├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1746 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea modelului ┼či con┼úinutului formularului (300) "Decont de tax─â pe valoarea ad─âugat─â"
                  
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
              AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 864 din 22 decembrie 2008

    în temeiul art. 12 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în temeiul art. 156^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či al art. 228 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur─â fiscal─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    pre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â modelul ┼či con┼úinutul formularului (300) "Decont de tax─â pe valoarea ad─âugat─â", cod MEF: 14.13.01.02, prev─âzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Formularul prev─âzut la art. 1 se completeaz─â ┼či se depune conform instruc┼úiunilor de completare prev─âzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Caracteristicile de tip─ârire, modul de difuzare, de utilizare ┼či de p─âstrare ale formularului prev─âzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Anexele nr. 1, 2 ┼či 3 fac parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 5
    Decontul de tax─â pe valoarea ad─âugat─â prev─âzut la art. 1 se utilizeaz─â începând cu declararea obliga┼úiilor fiscale aferente lunii decembrie 2008.
    ART. 6
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 7
    Direc┼úia general─â proceduri pentru administrarea veniturilor, Direc┼úia general─â de reglementare a colect─ârii crean┼úelor bugetare, Direc┼úia general─â de tehnologia informa┼úiei, Direc┼úia general─â de administrare a marilor contribuabili, precum ┼či direc┼úiile generale ale finan┼úelor publice jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti din cadrul Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â vor lua m─âsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

          Pre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â,
                              Daniel Chi┼úoiu

    Bucure┼čti, 16 decembrie 2008.
    Nr. 1.746.

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodus─â în facsimil.

 ______________________
| Agen┼úia Na┼úional─â de |              DECONT                      300
| Administrare Fiscal─â |    DE TAX─é PE VALOAREA AD─éUGAT─é
|______________________|
                                                               ________
           Perioada de raportare (luna/trimestru/semestru/an) |________|
                                      _______
                                Anul |_______|

