închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
DECIZIE Nr. 71 din 26 ianuarie 2004 privind implementarea amendamentelor nr. 20, 21 şi 22 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), ĂŽntocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979


EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE CONTROL
                     AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
PUBLICATĂ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 332 din 16 aprilie 2004

    în temeiul prevederilor art. 59 din Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R.,
    ţinând seama de prevederile art. 100 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, şi de prevederile art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare,

    directorul general al Autorităţii Naţionale a Vămilor emite următoarea decizie:

    ART. 1
    Se implementează amendamentele nr. 20, 21 şi 22 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
    ART. 2
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificările ulterioare.

             Directorul general al Autorităţii Naţionale a Vămilor,
                               Tudor Tănăsescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.

                   AMENDAMENT NR. 20 LA CONVENŢIA TIR, 1975

    Anexa nr. 2, articolul 3, paragraful 11 (a)
    După ultima propoziţie a articolului 3, paragraful 11 (a) se inserează o nouă propoziţie după cum urmează:
    "Nu vor fi solicitate balamale pentru vehicule cu prelate culisante."

    Anexa nr. 2, nou articol 4
    Se inserează un nou articol 4 după cum urmează:
    "ART. 4
    Vehicule cu prelate culisante
    1. Acolo unde este cazul, se aplică prevederile articolelor 1, 2 şi 3 ale prezentului regulament vehiculelor cu prelate culisante. în plus, aceste vehicule trebuie să se conformeze prevederilor prezentului articol.
    2. Prelatele culisante, podeaua, uşile şi celelalte părţi constitutive ale compartimentului de marfă se vor conforma fie cerinţelor din articolul 3, paragrafele 6, 8, 9 şi 11 ale prezentului regulament, fie celor stipulate la alineatele de la (i) la (vi) de mai jos.
    (i) Prelatele culisante, podeaua, uşile şi toate celelalte părţi constitutive ale compartimentului de marfă vor fi asamblate astfel încât să nu poată fi deschise sau închise fără să se lase urme vizibile.
    (ii) Prelata va acoperi elementele solide din partea de sus a vehiculului cu cel puţin o pătrime din distanţa efectivă dintre chingile de întindere. Prelata va acoperi elementele solide din partea de jos a vehiculului cu cel puţin 50 mm. Deschiderea orizontală dintre prelată şi părţile solide ale compartimentului de marfă nu poate depăşi 10 mm măsurat perpendicular pe axa longitudinală a vehiculului, după închiderea şi sigilarea pentru vamă a compartimentului de marfă.
    (iii) Sistemul de ghidare a prelatei culisante şi celelalte părţi mobile vor fi asamblate astfel încât uşile închise şi sigilate pentru vamă, precum şi celelalte părţi mobile să nu mai poată fi deschise sau închise din afară fără a lăsa urme vizibile. Sistemul de ghidare a prelatei culisante şi celelalte părţi mobile vor fi asamblate astfel încât să fie imposibil accesul la compartimentul de marfă fără a se lăsa urme vizibile. Sistemul este descris în schiţa nr. 9 anexată la prezentul regulament.
    (iv) Distanţa orizontală între inele, folosite în scop vamal, pe părţile solide ale vehiculului nu va depăşi 200 mm. Cu toate acestea, spaţiul poate fi mai mare, fără a depăşi însă 300 mm între inele pe ambele părţi verticale dacă construcţia vehiculului şi a prelatelor este de natură să prevină orice acces la compartimentul de marfă. în orice caz, condiţiile prezentate la alineatul (ii) de mai sus trebuie respectate.
    (v) Distanţa între chingile de întindere nu va depăşi 600 mm.
    (vi) Legăturile folosite pentru fixarea prelatelor de părţile fixe ale vehiculului se vor conforma cerinţelor articolului 3, paragraful 9 din prezentul regulament."

    Următoarea schiţă nouă se adaugă schiţelor existente din apendicele la anexa nr. 2:

    Schiţa nr. 9

    MODEL DE CONSTRUCŢIE A UNUI VEHICUL CU PRELATE CULISANTE

    Schiţa nr. 9.1

    Figura 1, reprezentând podeaua compartimentului de marfă, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2004, la pagina 5.

    Schiţa nr. 9.2

    Figura 2, reprezentând ghidarea prelatei şi acoperirea părţilor de sus, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2004, la pagina 5.

    Schiţa nr. 9.3

    Figura 3, reprezentând marginea prelatei - partea de jos, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2004, la pagina 5.

