REVENIRE la cabotaj !

Dragi prieteni,

Clarificări la clarificări !

Acum , pentru că ceva totuși nu se lega, clarificările nefiind nici ele clare peste tot, se mai și contraziceau pe alocuri între ele, ca atare am solicitat CE niste clarificări la clarificări.  

Le-am obținut !

Ca veste bună, avem confirmarea de la reprezentanți ai C.E. că putem face 3 cabotaje consecutive într-o țară, înainte de perioada de cooling-off !

Găsiți și puteți descărca acest email de la adresa: 

https://www.euload.com/file//Regarding_the_cabotage_clarifications.pdf

Clarificările CE le puteți găsi la adresa: 

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rules-cabotage-applicable-21-february-2022_en 

 

Interpretarea noastră dinainte de clarificările din 4 martie 2022: 

Ce se schimbă și cum se schimbă cu privire la Cabotaj , începând cu 22 februarie 2022, odată cu aplicarea Reg. 1055/2020 al C.E. , parte a Pachetului de Mobilitate ?

Câteva considerații PE SCURT: 

 • Prima și cea mai importantă: Nu pot fi efectuate operatiuni de cabotaj cu acelasi vehicul, în același stat membru mai repede de 4 zile după încheierea precedentei operatiuni de cabotaj in statul respectiv. Așa numita perioadă de cooling-off, de care am tot auzit!
 • Această perioadă de cooling-off nu se referă la motor :) , ci la cabotaj ! Adică camionul nu este obligat să staționeze 4 zile !
 • Un autovehicul comercial nici nu poate staționa 4 zile, pentru că devine nerentabil.
 • Deci, în mod normal, după finalizarea cabotajului, vei face un transport internațional.
 • Dacă, totuși, stationezi 4 zile după cabotaj, poți face încă un cabotaj, după care iar 4 zile pauză la cabotaje.
 • Cu alte cuvinte 3 cabotaje într-o țară înainte de o cursă internațională se poate uita, e imposibil, din moment ce 2 cabotaje * 4 zile stationare depășesc cele 7 zile. Tocmai de aceea , consider o ipocrizie modul de redactare/legiferare al cabotajului. Deși, în aparență, articolul (2) (reglementările vechi cu privire la cabotaj) rămân în vigoare, vine nou introdusul articol (2a), care, de facto, îl desființează.
 • Ceea ce au mai adăugat legiuitorii este că în cazul unui control, pot fi verificate nu doar cursele de după operațiunea internațională cu care ai intrat în țara respectivă, ci și toate cursele efectuate cu 4 zile înainte de respectiva operațiune internațională.
 • Faptul că te reîntorci cu un transport internațional într-o țară, nu înseamnă că ai dreptul automat la o operațiune de cabotaj. Poți face o operațiune de cabotaj dacă au trecut deja 4 zile de la precedentul cabotaj. Dacă nu, fie aștepți, fie faci o nouă operațiune de transport internațional.

 

TEXTELE RELEVANTE DIN LEGE

- Reg.(CE) 1072/2009 Articolul 8, pct.2 zice că:

       (2) Operatorilor de transport rutier de mărfuri menţionaţi la alineatul  (1) li se permite să efectueze, cu același vehicul sau, în cazul unei combinaţii cuplate, cu autovehiculul aceluiași vehicul, până la trei operaţiuni de cabotaj consecutive unui transport internaţional dintr-un alt stat membru sau dintr-o ţară terţă în statul membru gazdă, odată ce au fost livrate mărfurile transportate în cursul transportului internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie. În cursul unei operaţiuni de cabotaj, ultima descărcare înainte de părăsirea statului membru gazdă are loc în termen de șapte zile de la ultima descărcare a mărfurilor introduse în statul membru gazdă în cadrul operaţiunii de transport internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie. În termenul menţionat la primul paragraf, operatorii de transport rutier de mărfuri pot efectua în orice stat membru unele sau toate operaţiunile de cabotaj permise în temeiul primului paragraf, cu condiţia limitării la o singură operaţiune de cabotaj pe stat membru în termen de trei zile de la intrarea fără încărcătură pe teritoriul statului membru respectiv.

