.
    (3) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B în beneficiul lui A, caz în care bunurile nu sunt transportate în afara statului membru 1, se consider─â prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, în condi┼úiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru. Oprirea temporar─â la loca┼úia lui C nu împiedic─â îndeplinirea condi┼úiei ca transportul s─â fie efectuat c─âtre alt─â ┼úar─â, cu condi┼úia ca B s─â poat─â demonstra c─â produsele prelucrate sunt transportate în afara statului membru 1.
    (4) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, în condi┼úiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în statul membru 2, se consider─â nontransfer în statul membru 1, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în statul membru 2, nu se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 2 în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legisla┼úia altui stat membru.
    ART. 15
    Cazul trei: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
    (1) Transportul bunurilor, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în România, nu se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (2) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B din România în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate la sediul lui C din România, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal. Oprirea temporar─â la loca┼úia lui C nu împiedic─â îndeplinirea condi┼úiei ca transportul s─â fie efectuat c─âtre alt─â ┼úar─â decât cea în care bunurile sunt prelucrate, cu condi┼úia ca B s─â poat─â demonstra c─â produsele prelucrate sunt transportate în afara României. Pentru aplicarea m─âsurilor de simplificare, B are obliga┼úia de a ┼úine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara României, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA al lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal. Aplicarea m─âsurilor de simplificare este condi┼úionat─â în acest caz de ┼úinerea registrului de bunuri primite de c─âtre C.
    (4) Transportul bunurilor, efectuat de c─âtre A din România în statul membru 2, se consider─â nontransfer în România, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.
    ART. 16
    Cazul trei: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din România în statul membru 1, se consider─â nontransfer în România, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie s─â ┼úin─â o eviden┼ú─â a nontransferurilor, prin ┼úinerea unui registru în care s─â fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la loca┼úia lui B la loca┼úia lui C.
    (2) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B în beneficiul lui A, bunurile prelucrate nefiind transportate în afara statului membru 1 dup─â prelucrare, ci dup─â o prelucrare ulterioar─â care are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal.
    (3) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate din statul membru 1 în România, reprezint─â o prestare de servicii care are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal.
    (4) Transportul bunurilor, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în România, nu se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    ART. 17
    Cazul patru: Prezentare
    (1) O persoan─â impozabil─â înregistrat─â în scopuri de TVA în statul membru 2 ┼či numit─â în continuare A sau contractor principal furnizeaz─â bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumit─â în continuare B, în vederea prelucr─ârii.
    (2) B presteaz─â servicii ce constau în efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale în beneficiul lui A.
    (3) Dup─â prelucrare de c─âtre B, produsele semiprelucrate sunt expediate c─âtre C în statul membru 3 pentru prelucrare suplimentar─â.
    (4) Dup─â prelucrare de c─âtre C, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 c─âtre A din statul membru 2.
    (5) A le comunic─â lui B ┼či C codul s─âu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

    Schem─â:

statul membru 1                          statul membru 2
                                     |
 _ _     Prestare de servicii        |          _ _
| B |- - - - - - - - - - - - - - - - | - - - ->| A |
|_ _|<- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - -|_ _|
  |                                  | Bunuri   ^ ^
  |- - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - -| |
  |      statul membru 3             |          | |
  |                                  |          | |
  |      Produse semiprelucrate      |          | |
  |                                  |          | |
 _v_     Prestare de servicii        |          | |
| C |- - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - -  |
|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Transport de produse finite

