V-am pregătit o sinteză pe marginea acestui subiect, ca să aveți un tablou de ansamblu despre schema de Ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil.

 

Ce știm până acum ? 

➤ Ajutorul de stat se acorda pentru combustibilul utilizat pentru alimentarea motoarelor în:

a) transportul rutier de marfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata de cel putin 7,5 tone;

b) transportul rutier de marfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata ce depaseste 3,5 tone, dar nu mai mult de 7,5 tone;

➤ Bugetul total maxim estimat al schemei pentru compensarea creșterii prețului la combustibil este de 300 milioane lei.

➤ Ajutorul de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil se acordă sub formă de grant şi nu depășește echivalentul în lei a 400.000 de euro per întreprindere. Toate valorile utilizate sunt în valoare brută, înainte de deducerea taxelor și impozitelor.

➤ Sunt eligibili pentru compensarea cresterii pretului la combustibil operatorii economici care îndeplinesc cumulativ la momentul depunerii cererii de compensare a cresterii pretului la combustibil urmatoarele conditii:

a) detin licenta comunitara eliberata în Romania sau în alte state membre ale Uniunii Europene;

b) detin cel putin un vehicul eligibil;

e) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

f) alimenteaza vehiculele eligibile dupa cum urmeaza:

- de la statiile de distributie ale operatorilor economici

- din rezervoarele pentru consum propriu detinute la punctele lor de alimentare 

➤ În categoria cheltuielilor eligibile se încadrează facturile emise începând cu 30 de zile lucrătoare anterioare publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

➤ Operatorii economici eligibili pot solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile deţinute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea.

➤ Valoarea ajutorului de stat acordat pentru compensarea creșterii prețului pentru combustibil este de 50 bani pe litrul de combustibil achiziționat, dar nu mai mult de 400.000 euro per întreprindere.

Cererea de compensare a cresterii pretului la combustibil este prevazuta la Anexa 1 din Hotararea de Guvern nr. 667/18.05.2022  

Aceasta cerere trebuie însotita de urmatoarele documente, prezentate în format electronic:

a) copie de pe certificatul de înregistrare fiscala/înregistrare în scopuri de TVA;

b) copie de pe contractul/contractele încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentarilor ori cu emitentul inelului emitator/receptor, dupa caz;
c) copie de pe dovada detinerii dispersorului electronic pentru distributie prevazut la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii), în cazul operatorilor economici stabiliti în Romania;
d) trei declaratii pe propria raspundere din care rezulta:

→ nu sunt declarati inactivi 

→ nu beneficiaza de alte compensatii pentru activitatea de transport desfasurata cu vehiculele eligibile, cu exceptia celor care efectueaza transport public local de persoane, în cazul operatorilor economici stabiliti în Romania 

→ nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat
e) declaratia pe propria raspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, prevazuta în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004
f) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la statiile de distributie ale operatorilor economici:

→ un borderou centralizator al cantitatilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului prevazut în Anexa nr. 2, precum si copii de pe facturile de achizitie a combustibilului, emise de catre statiile de distributie sau de catre terti. Borderoul se întocmeste pe baza informatiilor din facturile de achizitie a combustibilului si din anexele la facturi:
g) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantitatilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din Anexa nr. 2, precum si copii de pe facturile de achizitie a combustibilului. 
h) copie de pe documentul din care reiese detinerea contului de tipul 50.70 "Disponibil din subventii si transferuri" deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a carei raza îsi are domiciliul fiscal întreprinderea, pentru operatorii economici stabiliti în Romania, sau contului bancar, pentru operatorii economici stabiliti în alte state membre;
i) copii ale scrisorilor de transport - C.M.R. prevazute în Conventia privind contractul pentru transportul rutier international de marfuri pe sosele, aferente transporturilor pentru care solicita compensarea, în cazul operatorilor economici stabiliti în alte state membre care efectueaza transport rutier de marfuri în cont propriu. 

 

Plata ajutorului de stat se efectueaza pana la data de 31 iulie 2023 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei, în baza dispozitiilor de plata a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil emise pana la data de 31 decembrie 2022 de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. 