 ______________________________________________________________________________
| DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE                                  |
|______________________________________________________________________________|
|                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                        |
| Cod de identificare fiscal─â   RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                       |
|                         ___________________________________________________  |
| Denumire/Nume, Prenume |___________________________________________________| |
|                                                                              |
| Domiciliul fiscal                                                            |
|        ______________________________                ______________________  |
| Jude┼ú |______________________________|   Localitate |______________________| |
|         ____________________          ______         ______          ______  |
| Strada |____________________|  Num─âr |______|  Bloc |______|  Scara |______| |
|      _____               _________           ____            ______________  |
| Ap. |_____|  Cod po┼čtal |_________|  Sector |____|  Telefon |______________| |
|      _________________           __________________________________________  |
| Fax |_________________|  E-mail |__________________________________________| |
|        ___________________________          _______________________________  |
| Banca |___________________________|  Cont  |_______________________________| |
|______________________________________________________________________________|
                            _ _ _ _ _
    PRO RATA DE DEDUCERE % |_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________
|      TAXA PE VALOAREA AD─éUGAT─é COLECTAT─é                               |-lei-|
|________________________________________________________________________|_____|
|Nr. |                   Denumire indicatori                   | Valoare | TVA |
|crt.|                                                         |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|      COMER┼ó INTRACOMUNITAR ┼×I îN AFARA UE                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 1  | Livr─âri intracomunitare de bunuri, scutite conform      |         |/////|
|    | art. 143 alin. (2) lit. a) ┼či d) din Codul fiscal       |         |/////|
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 2  | Regulariz─âri livr─âri intracomunitare scutite conform    |         |/////|
|    | art. 143 alin. (2) lit. a) ┼či d) din Codul fiscal       |         |/////|
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 3  | Livr─âri de bunuri sau prest─âri de servicii pentru care  |         |/////|
|    | locul livr─ârii/locul prest─ârii este în afara României   |         |/////|
|    | (în UE sau în afara UE), precum ┼či livr─âri              |         |/////|
|    | intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143     |         |/////|
|    | alin. (2) lit. b) ┼či c) din Codul fiscal                |         |/////|
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 4  | Achizi┼úii intracomunitare de bunuri pentru care         |         |     |
|    | cump─âr─âtorul este obligat la plata TVA (taxare invers─â),|         |     |
|    | din care:                                               |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 4.1| Achizi┼úii intracomunitare pentru care cump─âr─âtorul este |         |     |
|    | obligat la plata TVA (taxare invers─â), iar furnizorul   |         |     |
|    | este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din |         |     |
|    | care a avut loc livrarea intracomunitar─â                |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 5  | Regulariz─âri privind achizi┼úiile intracomunitare        |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 6  | Bunuri ┼či servicii achizi┼úionate pentru care            |         |     |
|    | beneficiarul din România este obligat la plata TVA      |         |     |
|    | (taxare invers─â), cu excep┼úia celor de la rd. 4 ┼či 5    |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|      LIVR─éRI DE BUNURI/PREST─éRI DE SERVICII îN INTERIORUL ┼ó─éRII ┼×I EXPORTURI |
|______________________________________________________________________________|
| 7  | Livr─âri de bunuri ┼či prest─âri de servicii, taxabile cu  |         |     |
|    | cota 19%                                                |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 8  | Livr─âri de bunuri ┼či prest─âri de servicii, taxabile cu  |         |     |
|    | cota 9%                                                 |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
| 9  | Livr─âri de bunuri taxabile cu cota de 5%                |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|10  | Bunuri ┼či servicii achizi┼úionate supuse m─âsurilor de    |         |     |
|    | simplificare pentru care beneficiarul este obligat la   |         |     |
|    | plata TVA (taxare invers─â)                              |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|11  | Livr─âri de bunuri ┼či prest─âri de servicii scutite cu    |         |/////|
|    | drept de deducere, cu excep┼úia celor de la rd. 1 - 3, ┼či|         |/////|
|    | opera┼úiuni supuse m─âsurilor de simplificare             |         |/////|
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|12  | Livr─âri de bunuri ┼či prest─âri de servicii scutite f─âr─â  |         |/////|
|    | drept de deducere                                       |         |/////|
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|13  | Regulariz─âri tax─â colectat─â                             |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|14  | TOTAL TAX─é COLECTAT─é (sum─â de la rd. 1 pân─â la rd. 13,  |         |     |
|    | cu excep┼úia celor de la rd. 4.1)                        |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|      TAXA PE VALOAREA AD─éUGAT─é DEDUCTIBIL─é                                   |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |                   Denumire indicatori                   | Valoare | TVA |
|crt.|                                                         |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|      ACHIZI┼óII INTRACOMUNITARE DE BUNURI ┼×I ALTE ACHIZI┼óII DE BUNURI ┼×I      |
|      SERVICII IMPOZABILE îN ROMâNIA                                          |
|______________________________________________________________________________|
|15  | Achizi┼úii intracomunitare de bunuri pentru care         |         |     |
|    | cump─âr─âtorul este obligat la plata TVA (taxare invers─â),|         |     |
|    | din care:                                               |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|15.1| Achizi┼úii intracomunitare pentru care cump─âr─âtorul este |         |     |
|    | obligat la plata TVA (taxare invers─â), iar furnizorul   |         |     |
|    | este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din |         |     |
|    | care a avut loc livrarea                                |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|16  | Regulariz─âri privind achizi┼úiile intracomunitare        |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|17  | Bunuri ┼či servicii achizi┼úionate pentru care            |         |     |
|    | beneficiarul din România este obligat la plata TVA      |         |     |
|    | (taxare invers─â), cu excep┼úia celor de la rd. 15 ┼či 16  |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|      ACHIZI┼óII DE BUNURI/SERVICII îN INTERIORUL ┼ó─éRII ┼×I IMPORTURI, ACHIZI┼óII|
|      INTRACOMUNITARE SCUTITE SAU NEIMPOZABILE                                |
|______________________________________________________________________________|
|18  | Achizi┼úii de bunuri ┼či servicii taxabile cu cota de 19% |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|19  | Achizi┼úii de bunuri ┼či servicii taxabile cu cota de 9%  |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|20  | Achizi┼úii de bunuri taxabile cu cota de 5%              |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|21  | Achizi┼úii de bunuri ┼či servicii scutite de tax─â sau     |         |/////|
|    | neimpozabile                                            |         |/////|
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|22  | TOTAL TAX─é DEDUCTIBIL─é (sum─â de la rd. 15 pân─â la       |         |     |
|    | rd. 20, cu excep┼úia celor de la rd. 15.1)               |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|23  | SUBTOTAL TAX─é DEDUS─é CONFORM ART. 145 SAU 147           |/////////|     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|24  | TVA efectiv restituit─â cump─âr─âtorilor str─âini, inclusiv |/////////|     |
|    | comisionul unit─â┼úilor autorizate                        |/////////|     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|25  | Regulariz─âri tax─â dedus─â                                |         |     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|26  | Ajust─âri la finele anului conform pro-rata/ajust─âri     |/////////|     |
|    | pentru bunurile de capital                              |/////////|     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
|25  | TOTAL TAX─é DEDUS─é (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26)   |/////////|     |
|____|_________________________________________________________|_________|_____|
 ______________________________________________________________________________
|      REGULARIZ─éRI CONFORM ART. 147^3 DIN CODUL FISCAL                  |-lei-|
|________________________________________________________________________|_____|
|Nr. |                        Denumire indicatori                        | TVA |
|crt.|                                                                   |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|28  | Suma negativ─â a TVA în perioada de raportare (rd. 27 - rd. 14)    |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|29  | Taxa de plat─â în perioada de raportare (rd. 14 - rd. 27)          |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|30  | Soldul TVA de plat─â din decontul perioadei fiscale precedente     |     |
|    | (rd. 34 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitat─â pân─â|     |
|    | la data depunerii decontului de TVA                               |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|31  | TVA de plat─â cumulat (rd. 29 + rd. 30)                            |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|32  | Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedent─â     |     |
|    | pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd. 35 din decontul      |     |
|    | perioadei fiscale precedente)                                     |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|33  | Suma negativ─â a TVA cumulate (rd. 28 + rd. 32)                    |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|34  | Sold TVA de plat─â la sfâr┼čitul perioadei de raportare             |     |
|    | (rd. 31 - rd. 33)                                                 |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|
|35  | Soldul sumei negative de TVA la sfâr┼čitul perioadei de raportare  |     |
|    | (rd. 33 - rd. 31)                                                 |     |
|____|___________________________________________________________________|_____|

