închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 7615 din 13 iulie 2006 pentru implementarea Amendamentului nr. 26 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR), ĂŽntocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
              AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
              AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 624 din 19 iulie 2006

    Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 34/2005 cu privire la exercitarea atribuţiilor de conducere a Autorităţii Naţionale a Vămilor,
    în temeiul prevederilor art. 59 din Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR,
    ţinând seama de prevederile art. 113 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, şi de prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006,

    vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se implementează Amendamentul nr. 26 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006.

                     Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale
                          de Administrare Fiscală,
                            Gelu Ştefan Diaconu

    ANEXA 1

                            AMENDAMENTUL Nr. 26
                          la Convenţia TIR, 1975

    Anexa nr. 1 la Convenţie
    Model de carnet TIR: versiunea 1 şi versiunea 2
    Se modifică:
    - pagina 1 a coperţii, rubrica 3 "(nume, adresă, ţară)", după cum urmează: "(număr de identificare, nume, adresă, ţară)";
    - voletul nr. 1 şi voletul nr. 2, rubrica 4 "(nume, adresă şi ţară)", după cum urmează: "(număr de identificare, nume, adresă şi ţară)";
    - procesul-verbal de constatare, rubrica 5 "Titularul carnetului", după cum urmează: "Titularul carnetului (număr de identificare, nume, adresă şi ţară)".

    Anexa nr. 9 la Convenţie, partea a II-a
    Se modifică formularul-tip de autorizare (FTH), al doilea paragraf de sub tabel, prima liniuţă, după cum urmează:
    "- Numărul de identificare individual şi unic (ID) atribuit persoanei de către asociaţia garantă (în cooperare cu organizaţia internaţională la care aceasta din urmă este afiliată) conform unui model-tip. Modelul numărului de identificare este stabilit de Comitetul de gestiune."