V-am pregătit încă o sinteză - sistemul RO e-Factura. 

 

Ce știm până acum ? 
 

➤ e-Factura este un sistem electronic în care se încarcă facturile emise în anumite condiții → nu este o aplicație de facturare!!

➤ Cine este obligat să se înregistreze în sistemul e-Factura și de când?

  • B2C (business to consumer) din 01.04.2022 pentru facturile emise de unități afiliate care acceptă vouchere de vacanță (emise pe orice tip de suport).
  • B2G (business to government) din 01.07.2022 pentru facturile emise pentru toate tipurile de bunuri și servicii facturate, fără exceptie.
  • B2B (business to business) din 01.07.2022, dar doar pentru facturile emise care conțin produse cu risc fiscal ridicat.

➤ Sistemul RO e-Factura poate fi accesat utilizând credențiale pentru Spațiului Privat Virtual (SPV).

Formularul 084 „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura” este formularul utilizat pentru înscrierea în Registrul RO e-factura, care se completează şi se transmite prin intermediul serviciului electronic SPV disponibil pe portalul www.anaf.ro de către operatorii economici, respectiv orice entitate care desfăşoară activitate economică, constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii, care optează pentru emiterea de facturi electronice către alţi operatori economici (relaţii B2B) în condiţiile prevăzute de OUG nr. 120/2021. 

 

➤ Pregătirea și transmiterea facturii electronice – pași de urmat:

https://ateliercontabilitate.ro/e-factura/ 

➤ Care sunt produsele cu risc fiscal ridicat pentru care B2B are obligația de la 1 iulie 2022 de încărcare a e-Facturii? 

https://static.anaf.ro/static/10/Galati/Vrancea/E-Factura-prod-cu-risc-ridicat.pdf 

➤ Intrebări frecvente și răspunsuri specifice sistemului RO e-Factura:

https://mfinante.gov.ro/documents/4398723/5002737/E-facturaFAQ.pdf 

➤ Aplicații web RO-eFactura:

https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/aplicatii-web-ro-efactura
 

I. Baza legală al acestui sistem

LEGE Nr. 139/2022 din 17 mai 2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea:

https://www.euload.com/legis/legis.520.php 
 

OUG Nr.120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea carții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piața, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea:

https://www.euload.com/legis/legis.528.php 

 

Ordin Nr. 1713/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”:

https://www.euload.com/legis/legis.529.php 
 

ORDIN Nr. 1365/2021 din 5 noiembrie 2021 pentru aprobarea Procedurii de utilizare si functionare a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, precum si de primire si descarcare a facturii electronice de catre destinatarii facturii electronice emise in relatia B2G in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura :

https://www.euload.com/legis/legis.530.php 

 

ORDIN Nr. 1831/2021 din 15 noiembrie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea optiunii de utilizare, de catre operatorii economici nerezidenti, a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, precum si a modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (083) "Optiune privind utilizarea, de catre operatorii economici nerezidenti, a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura":

https://www.euload.com/legis/legis.531.php 
 

OUG Nr. 131/2021 din 17 decembrie 2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene 

https://www.euload.com/legis/legis.532.php 
 

ORDIN Nr. 12/2022 din 6 ianuarie 2022 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate in relatia B2B 

https://www.euload.com/legis/legis.533.php 

 

Reglementările la nivel european:

Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice:

https://www.euload.com/legis/legis.534.php 

 

Informații legislative precum și cele tehnice privind sistemul RO-eFactura sunt publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe: 
https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice 

Procedură de utilizare privind sistemul național factură electronică a fost publicată și pe site-ul ANAF:

https://static.anaf.ro/static/10/Galati/Vrancea/Procedura-e-factura.pdf 

Întrebări și răspunsuri RO e - Factura:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/RO_e_Factura.pdf 
 

