închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 7923 din 13 decembrie 2005 privind implementarea Amendamentului nr. 25 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.)


EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
              AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
              AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1177 din 27 decembrie 2005

    Având în vedere Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 34/2005 cu privire la exercitarea atribuţiilor de conducere a Autorităţii Naţionale a Vămilor,
    în temeiul prevederilor art. 59 din Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R.,
    ţinând seama de prevederile art. 100 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, şi de prevederile art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare,

    vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se implementează Amendamentul nr. 25 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificările ulterioare.

                            Vicepreşedintele
                Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                           Gelu Ştefan Diaconu

    ANEXA 1

                   AMENDAMENTUL Nr. 25 LA CONVENŢIA T.I.R., 1975

    Anexa 6, noua notă explicativă 0.1 b)

    Se adaugă o nouă notă explicativă, 0.1 b) la articolul 1 b) al Convenţiei, formulată după cum urmează:
    "0.1 b) Din paragraful b) al articolului 1 rezultă că, în situaţia în care mai multe birouri vamale de plecare sau de destinaţie sunt situate în una sau mai multe ţări, se pot efectua mai multe operaţiuni T.I.R. pe teritoriul aceleiaşi părţi contractante. în aceste condiţii, segmentul naţional al unui transport T.I.R., realizat între două birouri vamale consecutive, indiferent dacă sunt birouri de plecare, de destinaţie sau de trecere, poate fi considerat ca o singură operaţiune T.I.R.".

    Anexa 2, articolul 3, paragrafele 9 şi 10

    Se înlocuieşte începutul paragrafului 9 al articolului 3 din anexa 2 cu textul următor:
    "9. Vor fi utilizate ca mijloace de închidere:
    a) cabluri de oţel cu un diametru de cel puţin 3 mm; sau
    b) cordoane din cânepă sau din sisal cu un diametru de cel puţin 8 mm, îmbrăcat într-un înveliş din material plastic transparent neextensibil; sau
    c) cabluri formate dintr-un anumit număr de fibre optice încorporate într-un înveliş din oţel torsadat, el însuşi îmbrăcat într-un înveliş din material plastic transparent neextensibil; sau
    d) cabluri formate dintr-un mijloc din material textil înconjurat de cel puţin patru toroane formate numai din fire de oţel şi acoperind în întregime mijlocul, cu condiţia ca diametrul acestor cabluri să fie de cel puţin 3 mm (fără a se ţine seama de învelişul transparent, dacă acesta există).
    Cablurile conforme cu dispoziţiile paragrafului 9 a) sau d) al prezentului articol vor putea fi îmbrăcate într-un înveliş din material plastic transparent neextensibil."

    Se înlocuieşte paragraful 10 al articolului 3 din anexa 2 cu textul următor:
    "10. Fiecare tip de cablu sau cordon va trebui să fie dintr-o singură bucată şi prevăzut cu un cap metalic dur la fiecare extremitate. Fiecare cap metalic trebuie să permită trecerea legăturii sigiliului vamal. Dispozitivul de fixare a fiecărui cap metalic al cablului conform cu dispoziţiile paragrafului 9 a), b) sau d) al prezentului articol trebuie să comporte un nit gol traversând cablul sau cordonul şi permiţând trecerea legăturii sigiliului vamal. Cablul sau cordonul va trebui să rămână vizibil de o parte şi de alta a nitului gol, astfel încât să fie posibil să se constate că acest cablu sau cordon este într-adevăr dintr-o singură bucată (a se vedea schiţa nr. 5 anexată la prezentul regulament)."

    Anexa 6, nota explicativă 2.3.9

    Se şterge nota explicativă la articolul 3, paragraful 9 din anexa 2 (cabluri de fixare din oţel cu mijloc din material textil).

    Anexa 7, partea I, articolul 4, paragrafele 9 şi 10

    Se înlocuieşte începutul paragrafului 9 al articolului 4 din partea I a anexei 7 cu textul următor:
    "9. Se vor folosi următoarele legături de închidere:
    a) cabluri de oţel cu un diametru de cel puţin 3 mm; sau
    b) cordoane din cânepă sau din sisal cu un diametru de cel puţin 8 mm acoperite cu înveliş transparent neextensibil din material plastic; sau
    c) cabluri formate dintr-un anumit număr de fibre optice încorporate într-un înveliş din oţel torsadat, el însuşi îmbrăcat într-un înveliş din material plastic transparent neextensibil; sau
    d) cabluri formate dintr-un mijloc din material textil înconjurat de cel puţin patru toroane formate numai din fire de oţel şi acoperind în întregime mijlocul, cu condiţia ca diametrul acestor cabluri să fie de cel puţin 3 mm (fără a se ţine seama de învelişul transparent, dacă acesta există).
    Cablurile conforme cu dispoziţiile paragrafului 9 a) sau d) al prezentului articol vor putea fi îmbrăcate într-un înveliş din material plastic transparent neextensibil."

    Se înlocuieşte paragraful 10 al articolului 4 din partea I a anexei 7 cu textul următor:
    "10. Fiecare tip de cablu sau cordon va trebui să fie dintr-o singură bucată şi prevăzut cu un cap metalic dur la fiecare extremitate. Fiecare cap metalic trebuie să permită trecerea legăturii sigiliului vamal. Dispozitivul de fixare a fiecărui cap metalic al cablului conform cu dispoziţiile paragrafului 9 a), b) sau d) al prezentului articol trebuie să comporte un nit gol traversând cablul sau cordonul şi permiţând trecerea legăturii sigiliului vamal. Cablul sau cordonul va trebui să rămână vizibil de o parte şi de alta a nitului gol, astfel încât să fie posibil să se constate că acest cablu sau cordon este într-adevăr dintr-o singură bucată (a se vedea schiţa nr. 5 anexată la prezentul regulament)."