    ART. 18
    Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, f─âr─â aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, se consider─â livrare intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 2 în condi┼úiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, opera┼úiune ce beneficiaz─â de scutire de tax─â în condi┼úiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â, care este impozabil─â în statul membru 1 conform art. 130^1 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru. Pentru aceast─â opera┼úiune, A are obliga┼úia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
    (3) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B, produsele semiprelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 dup─â prelucrare, reprezint─â o prestare de servicii care are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezint─â un transfer, respectiv o livrare intracomunitar─â asimilat─â, în statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru. Aceast─â opera┼úiune este scutit─â de tax─â în condi┼úiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, pentru care A are obliga┼úia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
    (5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezint─â o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â impozabil─â în statul membru 3, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, opera┼úiune pentru care A are obliga┼úia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.
    (6) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (7) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 reprezint─â o livrare intracomunitar─â asimilat─â (transfer) în statul membru 3, în condi┼úiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, opera┼úiune ce beneficiaz─â de scutire de tax─â în condi┼úiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, pentru care A are obliga┼úia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.
    (8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 3 în statul membru 2, reprezint─â o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â taxabil─â în statul membru 2 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    ART. 19
    Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, se consider─â nontransfer în statul membru 2, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 1, în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legisla┼úia altui stat membru.
    (3) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B în beneficiul lui A, prin care produsele semiprelucrate se transport─â în afara statului membru 1 dup─â prelucrare, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, în condi┼úiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în statul membru 3, se consider─â nontransfer în statul membru 1, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 3 în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legisla┼úia altui stat membru.
    (6) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3 dup─â prelucrare, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, în condi┼úiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 3 în statul membru 2, se consider─â nontransfer în statul membru 3, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 2 în condi┼úiile art. 128 alin. (12) ┼či art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legisla┼úia altui stat membru.
    ART. 20
    Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de A din statul membru 2 în România, nu se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (2) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B în beneficiul lui A, produsele semiprelucrate fiind transportate în afara României, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal. Pentru aplicarea m─âsurilor de simplificare, B are obliga┼úia de a ┼úine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de c─âtre A din România în statul membru 3, se consider─â nontransfer în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.
    ART. 21
    Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3
    (1) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în România, nu se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12) ┼či art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (2) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara României, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal. Pentru aplicarea m─âsurilor de simplificare, C are obliga┼úia de a ┼úine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din România în statul membru 2 dup─â prelucrare, se consider─â nontransfer în România, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.
    ART. 22
    Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din România în statul membru 1, se consider─â nontransfer în România, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie s─â ┼úin─â eviden┼úa nontransferurilor într-un registru în care s─â fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la loca┼úia lui B din statul membru 1 la loca┼úia lui C din statul membru 3.
    (2) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B în beneficiul lui A, produsele semiprelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 dup─â prelucrare, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal.
    (3) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3 dup─â prelucrare, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal.
    (4) Transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 3 în România, nu se consider─â achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    ART. 23
    Cazul cinci: Prezentare
    (1) O persoan─â impozabil─â înregistrat─â în scopuri de TVA în statul membru 2 ┼či denumit─â în continuare A sau contractor principal expediaz─â bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumit─â în continuare B, în vederea prelucr─ârii.
    (2) B subcontracteaz─â, integral sau par┼úial, lucr─ârile altei persoane impozabile din statul membru 1, denumit─â în continuare C.
    (3) Dup─â prelucrare, produsele prelucrate se expediaz─â lui A în statul membru 2.
    (4) A îi comunic─â lui B codul s─âu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.
    (5) B îi comunic─â lui C codul s─âu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 1.

    Schem─â:

    statul membru 1                          statul membru 2

        _ _     Prestare de servicii                   _ _
 _ _ _ | B |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->| A |
|      |_ _|< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |_ _|
| Bunuri ^                                     Bunuri    ^
|        |                                               |
|        |      Prestare de servicii                     |
|        |                                               |
|        |                                               |
|       _|_                                              |
|      | C |                                             |
 - - ->|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                Transport de produse finite

    ART. 24
    Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 1 în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legisla┼úia altui stat membru.
    (3) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, ulterior prelucr─ârii realizate de C, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru. Condi┼úia privind transportul produselor prelucrate în afara statului membru 1 este îndeplinit─â chiar dac─â bunurile se opresc temporar la loca┼úia lui C.
    (4) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui B reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care serviciile sunt prestate efectiv, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în statul membru 2, este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în statul membru 2, nu este o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 2 în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legisla┼úia altui stat membru.
    ART. 25
    Cazul cinci: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în România, nu este o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (2) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara României ulterior prelucr─ârii realizate de C, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal. Condi┼úia privind transportul produselor prelucrate în afara României este îndeplinit─â chiar dac─â bunurile se opresc temporar la loca┼úia lui C. Pentru aplicarea m─âsurilor de simplificare, B are obliga┼úia de a ┼úine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui B reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în România, acolo unde serviciile sunt efectiv prestate în condi┼úiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal.
    (4) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.
    ART. 26
    Cazul cinci: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, opera┼úiune ce trebuie eviden┼úiat─â în registrul de nontransferuri.
    (2) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 ulterior prelucr─ârii realizate de C, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal. Condi┼úia privind transportul produselor prelucrate în afara statului membru 1 este îndeplinit─â chiar dac─â bunurile se opresc temporar la loca┼úia lui C.
    (3) Transportul produselor prelucrate de c─âtre A în statul membru 1 în România nu este o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12) ┼či art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    ART. 27
    Cazul ┼čase: Prezentare
    (1) O persoan─â impozabil─â înregistrat─â în scopuri de TVA în statul membru 2 ┼či denumit─â în continuare A sau contractor principal expediaz─â bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumit─â în continuare B, în vederea prelucr─ârii.
    (2) B subcontracteaz─â, integral sau par┼úial, lucr─ârile altei persoane impozabile din statul membru 3, denumit─â în continuare C. în acest scop, produsele semiprelucrate sau bunurile se expediaz─â din statul membru 1 în statul membru 3, în vederea prelucr─ârii sau prelucr─ârii suplimentare de c─âtre C.
    (3) Dup─â prelucrare, produsele prelucrate se expediaz─â din statul membru 3 lui A din statul membru 2.
    (4) A îi comunic─â lui B codul s─âu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.
    (5) B îi comunic─â lui C codul s─âu de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 1.

