închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 7615 din 13 iulie 2006 pentru implementarea Amendamentului nr. 26 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), intocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975
                     ORDIN   Nr. 7615 din 13 iulie 2006
pentru implementarea Amendamentului nr. 26 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), întocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975
EMITENT:      MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
              AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din 19 iulie 2006

    Avand în vedere prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 34/2005 cu privire la exercitarea atributiilor de conducere a Autoritatii Nationale a Vamilor,
    în temeiul prevederilor art. 59 din Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR,
    tinand seama de prevederile art. 113 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, si de prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006,

    vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se implementeaza Amendamentul nr. 26 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), întocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006.

                     Vicepresedintele Agentiei Nationale
                          de Administrare Fiscala,
                            Gelu Stefan Diaconu

    ANEXA 1

                            AMENDAMENTUL Nr. 26
                          la Conventia TIR, 1975

    Anexa nr. 1 la Conventie
    Model de carnet TIR: versiunea 1 si versiunea 2
    Se modifica:
    - pagina 1 a copertii, rubrica 3 "(nume, adresa, tara)", dupa cum urmeaza: "(numar de identificare, nume, adresa, tara)";
    - voletul nr. 1 si voletul nr. 2, rubrica 4 "(nume, adresa si tara)", dupa cum urmeaza: "(numar de identificare, nume, adresa si tara)";
    - procesul-verbal de constatare, rubrica 5 "Titularul carnetului", dupa cum urmeaza: "Titularul carnetului (numar de identificare, nume, adresa si tara)".

    Anexa nr. 9 la Conventie, partea a II-a
    Se modifica formularul-tip de autorizare (FTH), al doilea paragraf de sub tabel, prima liniuta, dupa cum urmeaza:
    "- Numarul de identificare individual si unic (ID) atribuit persoanei de catre asociatia garanta (în cooperare cu organizatia internationala la care aceasta din urma este afiliata) conform unui model-tip. Modelul numarului de identificare este stabilit de Comitetul de gestiune."

                              ---------------