Tutorial video:

https://alba24.ro/video-cum-se-foloseste-sistemul-de-facturare-electronica-ro-e-factura-lansat-de-ministerul-finantelor-va-deveni-obligatoriu-883316.html  

II. Ultimele evoluții, informații despre sistemul e-Factura

Firmele trebuie sa verifice Lista entitatilor publice atunci cand intocmesc facturi in relatia B2G:

Lista entitatilor publice - actualizata 01.11.2022:

https://extranet.anaf.mfinante.gov.ro/anaf 

 

26.07.2022: Sistemul e-Factura – material informativ recapitulativ publicat în data de 26.07.2022 de către A.N.A.F. Iași

https://contabilitatesinunumai.blogspot.com/2022/07/sistemul-e-factura-material-informativ.html

 

30.06.2022: De la 1 iulie 2022 intră în vigoare sistemul e-Factura. Ce presupune acesta şi ce alte legi se modifică începând cu această dată.

https://www.economica.net/de-la-1-iulie-2022-intra-in-vigoare-sistemul-e-factura-ce-presupune-acesta-si-ce-alte-legi-se-modifica-incepand-cu-aceasta-data_595620.html 
 

30.06.2022: e-Factura, obligatorie de la 1 iulie în România pentru anumite tranzacții. Studiu de caz – Polonia

https://www.capital.ro/e-factura-obligatorie-de-la-1-iulie-in-romania-pentru-anumite-tranzactii-studiu-de-caz-polonia.html
 

30.06.2022: Facturarea electronică, obligatorie de la 1 iulie pentru unele tranzacţii Business to Governement şi Business to Business. Care este experienţa altor state
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/facturarea-electronica-obligatorie-1-iulie-tranzactii-business-to-governement-business-to-business-experienta-altor-state-1_62bd64345163ec4271260597/index.html 

 

29.06.2022: Clarificări cu privire la obligația prevăzută la art. II din Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Comunicat_efactura_B2G_clarificare.pdf 

 

29.06.2022: e-Factura: impact pentru contabili – webinar SmartBill:

https://www.youtube.com/watch?v=Mm6qrm2yrGA 

 

28.06.2022: Factura electronică: Obligația de a utiliza sistemul RO e-facturare în contractele de achiziție publică (opinie)

https://www.startupcafe.ro/taxe/factura-electronica-obligatie-utilizare-sistem-ro-e-factuarere-contracte-achizitie-publica 


 

III. Alte păreri, comentarii relevante

31.08.2021: e-Factura

https://www.sagasoftware.ro/e-factura/ 

 

11.11.2021: RO E-Factura restartează sistemul fiscal 

https://mfinante.gov.ro/presa-comunicate-de-presa/-/asset_publisher/vMeOfqIFpa30/content/ro-e-factura-restarteaz-c4-83-sistemul-fiscal 

 

11.11.2021: Factura electronică: a pornit sistemul RO e-Factura

https://www.startupcafe.ro/fonduri-europene/factura-electronica-ro-e-factura.htm 

 

23.02.2022: e-Factura. Clarificări

https://www.sagasoftware.ro/e-factura-clarificari/

 

25.02.2022: E-factura, SAF-T, E-transport – priorități cu impact direct în colectarea TVA

https://economie.hotnews.ro/stiri-fiscalitatea_la_zi-25389483-2022-factura-saf-transport-prioritati-impact-direct-colectarea-tva.htm

 

30.03.2022: Utilizarea sistemului RO e-factura 2022. Categoria care este obligata sa emita facturi de la 1 aprilie

https://contabilul.manager.ro/a/26680/utilizarea-sistemului-ro-e-factura-2022-categoria-care-este-obligata-sa-emita-facturi-de-la-1-aprilie.html 

 

05.04.2022: Informații de interes referitoare la implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Comunicat_e-factura_aprilie2022_v2_050422.pdf 

 

06.04.2022: Completare informații de interes referitoare la implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Complet_recom_tehnica_e-fact_apri2022_v1_060422.pdf 

 

E-Factura - actualizat în data de 06.04.2022:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/e.factura 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/API/Oauth_procedura_inregistrare_aplicatii_portal_ANAF.pdf

 

15.04.2022: e-Factura devine obligatorie pentru unele firme și opțională pentru altele, începând din aprilie

Conform OUG 131/2021, din 1 aprilie 2022, sistemul e-Factura va fi extins. Pentru produsele riscante vândute în relația B2B, facturile se transmit opțional în e-Factura, însă firmele de turism care acceptă vouchere de vacanță sunt obligate să folosească acest sistem.