    Schem─â:

    statul membru 1                          statul membru 2

         _ _     Prestare de servicii                   _ _
 _ _ _ _| B |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->| A |
|       |_ _|< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |_ _|
|         ^                                     Bunuri    ^
| Produse | semiprelucrate sau bunuri                     |
|- - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    |
|         |                                               |
|         |               statul membru 3                 |
|         |                                               |
|        _|_                                              |
|       | C |    Prestare de servicii                     |
 - - - >|_ _|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                 Transport de produse finite

    ART. 28
    Cazul ┼čase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, f─âr─â aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, este un transfer, respectiv o livrare intracomunitar─â, asimilat/asimilat─â în statul membru 2, în condi┼úiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru. Aceast─â opera┼úiune beneficiaz─â de scutire de tax─â, în condi┼úiile art. 143 alin. (2) lit. (d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, este o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â, impozabil─â în statul membru 1 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, pentru aceasta A având obliga┼úia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
    (3) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 dup─â prelucrare, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (4) Chiar dac─â A nu ┼čtie c─â produsele semiprelucrate sau bunurile urmeaz─â s─â ajung─â în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitar─â, asimilat/asimilat─â din perspectiva lui A în statul membru 1, în condi┼úiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, opera┼úiune ce beneficiaz─â de scutire de tax─â, în condi┼úiile art. 143 alin. (2) lit. (d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru. Pentru aceasta A are obliga┼úia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
    (5) Chiar dac─â A nu ┼čtie c─â produsele semiprelucrate sau bunurile urmeaz─â s─â ajung─â în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â din perspectiva lui A în statul membru 3, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, opera┼úiune pentru care A are obliga┼úia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.
    (6) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui B, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (7) Chiar dac─â A nu ┼čtie c─â produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucr─ârii, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitar─â asimilat─â, din perspectiva lui A în statul membru 3, în condi┼úiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru. Aceast─â opera┼úiune beneficiaz─â de scutire de tax─â, în condi┼úiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, iar pentru aceasta A are obliga┼úia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.
    (8) Chiar dac─â A nu ┼čtie c─â produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucr─ârii, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â, taxabil─â în statul membru 2 conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    ART. 29
    Cazul ┼čase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, opera┼úiune care va fi înregistrat─â în registrul de nontransferuri.
    (2) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 1 în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legisla┼úia altui stat membru.
    (3) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 dup─â prelucrare, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (4) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din statul membru 1 în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, înregistrarea acestei opera┼úiuni în registrul de nontransferuri ┼úinut de A în statul membru 2 fiind op┼úional─â.
    (5) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în statul membru 3, nu este o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 3 în condi┼úiile art. 128 alin. (12) ┼či art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (6) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui B reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (7) Transportul produselor prelucrate efectuat de c─âtre A din statul membru 3 în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în statul membru 3 în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, opera┼úiune care va fi înregistrat─â în registrul de nontransferuri ┼úinut de A în statul membru 2.
    (8) Transportul produselor prelucrate efectuat, de c─âtre A din statul membru 3 în statul membru 2, nu este o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 2 în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legisla┼úia altui stat membru.
    ART. 30
    Cazul ┼čase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1
    (1) Transportul bunurilor, efectuat de c─âtre A din statul membru 2 în România, nu este o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (2) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara României dup─â prelucrare, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal. Pentru aplicarea m─âsurilor de simplificare, B are obliga┼úia de a ┼úine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Transportul produselor semiprelucrate sau bunurilor din România în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în România, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.
    (4) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui B reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal.
    ART. 31
    Cazul ┼čase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3
    (1) Transportul produselor semiprelucrate sau bunurilor, efectuat de c─âtre A din statul membru 1 în România, nu este o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
    (2) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre C în beneficiul lui B reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal, C are obliga┼úia de a ┼úine un registru pentru bunurile primite.
    (3) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.
    ART. 32
    Cazul ┼čase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2
    (1) Transportul de bunuri, efectuat de c─âtre A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în condi┼úiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, opera┼úiune care va fi înregistrat─â în registrul de nontransferuri.
    (2) Efectuarea de lucr─âri asupra bunurilor mobile corporale de c─âtre B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 dup─â prelucrare, reprezint─â o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal.
    (3) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în România nu este o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în România în condi┼úiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A are obliga┼úia de a ┼úine un registru de nontransferuri, în care trebuie eviden┼úiate expedierea bunurilor în statul membru 1 ┼či recep┼úia bunurilor prelucrate din statul membru 3.

