├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ACT ADI┼óIONAL Nr. 1 din 3 martie 2008 la Contractul colectiv de munc─â unic la nivelul ramurii de gospod─ârie comunal─â, locativ─â ┼či transporturi locale pe anii 2007 - 2011 (├«nregistrat la Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei cu nr. 872/21.03.2007)

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ┼×I EGALIT─é┼óII DE ┼×ANSE

PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, NR. 6 din 9 aprilie 2008


ACT ADIŢIONAL NR. 1

la Contractul colectiv de munc─â unic la nivelul ramurii de gospod─ârie comunal─â, locativ─â ┼či transporturi locale pe anii 2007 - 2011 (înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei cu nr. 872/21.03.2007)


act înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse cu nr. 166/14.03.2008


Comisia paritar─â, constituit─â în conformitate cu prevederile Legii nr. 130/1996, republicat─â, privind contractul colectiv de munc─â, întrunit─â în ┼čedin┼ú─â în ziua de 3 martie 2008, în urm─âtoarea componen┼ú─â:

1. Federa┼úia Na┼úional─â a Patronatelor Serviciilor Publice din România (F.N.P.S.P.R.)

- Ion Sorici - pre┼čedinte,

2. Federaţia Naţională a Sindicatelor din Serviciile Publice - SIGOL

- Cornel Popovici - pre┼čedinte,

3. Federaţia Sindicatelor Libere din Serviciile Publice (F.S.L.S.P.)

- Minic─â Boaj─â - pre┼čedinte,

4. Federa┼úia Sindicatelor din Servicii Comunitare de Utilit─â┼úi Publice - FSSCUP (denumirea veche - Federa┼úia Sindicatelor Libere Independente din Gospod─ârie Comunal─â, Administra┼úie Locativ─â, Lucr─âri ┼či Servicii Publice)

- Ioana Stoica - pre┼čedinte,

a adoptat prin consens, în urma negocierilor purtate, modific─ârile ┼či complet─ârile la Contractul colectiv de munc─â unic pe ramura de gospod─ârie comunal─â, locativ─â ┼či transporturi locale, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei cu nr. 872 din data de 21.03.2007, astfel:


1. Se modific─â denumirea contractului în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit─â┼úi publice astfel: "Contractul colectiv de munc─â unic la nivelul ramurii de gospod─ârie comunal─â, locativ─â ┼či transporturi locale (serviciilor comunitare de utilit─â┼úi publice) pe anii 2007 - 2011".

2. Art. 1, alin. 2, se modific─â ┼či va avea urm─âtorul con┼úinut: "Angajatorul recunoa┼čte libera exercitare a dreptului sindical, conform conven┼úiilor interna┼úionale pe care România le-a ratificat, Constitu┼úiei României, legisla┼úiei na┼úionale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit─â┼úi publice, precum ┼či libertatea de opinie a fiec─ârui salariat.".

3. Art. 19, alin. 2, se completeaz─â ┼či se reformuleaz─â astfel: "Contractele individuale de munc─â se pot încheia ┼či pe perioad─â determinat─â sau cu timp par┼úial de munc─â, conform legii. Dac─â salariatul solicit─â asisten┼ú─â din partea organiza┼úiei sindicale, aceasta o poate acorda.".

4. Art. 50, alin. 4, se reformuleaz─â astfel: "Salariul de baz─â minim pe ramur─â este de 550 lei, de la 1 martie 2008, ┼či de 595 lei, de la 1 iunie 2008.".

5. Art. 50, alin. 7, se reformuleaz─â astfel: "Salariul minim negociat la alineatul 4, pe ramura gospod─ârie comunal─â, locativ─â ┼či transporturi locale (servicii comunitare de utilit─â┼úi publice) intr─â în vigoare începând cu data de 1.03.2008 ┼či este valabil pân─â la data de 31.12.2008.".

6. Art. 51, alin. 1, lit. g), se reformulează astfel: "spor de fidelitate pentru o vechime ce se va stabili la nivel de contract colectiv de muncă pe unitate, dar nu mai puţin de 10 ani - 10%;".

7. Art. 73, alin. h), se reformuleaz─â astfel: "8 Martie - Ziua Femeii - 1 zi.".

8. Art. 81, alin. 1, lit. e), se reformuleaz─â astfel: "salaria┼úii din ramura gospod─ârie comunal─â, locativ─â ┼či transporturi locale, precum ┼či alte servicii publice vor beneficia de reducerea costurilor serviciilor prestate de unitate cu cel pu┼úin 50%; de acelea┼či drepturi vor beneficia ┼či pensionarii care au lucrat minimum 5 ani în unitate înainte de pensionare, pân─â la deces;".

9. Art. 106, alin. 1, se reformuleaz─â astfel: "Reprezentan┼úii ale┼či ai organiza┼úiilor sindicale cu personalitate juridic─â, care lucreaz─â nemijlocit în unitate în calitate de salaria┼úi, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 zile pl─âtite pentru activit─â┼úi sindicale, f─âr─â a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condi┼úii normale;".

10. Art. 107, alin. 1, se reformuleaz─â astfel: "Pentru ca reprezentan┼úii sindicali s─â-┼či poat─â îndeplini competent ┼či eficient atribu┼úiile aferente func┼úiilor de┼úinute, ace┼čtia vor beneficia de facilit─â┼úi prin suportarea de c─âtre angajator a cheltuielilor necesare particip─ârii la ac┼úiuni comune, cum ar fi: cursuri de formare sindical─â, seminarii, consilii na┼úionale, conferin┼úe ┼či congrese na┼úionale ┼či interna┼úionale, organizate de c─âtre sindicate ori alte institu┼úii neguvernamentale. Atât num─ârul de participan┼úi cât ┼či alte condi┼úii concrete privind participarea se vor stabili prin acordul celor dou─â p─âr┼úi.".

11. Referitor la art. 50, alin. 11, p─âr┼úile vor stabili de comun acord o nou─â formulare în termen de 60 zile de la data înregistr─ârii prezentului act adi┼úional la contract.


PĂRŢILE SEMNATARE


Federaţia Naţională a Patronatelor

Serviciilor Publice din România F.N.P.S.P.R.

Vicepre┼čedinte

Ion Sorici


Federaţia Naţională a Sindicatelor

din Serviciile Publice SIGOL

Pre┼čedinte,

Cornel Popovici


Federaţia Sindicatelor Libere

din Serviciile Publice (F.S.L.S.P.)

Pre┼čedinte,

Minic─â Boaj─â


Federaţia Sindicatelor din Serviciile

Comunitare de Utilităţi Publice (FSSCUP)

Pre┼čedinte,

Ioana Stoica