├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1498 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea modelului ┼či con┼úinutului formularului (301) Decont special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â
               
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ┼×I FINAN┼óELOR
              AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 743 din  3 noiembrie 2008

    în temeiul art. 12 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, al art. 156^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či al art. 228 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur─â fiscal─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    pre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â modelul ┼či con┼úinutul formularului (301) "Decont special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â", cod MEF 14.13.01.02/s, prev─âzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Formularul prev─âzut la art. 1 se completeaz─â ┼či se depune conform instruc┼úiunilor de completare prev─âzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Caracteristicile de tip─ârire, modul de difuzare, de utilizare ┼či de p─âstrare ale formularului prev─âzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 5
    Decontul special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â prev─âzut la art. 1 se utilizeaz─â începând cu declararea obliga┼úiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2008.
    ART. 6
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 7
    Direc┼úia general─â proceduri pentru administrarea veniturilor, Direc┼úia general─â de reglementare a colect─ârii crean┼úelor bugetare, Direc┼úia general─â de tehnologia informa┼úiei, Direc┼úia general─â de administrare a marilor contribuabili, precum ┼či direc┼úiile generale ale finan┼úelor publice jude┼úene ┼či a municipiului Bucure┼čti din cadrul Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â ┼či Direc┼úia de legisla┼úie în domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei ┼či Finan┼úelor vor lua m─âsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

            Pre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â,
                                Daniel Chi┼úoiu

    Bucure┼čti, 31 octombrie 2008.
    Nr. 1.498.

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodus─â în facsimil.

   ______________________
  | Agen┼úia Na┼úional─â de |          DECONT SPECIAL
  | Administrare Fiscal─â |   DE TAX─é PE VALOAREA AD─éUGAT─é             301
  |______________________|
     _                                            __    _
    |_| Declara┼úie pentru achizi┼úii  pentru luna |__|  |_| Declara┼úie ini┼úial─â
        intracomunitare de mijloace        _________    _
        de transport noi             anul |_________|  |_| Declara┼úie
                                                           rectificativ─â

  DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
 ______________________________________________________________________________
|                              ____________________________                    |
| Cod de identificare fiscal─â |____|_______________________|                   |
|                              _____________________________________________   |
| Denumire/Nume, Prenume      |_____________________________________________|  |
|                                                                              |
| Domiciliul fiscal                                                            |
|         ___________              ______________             _______________  |
| Jude┼ú  |___________| Localitate |______________|    Strada |_______________| |
|        ___         ___           ___         ___               ____________  |
| Num─âr |___|  Bloc |___|  Scara  |___|   Ap. |___|  Cod po┼čtal |____________| |
|         ___            ____________        ___________           __________  |
| Sector |___|  Telefon |____________|  Fax |___________|  E-mail |__________| |
|         ________________________________        ___________________________  |
| Banca  |________________________________| Cont |___________________________| |
|  _                                                                           |
| |_| Persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA                     |
|  _                                                                           |
| |_| Persoane care sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal      |
| numai pentru achizi┼úii intracomunitare                                       |
|______________________________________________________________________________|