    ANEXA 2

                              INSTRUC┼óIUNI
de aplicare a m─âsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea ad─âugat─â privind retururile de bunuri în spa┼úiul comunitar ┼či tratamentul fiscal al repara┼úiilor efectuate în perioada de garan┼úie ┼či postgaran┼úie

    CAP. 1
    M─âsuri de simplificare în domeniul taxei pe valoarea ad─âugat─â privind retururile de bunuri în spa┼úiul comunitar

    ART. 1
    Primul caz: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile c─âtre persoana impozabil─â B din statul membru 2. Bunurile se expediaz─â din statul membru 1.
    (2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B refuz─â bunurile, iar acestea sunt returnate furnizorului.

    Schem─â:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 ^                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |_________________ bunuri ________________|


    ART. 2
    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, f─âr─â aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Atunci când B refuz─â bunurile cump─ârate, de exemplu, pentru c─â acestea sunt deteriorate sau pentru c─â bunurile nu corespund cerin┼úelor cump─âr─âtorului, nu are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunuri în calitate de proprietar de c─âtre A, iar B nu realizeaz─â o achizi┼úie intracomunitar─â de bunuri.
    (2) întrucât A r─âmâne proprietarul bunurilor, în principiu se consider─â c─â A efectueaz─â un transfer, respectiv o livrare intracomunitar─â asimilat─â, în statul membru 1 din care începe transportul bunurilor, în condi┼úiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, urmat─â de o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 2 de sosire a bunurilor, pentru care ar trebui s─â se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.
    ART. 3
    Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare
    Furnizorul A procedeaz─â ca ┼či în situa┼úia în care nu ar fi existat o expediere sau transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2. De asemenea, poate fi ignorat ┼či returul de bunuri. Furnizorul A nu trebuie s─â se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.
    ART. 4
    Cazul 2: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile c─âtre persoana impozabil─â B din statul membru 2. Bunurile se expediaz─â din statul membru 1.
    (2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuz─â.
    (3) Bunurile sunt ridicate de c─âtre A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 1.

    Schem─â:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 v                                         |
 C<---------------- bunuri ----------------


    ART. 5
    Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, f─âr─â aplicarea m─âsurilor de simplificare
    Pe lâng─â prevederile art. 2, A efectueaz─â un transfer, respectiv o livrare intracomunitar─â asimilat─â, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor refuzate de B, în condi┼úiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, urmat─â de o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 1 de sosire a bunurilor ┼či de livrarea local─â a acelora┼či bunuri în statul membru 1.
    ART. 6
    Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Furnizorul A procedeaz─â ca ┼či în situa┼úia în care nu ar fi existat o expediere sau transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2.
    (2) Se consider─â livrarea de bunuri realizat─â de A c─âtre C ca livrare local─â în statul membru 1, chiar dac─â bunurile au fost ini┼úial transportate în statul membru 2, de unde au fost returnate în statul membru 1.
    (3) Furnizorul A nu trebuie s─â se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.
    ART. 7
    Cazul 3: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile c─âtre persoana impozabil─â B din statul membru 2. Bunurile se expediaz─â din statul membru 1.
    (2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuz─â.
    (3) Bunurile sunt ridicate de A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 2.