 

- din Reg. (CE) 1055/2020 , Art. 2 pct.4 - (acest articol modifica Reg. 1072/2009 )

4. Articolul 8 se modifică după cum urmează:

      (a) se introduce următorul alineat:

            „(2a) Operatorii de transport rutier de mărfuri nu pot să efectueze operațiuni de cabotaj cu același vehicul sau, în cazul unei combinații cuplate de vehicule, cu autovehiculul aceluiași vehicul, în același stat membru pentru operioadă de patru zile ulterioară încheierii operațiunii sale de cabotaj din statul membru respectiv.”;

      (b) la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

            „(3) Se consideră că serviciile naționale de transport rutier de mărfuri efectuate în statul membru gazdă de către un operator de transport rutier de mărfuri nerezident respectă prezentul regulament numai dacă operatorul de transport rutier de mărfuri poate prezenta dovezi clare privind transportul internațional precedent și privind fiecare operațiune ulterioară de cabotaj efectuată. În cazul în care vehiculul s-a aflat pe teritoriul statului membru gazdă în perioada de patru zile precedentă transportului internațional, operatorul de transport rutier de mărfuri prezintă dovezi clare și cu privire la toate operațiunile care au fost desfășurate în perioada respectivă.”;

      (c) se introduce următorul alineat:

           „(4a) Dovezile menționate la alineatul (3) se prezintă sau se transmit agentului autorizat de control din statul membru gazdă, la cerere și pe durata controlului în trafic. Acestea pot fi prezentate sau transmise electronic,utilizându-se un format structurat modificabil care poate fi folosit direct de computere pentru stocare sau procesare, cum ar fi scrisoarea electronică de trăsură (e-CMR) în temeiul Protocolului adițional de la Geneva la Convenția privind Contractul de transport internațional rutier de mărfuri (CMR) cu privire la scrisoarea electronică de trăsură din 20 februarie 2008. În cursul controlului în trafic, conducătorul auto are permisiunea de a contacta sediul central, managerul de transport sau orice altă persoană sau entitate pentru a furniza, înainte de terminarea

controlului în trafic, oricare dintre dovezile menționate la alineatul (3).”;


 Așadar, TEXTUL CONSOLIDAT al legii Reg 1072/2009 cu privire la cabotaj (după operarea modificărilor) ar fi de la cap la coadă , următorul :


CAPITOLUL III
CABOTAJUL
 

Articolul  8 

Principiu general 
 

(1) Orice operator de transport rutier de mărfuri care efectuează operaţiuni contra cost în numele unui terţ, titular al unei licenţe comunitare și al cărui conducător auto, dacă este cetăţean al unei ţări terţe, deţine un atestat de conducător auto, are dreptul, în conformitate cu condiţiile prevăzute în prezentul capitol, să efectueze operaţiuni de cabotaj.

(2) Operatorilor de transport rutier de mărfuri menţionaţi la alineatul  (1) li se permite să efectueze, cu același vehicul sau, în cazul unei combinaţii cuplate, cu autovehiculul aceluiași vehicul, până la trei operaţiuni de cabotaj consecutive unui transport internaţional dintr-un alt stat membru sau dintr-o ţară terţă în statul membru gazdă, odată ce au fost livrate mărfurile transportate în cursul transportului internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie. În cursul unei operaţiuni de cabotaj, ultima descărcare înainte de părăsirea statului membru gazdă are loc în termen de șapte zile de la ultima descărcare a mărfurilor introduse în statul membru gazdă în cadrul operaţiunii de transport internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie. 

În termenul menţionat la primul paragraf, operatorii de transport rutier de mărfuri pot efectua în orice stat membru unele sau toate operaţiunile de cabotaj permise în temeiul primului paragraf, cu condiţia limitării la o singură operaţiune de cabotaj pe stat membru în termen de trei zile de la intrarea fără încărcătură pe teritoriul statului membru respectiv.

(2a) Operatorii de transport rutier de mărfuri nu pot să efectueze operațiuni de cabotaj cu același vehicul sau, în cazul unei combinații cuplate de vehicule, cu autovehiculul aceluiași vehicul, în același stat membru pentru o perioadă de patru zile ulterioară încheierii operațiunii sale de cabotaj din statul membru respectiv.

(3) Se consideră că serviciile naționale de transport rutier de mărfuri efectuate în statul membru gazdă de către un operator de transport rutier de mărfuri nerezident respectă prezentul regulament numai dacă operatorul de transport rutier de mărfuri poate prezenta dovezi clare privind transportul internațional precedent și privind fiecare operațiune ulterioară de cabotaj efectuată. În cazul în care vehiculul s-a aflat pe teritoriul statului membru gazdă în perioada de patru zile precedentă transportului internațional, operatorul de transport rutier de mărfuri prezintă dovezi clare și cu privire la toate operațiunile care au fost desfășurate în perioada respectivă.

Probele menţionate la primul paragraf cuprind următoarele elemente pentru fiecare operaţiune: 

  (a) numele, adresa și semnătura expeditorului; 

  (b) numele, adresa și semnătura operatorului de transport rutier de mărfuri; 

  (c) numele și adresa destinatarului, precum și semnătura acestuia și data livrării, odată ce mărfurile au fost livrate; 

  (d) locul și data preluării mărfurilor și locul prevăzut pentru livrare; 

  (e) descrierea curentă a naturii mărfii și modul de ambalare, precum și, în cazul mărfurilor periculoase, descrierea general recunoscută a acestora și numărul de colete, marcajele specifice și numerele acestora; 

  (f) greutatea brută a mărfurilor sau cantitatea de mărfuri altfel exprimată; 

  (g) numerele de înmatriculare ale autovehiculului și remorcii. 