 Cod CAEN al activit─â┼úii preponderente efectiv       _________________________
 desf─â┼čurate în perioada de raportare:              |_________________________|
                                  _                                  _________
 Solicita┼úi rambursarea soldului |_| DA   Nr. de eviden┼ú─â a pl─â┼úii: |_________|
 sumei negative de TVA?           _
                                 |_| NU

    Prezenta declara┼úie constituie titlu de crean┼ú─â ┼či produce efectele juridice ale în┼čtiin┼ú─ârii de plat─â de la data depunerii acesteia, în condi┼úiile legii.
 ______________________________________________________________________________
    Sub sanc┼úiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c─â datele din aceast─â declara┼úie sunt corecte ┼či complete.

                    _______________________                           _________
    Nume, Prenume: |_______________________|   Semn─âtura ┼či ┼čtampila |         |
              _____________________________                          |_________|
    Func┼úia: |_____________________________|
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
|                                                   _________          ______  |
| Loc rezervat organului fiscal  Nr. înregistrare: |_________|  Data: |______| |
|______________________________________________________________________________|


    Num─âr de operator de date cu caracter personal 1067
    Cod MEF: 14.13.01.02

    ANEXA 2

                                 INSTRUC┼óIUNI
pentru completarea formularului (300) "Decont de tax─â pe valoarea ad─âugat─â"