    Schem─â:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |____
 |                                              |
 |   vânzare                                    v
  --------------------------------------------> C


    ART. 8
    Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, f─âr─â aplicarea m─âsurilor de simplificare
    Pe lâng─â prevederile art. 2, A efectueaz─â o livrare local─â a acelora┼či bunuri în statul membru 1.
    ART. 9
    Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Furnizorul A procedeaz─â ca ┼či în situa┼úia în care nu ar fi existat o expediere sau transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2 în rela┼úia cu primul cump─âr─âtor B, dar A procedeaz─â ca ┼či în situa┼úia în care ar fi realizat o livrare intracomunitar─â din statul membru 1 direct c─âtre C în statul membru 2.
    (2) Furnizorul A nu trebuie s─â se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2, livrarea de la A c─âtre C nefiind considerat─â drept o livrare local─â.
    (3) C, al doilea cump─âr─âtor din statul membru 2, va declara o achizi┼úie intracomunitar─â a bunurilor livrate intracomunitar de A din statul membru 1.
    ART. 10
    Cazul 4: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile c─âtre persoana impozabil─â B din statul membru 2.
    (2) Bunurile se expediaz─â din statul membru 1. La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuz─â.
    (3) Bunurile sunt ridicate de A sau în numele acestuia pentru a fi livrate c─âtre C în statul membru 3.

    Schem─â:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |____
 |                                              | S.M. 3
 |   vânzare                                    v
  --------------------------------------->      C


    ART. 11
    Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, f─âr─â aplicarea m─âsurilor de simplificare
    Pe lâng─â prevederile art. 2, A efectueaz─â o livrare intracomunitar─â din statul membru 2 în statul membru 3. C, al doilea cump─âr─âtor din statul membru 3, realizeaz─â o achizi┼úie intracomunitar─â a bunurilor livrate de A din statul membru 2.
    ART. 12
    Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Furnizorul A procedeaz─â ca ┼či în situa┼úia în care ar fi realizat o livrare intracomunitar─â din statul membru 1 direct c─âtre C în statul membru 3.
    (2) Furnizorul A nu trebuie s─â se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2 ┼či nici nu se consider─â c─â a realizat o livrare intracomunitar─â din statul membru 2 în statul membru 3.
    ART. 13
    Cazul 5: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri c─âtre persoana impozabil─â B din statul membru 2.
    (2) Dup─â livrare, p─âr┼úile convin s─â anuleze contractul de vânzare-cump─ârare ┼či s─â returneze bunurile furnizorului în statul membru 1.

    Schem─â:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 ^                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |_________________ bunuri ________________|


    ART. 14
    Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, f─âr─â aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Atunci când B cump─âr─â bunuri de la A ┼či accept─â bunurile la livrare, are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunurile corporale în calitate de proprietar. Vânz─âtorul A realizeaz─â o livrare intracomunitar─â de bunuri în sensul art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legisla┼úia altui stat membru, iar cump─âr─âtorul B realizeaz─â o achizi┼úie intracomunitar─â de bunuri în sensul art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legisla┼úia altui stat membru.
    (2) în cazul în care cump─âr─âtorul B, ulterior accept─ârii bunurilor, observ─â c─â bunurile sunt deteriorate sau c─â bunurile nu corespund cerin┼úelor cump─âr─âtorului din orice motiv, iar cump─âr─âtorul convine cu vânz─âtorul asupra anul─ârii contractului de vânzare-cump─ârare, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legisla┼úia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redus─â corespunz─âtor de c─âtre A. Dac─â anularea are loc în aceea┼či declara┼úie recapitulativ─â ┼či în acela┼či decont de TVA, achizi┼úia ┼či livrarea intracomunitar─â nu se men┼úioneaz─â. în caz contrar, trebuie efectuat─â o corec┼úie în urm─âtoarea declara┼úie recapitulativ─â ┼či în decontul de TVA.
    (3) Furnizorul A devine din nou proprietarul bunurilor, iar returul bunurilor reprezint─â un transfer realizat de A, respectiv o livrare intracomunitar─â asimilat─â, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor, în condi┼úiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru, urmat─â de o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 1. A trebuie s─â se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.
    ART. 15
    Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Din perspectiva TVA se consider─â c─â livrarea intracomunitar─â efectuat─â de A c─âtre B ┼či achizi┼úia intracomunitar─â efectuat─â de B nu au avut loc, respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legisla┼úia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redus─â corespunz─âtor. Dac─â anularea are loc în aceea┼či declara┼úie recapitulativ─â ┼či în acela┼či decont de TVA, achizi┼úia ┼či livrarea intracomunitar─â nu se men┼úioneaz─â. în caz contrar, trebuie efectuat─â o corec┼úie în urm─âtoarea declara┼úie recapitulativ─â ┼či în decontul de TVA.
    (2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implica┼úii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie s─â se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.
    ART. 16
    Cazul 6: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile c─âtre persoana impozabil─â B din statul membru 2.
    (2) Dup─â livrare p─âr┼úile convin s─â anuleze contractul de cump─ârare, bunurile se transport─â în statul membru 1 la al doilea cump─âr─âtor, C, c─âruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp.