    Anexa nr. 7, partea I, articolul 4, paragraful 11 (a)
    După ultima propoziţie a articolului 4, paragraful 11 (a) se introduce o nouă propoziţie cu următorul conţinut:
    "Nu vor fi solicitate balamale pentru containere cu prelate culisante."

    Anexa nr. 7, partea I, articolul 5
    Se înlocuieşte articolul 5 cu următorul text:
    "ART. 5
    Containere cu prelate culisante
    1. Dacă este cazul, prevederile articolelor 1, 2, 3 şi 4 ale prezentului regulament se aplică containerelor cu prelate culisante. în plus, aceste containere trebuie să fie conforme prevederilor prezentului articol.
    2. Prelatele culisante, podeaua, uşile şi toate celelalte părţi constitutive ale containerului vor fi conforme fie prevederilor articolului 4, paragrafele 6, 8, 9 şi 11 ale prezentului regulament, fie celor stipulate la alineatele de la (i) la (vi) de mai jos.
    (i) Prelatele culisante, podeaua, uşile şi toate celelalte părţi constitutive ale containerului vor fi asamblate astfel încât să nu poată fi deschise sau închise fără a se lăsa urme vizibile.
    (ii) Prelata va acoperi elementele solide din partea de sus a containerului cu cel puţin o pătrime din distanţa efectivă dintre chingile de întindere. Prelata va acoperi părţile solide ale părţii de jos a containerului cu cel puţin 50 mm. Deschiderea orizontală între prelată şi părţile solide ale containerului nu poate depăşi 10 mm perpendicular pe axa longitudinală a containerului, după închiderea şi sigilarea acestuia pentru vamă.
    (iii) Sistemul de ghidare a prelatei culisante şi celelalte părţi mobile vor fi asamblate astfel încât uşile închise şi sigilate pentru vamă, precum şi celelalte părţi mobile să nu mai poată fi deschise sau închise din afară fără a lăsa urme vizibile. Sistemul de ghidare a prelatei culisante şi celelalte părţi mobile vor fi asamblate aşa încât să fie imposibil accesul la container fără a lăsa urme vizibile. Sistemul este descris în schiţa nr. 9 anexată la prezentul regulament.
    (iv) Distanţa orizontală dintre inele, folosite în scopuri vamale, pe părţile fixe ale containerului nu va depăşi 200 mm. Cu toate acestea, spaţiul poate fi mai mare dar nu va depăşi 300 mm între inele pe ambele părţi verticale dacă construcţia containerului şi a prelatelor este astfel făcută încât să împiedice orice acces la container. în orice caz, condiţiile stipulate la alineatul (ii) de mai sus trebuie respectate.
    (v) Distanţa între chingile de întindere nu va depăşi 600 mm.
    (vi) Legăturile folosite pentru fixarea prelatelor de părţile fixe ale containerului vor fi conforme prevederilor articolului 4, paragraful 9 din prezentul regulament."

    Se adaugă următoarea schiţă nouă schiţelor existente din apendicele la anexa nr. 7, Partea I:

    Schiţa nr. 9

    MODEL DE CONSTRUCŢIE A UNUI CONTAINER CU PRELATE CULISANTE

    Schiţa nr. 9.1

    Figura 4, reprezentând podeaua compartimentului de marfă, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2004, la pagina 7.

    Schiţa nr. 9.2

    Figura 2, reprezentând ghidarea prelatei şi acoperirea părţilor de sus, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2004, la pagina 7.

    Schiţa nr. 9.3

    Figura 3, reprezentând marginea prelatei - partea de jos, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2004, la pagina 7.

                 AMENDAMENT NR. 21 LA CONVENŢIA TIR, 1975

    Articolul 1, paragraful (a)
    Se înlocuiesc cuvintele "operaţiune TIR" cu "transport TIR"
    Se şterg ghilimelele de la cuvintele "regim TIR".

    Articolul 1, paragrafele de la (b) la (e)
    Paragrafele existente de la (b) la (e) devin paragrafele de la (f) la (j).

