închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 7923 din 13 decembrie 2005 privind implementarea Amendamentului nr. 25 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.)
                   ORDIN   Nr. 7923 din 13 decembrie 2005
privind implementarea Amendamentului nr. 25 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.)
EMITENT:      MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
              AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1177 din 27 decembrie 2005

    Avand în vedere Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 34/2005 cu privire la exercitarea atributiilor de conducere a Autoritatii Nationale a Vamilor,
    în temeiul prevederilor art. 59 din Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R.,
    tinand seama de prevederile art. 100 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile ulterioare, si de prevederile art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare,

    vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se implementeaza Amendamentul nr. 25 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), întocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificarile ulterioare.

                            Vicepresedintele
                Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
                           Gelu ?tefan Diaconu

    ANEXA 1

                   AMENDAMENTUL Nr. 25 LA CONVENTIA T.I.R., 1975

    Anexa 6, noua nota explicativa 0.1 b)

    Se adauga o noua nota explicativa, 0.1 b) la articolul 1 b) al Conventiei, formulata dupa cum urmeaza:
    "0.1 b) Din paragraful b) al articolului 1 rezulta ca, în situatia în care mai multe birouri vamale de plecare sau de destinatie sunt situate în una sau mai multe tari, se pot efectua mai multe operatiuni T.I.R. pe teritoriul aceleiasi parti contractante. în aceste conditii, segmentul national al unui transport T.I.R., realizat între doua birouri vamale consecutive, indiferent daca sunt birouri de plecare, de destinatie sau de trecere, poate fi considerat ca o singura operatiune T.I.R.".

    Anexa 2, articolul 3, paragrafele 9 si 10

    Se înlocuieste începutul paragrafului 9 al articolului 3 din anexa 2 cu textul urmator:
    "9. Vor fi utilizate ca mijloace de închidere:
    a) cabluri de otel cu un diametru de cel putin 3 mm; sau
    b) cordoane din canepa sau din sisal cu un diametru de cel putin 8 mm, îmbracat într-un învelis din material plastic transparent neextensibil; sau
    c) cabluri formate dintr-un anumit numar de fibre optice încorporate într-un învelis din otel torsadat, el însusi îmbracat într-un învelis din material plastic transparent neextensibil; sau
    d) cabluri formate dintr-un mijloc din material textil înconjurat de cel putin patru toroane formate numai din fire de otel si acoperind în întregime mijlocul, cu conditia ca diametrul acestor cabluri sa fie de cel putin 3 mm (fara a se tine seama de învelisul transparent, daca acesta exista).
    Cablurile conforme cu dispozitiile paragrafului 9 a) sau d) al prezentului articol vor putea fi îmbracate într-un învelis din material plastic transparent neextensibil."

    Se înlocuieste paragraful 10 al articolului 3 din anexa 2 cu textul urmator:
    "10. Fiecare tip de cablu sau cordon va trebui sa fie dintr-o singura bucata si prevazut cu un cap metalic dur la fiecare extremitate. Fiecare cap metalic trebuie sa permita trecerea legaturii sigiliului vamal. Dispozitivul de fixare a fiecarui cap metalic al cablului conform cu dispozitiile paragrafului 9 a), b) sau d) al prezentului articol trebuie sa comporte un nit gol traversand cablul sau cordonul si permitand trecerea legaturii sigiliului vamal. Cablul sau cordonul va trebui sa ramana vizibil de o parte si de alta a nitului gol, astfel încat sa fie posibil sa se constate ca acest cablu sau cordon este într-adevar dintr-o singura bucata (a se vedea schita nr. 5 anexata la prezentul regulament)."

    Anexa 6, nota explicativa 2.3.9

    Se sterge nota explicativa la articolul 3, paragraful 9 din anexa 2 (cabluri de fixare din otel cu mijloc din material textil).

    Anexa 7, partea I, articolul 4, paragrafele 9 si 10

    Se înlocuieste începutul paragrafului 9 al articolului 4 din partea I a anexei 7 cu textul urmator:
    "9. Se vor folosi urmatoarele legaturi de închidere:
    a) cabluri de otel cu un diametru de cel putin 3 mm; sau
    b) cordoane din canepa sau din sisal cu un diametru de cel putin 8 mm acoperite cu învelis transparent neextensibil din material plastic; sau
    c) cabluri formate dintr-un anumit numar de fibre optice încorporate într-un învelis din otel torsadat, el însusi îmbracat într-un învelis din material plastic transparent neextensibil; sau
    d) cabluri formate dintr-un mijloc din material textil înconjurat de cel putin patru toroane formate numai din fire de otel si acoperind în întregime mijlocul, cu conditia ca diametrul acestor cabluri sa fie de cel putin 3 mm (fara a se tine seama de învelisul transparent, daca acesta exista).
    Cablurile conforme cu dispozitiile paragrafului 9 a) sau d) al prezentului articol vor putea fi îmbracate într-un învelis din material plastic transparent neextensibil."

    Se înlocuieste paragraful 10 al articolului 4 din partea I a anexei 7 cu textul urmator:
    "10. Fiecare tip de cablu sau cordon va trebui sa fie dintr-o singura bucata si prevazut cu un cap metalic dur la fiecare extremitate. Fiecare cap metalic trebuie sa permita trecerea legaturii sigiliului vamal. Dispozitivul de fixare a fiecarui cap metalic al cablului conform cu dispozitiile paragrafului 9 a), b) sau d) al prezentului articol trebuie sa comporte un nit gol traversand cablul sau cordonul si permitand trecerea legaturii sigiliului vamal. Cablul sau cordonul va trebui sa ramana vizibil de o parte si de alta a nitului gol, astfel încat sa fie posibil sa se constate ca acest cablu sau cordon este într-adevar dintr-o singura bucata (a se vedea schita nr. 5 anexata la prezentul regulament)."

                              ---------------