    Schem─â:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 v                                         |
 C ________________ bunuri ________________|


    ART. 17
    Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, f─âr─â aplicarea m─âsurilor de simplificare
    Pe lâng─â prevederile art. 14, A realizeaz─â o livrare intracomunitar─â asimilat─â din statul membru 2 în care se afl─â bunurile, urmat─â de o achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 2 ┼či o livrare local─â realizat─â c─âtre C în statul membru 2.
    ART. 18
    Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Din perspectiva TVA se consider─â c─â livrarea intracomunitar─â efectuat─â de A c─âtre B ┼či achizi┼úia intracomunitar─â efectuat─â de B nu au avut loc respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legisla┼úia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redus─â corespunz─âtor de c─âtre A.
    Dac─â anularea are loc în aceea┼či declara┼úie recapitulativ─â ┼či în acela┼či decont de TVA, achizi┼úia ┼či livrarea nu se men┼úioneaz─â.
    în caz contrar, trebuie efectuat─â o corec┼úie în urm─âtoarea declara┼úie recapitulativ─â ┼či în decontul de TVA.
    (2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implica┼úii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie s─â se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.
    (3) Furnizorul A consider─â livrarea c─âtre C ca fiind o vânzare local─â în statul membru 1.
    ART. 19
    Cazul 7: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri c─âtre persoana impozabil─â B din statul membru 2.
    (2) Dup─â livrare p─âr┼úile convin s─â anuleze contractul de vânzare-cump─ârare, bunurile se transport─â sau sunt puse la dispozi┼úia cump─âr─âtorului C în statul membru 2, c─âruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp.

    Schem─â:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |  vânzare                                |
 |                                         v
  ---------------------------------------> C


    ART. 20
    Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, f─âr─â aplicarea m─âsurilor de simplificare
    Pe lâng─â prevederile art. 14, A realizeaz─â o livrare local─â în statul membru 2 c─âtre al doilea cump─âr─âtor care accept─â bunurile, C.
    ART. 21
    Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Din perspectiva TVA se consider─â c─â livrarea intracomunitar─â efectuat─â de A c─âtre B ┼či achizi┼úia intracomunitar─â efectuat─â de B nu au avut loc respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legisla┼úia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redus─â corespunz─âtor. Dac─â anularea are loc în aceea┼či declara┼úie recapitulativ─â ┼či în acela┼či decont de TVA, achizi┼úia ┼či livrarea nu se men┼úioneaz─â. în caz contrar, trebuie efectuat─â o corec┼úie în urm─âtoarea declara┼úie recapitulativ─â ┼či în decontul de TVA.
    (2) Furnizorul A consider─â livrarea c─âtre C ca fiind o livrare intracomunitar─â din statul membru 1. A nu trebuie s─â se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2. Se consider─â c─â C a efectuat o achizi┼úie intracomunitar─â în statul membru 2.
    ART. 22
    Cazul 8: Prezentare (1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri c─âtre
    persoana impozabil─â B din statul membru 2.
    (2) Dup─â livrare p─âr┼úile convin s─â anuleze contractul de vânzare-cump─ârare, iar bunurile se transport─â în statul membru 3 c─âtre cump─âr─âtorul C, c─âruia furnizorul A i-a vândut între timp bunurile.

    Schem─â:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A ---------------- bunuri --------------> B
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |  vânzare                                |  S.M. 3
 |                                         v
  ---------------------------------------> C


    ART. 23
    Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, f─âr─â aplicarea m─âsurilor de simplificare
    Pe lâng─â prevederile art. 14, A realizeaz─â o livrare intracomunitar─â din statul membru 2 în statul membru 3, urmat─â de achizi┼úia intracomunitar─â realizat─â de al doilea cump─âr─âtor, C, în statul membru 3.
    ART. 24
    Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea m─âsurilor de simplificare
    (1) Din perspectiva TVA se consider─â c─â livrarea intracomunitar─â efectuat─â de A c─âtre B ┼či achizi┼úia intracomunitar─â efectuat─â de B nu au avut loc respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legisla┼úia altui stat membru, pentru acea livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redus─â corespunz─âtor. Dac─â anularea are loc în aceea┼či declara┼úie recapitulativ─â ┼či în acela┼či decont de TVA, achizi┼úia ┼či livrarea nu se men┼úioneaz─â. în caz contrar, trebuie efectuat─â o corec┼úie în urm─âtoarea declara┼úie recapitulativ─â ┼či în decontul de TVA.
    (2) Furnizorul A consider─â livrarea c─âtre C ca fiind o livrare intracomunitar─â de bunuri din statul membru 1.
    (3) C realizeaz─â achizi┼úia intracomunitar─â de bunuri în statul membru 3.