    Articolul 1, noile paragrafe de la (b) la (e)
    Se adaugă următoarele paragrafe noi:
    "(b) prin "operaţiune TIR" se înţelege partea unui transport TIR efectuată pe teritoriul unei părţi contractante de la un birou vamal de plecare sau de intrare (de trecere) la un birou vamal de destinaţie sau de ieşire (de trecere);
    (c) prin "începutul unei operaţiuni TIR" se înţelege că vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul au fost prezentate în vederea controlului la biroul vamal de plecare sau de intrare (de trecere), împreună cu încărcătura şi carnetul TIR aferente şi, de asemenea, carnetul TIR a fost acceptat de biroul vamal;
    (d) prin "încheierea unei operaţiuni TIR" se înţelege că vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul au fost prezentate în vederea controlului la biroul vamal de destinaţie sau de ieşire (de trecere) împreună cu încărcătura şi carnetul TIR aferente;
    (e) prin "descărcarea unei operaţiuni TIR" se înţelege certificarea de către autorităţile vamale a faptului că operaţiunea TIR a fost încheiată corect pe teritoriul unei Părţi contractante. Aceasta se stabileşte de autorităţile vamale pe baza comparării datelor sau informaţiilor disponibile la biroul vamal de destinaţie sau de ieşire (de trecere) cu cele disponibile la biroul vamal de plecare sau de intrare (de trecere);"

    Articolul 1, paragrafele de la (f) la (j)
    Paragrafele existente de la (f) la (j) devin paragrafele de la (k) la (n).
    Se modifică următoarele paragrafe noi de la (k) la (m) după cum urmează:
    (k) prin "birou vamal de plecare" se înţelege orice birou vamal al unei Părţi contractante unde începe transportul TIR al unei încărcături sau al unei părţi din aceasta;
    (l) prin "birou vamal de destinaţie" se înţelege orice birou vamal al unei Părţi contractante unde se termină transportul TIR al unei încărcături sau al unei părţi din aceasta;
    (m) prin "birou vamal de trecere" se înţelege orice birou vamal al unei Părţi contractante prin care un vehicul rutier, un ansamblu de vehicule sau un container intră sau iese din această Parte contractantă în cursul unui transport TIR;"

    Articolul 1, paragrafele de la (k) la (l)
    Paragrafele existente (k) şi (l) devin paragrafele (p) şi (q).

    Articolul 1, noul paragraf (o)
    Se adaugă următorul paragraf nou:
    "(o) prin "titular" al unui carnet TIR se înţelege persoana căreia i s-a emis un carnet TIR în conformitate cu prevederile relevante ale convenţiei şi în numele căreia a fost întocmită o declaraţie vamală sub forma unui carnet TIR indicând intenţia plasării mărfurilor sub regim TIR la biroul vamal de plecare. Titularul este responsabil pentru prezentarea vehiculului rutier, ansamblului de vehicule sau containerului împreună cu încărcătura şi carnetul TIR aferente, la biroul vamal de plecare, la biroul vamal de trecere şi la biroul vamal de destinaţie, cu respectarea corespunzătoare a celorlalte prevederi relevante ale convenţiei;"

    Articolul 2
    Se înlocuiesc cuvintele "operaţiunii TIR" cu "transportului TIR".

    Articolul 6, noul paragraf 2 bis
    Se adaugă următorul paragraf nou:
    "2 bis. O organizaţie internaţională, aşa cum este definită în paragraful 2, va fi autorizată de către Comitetul de gestiune să-şi asume responsabilitatea organizării şi funcţionării eficiente a unui sistem internaţional de garanţie cu condiţia ca ea să accepte această responsabilitate."

    Articolul 8, paragraful 4
    Se înlocuiesc în a doua propoziţie cuvintele "operaţiunii TIR" cu "transportului TIR", iar cuvintele "operaţiunea TIR este reluată" cu "transportul TIR este reluat".
    Se înlocuiesc cuvintele în a doua propoziţie "când mărfurile vor fi importate" cu "când mărfurile vor intra în aceste ţări".

    Articolul 10, paragraful 1
    Se înlocuieşte textul paragrafului cu următorul text:
    "1. Descărcarea unei operaţiuni TIR trebuie efectuată fără întârziere."

    Articolul 10, paragraful 2
    Se modifică paragraful 2 după cum urmează:
    "2. Atunci când autorităţile vamale ale unei ţări au descărcat o operaţiune TIR acestea nu mai pot solicita asociaţiei garante plata sumelor menţionate la articolul 8, paragrafele 1 şi 2, cu excepţia cazului în care certificatul de încheiere a fost obţinut într-un mod fraudulos sau abuziv sau dacă încheierea nu a avut loc."

    Articolul 11, paragraful 1
    Se modifică începutul primei propoziţii după cum urmează:
    "1. în cazul în care o operaţiune TIR nu a fost descărcată, autorităţile competente ...".
    Se şterg, la sfârşitul primei propoziţii, cuvintele "sau despre descărcarea cu rezerve".
    Se înlocuiesc în propoziţia a doua cuvintele "în caz de descărcare obţinută" cu "în cazul în care certificatul de încheiere a operaţiunii TIR a fost obţinut".

