├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
         
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 836 din 11 decembrie 2008

    Având în vedere:
    - concluziile analizei gradului de adâncire a crizei financiare ┼či economice în luna octombrie, care relev─â o sc─âdere important─â a pie┼úelor auto ┼či a produc┼úiei industriei furnizoare, precum ┼či m─âsurile de sus┼úinere a sectorului de automobile, afectat de criza financiar─â interna┼úional─â;
    - faptul c─â Guvernul României se preocup─â de luarea m─âsurilor care s─â asigure p─âstrarea locurilor de munc─â în economia româneasc─â, iar la un loc de munc─â în industria constructoare sunt 4 locuri de munc─â în industria furnizoare,
    ┼úinând cont de faptul c─â toate aceste elemente constituie situa┼úii extraordinare a c─âror reglementare nu poate fi amânat─â ┼či totodat─â având în vedere c─â aceste elemente vizeaz─â interesul public ┼či constituie situa┼úii de urgen┼ú─â ┼či extraordinare, a c─âror reglementare nu poate fi amânat─â,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu┼úia României, republicat─â,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.

    ART. I
    Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor m─âsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, se abrog─â.
    ART. II
    Anexele nr. 1, 2 ┼či 3 la Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, se modific─â ┼či se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 ┼či 3 care fac parte integrant─â din prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.
    ART. III
    (1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a c─âror capacitate cilindric─â nu dep─â┼če┼čte 2.000 cmc, precum ┼či toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculeaz─â pentru prima dat─â în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2008 - 31 decembrie 2009 inclusiv, se excepteaz─â de la obliga┼úia de plat─â a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilit─â potrivit prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008.
    (2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a c─âror capacitate cilindric─â nu dep─â┼če┼čte 2.000 cmc, precum ┼či tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, înmatriculate pentru prima dat─â în afara Uniunii Europene ┼či care se înmatriculeaz─â în România, li se aplic─â taxele prev─âzute în anexele nr. 1 ┼či 2.
    ART. IV
    (1) în cazul taxelor pe poluare pentru autovehicule pl─âtite potrivit Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 208/2008, diferen┼úa între taxa stabilit─â potrivit respectivei ordonan┼úe de urgen┼ú─â ┼či taxa stabilit─â potrivit Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008, în vigoare pân─â la data public─ârii Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 208/2008, se restituie. Procedura de restituire se va stabili prin ordin comun al ministrului mediului ┼či dezvolt─ârii durabile ┼či al ministrului economiei ┼či finan┼úelor în termen de 30 de zile de la data public─ârii prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
    (2) între data intr─ârii în vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â ┼či 14 decembrie 2008 inclusiv se aplic─â nivelurile taxei prev─âzute de Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008, astfel cum era în vigoare înainte de modificarea sa prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 208/2008.
    (3) Procedura de înmatriculare a autovehiculelor se consider─â ini┼úiat─â la data depunerii documentelor prev─âzute la art. 5 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008. Contribuabililor li se aplic─â regimul juridic în vigoare la data depunerii documentelor prev─âzute la art. 5 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008.
    (4) Prevederile art. 11 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008 se aplic─â raportat la nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule în vigoare la data de 1 iulie 2008.
    ART. V
    Art. II ┼či III intr─â în vigoare la data de 15 decembrie 2008.

                  PRIM-MINISTRU
             C─éLIN POPESCU-T─éRICEANU

                       Contrasemneaz─â:
                       p. Ministrul mediului
                       ┼či dezvolt─ârii durabile,
                       Lucia Ana Varga,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul transporturilor,
                       Antonel T─ânase,
                       secretar de stat

                       Departamentul pentru Afaceri Europene,
                       Aurel Ciobanu-Dordea,
                       secretar de stat

                       Ministrul economiei ┼či finan┼úelor,
                       Varujan Vosganian

    Bucure┼čti, 10 decembrie 2008.
    Nr. 218.