    CAP. 2
    Regimul aferent repara┼úiilor efectuate în perioada de garan┼úie ┼či postgaran┼úie

    ART. 25
    Cazul 9: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri c─âtre persoana impozabil─â B din statul membru 2.
    (2) în perioada de garan┼úie, B îi returneaz─â bunurile furnizorului A pentru repara┼úii.
    (3) Dup─â efectuarea repara┼úiilor, care poate fi înso┼úit─â ┼či de înlocuirea unor p─âr┼úi componente, A îi returneaz─â bunurile lui B f─âr─â a percepe vreo plat─â.

    Schem─â:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A <-----------bunuri defecte------------- B
 |                                         ^
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |____________bunuri înlocuite_____________|

    ART. 26
    Cazul 9: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
    (1) Atunci când B transfer─â bunuri din statul membru 2 în scopul efectu─ârii de repara┼úii în perioada de garan┼úie în statul membru 1 de sosire al bunurilor expediate sau transportate, opera┼úiunea nu se consider─â ca fiind o livrare intracomunitar─â, ci un nontransfer în sensul art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentul acestuia din legisla┼úia altui stat membru, cu condi┼úia ca bunurile, dup─â ce au f─âcut obiectul unor lucr─âri, s─â fie reexpediate de c─âtre A în statul membru 2, din care au fost ini┼úial expediate sau transportate.
    (2) Repara┼úia în timpul perioadei de garan┼úie, realizat─â de furnizorul A, nu constituie un serviciu, nefiind realizat─â cu plat─â, inclusiv pentru bunurile înlocuite, livrarea acestora fiind considerat─â o opera┼úiune accesorie serviciului de repara┼úii ┼či inclus─â în acest serviciu.
    ART. 27
    Cazul 10: Prezentare
    (1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri c─âtre persoana impozabil─â B din statul membru 2.
    (2) Dup─â expirarea perioadei de garan┼úie, B îi returneaz─â bunurile furnizorului A pentru repara┼úii.
    (3) Dup─â efectuarea repara┼úiilor, care pot fi înso┼úite ┼či de înlocuirea unor p─âr┼úi componente, A îi returneaz─â bunurile lui B.

    Schem─â:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A <---------- bunuri trimise -----------> B
 |             spre reparare               ^
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |___________ bunuri reparate _____________|

    ART. 28
    Cazul 10: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
    (1) Pentru repara┼úiile postgaran┼úie, dac─â se percepe plat─â pentru repara┼úii ┼či pentru p─âr┼úile componente înlocuite, transportul bunurilor din statul membru 2 în statul membru 1 este considerat nontransfer de bunuri în statul membru 2 ┼či nu este achizi┼úie intracomunitar─â asimilat─â în statul membru 1. B are obliga┼úia înregistr─ârii bunurilor trimise spre reparare în registrul de nontransferuri ┼či A are obliga┼úia înregistr─ârii bunurilor primite spre reparare în registrul bunurilor primite. B nu trebuie s─â se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, dac─â bunurile se reîntorc dup─â repara┼úii în statul membru 2.
    (2) înlocuirea p─âr┼úilor componente de c─âtre A nu este o livrare intracomunitar─â de bunuri realizat─â de A în statul membru 1, fiind considerat─â o opera┼úiune accesorie serviciului de repara┼úii ┼či inclus─â în acest serviciu.
    (3) Pentru serviciile de repara┼úii realizate de A, inclusiv valoarea p─âr┼úilor componente înlocuite, sunt aplicabile prevederile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal sau corespondentul acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    ART. 29
    Cazul 11: Prezentare
    (1) Bunurile ce fac parte din activele firmei B din statul membru 2 sunt defecte.
    (2) B trimite pentru repara┼úii bunurile sau numai unele p─âr┼úi componente defecte c─âtre A în statul membru 1, care poate fi furnizorul sau produc─âtorul bunurilor.
    (3) A nu repar─â bunurile sau p─âr┼úile componente, ci trimite în loc alte bunuri/p─âr┼úi componente ┼či p─âstreaz─â bunurile/p─âr┼úile componente defecte trimise de B. în func┼úie de circumstan┼úe, respectiv dac─â repara┼úiile se realizeaz─â în perioada de garan┼úie sau nu, A poate percepe sau nu o plat─â.

