RCA încotro?  Este întrebarea care ne frământă pe toți deja de prea mult timp. 

Ce simt transportatorii legat de acest subiect, știm cu toții. Din păcate, fiecare din noi individual, nu este un expert în asigurări și în legislația specifică domeniului. Pentru mulți dintre noi ce s-a întâmplat , se întâmplă sau se va întâmpla în privința asigurărilor RCA este neclar. Așa încât am apelat la un specialist în asigurări pe care l-am rugat să mai ridice un pic vălul de pe ce ne rezervă viitorul în această direcție. Îi mulțumesc d-nei Carmen Cotrău, Director General la Inter Broker de Asigurare SRL că a acceptat să ne răspundă la întrebări.
 

  1 .Stim, mai bine zis, simtim cu totii, cat de mult au crescut politele RCA in ultimii  an. Au atins zicem noi cote imposibil de suportat. Din punctul d-voastra de vedere, din ceea ce stiti sau ati aflat din interiorul  breaslei, care sunt perspectivele?  

Răspuns: Despagubirile excesive pe segmentul vatamarilor corporale, pe fondul legislatiei care permite de exemplu, ca avocatul persoanei vatamate sa incaseze 35% din despagubire, este unul dintre factorii care vor determina o crestere de aproximativ 15% in acest an, a primelor de asigurare. In acelasi timp, avand in vedere monitorizarea perseverenta pe care o intreprinde ASF pentru preturile practicate de asiguratori pentru transportatori, consideram ca cel putin pentru o perioada, pretul RCA va stagna si se va personaliza tot mai mult in functie de rata daunei, numarul autovehiculelor cuprinse in asigurare, cod CAEN si altele.

2.  Cum se explica diferentele semnificative de tarife RCA intre societatile de asigurare? 

Răspuns:  Cu siguranta sunt mai multe motive, dar cele mai importante sunt istoricul pe care asiguratul il are cu acel asigurator si apetitul pe care acel asigurator il are pentru acel segment de autovehicul.

3. Ce explicatie poate sa existe pentru majorarea luna de luna,  neanuntata si cu valori, procente foarte mari? 

Răspuns:  Presiunea generata de implementarea unor directive europene (Solvency II) care prevad majorari de capital si implementarea de proceduri si sisteme noi de evaluare a riscului, evaluarile periodice care au loc in companiile de asigurari, precum si modificarile constante ale pietei si normei RCA genereaza majorari de tarife. Legislatia din Romania permite asiguratorilor sa opereze modificari ale tarifelor fara un preaviz.

4.    Au fost cateva schimbari in ce priveste norma RCA pe anul  2016. Una din schimbarile importante  se referea la posibilitatea de a încheia convenții, iar alta se referea la flexibilizarea discount-urilor oferite de asiguratori. Puteți detalia?  

Răspuns: Posibilitatea de incheiere de convetii RCA a existat in ultimii ani, noutatea consta in diminuarea numarului de autovehicule necesar pentru a incheia o conventie. In 2015 discounturile oferite de asiguratori erau limitate la 10%, in 2016 aceasta prevedere nu mai exista.

5. De ce se ia in calcul dauna CASCO, atunci cand se solicita un discount pt intregul parc auto la politele RCA? 

Răspuns: Pentru ca asiguratorul urmareste bonitatea clientului, ceea ce inseamna ca orice polita incheiata (bunuri, raspunderi civile, etc.) influenteaza in mod pozitiv sau negativ oferta.


6.     Exista cateva reglementari in modul de calcul al RCA, care pot crea diferente notabile ale tarifului, chiar si pentru acelasi asigurator. De ex. :
a. Daca camionul are inregistrat un grad malus mare, in cazul revanzarii, acest malus se sterge, camionul pornind de la nivelul 0, chiar daca nr de inmatriculare se mentine.

Răspuns: Tariful se stabileste in functie de cuplul CUI/sasiu, deci daca se schimba proprietarul, inevitabil pretul va suferi o modificare.

b. Daca acelasi  tip de  camion apartine unei firme al carei cod CAEN este altul decat transportul rutier de marfa sau persoane, polita este mult mai ieftina.  

Răspuns: Gradul de risc este generat de activitatea pe care transportatorul o presteaza, ca atare, pretul va fi influentat de codul CAEN.


 7.    Am aflat că există în Parlament un proiect de lege pe tema RCA. Care sunt schimbările preconizate? Cum vor afecta ele piața RCA? Mă refer în primul rând la transportatori.  