Lista produselor cu risc fiscal ridicat include, în esență: legumele, fructele, apa, alcoolul, hainele, încălțămintea, nisipul, pietrișul și clădirile noi vândute în relația B2B (indiferent că e vorba de firme și/sau de PFA-uri, IF-uri, II-uri).

Conform OUG 130/2021, începând cu 1 iulie 2022, e-Factura va deveni obligatorie în relația B2B pentru produsele cu risc fiscal ridicat, dar și în relația B2B pentru achiziții publice.

Începând cu 1 ianuarie 2023 (termen estimat), înregistrarea facturilor în sistemul e-Factura va deveni treptat obligatorie în relația B2B pentru toate companiile.

Operaționalizarea părții B2B pentru produsele cu risc fiscal ridicat este gândită pentru a obișnui firmele cu e-Factura și a le pregăti pentru trecerea la folosirea generalizată a facturii electronice prin sistemul de stat, începând din 2023.

https://www.aca.ro/2022/04/15/e-factura-devine-obligatorie/ 

 

17.05.2022: LEGE eFactura devine obligatorie de la 1 iulie în relația dintre firme si instițutiile statului
https://www.profit.ro/insider/fiscalitate/lege-efactura-devine-obligatorie-de-la-1-iulie-in-relatia-dintre-firme-si-institutiile-statului-20709053 

 

18.05.2022: e-Factura, noi modificări.

https://www.sagasoftware.ro/e-factura-noi-modificari/ 

 

27.05.2022: Facturarea electronică – o lună până la implementare

https://www.ziuacargo.ro/stiri/facturarea-electronica-o-luna-pana-la-implementare-198300.html/ 

 

07.06.2022: e-Factura: Tot ce știm până acum despre sistemul care devine obligatoriu, de la 1 iulie, în relațiile B2B (produse riscante) și B2G (achiziții publice)

https://avocatnet.ro/articol_59741/e-Factura-Tot-ce-%C8%99tim-pan%C4%83-acum-despre-sistemul-care-devine-obligatoriu-de-la-1-iulie-in-rela%C8%9Biile-B2B-produse-riscante-%C8%99i-B2G-achizi%C8%9Bii-publice.html?fbclid=IwAR3T92G_Jw49BUdtVUzTTgDJgDlHM3enntK78xAKO0Rlr1oOC9ymHt7WAyE 
 

09.06.2022: Documentar RO e-Factura: legislatie, declaratii, materiale informative 

https://www.contzilla.ro/documentar-ro-e-factura-legislatie-declaratii-materiale-informative/?fbclid=IwAR0qsaqjrN7ZaLqNcf_foY3QHesAcGd70zNBi3SaT3p1GRVc4PXXmGr0LM0 

 

15.06.2022: e-Factura. e-Transport. Neclarități și unele clarificări.

https://www.sagasoftware.ro/e-factura-e-transport-neclaritati-si-unele-clarificari/ 
 

23.06.2022: ”Restartarea sistemului fiscal”: RO e-Factura și RO e-Transport, fără norme de aplicare

https://traficmedia.ro/restartarea-sistemului-fiscal-ro-e-factura-si-ro-e-transport-fara-norme-de-aplicare/ 

 

28.07.2023: Facturarea electronică, obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tranzacțiile între firme

https://mfinante.gov.ro/presa-comunicate-de-presa

Introduceţi un comentariu