    Formularul (300) "Decont de tax─â pe valoarea ad─âugat─â" se completeaz─â de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, denumit─â în continuare Codul fiscal.
    Persoanele impozabile care conduc eviden┼úa contabil─â, potrivit legii, pentru opera┼úiunile realizate pe baz─â de contract de asociere în participa┼úiune declar─â inclusiv datele ┼či informa┼úiile privind taxa pe valoarea ad─âugat─â rezultate din astfel de opera┼úiuni.
    Formularul (300) "Decont de tax─â pe valoarea ad─âugat─â" se depune la organul fiscal competent, la urm─âtoarele termene:
    a) lunar, pân─â la data de 25 inclusiv a lunii urm─âtoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscal─â este luna calendaristic─â, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;
    b) trimestrial, pân─â la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urm─âtor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscal─â este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 din Codul fiscal;
    c) semestrial, pân─â la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urm─âtor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioad─â fiscal─â semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal ┼či ale pct. 80 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice;
    d) anual, pân─â la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urm─âtor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioad─â fiscal─â anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal ┼či ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.
    Formularul (300) "Decont de tax─â pe valoarea ad─âugat─â" se depune în format electronic, astfel:
    - la registratura organului fiscal competent;
    - la po┼čt─â, prin scrisoare recomandat─â;
    - prin completare pe pagina de internet a Ministerului Economiei ┼či Finan┼úelor de c─âtre contribuabilii eligibili, conform reglement─ârilor de utilizare a serviciului;
    - prin Sistemul electronic na┼úional (SEN), de c─âtre marii contribuabili.
    Formatul depus pe suport electronic va fi înso┼úit de formularul editat de persoana impozabil─â cu ajutorul programului de asisten┼ú─â, semnat ┼či ┼čtampilat conform legii.
    Formularul se editeaz─â în dou─â exemplare:
    - un exemplar se depune la unitatea fiscal─â, împreun─â cu suportul electronic;
    - un exemplar se p─âstreaz─â de c─âtre persoana impozabil─â.
    Formatul electronic al formularului (300) "Decont de tax─â pe valoarea ad─âugat─â" se ob┼úine prin folosirea programului de asisten┼ú─â elaborat de Ministerul Economiei ┼či Finan┼úelor ┼či se transmite organului competent pe suport electronic.
    Programul de asisten┼ú─â este pus la dispozi┼úie gratuit persoanelor impozabile de unit─â┼úile fiscale sau poate fi desc─ârcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei ┼či Finan┼úelor, la adresa www.mfinante.ro
    Direct pe site-ul Ministerului Economiei ┼či Finan┼úelor depun contribuabilii care dispun de un certificat digital eliberat de Ministerul Economiei ┼či Finan┼úelor.
    ATEN┼óIE! Nu se înscriu în decont:
    - taxa pe valoarea ad─âugat─â din facturile de executare silit─â, de c─âtre persoanele abilitate prin lege s─â efectueze vânzarea bunurilor supuse execut─ârii silite;
    - diferen┼úele de tax─â pe valoarea ad─âugat─â de plat─â constatate de organele de inspec┼úie fiscal─â, pentru care nu este reglementat─â includerea în decont;
    - documentele neeviden┼úiate în jurnalele pentru cump─âr─âri sau vânz─âri, constatate de organele de inspec┼úie fiscal─â;
    - taxa pe valoarea ad─âugat─â pentru care se afl─â în derulare o înlesnire la plat─â.
    Completarea formularului se face astfel:
    Perioada de raportare
    "Perioada de raportare" poate fi luna calendaristic─â, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, în condi┼úiile art. 156^1 din Codul fiscal ┼či ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.
    Se înscrie cu cifre arabe num─ârul perioadei de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).
    Anul pentru care se completeaz─â declara┼úia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2008).
    Sec┼úiunea "Date de identificare a persoanei impozabile"
    Caseta "Cod de identificare fiscal─â" se completeaz─â astfel:
    - contribuabilii persoane juridice, cu excep┼úia comercian┼úilor, asocia┼úiile sau alte entit─â┼úi f─âr─â personalitate juridic─â înscriu codul de înregistrare fiscal─â;
    - comercian┼úii, inclusiv sucursalele comercian┼úilor care au sediul principal al comer┼úului în str─âin─âtate, înscriu codul unic de înregistrare;
    - contribuabilii persoane fizice care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice în mod independent sau exercit─â profesii libere înscriu codul de înregistrare fiscal─â;