Răspuns: Schimbarile preconizate sunt:

S-au introdus urmatorii termeni noi:
  
1.avizare de dauna;
2.dauna totala tehnica;
3.dauna totala economica.
  
Alte noutati:
  
* La contractul RCA -in momentul stabilirii formei si continutului contractului RCA se va cere avizul ANPC;
  
* Asiguratul are obligatia ca, pe toata durata suspendarii contractului RCA, sa imobilizeze vehiculul intr-un spatiu privat, in afara domeniului public. Neindeplinirea acestei obligatii este asimilata cu incalcarea obligatiei de asigurare si se sanctioneaza contraventional;
  
* Contractul RCA va cuprinde o clauza potrivit careia in cazul producerii unei daune, persoana prejudiciata sa se poata adresa pentru efectuarea reparatiei oricarui operator economic care desfasoara activitati de reparatii a autovehiculelor, fara nicio restrictie sau constrangere care ar putea sa ii   influenteze optiunea;
  
* In cazul asigurarii RCA multiple, asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul RCA despre incheierea altor contracte RCA cu alti asiguratori RCA si poate opta pentru mentinerea in vigoare a unei singure polite;
  
* Asiguratorul nu are obligatia de despagubire pentru lipsa de folosinta a vehiculului in cazurile de dauna totala;
  
* Asiguratorul RCA acorda despagubiri in forma baneasca si pentru cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat care apartine tertului pagubit, de la locul accidentului la locatia in care se gaseste centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasa de pagubit in vederea repararii vehiculului, dupa caz, daca respectivul autovehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asiguratorul nu asigura transportul;
  
* Asiguratorul acorda despagubiri pana la limita de raspundere prevazuta de contractul RCA (indiferent de locul producerii accidentului) pentru prejudiciile provocate tertilor drept consecinta a conducerii vehiculului sub influenta bauturilor alcoolice sau a stupefiantelor;
  
* Membrii familiei asiguratului, conducatorului auto sau oricarei alte persoane a carei raspundere civila este angajata intr-un accident de vehicule si este acoperita de asigurarea obligatorie RCA nu sunt exclusi, datorita acestei legaturi de rudenie, de la beneficiul asigurarii pentru propriile lor vatamari corporale;
  
* In cazul cuantumului despagubirilor asiguratorul este obligat sa comunice valoarea maxima de despagubire, la cererea pagubitului sau a imputernicitului acestuia, in termen de 7 zile calendaristice;
  
* In cazul daunei totale economice, asiguratorul poate evalua vehiculul avariat intr-un sistem de evaluare specializat pentru a-i determina valoarea reala ramasa.Pagubitul poate opta pentru reparare pana la valoarea reala a vehiculului sau pentru solutionarea cazului ca dauna totala prin diferenta dintre valoarea reala a vehiculului si valoarea obtinuta in urma evaluarii;
  
* In cazul daunei totale tehnice asiguratorul va evalua vehiculul avariat intr-un sistem specializat pentru determinarea valorii ramase. In aceasta situatie scoaterea vehiculului din uz se va efectua potrivit prevederilor legislatiei in vigoare. Solutionarea cazului se va efectua prin diferenta dintre valoarea reala a vehiculului si valoarea obtinuta in urma evaluarii;
  
* Neprezentarea asiguratului la solicitarea asiguratorului nu ingradeste dreptul persoanei prejudiciate de a fi despagubita;
  
* Pentru determinarea sumei reprezentand prima de asigurare asiguratorul poate lua in calcul istoricul daunelor platite in ultimii 5 ani, pentru accidente produse prin intermediul vehiculului asigurat precum si utilizarea unor tehnologii de tip telematics;
  
* Criteriile aplicate pentru sistemul bonus-malus pot lua in calcul istoricul soferului si nu numai combinatia sofer-vehicul. Informatiile privind istoricul soferului sunt cele din CEDAM;
  
* Persoana prejudiciata are dreptul sa inainteze cererea de despagubire catre asiguratorul RCA sau catre propriul asigurator RCA in cazul compensarii directe;
  
* Persoana prejudiciata are dreptul, direct sau prin mandatari, sa inainteze cererea de despagubire catre asiguratorul RCA sau catre propriul asigurator RCA in cazul compensarii directe, in cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA, sau catre BAAR, in cazul producerii unui risc acoperit de acesta;
  
* Cererea de despagubire si procesul verbal de constatare se pot inainta si prin mijloace electronice, accesand sistemul online al asiguratorului, la care va avea acces pagubitul;
  
