Valoarea CMR-ului este foarte mare, fiind de fapt echivalentul valorii mărfii transportate.

Din acest motiv completarea lui trebuie să se facă cu responsabilitate și acuratețe. E simplu? Nu tocmai. Sunt foarte multe rubrici, poziționarea acestora nu e întotdeauna aceeași, e scris în limbi străine, uneori e completat de mână și e destul de greu de citit, etc.

Ce putem face totuși? Putem instrui șoferii, putem verifica CMR-urile și atenționa șoferii asupra problemelor care țin de CMR-uri!

Iată o listă cu cele mai des întâlnite probleme:

 1. Rubrica expeditorului (nr. 1) și a destinatarului (nr. 2) nu sunt completate.

 2. Rubrica Transportatorului nu este completată sau cea a Transportatorului Succesiv, când este cazul.

 3. Lipsește ștampila transportatorului și/sau semnătura șoferului.

 4. Se întocmește un singur CMR pentru două descărcări diferite.

 5. Șoferul predă la firma proprie un xerox după CMR.

 6. Lipsește complet CMR-ul.

 7. Documentele însoțitoare, menționate pe CMR lipsesc.

 8. Lipsă pagini din CMR, atunci când CMR-ul are mai multe pagini (apare de ex. sub forma 1/3, 2/3,/ 3/3).

 9. Modificarea cantității sau a greutății pe CMR, fără ca expeditorul să semneze lângă modificări.

 10. Rubrica pentru recepția mărfii la destinatar are doar semnătură, fără ștampilă și fără nume, sau cu nume scris indescifrabil.

 11. Data livrării nu este menționată pe CMR.

 12. Nu se întocmește PV de predare/primire marfă (și remorcă) către un alt transportator (transportator succesiv), când e cazul.

 13. Șoferul nu completează rubrica de Observații Transportator atunci când nu e lăsat să asiste la încărcare.

 14. Locul prevăzut pentru livrarea mărfii conform comenzii este diferit de rubrica corespunzătoare din CMR.

 15. Cantitatea menționată în CMR (număr bucăți, paleți) nu corespunde cu cea din comandă.

 16. Greutatea totală din comandă diferă de greutatea totală conform CMR-uri cu mai mult de un anumit procent (de ex. 10%).

 17. Există scrisă pe CMR o mențiune pentru marfă lipsă, marfă deteriorată sau ambalaj deteriorat.

Problemele de la punctele 1-13 le descoperi de regulă după ce s-a plecat de la descărcare, de cele mai multe ori la predarea documentelor la birou și, în afară de a face reinstruire, mare lucru nu mai poți schimba. Îți rămâne să te rogi ca să nu plătești ca fraierul pagube pe care nu le-ai făcut ... .

Pentru inadvertențele (necorelațiile) vis-a-vis de comandă- problemele menționate la punctele 14-16 și pentru problemele reale cu marfa - de la punctul 17, se impune intervenția imediată în vederea clarificării situației înainte de orice altă mișcare a camionului.

 

Introduceţi un comentariu