    Articolul 11, paragraful 2
    Se modifică prima propoziţie după cum urmează:
    "2. Cererea de plată a sumelor menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale art. 8 va fi adresată asociaţiei garante cel mai devreme în termen de trei luni, socotit de la data la care această asociaţie a fost avizată că operaţiunea TIR nu a fost descărcată sau că certificatul de încheiere a operaţiunii TIR a fost obţinut în mod abuziv sau fraudulos, dar cel mai târziu în termen de doi ani, socotit de la acea dată."

    Articolul 16
    în prima propoziţie se înlocuiesc cuvintele "o operaţiune TIR" cu "un transport TIR".

    Articolul 17, paragraful 2
    Se modifică paragraful 2 după cum urmează:
    "2. Carnetul TIR va fi valabil pentru o singură călătorie. El va conţine cel puţin numărul de volete detaşabile care sunt necesare pentru transportul TIR în cauză."

    Articolul 18
    în prima propoziţie se înlocuiesc cuvintele "O operaţiune TIR" cu "Un transport TIR".

    Articolul 26, paragraful 1
    în prima propoziţie se înlocuiesc cuvintele "operaţiunea TIR va fi suspendată" cu "transportul TIR va fi suspendat". în a doua propoziţie se înlocuiesc cuvintele "operaţiunii TIR" cu "transportului TIR".

    Articolul 26, paragraful 3
    Se înlocuiesc cuvintele "operaţiunea TIR este întreruptă sau reluată" prin cuvintele "transportul TIR este întrerupt sau reluat".

    Articolul 28
    Se înlocuieşte textul existent cu următorul text:
    "1. încheierea unei operaţiuni TIR trebuie certificată de autorităţile vamale fără întârziere. încheierea unei operaţiuni TIR poate fi certificată cu sau fără rezerve: atunci când încheierea este certificată cu rezerve acestea trebuie să se bazeze pe elemente legate de operaţiunea TIR în sine. Aceste fapte trebuie notate clar în carnetul TIR.
    2. în cazul în care mărfurile sunt plasate sub un alt regim vamal sau sub un alt sistem de control vamal, toate neregularităţile ce pot fi constatate sub acel regim vamal sau sistem de control vamal nu trebuie să fie atribuite titularului carnetului TIR sau oricărei alte persoane care acţionează în numele său."

    Articolul 29, paragraful 1
    Se înlocuiesc cuvintele "articolul 1, subparagraful (k)" cu "articolul 1, subparagraful (p)".

    Articolul 40
    Se înlocuiesc cuvintele "operaţiunii TIR" cu "transportului TIR".

    Articolul 42
    Se înlocuiesc cuvintele "o operaţiune TIR" cu "un transport TIR".

    Anexa 1 la convenţie
    Model de carnet TIR, versiunea 1 şi versiunea 2
    Se înlocuiesc, în rubrica 6 pe pagina 1 a coperţii, cuvintele "Ţara de plecare" cu "Ţara/Ţările de plecare".
    Se înlocuiesc, în rubrica 5 pe toate voletele, cuvintele "Ţara de plecare" cu "Ţara/Ţările de plecare".
    Se înlocuiesc, în rubrica 24 a voletului nr. 2, cuvintele "Certificat de descărcare" cu "Certificat de încheiere a operaţiunii TIR".
    Se modifică, în rubrica 26 a voletului nr. 2, cuvintele "Număr de colete descărcate" cu "Număr de colete pentru care este certificată încheierea operaţiunii TIR".
    Se modifică, la rubrica 3 de pe cotorul voletului nr. 2, cuvintele "Descărcate _____ colete sau obiecte (aşa cum se specifică în manifestul mărfurilor)" cu "Număr de colete pentru care a fost certificată încheierea operaţiunii TIR (aşa cum se specifică în manifestul mărfurilor)".
    Se înlocuiesc la regula nr. 2 din "Reguli referitoare la utilizarea carnetului TIR" cuvintele "operaţiuni TIR" cu "transporturi TIR".
    Se înlocuiesc la regula nr. 3 din "Reguli referitoare la utilizarea carnetului TIR" cuvintele "operaţiunii TIR" cu "transportului TIR".

    Anexa 6, notele explicative 0.1 (b), 0.1 (e) şi 0.1 (e) (i)
    Notele explicative existente 0.1 (b), 0.1 (e) şi 0.1 (e) (i) devin notele explicative 0.1 (f), 0.1 (j) şi 0.1 (j) (i).