* Termenul de 3 luni stabilit anterior pentru solutionarea cererii de despagubire precum si de 3 luni de la avizarea daunei de catre asigurator a fost micsorat la 30 de zile (de la data inaintarii cererii de despagubire de catre asigurat sau partea prejudiciata);
  
* Deschiderea procedurii privind efectuarea investigatiilor se face de asigurator daca exista indicii temeinice asupra producerii evenimentului, in baza unui raport de expertiza realizat de un expert autorizat, si daca acesta a notificat in scris persoana prejudiciata/asiguratul, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data deschiderii dosarului de dauna si intocmirea procesului verbal de constatare, cu privire la intentia de a desfasura investigatii.Necomunicarea notificarii privind intentia de a desfasura investigatii in termenul de 5 zile decade asiguratorul RCA din acest drept, fiind obligat la plata despagubirii.Rezultatul motivat al investigatiilor se comunica partii prejudiciate in termen de 3 zile lucratoare de la finalizare, dar fara a depasi termenul de 30 de zile;
  
* Daca asiguratorul RCA nu isi indeplineste obligatiile sau si le indeoplineste defectuos, inclusiv daca diminueaza nejustificat despagubirea sau intarzie achitarea despagubirii, este obligat la plata unor penalitati de 0,2% pe zi de intarziere calculate la nivelul sumei de despagubire cuvenita sau la diferenta de suma neachitata. Plata penalitatilor se face odata cu plata despagubirii;
  
* Despagubirile se platesc de asiguratorul RCA persoanelor fizice sau juridice prejudiciate in contul indicat de persoana prejudiciata sau mandatarul acesteia;
  
* Conditiile compensarii directe sunt convenite in mod voluntar intre asigurat si asigurator;
  
* Pentru neplata la termen a sumelor cuvenite BAAR se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere aplicabile la colectarea creantelor bugetare; dobanzile si penalitatile vor fi virate in contul BAAR;
  
* Constatarea contraventiilor se face de catre persoanele cu atributii privind supravegherea si controlul din ASF;
  
* Sanctiunile contraventionale aplicabile intermediarilor in asigurari in cazul nedepunerii la asiguratorii RCA a sumelor incasate cu titlu de asigurare sunt urmatoarele:
 1.    a) interzicerea temporara sau definitiva a activitatii de intermediere in asigurari;
 2.    b) retragerea autorizatiei;
  
* Prezenta lege se aplica tuturor contractelor /politelor de asigurare RCA emise dupa data intrarii in vigoare a acesteia si in legatura cu toate prejudiciile ce se despagubesc in baza acestora;
  
* In toate reglementarile pe care ASF le va emite ulterior in aplicarea acestei legi se va cere avizul ANPC.
  
    
Au fost eliminate urmatoarele:
  
* RAR de la definitii.
  
* Asiguratorul RCA poate rezilia contractul RCA ca urmare a neplatii primei de asigurare la scadenta in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile ASF in aplicarea prezentei legi;
  
* La asigurarea multipla a fost eliminata sintagma „dreptul de optiune se exercita o singura data pe perioada unui an calendaristic”;
  
* Asiguratorul RCA poate desfasura propriile investigatii privind producerea accidentului daca exista suspiciuni intemeiate asupra producerii acestuia;
  
* Conducerea BAAR, criteriile care trebuie indeplinite de catre persoanele propuse pentru functiile de conducere, actul constitutiv, nivelurile cotizatiilor se stabilesc de BAAR cu avizul prealabil ASF;
  
* Bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei BAAR si executia acestuia se aproba de ASF.
  
Pe termen mediu si lung se estimeaza o imbunatatire a termenului si gradului de despagubire pentru toti pagubitii, iar pentru transportatori, posibilitatea intreruperii politei, respectiv posibilitatea incheierii pe o perioada mai scurta (o luna), sunt doar cateva elemente care vor fi utile transportatorilor.


 8.    Există foarte multe incidente (accidente) minore al caror cuantum este foarte mic. Cu toate acestea ele conteaza în calculul gradului Malus la fel ca oricare altul, scumpirea poliței anulând sau chiar depășind valoarea despăgubirii. Este francizarea o soluție posibilă la această „nedreptate” ?  

Răspuns:  Fransizarea ca metoda de implicare in preventie a conducatorului auto, este des uzitata pe segmentul casco si se bucura de mare succes. In zona RCA, legislatia europeana, din informatiile pe care le avem noi, nu permite introducerea acestui sistem.