  DATE PRIVIND OBLIGA┼óIA DE PLAT─é
 ______________________________________________________________________________
| 1. Achizi┼úii intracomunitare - altele decât mijloacele de transport          |
|    noi ┼či produsele accizabile                                       - lei - |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Document    |  Valoare   |  Tip    |  Curs de |  Baza de    |  TVA     |
|crt.|  Num─âr/Data  |  în valut─â |  valut─â |  schimb  |  impozitare |  datorat |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|  0 |       1      |      2     |    3    |     4    |      5      |     6    |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
| Total                                               |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
 ______________________________________________________________________________
| 2. Opera┼úiuni prev─âzute la art. 150 alin. (1) lit. b) - d) ┼či f) - g) din    |
|    Codul fiscal                                                      - lei - |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Document    |  Valoare   |  Tip    |  Curs de |  Baza de    |  TVA     |
|crt.|  Num─âr/Data  |  în valut─â |  valut─â |  schimb  |  impozitare |  datorat |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|  0 |       1      |      2     |    3    |     4    |      5      |     6    |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
| Total                                               |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
 ______________________________________________________________________________
| 3. Achizi┼úii intracomunitare de mijloace de transport noi           - lei -  |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Document    |  Valoare   |  Tip    |  Curs de |  Baza de    |  TVA     |
|crt.|  Num─âr/Data  |  în valut─â |  valut─â |  schimb  |  impozitare |  datorat |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|  0 |       1      |      2     |    3    |     4    |      5      |     6    |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
| Total                                               |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
 ______________________________________________________________________________
| 4. Achizi┼úii intracomunitare de produse accizabile                  - lei -  |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Document    |  Valoare   |  Tip    |  Curs de |  Baza de    |  TVA     |
|crt.|  Num─âr/Data  |  în valut─â |  valut─â |  schimb  |  impozitare |  datorat |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|  0 |       1      |      2     |    3    |     4    |      5      |     6    |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
|    |              |            |         |          |             |          |
|____|______________|____________|_________|__________|_____________|__________|
| Total                                               |             |          |
|_____________________________________________________|_____________|__________|
                            ____________________________
 Nr. de eviden┼ú─â a pl─â┼úii: |____________________________|

 Prezenta declara┼úie constituie titlu de crean┼ú─â ┼či produce efectele juridice
 ale în┼čtiin┼ú─ârii de plat─â de la data depunerii acesteia, în condi┼úiile legii.
________________________________________________________________________________

 Sub sanc┼úiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c─â datele din
 aceast─â declara┼úie sunt corecte ┼či complete.
                  _______________________                          __________
  Nume, Prenume: |_______________________|                        |          |
                  _______________________   Semn─âtura ┼či ┼čtampila |          |
  Func┼úia:       |_______________________|                        |__________|

________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
|                                                    ____           _________  |
| Loc rezervat organului fiscal   Nr. înregistrare: |____|   Data: |_________| |
|______________________________________________________________________________
|

    Num─âr de operator de date cu caracter personal 1067
    Cod MEF: 14.13.01.02/s

    ANEXA 2

                                 INSTRUC┼óIUNI
de completare a formularului (301) "Decont special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â"