    Anexa 6, noua notă explicativă 0.1 (f)
    Se înlocuiesc cuvintele "articolul 1, subparagraful (b)" cu "articolul 1, subparagraful (f)".

    Anexa 6, nota explicativă 0.1 (j) (i)
    Se înlocuiesc cuvintele "articolul 1, subparagraful (e) (i)" cu "articolul 1, subparagraful (j) (i)".

    Anexa 6, nota explicativă 0.2-2
    în propoziţia a doua se înlocuiesc cuvintele "operaţiunii TIR" cu "transportului TIR".

    Anexa 6, noua notă explicativă 0.6.2 bis
    Se adaugă o nouă notă explicativă la articolul 6, noul paragraf 2 bis, ce va avea următoarea formulare:
    "0.6.2 bis Relaţiile între o organizaţie internaţională şi asociaţiile ei membre vor fi definite prin acorduri scrise privind funcţionarea sistemului internaţional de garanţie."

    Anexa 6, noua notă explicativă 0.8.7
    Se adaugă o notă explicativă nouă la articolul 8, paragraful 7 ce va avea următoarea formulare:
    "0.8.7 Măsurile ce trebuie luate de autorităţile competente în vederea solicitării plăţii de la persoana sau persoanele direct responsabile trebuie să includă cel puţin o notificare de nedescărcare a operaţiunii TIR şi/sau transmiterea cererii de plată titularului carnetului TIR."

    Anexa 6, nota explicativă 0.10
    Se înlocuiesc cuvintele "Certificarea de descărcare a carnetului TIR" cu "Certificatul de încheiere a operaţiunii TIR".

    Anexa 6, nota explicativă 0.10
    Se adaugă cuvântul "etc.", după "sigiliilor vamale".
    La începutul propoziţiei se înlocuiesc cuvintele "a fost obţinută" cu "fiind obţinută".
    La sfârşitul propoziţiei se înlocuiesc cuvintele "a fost obţinută" cu "ar fi fost obţinută".

    Anexa 6, nota explicativă 0.11-1 şi 0.11-2
    Notele explicative existente 0.11-1 şi 0.11-2 devin notele explicative 0.11-2 şi 0.11-3.

    Anexa 6, noua notă explicativă 0.11-1
    Se adaugă o nouă notă explicativă la articolul 11, paragraful 1 cu următoarea formulare:
    "0.11-1 în plus faţă de notificarea asociaţiei garante, autorităţile vamale ar trebui să notifice titularului unui carnet TIR, cât mai curând posibil, faptul că o operaţiune TIR nu a fost descărcată. Aceasta s-ar putea face în acelaşi timp cu notificarea asociaţiei garante."

    Anexa 6, noua notă explicativă 0.11-2
    Se înlocuiesc cuvintele "vehicule" cu "vehicul".

    Anexa 6, nota explicativă 0.21-1
    Se înlocuiesc cuvintele "altele decât" cu "precum şi".

    Anexa 6, nota explicativă 0.28
    Se şterge paragraful 1 al notei explicative 0.28.
    Se şterge a treia propoziţie a paragrafului 2 a notei explicative 0.28 la fel ca şi numărul paragrafului.
    Se şterge al treilea paragraf (nenumerotat) al notei explicative 0.28.

                   AMENDAMENT NR. 22 LA CONVENŢIA TIR, 1975

    Articolul 3
    Se înlocuieşte textul articolului 3 cu următorul:
    "ART. 3
    în scopul aplicării dispoziţiilor prezentei convenţii:
    (a) Transporturile trebuie efectuate
    (i) cu vehicule rutiere, ansambluri de vehicule sau containere aprobate în prealabil în condiţiile enunţate în cap. III (a), sau
    (ii) cu alte vehicule rutiere, alte ansambluri de vehicule sau alte containere, în condiţiile enunţate în cap. III (c), sau
    (iii) cu vehicule rutiere sau vehicule speciale cum ar fi autobuze, autocare, macarale, măturătoare, betoniere etc. exportate şi considerate deci ca fiind mărfuri ce se deplasează prin mijloace proprii de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinaţie în condiţiile enunţate în cap. III (c). în cazul în care aceste vehicule transportă alte mărfuri, condiţiile menţionate la alineatele (i) sau (ii) de mai sus se vor aplica corespunzător;
    (b) operaţiunile de transport trebuie garantate de asociaţii agreate în conformitate cu prevederile articolului 6 şi trebuie efectuate sub acoperirea unui carnet TIR, conform modelului din anexa nr. 1 a prezentei convenţii."