 9.    Din experiența noastră, există foarte multe daune externe umflate, inventate, la care asiguratorul acceptă fără obiecțiuni solicitările, de multe ori abuzive, ale părții vătămate. Acest lucru afectează în vreun fel piața RCA din România? Se poate face ceva și în această direcție?  

Răspuns: Obiectivitatea modului de instrumentare a daunelor externe este o situatie pe care BAAR o sesizeaza constant la intalnirile periodice cu celelalte birouri ale asiguratorilor din Europa. Din pacate, rezultate concrete se pot obtine doar individual, prin administrarea de probe, din care rezulta fara tagada realitatea situatiei, prin intermediul instantelor de cele mai multe ori, deci intr-un timp considerabil. Pentru contestarea unui dosar, un transportator are posibilitatea sesizarii BAAR sau a instantelor competente, daca soferul a avut "inspiratia" de a aduce in tara o copie a procesului verbal, o copie a documentelor celeilalte parti implicate, fotografii sau alte documente doveditoare in acest sens. De exemplu, am avut o situatie in Ungaria, o dauna cu vatamari corporale, in care soferul, la sosirea in tara nu avea asupra lui nici un document referitor la dauna respectiva. Sau o alta situatie: roata unei semiremorci a ajuns pe o parcela privata, iar despagubirea a fost de 9.000 eur, desi autovehiculul nu avea nici o avarie.


 10. Se mai poate întâmpla , ca pe vremuri, ca șoferul să dea polița RCA, iar compania să afle despre acest lucru abia la mare distanță în timp, poate când șoferul nici nu mai lucrează în firmă?  

Răspuns: Da, din pacate, timpul in care informatia ajunge de la asiguratorul strain, la transportatorul din Romania, este de cateva luni (de obicei), deci doar retentia de personal poate sa limiteze astfel de situatii. In acelasi timp consideram utila verificarea temeinica a autovehiculului dupa fiecare cursa, pentru a identifica vremelnic tentativa soferului de a "uita" sa declare eventuale incidente.

 11. Contează pentru un transportator dacă alege un asigurator mai mic sau cu un brand mai slab? Există riscuri în acest caz?  

Răspuns: Teoretic, nu exista pe segmentul RCA. Daca totusi, dorim sa luam in calcul si exceptiile, trebuie sa subliniem faptul ca un brand puternic inseamna o instrumentare mai rapida si diminuarea riscului de a ajunge la situatii neplacute sau la conflicte cu pagubitul.

 12. Situația inversă în care transportatorii români sunt cei păgubiți, în special în afara țării, merg mai puțin „unse”.  Care  sunt drepturile noastre și cum trebuie procedat pentru a fi despăgubiți în totalitate și rapid? Pentru reparații se poate apela la service-uri externe?

Răspuns: Drepturile conducatorilor auto romani care circula in afara tarii, se pot accesa de pe site-ul www.baar.ro. Sansele de a fi despagubiti in totalitate si rapid, cresc prin implicarea unui avocat specializat in legislatia din tara in care a avut loc accidentul. Reparatiile in service-uri externe se pot obtine prin intermediul BAAR daca autovehiculul respectiv isi desfasoara activitatea doar pe teritoriul altor state.

 13. Din experiența d-voastră, dacă ar fi lucruri în plus pe care transportatorii ar fi important să le cunoască și să fie avizați, care ar fi acele lucruri?

 Răspuns:  Cu siguranta ar fi multe de spus, mai ales in scopul preventiei, iar printre cele mai importante se numara:  

A - stabilirea prin contractul de munca a conducatorului auto a unei fransize din despagubire, in cazul producerii unui eveniment asigurat;
B - instruirea conducatorului auto in legatura cu existenta sistemului bonus-malus, sumele asigurate pe o polita RCA si altele;
C - in cazul unor accidente in afara teritoriului Romaniei, conducatorii auto sa reprezinte cu responsabilitate angajatorul si sa obtina in mod obligatoriu o copie dupa procesul-verbal incheiat, o copie dupa documentele pagubitului, precum si o copie dupa alte acte doveditoare.

 

Interviu realizat în data de 3 iunie 2016 cu  

    d-na  Carmen Cotrău
    Director General
    Inter Broker de Asigurare SRL
    Oradea - Bihor, 410034, George Enescu nr. 21
    Telefon: +40 259 41 42 43, Interior: 123
    Email: carmen.cotrau@euteasigur.ro
    Web: www.euteasigur.ro

Introduceţi un comentariu