    I. Contribuabilii care au obliga┼úia s─â depun─â decontul special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â
    Sec┼úiunea 1 "Achizi┼úii intracomunitare - altele decât mijloacele de transport noi ┼či produsele accizabile" se completeaz─â numai de c─âtre persoanele înregistrate conform art. 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, denumit─â în continuare Codul fiscal, dar neînregistrate ┼či care nu trebuie s─â se înregistreze conform art. 153 din acela┼či cod.
    în aceast─â categorie se cuprind:
    - persoanele impozabile care efectueaz─â numai livr─âri de bunuri sau prest─âri de servicii pentru care taxa nu este deductibil─â (opera┼úiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) ori persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru întreprinderile mici prev─âzut la art. 152 din acela┼či cod, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA ┼či nici nu au obliga┼úia de a se înregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 153^1 din acela┼či cod;
    - persoanele juridice neimpozabile, care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.
    La aceast─â sec┼úiune persoanele mai sus men┼úionate declar─â achizi┼úiile intracomunitare, altele decât achizi┼úiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum ┼či achizi┼úiile efectuate în cadrul unei opera┼úiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele înscrise în facturile primite pentru pl─â┼úi de avansuri par┼úiale pentru achizi┼úii intracomunitare de bunuri*).
    Sec┼úiunea a 2-a "Opera┼úiuni prev─âzute la art. 150 alin. (1) lit. b) - d) ┼či f) - g) din Codul fiscal" se completeaz─â de c─âtre:
    - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv de c─âtre persoanele impozabile neînregistrate ┼či care nu trebuie s─â se înregistreze conform art. 153 din acela┼či cod, indiferent dac─â sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care beneficiaz─â de serviciile prev─âzute la art. 133 alin. (2) lit. g) din acela┼či cod, dac─â aceste servicii sunt prestate de o persoan─â impozabil─â care nu este stabilit─â în România, chiar dac─â este înregistrat─â în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
    - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, respectiv de c─âtre persoanele impozabile neînregistrate ┼či care nu trebuie s─â se înregistreze conform art. 153 din acela┼či cod ┼či persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care beneficiaz─â de serviciile prev─âzute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), lit. h) pct. 2 ┼či lit. i) din acela┼či cod ┼či care au comunicat prestatorului codul lor de înregistrare în scopuri de TVA în România, dac─â aceste servicii sunt prestate de o persoan─â impozabil─â care nu este stabilit─â în România, chiar dac─â este înregistrat─â în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
    - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, respectiv de c─âtre persoanele impozabile neînregistrate ┼či care nu trebuie s─â se înregistreze conform art. 153 din acela┼či cod ┼či persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au calitatea de beneficiar al livr─ârilor de gaze naturale sau de energie electric─â, în condi┼úiile prev─âzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din Codul fiscal, dac─â aceste livr─âri sunt realizate de o persoan─â impozabil─â care nu este stabilit─â în România, chiar dac─â este înregistrat─â în scopuri de TVA în România conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;
    - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, respectiv de c─âtre persoanele impozabile neînregistrate ┼či care nu trebuie s─â se înregistreze conform art. 153 din acela┼či cod ┼či persoanele juridice neimpozabile, indiferent dac─â sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, din cauza c─ârora bunurile ies din regimurile sau situa┼úiile prev─âzute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu excep┼úia situa┼úiei în care are loc un import de bunuri sau o achizi┼úie intracomunitar─â;
    - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, respectiv de c─âtre persoanele impozabile neînregistrate ┼či care nu trebuie s─â se înregistreze conform art. 153 din acela┼či cod ┼či persoanele juridice neimpozabile, indiferent dac─â sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale unor livr─âri de bunuri sau prest─âri de servicii care au loc în România conform art. 132 sau 133 din acela┼či cod, altele decât cele prev─âzute la art. 150 alin. (1) lit. b) - e) din Codul fiscal, dac─â sunt realizate de o persoan─â impozabil─â care nu este stabilit─â în România ┼či care nu este înregistrat─â în România conform art. 153 din acela┼či cod.
    Sec┼úiunea a 3-a "Achizi┼úii intracomunitare de mijloace de transport noi" se completeaz─â de c─âtre persoanele care nu sunt înregistrate ┼či care nu trebuie s─â se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dac─â sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din acela┼či cod, care efectueaz─â achizi┼úii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru pl─â┼úi de avansuri par┼úiale pentru achizi┼úiile intracomunitare de bunuri*).
    Sec┼úiunea a 4-a "Achizi┼úii intracomunitare de produse accizabile" se completeaz─â de c─âtre persoanele impozabile care nu sunt înregistrate ┼či care nu trebuie s─â se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal ┼či persoanele juridice neimpozabile, indiferent dac─â sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1 din acela┼či cod, care efectueaz─â achizi┼úii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru pl─â┼úi de avansuri par┼úiale pentru achizi┼úiile intracomunitare de bunuri*).
------------
    *) Pentru a evita orice neconcordan┼ú─â între livr─ârile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA în statul membru de origine, ┼či achizi┼úiile intracomunitare, eviden┼úiate în decontul special de TVA ┼či în declara┼úia recapitulativ─â pentru achizi┼úii intracomunitare, în statul membru de destina┼úie, momentul exigibilit─â┼úii taxei intervine:
    - în a cincisprezecea zi a lunii urm─âtoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea; sau
    - dac─â a fost emis─â o factur─â pentru livrarea respectiv─â c─âtre persoana care cump─âr─â bunurile, inclusiv în cazul facturilor pentru încasarea de avansuri par┼úiale, înainte de data de 15 a lunii urm─âtoare lunii în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi atât pentru livr─âri intracomunitare, cât ┼či pentru achizi┼úiile intracomunitare.