    - contribuabilii persoane fizice, cu excep┼úia persoanelor fizice care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice în mod independent sau care exercit─â profesii libere, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;
    - contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite în România, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, ┼či sunt înregistrate în scopuri de tax─â pe valoarea ad─âugat─â în România, potrivit art. 153 din acela┼či act normativ, înscriu codul de înregistrare fiscal─â.
    Reprezentantul fiscal desemnat de o persoan─â impozabil─â stabilit─â în str─âin─âtate înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile, care este diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a acestuia.
    înscrierea cifrelor în caset─â se face cu aliniere la dreapta.
    Caseta "Denumire" se completeaz─â cu denumirea persoanei juridice, a asocia┼úiei sau a entit─â┼úii f─âr─â personalitate juridic─â ori cu numele ┼či prenumele persoanei fizice, dup─â caz.
    în cazul persoanelor impozabile stabilite în str─âin─âtate care ┼či-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Denumire" se înscriu informa┼úiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscal─â a reprezent─ârii (denumirea persoanei impozabile stabilite în str─âin─âtate, reprezentat─â fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat în condi┼úiile legii).
    Caseta "Domiciliul fiscal" se completeaz─â cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dup─â caz) al contribuabilului.
    în cazul persoanelor impozabile stabilite în str─âin─âtate, care ┼či-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Domiciliul fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.
    în rubrica "Pro rata de deducere" se înscrie pro rata determinat─â potrivit art. 147 din Codul fiscal.
    Sec┼úiunea "Taxa pe valoarea ad─âugat─â colectat─â"
    Rândul 1 - se înscriu informa┼úiile preluate din jurnalul de vânz─âri*), privind baza de impozitare pentru livr─ârile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) ┼či d) din Codul fiscal, ┼či pentru livr─ârile intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate în cadrul unei opera┼úiuni triunghiulare de cump─âr─âtorul revânz─âtor, prev─âzute la art. 132^1 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv regulariz─ârile ulterioare datorate unor evenimente care determin─â modificarea datelor declarate în cadrul aceluia┼či trimestru calendaristic ┼či inclusiv sumele din facturile primite pentru încas─âri de avansuri par┼úiale pentru livr─ârile intracomunitare de bunuri scutite. Se înscriu, de asemenea, reducerile de pre┼ú acordate ulterior de furnizor, într-un alt trimestru decât cel în care a intervenit exigibilitatea pentru livr─ârile intracomunitare respective.
    Rândul 2 - se înscriu regulariz─ârile ulterioare datorate unor evenimente care determin─â modificarea datelor declarate la rd. 1 din decont în alt trimestru, precum: modificarea pre┼úului de vânzare, nedeclararea din eroare a livr─ârii intracomunitare în perioada în care intervine exigibilitatea etc.
    Rândul 3 - se înscriu informa┼úiile preluate din jurnalul de vânz─âri*), privind baza de impozitare pentru livr─ârile de bunuri/prest─ârile de servicii care nu sunt impozabile în România pentru c─â nu au locul livr─ârii/prest─ârii stabilit, conform art. 132 ┼či 133 din Codul fiscal, în România, precum ┼či pentru livr─ârile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) ┼či c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv regulariz─ârile ulterioare datorate unor evenimente care determin─â modificarea datelor declarate ini┼úial, precum: acordarea de reduceri de pre┼ú, modificarea pre┼úului de vânzare, nedeclararea din eroare a livr─ârii/prest─ârii sau a livr─ârii intracomunitare în perioada în care intervine exigibilitatea taxei, orice alte evenimente menite s─â conduc─â la modificarea datelor declarate ini┼úial ┼či inclusiv sumele din facturile pentru încas─âri de avansuri par┼úiale pentru livr─ârile intracomunitare de bunuri, scutite.
    Rândul 4 - se înscriu informa┼úiile preluate din jurnalul de cump─âr─âri*), privind baza de impozitare pentru achizi┼úiile intracomunitare de bunuri taxabile în România, precum ┼či baza de impozitare pentru achizi┼úiile de bunuri efectuate de c─âtre beneficiarul unei livr─âri ulterioare efectuate în cadrul unei opera┼úiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, ┼či taxa pe valoarea ad─âugat─â aferent─â, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv regulariz─ârile ulterioare datorate unor evenimente care determin─â modificarea datelor declarate în cadrul aceluia┼či trimestru calendaristic ┼či inclusiv sumele din facturile primite pentru pl─â┼úi de avansuri par┼úiale pentru achizi┼úii intracomunitare de bunuri. Se înscriu, de asemenea, reducerile de pre┼ú acordate ulterior de furnizor, într-un alt trimestru decât cel în care a intervenit exigibilitatea pentru achizi┼úiile intracomunitare respective.