    ANEXA Nr. 1
    (Anexa nr. 1 la Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008)

         Nivelul taxei specifice în func┼úie de emisia de dioxid de carbon

 ______________________________________________________________________________
|Norma de poluare*1) sau   |Emisia de dioxid de carbon|Nivelul taxei specifice |
|tipul autovehiculului din |    - grame CO2/km -      |  - euro/1 gram CO2 -   |
|categoria M1              |                          |                        |
|__________________________|__________________________|________________________|
|           1              |             2            |            3           |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Hibride, electrice       |           -              |            0           |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 5 ┼či Euro 6         |           -              |            0           |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 4, Euro 3           |         </= 120          |            0           |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |       121 - 150          |           1,5          |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |       151 - 180          |           3,0          |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |       181 - 210          |           6,0          |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |       211 - 240          |          12,0          |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |       241 - 270          |          18,0          |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |         >/= 271          |          24,0          |
|__________________________|__________________________|________________________|

    *1) Norma de poluare este cea stabilit─â prin:
    - Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 ┼či Euro 6;
    - directivele 98/69/CE ┼či 2002/80/CE pentru Euro 3 ┼či Euro 4.

    ANEXA Nr. 2
    (Anexa nr. 2 la Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008)

              Nivelul taxei specifice în func┼úie de norma de poluare

 ______________________________________________________________________________
|Norma de poluare*1) sau   |         Cilindree        |Nivelul taxei specifice |
|tipul autovehiculului din |  Capacitatea cilindric─â  |     - euro/1 cmc -     |
|categoriile M1 ┼či N1      |          - cmc -         |                        |
|__________________________|__________________________|________________________|
|           1              |             2            |            3           |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Hibride, electrice       |                          |            0           |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 5 ┼či Euro 6         |                          |           -*2)         |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 4                   |          </= 1.400       |           0,60         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.401 - 1.600       |           0,90         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.601 - 2.000       |           1,20         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.001 - 2.500       |           1,80         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.501 - 3.000       |           2,40         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |            > 3.000       |           3,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 3                   |          </= 1.400       |           1,95         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.401 - 1.600       |           3,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.601 - 2.000       |           3,90         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.001 - 2.500       |           5,70         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.501 - 3.000       |           7,50         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |            > 3.000       |           9,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 2                              </= 1.400       |           5,10         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.401 - 1.600       |           7,80         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.601 - 2.000       |           9,90         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.001 - 2.500       |          15,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.501 - 3.000       |          21,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |            > 3.000       |          24,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 1                   |          </= 1.400       |          10,50         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.401 - 1.600       |          16,50         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.601 - 2.000       |          21,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.001 - 2.500       |          30,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.501 - 3.000       |          42,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |            > 3.000       |          48,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Non-Euro                 |          </= 1.400       |          31,50         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.401 - 1.600       |          49,50         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.601 - 2.000       |          63,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.001 - 2.500       |          90,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.501 - 3.000       |         126,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |            > 3.000       |         144,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|

    *1) Norma de poluare este cea stabilit─â prin:
    - Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 ┼či Euro 6;
    - Directiva 98/69/CE ┼či Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 ┼či Euro 4;
    - directivele 94/12/CE ┼či 96/69/CE pentru Euro 2;
    - directivele 91/441/CEE ┼či 93/59/CEE pentru Euro 1.
    *2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina ┼či se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce prive┼čte emisiile provenind de la vehiculele u┼čoare pentru pasageri ┼či de la vehiculele u┼čoare comerciale (Euro 5 ┼či Euro 6) ┼či privind accesul la informa┼úiile referitoare la repararea ┼či între┼úinerea vehiculelor.

    ANEXA Nr. 3
    (Anexa nr. 3 la Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 50/2008)

    Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 ┼či M3

 _____________________________________________________________
|Norma de poluare a autovehiculului*1)|Nivelul taxei specifice|
|                                     |    - euro/1 cmc -     |
|_____________________________________|_______________________|
|                 1                   |           2           |
|_____________________________________|_______________________|
| Euro V*2)                           |           0,03        |
|_____________________________________|_______________________|
| Euro IV                             |           0,1         |
|_____________________________________|_______________________|
| Euro III                            |           0,3         |
|_____________________________________|_______________________|
| Euro II                             |           1           |
|_____________________________________|_______________________|
| Euro I                              |           3           |
|_____________________________________|_______________________|
| Non-Euro                            |           9           |
|_____________________________________|_______________________|

    *1) Norma de poluare este cea stabilit─â prin:
    - directivele 1999/96/CE ┼či 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;
    - directivele 91/542/CEE ┼či 96/1/CE pentru Euro II;
    - Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.
    *2) Acest regim se aplic─â cu condi┼úia de a nu se dep─â┼či limita costurilor adi┼úionale aferente normei de poluare Euro V ┼či pân─â când aceast─â norm─â va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.