    II. Depunerea decontului special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â
    Decontul special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â se depune la unitatea fiscal─â în a c─ârei raz─â teritorial─â contribuabilul î┼či are domiciliul fiscal sau este luat în eviden┼ú─â fiscal─â, dup─â caz.
    Decontul special trebuie depus numai pentru perioadele în care ia na┼čtere exigibilitatea taxei.
    Formularul se întocme┼čte potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la ordin ┼či se depune dup─â cum urmeaz─â:
    a) pân─â la data de 25 inclusiv a lunii urm─âtoare celei în care ia na┼čtere exigibilitatea opera┼úiunilor prev─âzute la sec┼úiunile 1, 2 ┼či 4 din formularul (301) "Decont special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â";
    b) înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii urm─âtoare celei în care ia na┼čtere exigibilitatea opera┼úiunii prev─âzute la sec┼úiunea 3 din formular. Dac─â în aceea┼či lun─â persoana impozabil─â efectueaz─â mai multe achizi┼úii intracomunitare de mijloace de transport noi, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de tax─â pentru aceea┼či lun─â, f─âr─â a bifa c─âsu┼úa "Declara┼úie rectificativ─â".
    Decontul special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â se depune, în format electronic, astfel:
    - la registratura organului fiscal competent;
    - la po┼čt─â, prin scrisoare recomandat─â;
    - prin completare pe site-ul Ministerului Economiei ┼či Finan┼úelor, portalul Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â, de c─âtre contribuabilii eligibili, conform reglement─ârilor de utilizare a serviciului;
    - prin mijloace electronice de transmitere la distan┼ú─â, prin intermediul Sistemului Electronic Na┼úional.
    Formatul electronic depus pe suport electronic va fi înso┼úit de formularul editat de contribuabil cu ajutorul programului de asisten┼ú─â, semnat ┼či ┼čtampilat conform legii.
    Formularul se editeaz─â în dou─â exemplare:
    - un exemplar se depune la unitatea fiscal─â, împreun─â cu suportul electronic;
    - un exemplar se p─âstreaz─â de contribuabil.
    Formatul electronic al decontului special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â se ob┼úine prin folosirea programului de asisten┼ú─â elaborat de Ministerul Economiei ┼či Finan┼úelor ┼či se transmite organului competent pe suport electronic.
    Programul de asisten┼ú─â este pus la dispozi┼úie gratuit contribuabililor de c─âtre unit─â┼úile fiscale sau poate fi desc─ârcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei ┼či Finan┼úelor, la adresa www.mfinante.ro
    Direct pe site-ul Ministerului Economiei ┼či Finan┼úelor depun contribuabilii care dispun de un certificat digital.