    Rândul 5 - se înscriu achizi┼úiile intracomunitare de bunuri a c─âror exigibilitate a intervenit în alt trimestru, dar respectiva achizi┼úie nu a fost declarat─â, regulariz─ârile privind achizi┼úiile intracomunitare declarate în trimestre anterioare ┼či datorate unor evenimente care determin─â modificarea datelor declarate ini┼úial, precum:
    - modificarea pre┼úului bunurilor care au fost declarate ca achizi┼úie intracomunitar─â pe baz─â de autofactur─â, în condi┼úiile legii, ulterior factura primit─â de la furnizor având un pre┼ú mai mare sau mai mic;
    - anularea total─â sau par┼úial─â a unei opera┼úiuni dup─â emiterea facturii, f─âr─â ca bunurile s─â fie livrate;
    - declararea achizi┼úiei intracomunitare pe baz─â de autofactur─â, în condi┼úiile legii, într-un trimestru calendaristic, ulterior, la primirea facturii de la furnizor, constatându-se c─â exigibilitatea achizi┼úiei intracomunitare intervenea într-un trimestru anterior;
    - modificarea bazei impozabile a achizi┼úiei intracomunitare ┼či a taxei aferente ca urmare a modific─ârii cursului valutar de referin┼ú─â aplicabil, datorat─â unor neconcordan┼úe între data primirii facturii de la furnizor ┼či data declar─ârii achizi┼úiei intracomunitare;
    - orice alte evenimente de natur─â s─â modifice datele declarate ini┼úial, cu excep┼úia reducerilor de pre┼ú acordate ulterior de furnizor, într-un alt trimestru decât cel în care au fost efectuate livr─ârile de bunuri.
    Rândul 6 - se înscriu informa┼úiile preluate din jurnalul de cump─âr─âri*), privind baza de impozitare ┼či taxa pe valoarea ad─âugat─â pentru achizi┼úiile de bunuri ┼či servicii pentru care beneficiarul din România este persoan─â obligat─â la plata TVA conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d), f) ┼či g) ┼či pentru importurile de bunuri c─ârora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) ┼či (5) din Codul fiscal.
    Rândul 7 - se înscriu informa┼úiile preluate din jurnalul de vânz─âri*), pentru opera┼úiuni a c─âror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind:
    - baza de impozitare ┼či taxa pe valoarea ad─âugat─â colectat─â pentru livr─ârile de bunuri/prest─ârile de servicii taxabile cu cota de 19%, inclusiv pentru livr─ârile de bunuri ┼či prest─ârile de servicii asimilate;
    - baza de impozitare ┼či taxa pe valoarea ad─âugat─â colectat─â pentru opera┼úiunile supuse regimurilor speciale de tax─â pe valoarea ad─âugat─â determinate pe baza situa┼úiilor de calcul întocmite în acest scop.
    Rândul 8 - se înscriu informa┼úiile preluate din Jurnalul de vânz─âri*), pentru opera┼úiuni a c─âror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare ┼či taxa pe valoarea ad─âugat─â colectat─â pentru livr─ârile de bunuri/prest─ârile de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livr─ârile de bunuri ┼či prest─ârile de servicii asimilate.
    Rândul 9 - se înscriu informa┼úiile preluate din jurnalul de vânz─âri*), pentru opera┼úiuni a c─âror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare ┼či taxa pe valoarea ad─âugat─â colectat─â pentru livr─ârile de bunuri taxabile cu cota de 5%.
    Rândul 10 - se înscriu informa┼úiile preluate din jurnalul de cump─âr─âri*), privind baza de impozitare ┼či taxa colectat─â pentru achizi┼úiile de bunuri ┼či de servicii, a c─âror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de c─âtre beneficiarii care aplic─â m─âsurile de simplificare prev─âzute la art. 160 din Codul fiscal.
    Rândul 11 - se înscriu informa┼úiile preluate din jurnalul de vânz─âri*), pentru opera┼úiuni a c─âror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind:
    - baza de impozitare pentru livr─ârile de bunuri/prest─ârile de servicii scutite cu drept de deducere, prev─âzute la art. 143 alin. (1), art. 144 ┼či 144^1 din Codul fiscal;
    - baza de impozitare pentru opera┼úiuni scutite de tax─â, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 - 5 ┼či lit. b) din Codul fiscal, în cazul în care cump─âr─âtorul sau clientul este stabilit în afara Uniunii Europene sau în cazul în care aceste opera┼úiuni sunt în leg─âtur─â direct─â cu bunuri care vor fi exportate, precum ┼či în cazul opera┼úiunilor efectuate de intermediari care ac┼úioneaz─â în numele ┼či în contul altei persoane, atunci când ace┼čtia intervin în derularea unor astfel de opera┼úiuni;