(4) Nu este necesar niciun alt document suplimentar pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la prezentul articol. 

(4a) Dovezile menționate la alineatul (3) se prezintă sau se transmit agentului autorizat de control din statul membru gazdă, la cerere și pe durata controlului în trafic. Acestea pot fi prezentate sau transmise electronic,utilizându-se un format structurat modificabil care poate fi folosit direct de computere pentru stocare sau procesare, cum ar fi scrisoarea electronică de trăsură (e-CMR) în temeiul Protocolului adițional de la Geneva la Convenția privind Contractul de transport internațional rutier de mărfuri (CMR) cu privire la scrisoarea electronică de trăsură din 20 februarie 2008. În cursul controlului în trafic, conducătorul auto are permisiunea de a contacta sediul central, managerul de transport sau orice altă persoană sau entitate pentru a furniza, înainte de terminarea controlului în trafic, oricare dintre dovezile menționate la alineatul (3).

 (5) Oricărui operator de transport rutier de mărfuri, care este îndreptăţit în statul membru de stabilire, în conformitate cu legislaţia acelui stat membru, să desfășoare operaţiunile de transport rutier de marfă contra cost în numele unui terţ precizate la articolul  1 alineatul (5) literele  (a), (b) și  (c), i se va permite, în condiţiile stabilite în prezentul capitol, să efectueze, după caz, operaţiuni de cabotaj de același tip sau operaţiuni de cabotaj cu vehicule din aceeași categorie. 

(6) Permisiunea de a efectua operaţiuni de cabotaj, în cadrul tipurilor de transporturi menţionate la articolul 1 alineatul (5) literele (d) și (e), este nelimitată. 

 

Într-un final, în data de  03/03/2022 au apărut clarificările C.E. cu privire la cabotaj, așa cum este el reglementat în noul pachet de mobilitate, reglementări care au intrat în vigoare în 21 Februarie 2022.

Clarificările CE le puteți găsi la adresa: 

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rules-cabotage-applicable-21-february-2022_en 

Acum, nici clarificările nu sunt clare peste tot, se mai și contrazic între ele, ca atare am solicitat CE niste clarificări la clarificări. 

Când le primim , vom reveni !

 

Comentar(ii)

 • Silviu ,15/02/2023 14:36

  Bună ziua, am și eu o nelămurire..... Am încărcat pe 14.02.2023 în Olanda apoi am descarcat pe 15.02.2023 în Belgia și am plecat gol sa încarc pe 16.02.2023 din Franța cu descarcare in Franța pe 17.02. 2023.........Acesta din urma ca am venit gol în Franța si încarc și descarc tot în Franța se numește CABOTAJ???

 • Danezu34 ,13/04/2022 18:23

  Că să înțeleg: Eu preiau o remorca plina (vine din Italia) la Zaragosa Descarc la Madrid , încarc în același loc , mă întorc la Zaragosa și o predau celui care a venit cu ea din Italia. Asta 2-3 săptămâni. Fac sau nu cabotaj? Cap tractor de Ro!

 • Michael,13/02/2022 15:13

  Întrebarea e simplă: când se declanșează cooling-off ul? Doar după 3 cabotaje sau și după unul sau două?

 • Ioana Csengeri,13/02/2022 13:33

  Aș vrea să înțeleg și eu așa, m-aș bucura să fie așa ! Am recitit încă o dată, inclusiv varianta în engleză: 2a. Hauliers are not allowed to carry out cabotage operations, with the same vehicle, or, in the case of a coupled combination, the motor vehicle of that same vehicle, in the same Member State within four days following the end of its cabotage operation in that Member State.; Folosesc în mod clar singularul ! Nu cred că întâmplător. După părerea mea perioada de 4 zile de cooling-off se socotește după fiecare operațiune individuală de cabotaj. Oricum , am să vă rog să citiți încă o dată Blog-ul pentru că am adăugat la final cum apare textul consolidat al Reg 1072, după incorporarea modificarilor aduse de Reg 1055. Un lucru e cert: C.E . a reusit niște reglementări foarte clare , în ghilimele !

 • Sorin ,13/02/2022 08:10

  Cam confuz, la sfarsit se intelege ceva, dar inceputul cam incurca.

 • Tiberiu ,12/02/2022 20:27

  Eu înțeleg că legea conferă în continuare 3 operații de canotaj consecutive, în termen de 7 zile după descărcarea în țara respectivă a mărfii provenite dintr-o altă țară, După cele 3 transporturi de canotaj, este interzis canotaj pentru o perioadă de minim 4 zile. Deci se poate încărca din aceasta țară o cursă pentru o alta țară.

Introduceţi un comentariu