    III. Completarea decontului special
    Decontul special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    Perioada de raportare:
    în rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe num─ârul lunii de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie).
    Anul pentru care se completeaz─â declara┼úia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2008).
    Declara┼úia depus─â ini┼úial se rectific─â prin depunerea unei noi declara┼úii, pe acela┼či format, bifând c─âsu┼úa corespunz─âtoare de pe formular.
    Aten┼úie! Rectificarea nu este posibil─â pentru perioade fiscale care au fost supuse inspec┼úiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspec┼úie fiscal─â.
    Ori de câte ori, prin Decontul special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â, se declar─â o achizi┼úie intracomunitar─â de mijloace de transport noi se bifeaz─â c─âsu┼úa corespunz─âtoare de pe formularul respectiv.
    1. Sec┼úiunea "Date de identificare a persoanei impozabile"
    Caseta "Cod de identificare fiscal─â" se completeaz─â astfel:
    - contribuabilii persoane juridice, cu excep┼úia comercian┼úilor, asocia┼úiile sau alte entit─â┼úi f─âr─â personalitate juridic─â înscriu codul de înregistrare fiscal─â;
    - comercian┼úii, inclusiv sucursalele comercian┼úilor care au sediul principal al comer┼úului în str─âin─âtate, înscriu codul unic de înregistrare;
    - contribuabilii persoane fizice, care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice în mod independent sau exercit─â profesii libere, înscriu codul de înregistrare fiscal─â;
    - persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal completeaz─â codul de identificare atribuit în acest scop de organul fiscal competent;
    - persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    - persoanele fizice care nu de┼úin cod numeric personal înscriu num─ârul de identificare fiscal─â atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â.
    înscrierea cifrelor în caset─â se face cu aliniere la dreapta.
    Prima c─âsu┼ú─â este rezervat─â atributului "RO" ┼či se completeaz─â numai de c─âtre persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul fiscal.
    Caseta "Denumire/Nume, Prenume" se completeaz─â cu denumirea persoanei juridice, a asocia┼úiei sau a entit─â┼úii f─âr─â personalitate juridic─â ori cu numele ┼či prenumele persoanei fizice, dup─â caz.
    Caseta "Domiciliul fiscal" se completeaz─â cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dup─â caz) al contribuabilului.
    Caseta "Persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA" se bifeaz─â de c─âtre persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
    Caseta "Persoane care sunt înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal numai pentru achizi┼úii intracomunitare" se bifeaz─â de c─âtre persoanele impozabile ┼či persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul fiscal.
    2. Sec┼úiunea "Date privind obliga┼úia de plat─â"
    în coloana 1 din cele 4 sec┼úiuni "Document/num─âr/data" se înscriu num─ârul ┼či data facturii primite de c─âtre beneficiarul opera┼úiunilor respective sau, dup─â caz, num─ârul ┼či data autofacturii emise de c─âtre beneficiari, potrivit prevederilor art. 155^1 alin. (1) din Codul fiscal.
    în coloana 2 din cele 4 sec┼úiuni "Valoare în valut─â" se înscrie valoarea în valut─â consemnat─â în documentul înscris în coloana 1.
    în coloana 3 din cele 4 sec┼úiuni "Tip valut─â" se men┼úioneaz─â tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.) în care este exprimat─â valoarea din documentul înscris în coloana 1.
    în coloana 4 din cele 4 sec┼úiuni "Curs de schimb" se completeaz─â ultimul curs de schimb comunicat de Banca Na┼úional─â a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaz─â decont─ârile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru opera┼úiunile declarate.
    în coloana 5 din cele 4 sec┼úiuni "Baza de impozitare" se calculeaz─â coloana 2 x coloana 4.
    în coloana 6 din cele 4 sec┼úiuni "TVA datorat" se calculeaz─â coloana 5 x cota de TVA.
    3. Câmpul "Nr. de eviden┼ú─â a pl─â┼úii" nu se completeaz─â, în condi┼úiile prev─âzute de Ordinul ministrului finan┼úelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea ┼či modificarea unor ordine ale ministrului finan┼úelor publice în domeniul administr─ârii fiscale ┼či de Ordinul ministrului economiei ┼či finan┼úelor nr. 2.489/2007 pentru prorogarea termenului prev─âzut de Ordinul ministrului finan┼úelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea ┼či modificarea unor ordine ale ministrului finan┼úelor publice în domeniul activit─â┼úii fiscale.

    ANEXA 3

                            CARACTERISTICILE DE TIP─éRIRE
modul de difuzare, de utilizare ┼či de p─âstrare ale formularului (301) "Decont special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â"

    Denumirea formularului: Decont special de tax─â pe valoarea ad─âugat─â
    Codul MEF: 14.13.01.02/s
    Formatul: A4/t1
    Caracteristicile de tip─ârire:
    - se utilizeaz─â echipament informatic pentru completare ┼či editare, cu ajutorul programului de asisten┼ú─â pus la dispozi┼úie gratuit de c─âtre unit─â┼úile fiscale teritoriale.
    Se difuzeaz─â: gratuit.
    Se utilizeaz─â la: declararea taxei pe valoarea ad─âugat─â.
    Se întocme┼čte de: persoanele prev─âzute la art. 156^3 alin. (1) - (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    Circul─â: - în format electronic, la organul fiscal în a c─ârui raz─â teritorial─â persoana impozabil─â î┼či are domiciliul fiscal;
    - în format pe hârtie, în dou─â exemplare listate, semnate ┼či ┼čtampilate, potrivit legii, dintre care:
        - un exemplar la contribuabil;
        - un exemplar la organul fiscal.
    Se p─âstreaz─â: - formatul electronic, în arhiva de documente electronice;
    - formatul pe hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.