    - baza de impozitare pentru livr─ârile/prest─ârile efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplic─â m─âsurile de simplificare prev─âzute la art. 160 din Codul fiscal.
    Rândul 12 - se înscriu informa┼úiile preluate din jurnalul de vânz─âri*), privind baza de impozitare pentru livr─ârile de bunuri scutite f─âr─â drept de deducere, prev─âzute la art. 141 din Codul fiscal.
    Rândul 13 - se eviden┼úiaz─â sumele rezultate din corectarea informa┼úiilor de la rd. 6, 7, 8, 9 ┼či 10 din deconturile anterioare, precum ┼či orice alte sume rezultate din regulariz─ârile prev─âzute de legisla┼úia în vigoare datorate unor evenimente care determin─â modificarea datelor declarate ini┼úial, precum: acordarea de reduceri de pre┼ú, modificarea pre┼úului de vânzare, nedeclararea din eroare a opera┼úiunii în perioada în care intervine exigibilitatea etc.
    Sec┼úiunea "Taxa pe valoarea ad─âugat─â deductibil─â"
    Rândul 15 - se înscriu acelea┼či informa┼úii declarate la rd. 4.
    Rândul 16 - se înscriu acelea┼či informa┼úii declarate la rd. 5.
    Rândul 17 - se înscriu acelea┼či informa┼úii declarate la rd. 6.
    Rândul 18 - se înscriu informa┼úiile din jurnalul de cump─âr─âri*), privind baza de impozitare ┼či taxa pe valoarea ad─âugat─â deductibil─â aferent─â achizi┼úiilor din ┼úar─â de bunuri ┼či servicii taxabile cu cota de 19%, precum ┼či baza de impozitare ┼či taxa aferent─â importurilor care nu se încadreaz─â în prevederile art. 157 alin. (4) ┼či (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.
    Rândul 19 - se înscriu informa┼úiile din jurnalul de cump─âr─âri*), privind baza de impozitare ┼či taxa pe valoarea ad─âugat─â deductibil─â aferent─â achizi┼úiilor din ┼úar─â de bunuri ┼či servicii taxabile cu cota de 9%, precum ┼či taxa aferent─â importurilor care nu se încadreaz─â în prevederile art. 157 alin. (4) ┼či (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.
    Rândul 20 - se înscriu informa┼úiile din jurnalul de cump─âr─âri*), privind baza de impozitare ┼či taxa pe valoarea ad─âugat─â deductibil─â aferent─â achizi┼úiilor din ┼úar─â de bunuri taxabile cu cota de 5%.
    Rândul 21 - se înscriu informa┼úiile din jurnalul de cump─âr─âri*), privind:
    - contravaloarea achizi┼úiilor de bunuri ┼či servicii a c─âror livrare/prestare a fost scutit─â de tax─â, neimpozabil─â sau supus─â unui regim special de tax─â;
    - contravaloarea achizi┼úiilor intracomunitare scutite de tax─â sau neimpozabile în România;
    - contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea ad─âugat─â.
    Nu este obligatorie înscrierea în decont a sumelor care nu sunt incluse în baza impozabil─â.
    Rândul 23 - se înscrie taxa pe valoarea ad─âugat─â efectiv dedus─â pentru achizi┼úiile prev─âzute la rd. 15 - 20:
    - conform art. 145 din Codul fiscal, în cazul persoanelor care au drept de deducere integral;
    - conform art. 147 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluat─â din coloanele jurnalului pentru cump─âr─âri*), în func┼úie de destina┼úia achizi┼úiilor: taxa aferent─â achizi┼úiilor destinate realiz─ârii de opera┼úiuni pentru care taxa se deduce integral, taxa aferent─â achizi┼úiilor destinate realiz─ârii de opera┼úiuni pentru care taxa se deduce pe baz─â de pro rata, iar taxa aferent─â achizi┼úiilor destinate realiz─ârii opera┼úiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia în acest rând. Totalul de la rd. 23 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la rd. 15 - 20.
    Rândul 24 - se înscriu sumele reprezentând taxa pe valoarea ad─âugat─â efectiv restituit─â, în baza art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cump─âr─âtorilor persoane fizice care nu sunt stabilite în Comunitatea European─â, de c─âtre persoanele impozabile autorizate în acest sens, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei.
    Rândul 25 - se eviden┼úiaz─â sumele rezultate din corectarea informa┼úiilor, precum ┼či orice alte sume rezultate din regulariz─âri prev─âzute de legisla┼úia în vigoare datorate unor evenimente care determin─â modificarea datelor declarate ini┼úial, precum: reducerile de pre┼ú acordate de furnizori/prestatori, modificarea pre┼úului, nedeclararea opera┼úiunii în perioada în care intervine exigibilitatea, pentru informa┼úiile de la rd. 17, 18, 19, 20 din deconturile anterioare de tax─â depuse la organele fiscale.
    Rândul 26 - se înscriu diferen┼úele de tax─â pe valoarea ad─âugat─â rezultate ca urmare a ajust─ârii anuale pe baz─â de pro rata definitiv─â, prev─âzute la art. 147 din Codul fiscal, precum ┼či diferen┼úele de tax─â pe valoarea ad─âugat─â rezultate ca urmare a ajust─ârii taxei deductibile pentru bunurile de capital prev─âzute la art. 149 ┼či la art. 161 din Codul fiscal, cu semnul plus sau minus, dup─â caz.