➤ Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru lunile aferente trimestrului IV, respectiv lunile octombrie si noiembrie, cererea de compensare a cresterii pretului la combustibil se depune pana cel tarziu la data de 1 decembrie 2022.
 

Calendarul in vederea depunerii cererilor de compensare si a documentelor insotitoare. 

incepand cu 27 Iunie: Inregistrarea in aplicatie prin crearea conturilor de acces;

1 Iulie - 15 iulie: Depunerea cererilor de compensare pentru trimestrul II din anul 2022;

1 Octombrie - 15 Octombrie: Depunerea cererilor de compensare pentru trimestrul III din anul 2022;

1 Octombrie - 1 decembrie: Depunerea cererilor de compensare pentru trimestrul IV din anul 2022;

 

!! Pentru a putea beneficia de masura ajutorului de stat, potrivit informarii transmise de catre Ministerul Finantelor cu nr. 585537/22.06.2022, operatorii de transport au obligatia deschiderii contului de forma 50.70.93 "Disponibil al operatorilor economici pentru compensarea cresterii pretului la combustibil, conform H.G. nr. 667/2022" la unitatea trezoreriei statului in a carei raza operatorul de transport isi are domiciliul fiscal. 


I. Baza legală a acestei scheme de ajutor o puteți consulta la:
https://www.euload.com/legis/legis.515.php 
 

 

II. Ultimele evoluții, informații despre compensarea creșterii prețului la combustibil

28.06.2022: Comisia aprobă o schemă de ajutoare a României cu o valoare de 60,7 milioane EUR pentru sprijinirea sectorului transportului rutier în contextul invaziei Ucrainei

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/comisia-aproba-o-schema-de-ajutoare-romaniei-cu-o-valoare-de-607-milioane-eur-pentru-sprijinirea-2022-06-28_ro 

 

27.06.2022: Informare privind schema de ajutor de stat pentru compensarea pretului la combustibil 2022

https://www.arr.ro/arr_doc_486_informare-privind-restituirea-de-accize-2018_pg_0.htm 

Setul de instructiuni pentru sistemul informatic de administrare a schemei de ajutor de stat:

https://www.arr.ro/files/acciza2018/instructiuni.pdf 

Sistemul informatic de administrare a schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 667/2022 poate fi accesat la adresa:

http://compensare.arr.ro 

 

24.05.2022: Comunicatul emis de ARR referitor la noua schemă de ajutor de stat privind compensarea creșterii prețului la combustibil

https://www.arr.ro/files/acciza2022/img20220524_0001.pdf 

 

23.05.2022: HG 667 privind ajutorul de 50 de bani/l de carburant, publicată în MO (document)

https://www.ziuacargo.ro/stiri/hg-667-privind-ajutorul-de-50-de-bani-l-de-carburant-in-monitorul-oficial-document-198032.html/ 

 

19.05.2022: Guvernul a aprobat schema de sprijin pentru transportatori de 0,5 lei/litrul de combustibil 

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, Hotărârea privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la HG nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

https://www.ziuacargo.ro/stiri/update-ajutorul-pentru-transportatori-aprobat-50-de-bani-l-de-carburant-197757.html 

 

Actul normativ aprobat în şedinţa Guvernului României din 18 mai 2022:
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/NFHGANEXE.pdf 


 04.05.2022: Proiect MFP: Subventie 50 de bani la litrul de carburanti, pentru transportatori (document)

https://www.ziuacargo.ro/stiri/proiect-mfp-subventie-50-de-bani-la-litrul-de-carburanti-pentru-transportatori-document-197090.html 

 

03.05.2022: Sprijin pentru transportatorii şi distribuitorii din România prin acordarea unei subvenții de 50 bani pe litrul de combustibil 

https://mfinante.gov.ro/presa-comunicate-de-presa 
 

02.05.2022: „Sprijin pentru România“: Circa 4.000 de firme de transport vor beneficia de un ajutor de stat de 300 milioane de lei la motorină

https://traficmedia.ro/sprijin-pentru-romania-circa-4-000-de-firme-de-transport-vor-beneficia-de-un-ajutor-de-stat-de-300-milioane-de-lei-la-motorina/


 


 

Introduceţi un comentariu