    Schem─â:

  S.M. 1                               S.M. 2

 A <---------- bunuri trimise -----------> B
 |             spre reparare               ^
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |                                         |
 |___________ bunuri reparate _____________|

    ART. 30
    Cazul 11: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
    (1) Indiferent dac─â B ┼čtie sau ar trebui s─â ┼čtie despre bunurile/p─âr┼úile componente înlocuite ┼či indiferent dac─â se percepe o plat─â, respectiv indiferent dac─â bunurile sunt sau nu sunt în perioada de garan┼úie, din punctul de vedere al circula┼úiei bunurilor se consider─â c─â livrarea de c─âtre A a bunurilor/p─âr┼úilor componente în locul celor defecte, în schimbul p─âstr─ârii bunurilor/p─âr┼úilor componente defecte trimise de B, este un nontransfer în sensul prevederilor art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru. înlocuirea bunurilor/p─âr┼úilor componente defecte, efectuat─â de A în locul repar─ârii acestora, este considerat─â o prestare de servicii de repara┼úii al c─ârei regim fiscal se stabile┼čte conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniu┼ú─â din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legisla┼úia altui stat membru.
    (2) B are obliga┼úia înregistr─ârii bunurilor defecte în registrul de nontransferuri, urmat─â de o radiere, dup─â primirea bunurilor în locul celor defecte, iar A are obliga┼úia înregistr─ârii bunurilor defecte în registrul bunurilor primite.
    ART. 31
    Cazul 12: Prezentare
    (1) Bunurile ce fac parte din activele firmei B din statul membru 2 sunt defecte.
    (2) B nu trimite pentru repara┼úii bunurile sau p─âr┼úile componente defecte c─âtre A în statul membru 1, care poate fi furnizorul sau produc─âtorul bunurilor, dar îi solicit─â lui A înlocuirea acestora.
    (3) A trimite din statul membru 1 lui B în statul membru 2 alte bunuri/p─âr┼úi componente pentru înlocuirea bunurilor/p─âr┼úilor componente defecte. în func┼úie de circumstan┼úe, respectiv dac─â înlocuirea bunurilor/p─âr┼úilor componente se realizeaz─â în perioada de garan┼úie sau nu, A poate percepe sau nu o plat─â.
    ART. 32
    Cazul 12: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
    (1) Dac─â A din statul membru 1 trimite bunurile/p─âr┼úile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte în perioada de garan┼úie, opera┼úiunea nu este considerat─â livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal ┼či, în consecin┼ú─â, nu va fi declarat─â drept livrare intracomunitar─â în statul membru 1 ┼či, respectiv, o achizi┼úie intracomunitar─â în statul membru 2.
    (2) Dac─â A din statul membru 1 trimite bunurile/p─âr┼úile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte dup─â expirarea perioadei de garan┼úie, opera┼úiunea este considerat─â o livrare intracomunitar─â în statul membru 1 ┼či, respectiv, o achizi┼úie intracomunitar─â în statul membru 2.
    (3) Dac─â A din statul membru 1 trimite bunurile/p─âr┼úile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte, f─âr─â a se cunoa┼čte cu exactitate în momentul livr─ârii cantitatea bunurilor/p─âr┼úilor componente destinate înlocuirii celor defecte în perioada de garan┼úie, opera┼úiunea este considerat─â o livrare intracomunitar─â efectuat─â de A în statul membru 1 ┼či, respectiv, o achizi┼úie intracomunitar─â efectuat─â de B în statul membru 2.
    (4) Pentru recuperarea de c─âtre B a contravalorii bunurilor/p─âr┼úilor componente provenite din achizi┼úia intracomunitar─â realizat─â conform alin. (3), utilizate pentru repara┼úii în perioada de garan┼úie, prin facturarea acestora c─âtre A, nu se datoreaz─â tax─â pe valoarea ad─âugat─â, aceast─â opera┼úiune nefiind considerat─â o livrare de bunuri, ci decontarea contravalorii bunurilor/p─âr┼úilor componente pe care A trebuie s─â le pun─â la dispozi┼úie în mod gratuit în perioada de garan┼úie.