    Sec┼úiunea "Regulariz─âri conform art. 147^3 din Codul fiscal"
    Rândul 30 - se preia suma prev─âzut─â la rd. 34 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate pân─â la data depunerii decontului. Pentru primul decont de tax─â pe valoarea ad─âugat─â, depus dup─â publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor instruc┼úiuni, se preia suma prev─âzut─â la rd. 32 din decontul perioadei precedente, din care se scad sumele achitate.
    Rândul 32 - se preia suma prev─âzut─â la rd. 35 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunz─âtoare din decontul anterior. Pentru primul decont de tax─â pe valoarea ad─âugat─â, depus dup─â publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor instruc┼úiuni, se preia suma prev─âzut─â la rd. 33 din decontul perioadei precedente, pentru care nu s-a solicitat rambursarea.
    Câmpul "Nr. de eviden┼ú─â a pl─â┼úii" nu se completeaz─â, în condi┼úiile prev─âzute de Ordinul ministrului finan┼úelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea ┼či modificarea unor ordine ale ministrului finan┼úelor publice în domeniul administr─ârii fiscale, cu modific─ârile ulterioare, ┼či de Ordinul ministrului economiei ┼či finan┼úelor nr. 3.660/2008 pentru prorogarea termenului prev─âzut de Ordinul ministrului finan┼úelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea ┼či modificarea unor ordine ale ministrului finan┼úelor publice în domeniul activit─â┼úii fiscale.
    Nu se admit întocmirea ┼či depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.
    în ce prive┼čte achizi┼úiile intracomunitare de bunuri, pe lâng─â legisla┼úia na┼úional─â, organele fiscale ┼či contribuabilii vor ┼úine cont de art. 21 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.777/2005 de stabilire a m─âsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun de tax─â pe valoarea ad─âugat─â.
------------
    *) Prin jurnale de vânz─âri ┼či jurnale de cump─âr─âri se în┼úelege orice jurnale, registre, eviden┼úe sau alte documente similare pe care persoanele impozabile au obliga┼úia s─â le întocmeasc─â în conformitate cu prevederile art. 156 din Codul fiscal ┼či ale pct. 79 din normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea ad─âugat─â" din Codul fiscal, aprobate prin Hot─ârârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare. Prin ordin al ministrului economiei ┼či finan┼úelor se propun modele de jurnale de vânz─âri ┼či cump─âr─âri, utilizarea acestor modele de c─âtre persoanele impozabile fiind op┼úional─â.
    **) Pentru a evita orice neconcordan┼ú─â între livr─ârile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ în decontul de TVA ┼či în declara┼úia recapitulativ─â pentru astfel de livr─âri în statul membru de origine, ┼či achizi┼úiile intracomunitare eviden┼úiate în decontul de TVA ┼či în declara┼úia recapitulativ─â pentru achizi┼úii intracomunitare, în statul membru de destina┼úie, momentul exigibilit─â┼úii taxei pentru achizi┼úiile intracomunitare intervine:
    - în a 15-a zi a lunii urm─âtoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;
    - la data emiterii facturii pentru livrarea respectiv─â c─âtre persoana care cump─âr─â bunurile, inclusiv în cazul facturilor pentru încasarea de avansuri par┼úiale, dac─â factura este emis─â înainte de data de 15 a lunii urm─âtoare lunii în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea.

    ANEXA 3

                      CARACTERISTICILE DE TIP─éRIRE,
modul de difuzare, de utilizare ┼či de p─âstrare ale formularului (300) "Decont de tax─â pe valoarea ad─âugat─â"

    Denumirea formularului: Decont de tax─â pe valoarea ad─âugat─â
    Cod MEF: 14.13.01.02
    Format: A4/t1
    Caracteristicile de tip─ârire: se utilizeaz─â echipament informatic pentru completare ┼či editare, cu ajutorul programului de asisten┼ú─â pus la dispozi┼úie gratuit de unit─â┼úile fiscale teritoriale.
    Se difuzeaz─â gratuit.
    Se utilizeaz─â la declararea opera┼úiunilor din sfera TVA.
    Se întocme┼čte de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
    Circul─â: - în format electronic, la organul fiscal în a c─ârui raz─â teritorial─â pl─âtitorul de tax─â pe valoarea ad─âugat─â î┼či are domiciliul fiscal;
    - în format hârtie, în dou─â exemplare listate, semnate ┼či ┼čtampilate, potrivit legii, din care:
        - un exemplar la contribuabil;
        - un exemplar la organul fiscal.
    Se p─âstreaz─â: - formatul electronic, în arhiva de documente electronice;
    - formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului