DECIZIE Nr. 71 din 26 ianuarie 2004 privind implementarea amendamentelor nr. 20, 21 ?i 22 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), ?ntocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420/1979
                   DECIZIE   Nr. 71 din 26 ianuarie 2004
privind implementarea amendamentelor nr. 20, 21 si 22 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), întocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420/1979
EMITENT:      AUTORITATEA NATIONALA DE CONTROL
              AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 332 din 16 aprilie 2004

    în temeiul prevederilor art. 59 din Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R.,
    tinand seama de prevederile art. 100 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile ulterioare, si de prevederile art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare,

    directorul general al Autoritatii Nationale a Vamilor emite urmatoarea decizie:

    ART. 1
    Se implementeaza amendamentele nr. 20, 21 si 22 la Conventia vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), întocmita la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    ART. 2
    Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificarile ulterioare.

             Directorul general al Autoritatii Nationale a Vamilor,
                               Tudor Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa în facsimil.

                   AMENDAMENT NR. 20 LA CONVENTIA TIR, 1975

    Anexa nr. 2, articolul 3, paragraful 11 (a)
    Dupa ultima propozitie a articolului 3, paragraful 11 (a) se insereaza o noua propozitie dupa cum urmeaza:
    "Nu vor fi solicitate balamale pentru vehicule cu prelate culisante."

    Anexa nr. 2, nou articol 4
    Se insereaza un nou articol 4 dupa cum urmeaza:
    "ART. 4
    Vehicule cu prelate culisante
    1. Acolo unde este cazul, se aplica prevederile articolelor 1, 2 si 3 ale prezentului regulament vehiculelor cu prelate culisante. în plus, aceste vehicule trebuie sa se conformeze prevederilor prezentului articol.
    2. Prelatele culisante, podeaua, usile si celelalte parti constitutive ale compartimentului de marfa se vor conforma fie cerintelor din articolul 3, paragrafele 6, 8, 9 si 11 ale prezentului regulament, fie celor stipulate la alineatele de la (i) la (vi) de mai jos.
    (i) Prelatele culisante, podeaua, usile si toate celelalte parti constitutive ale compartimentului de marfa vor fi asamblate astfel încat sa nu poata fi deschise sau închise fara sa se lase urme vizibile.
    (ii) Prelata va acoperi elementele solide din partea de sus a vehiculului cu cel putin o patrime din distanta efectiva dintre chingile de întindere. Prelata va acoperi elementele solide din partea de jos a vehiculului cu cel putin 50 mm. Deschiderea orizontala dintre prelata si partile solide ale compartimentului de marfa nu poate depasi 10 mm masurat perpendicular pe axa longitudinala a vehiculului, dupa închiderea si sigilarea pentru vama a compartimentului de marfa.
    (iii) Sistemul de ghidare a prelatei culisante si celelalte parti mobile vor fi asamblate astfel încat usile închise si sigilate pentru vama, precum si celelalte parti mobile sa nu mai poata fi deschise sau închise din afara fara a lasa urme vizibile. Sistemul de ghidare a prelatei culisante si celelalte parti mobile vor fi asamblate astfel încat sa fie imposibil accesul la compartimentul de marfa fara a se lasa urme vizibile. Sistemul este descris în schita nr. 9 anexata la prezentul regulament.
    (iv) Distanta orizontala între inele, folosite în scop vamal, pe partile solide ale vehiculului nu va depasi 200 mm. Cu toate acestea, spatiul poate fi mai mare, fara a depasi însa 300 mm între inele pe ambele parti verticale daca constructia vehiculului si a prelatelor este de natura sa previna orice acces la compartimentul de marfa. în orice caz, conditiile prezentate la alineatul (ii) de mai sus trebuie respectate.
    (v) Distanta între chingile de întindere nu va depasi 600 mm.
    (vi) Legaturile folosite pentru fixarea prelatelor de partile fixe ale vehiculului se vor conforma cerintelor articolului 3, paragraful 9 din prezentul regulament."

    Urmatoarea schita noua se adauga schitelor existente din apendicele la anexa nr. 2:

    Schita nr. 9

    MODEL DE CONSTRUCTIE A UNUI VEHICUL CU PRELATE CULISANTE

    Schita nr. 9.1

    Figura 1, reprezentand podeaua compartimentului de marfa, se gaseste în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2004, la pagina 5.

    Schita nr. 9.2

    Figura 2, reprezentand ghidarea prelatei si acoperirea partilor de sus, se gaseste în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2004, la pagina 5.

    Schita nr. 9.3

    Figura 3, reprezentand marginea prelatei - partea de jos, se gaseste în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2004, la pagina 5.

    Anexa nr. 7, partea I, articolul 4, paragraful 11 (a)
    Dupa ultima propozitie a articolului 4, paragraful 11 (a) se introduce o noua propozitie cu urmatorul continut:
    "Nu vor fi solicitate balamale pentru containere cu prelate culisante."

    Anexa nr. 7, partea I, articolul 5
    Se înlocuieste articolul 5 cu urmatorul text:
    "ART. 5
    Containere cu prelate culisante
    1. Daca este cazul, prevederile articolelor 1, 2, 3 si 4 ale prezentului regulament se aplica containerelor cu prelate culisante. în plus, aceste containere trebuie sa fie conforme prevederilor prezentului articol.
    2. Prelatele culisante, podeaua, usile si toate celelalte parti constitutive ale containerului vor fi conforme fie prevederilor articolului 4, paragrafele 6, 8, 9 si 11 ale prezentului regulament, fie celor stipulate la alineatele de la (i) la (vi) de mai jos.
    (i) Prelatele culisante, podeaua, usile si toate celelalte parti constitutive ale containerului vor fi asamblate astfel încat sa nu poata fi deschise sau închise fara a se lasa urme vizibile.
    (ii) Prelata va acoperi elementele solide din partea de sus a containerului cu cel putin o patrime din distanta efectiva dintre chingile de întindere. Prelata va acoperi partile solide ale partii de jos a containerului cu cel putin 50 mm. Deschiderea orizontala între prelata si partile solide ale containerului nu poate depasi 10 mm perpendicular pe axa longitudinala a containerului, dupa închiderea si sigilarea acestuia pentru vama.
    (iii) Sistemul de ghidare a prelatei culisante si celelalte parti mobile vor fi asamblate astfel încat usile închise si sigilate pentru vama, precum si celelalte parti mobile sa nu mai poata fi deschise sau închise din afara fara a lasa urme vizibile. Sistemul de ghidare a prelatei culisante si celelalte parti mobile vor fi asamblate asa încat sa fie imposibil accesul la container fara a lasa urme vizibile. Sistemul este descris în schita nr. 9 anexata la prezentul regulament.
    (iv) Distanta orizontala dintre inele, folosite în scopuri vamale, pe partile fixe ale containerului nu va depasi 200 mm. Cu toate acestea, spatiul poate fi mai mare dar nu va depasi 300 mm între inele pe ambele parti verticale daca constructia containerului si a prelatelor este astfel facuta încat sa împiedice orice acces la container. în orice caz, conditiile stipulate la alineatul (ii) de mai sus trebuie respectate.
    (v) Distanta între chingile de întindere nu va depasi 600 mm.
    (vi) Legaturile folosite pentru fixarea prelatelor de partile fixe ale containerului vor fi conforme prevederilor articolului 4, paragraful 9 din prezentul regulament."

    Se adauga urmatoarea schita noua schitelor existente din apendicele la anexa nr. 7, Partea I:

    Schita nr. 9

    MODEL DE CONSTRUCTIE A UNUI CONTAINER CU PRELATE CULISANTE

    Schita nr. 9.1

    Figura 4, reprezentand podeaua compartimentului de marfa, se gaseste în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2004, la pagina 7.

    Schita nr. 9.2

    Figura 2, reprezentand ghidarea prelatei si acoperirea partilor de sus, se gaseste în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2004, la pagina 7.

    Schita nr. 9.3

    Figura 3, reprezentand marginea prelatei - partea de jos, se gaseste în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 16 aprilie 2004, la pagina 7.

                 AMENDAMENT NR. 21 LA CONVENTIA TIR, 1975

    Articolul 1, paragraful (a)
    Se înlocuiesc cuvintele "operatiune TIR" cu "transport TIR"
    Se sterg ghilimelele de la cuvintele "regim TIR".

    Articolul 1, paragrafele de la (b) la (e)
    Paragrafele existente de la (b) la (e) devin paragrafele de la (f) la (j).

    Articolul 1, noile paragrafe de la (b) la (e)
    Se adauga urmatoarele paragrafe noi:
    "(b) prin "operatiune TIR" se întelege partea unui transport TIR efectuata pe teritoriul unei parti contractante de la un birou vamal de plecare sau de intrare (de trecere) la un birou vamal de destinatie sau de iesire (de trecere);
    (c) prin "începutul unei operatiuni TIR" se întelege ca vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul au fost prezentate în vederea controlului la biroul vamal de plecare sau de intrare (de trecere), împreuna cu încarcatura si carnetul TIR aferente si, de asemenea, carnetul TIR a fost acceptat de biroul vamal;
    (d) prin "încheierea unei operatiuni TIR" se întelege ca vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul au fost prezentate în vederea controlului la biroul vamal de destinatie sau de iesire (de trecere) împreuna cu încarcatura si carnetul TIR aferente;
    (e) prin "descarcarea unei operatiuni TIR" se întelege certificarea de catre autoritatile vamale a faptului ca operatiunea TIR a fost încheiata corect pe teritoriul unei Parti contractante. Aceasta se stabileste de autoritatile vamale pe baza compararii datelor sau informatiilor disponibile la biroul vamal de destinatie sau de iesire (de trecere) cu cele disponibile la biroul vamal de plecare sau de intrare (de trecere);"

    Articolul 1, paragrafele de la (f) la (j)
    Paragrafele existente de la (f) la (j) devin paragrafele de la (k) la (n).
    Se modifica urmatoarele paragrafe noi de la (k) la (m) dupa cum urmeaza:
    (k) prin "birou vamal de plecare" se întelege orice birou vamal al unei Parti contractante unde începe transportul TIR al unei încarcaturi sau al unei parti din aceasta;
    (l) prin "birou vamal de destinatie" se întelege orice birou vamal al unei Parti contractante unde se termina transportul TIR al unei încarcaturi sau al unei parti din aceasta;
    (m) prin "birou vamal de trecere" se întelege orice birou vamal al unei Parti contractante prin care un vehicul rutier, un ansamblu de vehicule sau un container intra sau iese din aceasta Parte contractanta în cursul unui transport TIR;"

    Articolul 1, paragrafele de la (k) la (l)
    Paragrafele existente (k) si (l) devin paragrafele (p) si (q).

    Articolul 1, noul paragraf (o)
    Se adauga urmatorul paragraf nou:
    "(o) prin "titular" al unui carnet TIR se întelege persoana careia i s-a emis un carnet TIR în conformitate cu prevederile relevante ale conventiei si în numele careia a fost întocmita o declaratie vamala sub forma unui carnet TIR indicand intentia plasarii marfurilor sub regim TIR la biroul vamal de plecare. Titularul este responsabil pentru prezentarea vehiculului rutier, ansamblului de vehicule sau containerului împreuna cu încarcatura si carnetul TIR aferente, la biroul vamal de plecare, la biroul vamal de trecere si la biroul vamal de destinatie, cu respectarea corespunzatoare a celorlalte prevederi relevante ale conventiei;"

    Articolul 2
    Se înlocuiesc cuvintele "operatiunii TIR" cu "transportului TIR".

    Articolul 6, noul paragraf 2 bis
    Se adauga urmatorul paragraf nou:
    "2 bis. O organizatie internationala, asa cum este definita în paragraful 2, va fi autorizata de catre Comitetul de gestiune sa-si asume responsabilitatea organizarii si functionarii eficiente a unui sistem international de garantie cu conditia ca ea sa accepte aceasta responsabilitate."

    Articolul 8, paragraful 4
    Se înlocuiesc în a doua propozitie cuvintele "operatiunii TIR" cu "transportului TIR", iar cuvintele "operatiunea TIR este reluata" cu "transportul TIR este reluat".
    Se înlocuiesc cuvintele în a doua propozitie "cand marfurile vor fi importate" cu "cand marfurile vor intra în aceste tari".

    Articolul 10, paragraful 1
    Se înlocuieste textul paragrafului cu urmatorul text:
    "1. Descarcarea unei operatiuni TIR trebuie efectuata fara întarziere."

    Articolul 10, paragraful 2
    Se modifica paragraful 2 dupa cum urmeaza:
    "2. Atunci cand autoritatile vamale ale unei tari au descarcat o operatiune TIR acestea nu mai pot solicita asociatiei garante plata sumelor mentionate la articolul 8, paragrafele 1 si 2, cu exceptia cazului în care certificatul de încheiere a fost obtinut într-un mod fraudulos sau abuziv sau daca încheierea nu a avut loc."

    Articolul 11, paragraful 1
    Se modifica începutul primei propozitii dupa cum urmeaza:
    "1. în cazul în care o operatiune TIR nu a fost descarcata, autoritatile competente ...".
    Se sterg, la sfarsitul primei propozitii, cuvintele "sau despre descarcarea cu rezerve".
    Se înlocuiesc în propozitia a doua cuvintele "în caz de descarcare obtinuta" cu "în cazul în care certificatul de încheiere a operatiunii TIR a fost obtinut".

    Articolul 11, paragraful 2
    Se modifica prima propozitie dupa cum urmeaza:
    "2. Cererea de plata a sumelor mentionate la paragrafele 1 si 2 ale art. 8 va fi adresata asociatiei garante cel mai devreme în termen de trei luni, socotit de la data la care aceasta asociatie a fost avizata ca operatiunea TIR nu a fost descarcata sau ca certificatul de încheiere a operatiunii TIR a fost obtinut în mod abuziv sau fraudulos, dar cel mai tarziu în termen de doi ani, socotit de la acea data."

    Articolul 16
    în prima propozitie se înlocuiesc cuvintele "o operatiune TIR" cu "un transport TIR".

    Articolul 17, paragraful 2
    Se modifica paragraful 2 dupa cum urmeaza:
    "2. Carnetul TIR va fi valabil pentru o singura calatorie. El va contine cel putin numarul de volete detasabile care sunt necesare pentru transportul TIR în cauza."

    Articolul 18
    în prima propozitie se înlocuiesc cuvintele "O operatiune TIR" cu "Un transport TIR".

    Articolul 26, paragraful 1
    în prima propozitie se înlocuiesc cuvintele "operatiunea TIR va fi suspendata" cu "transportul TIR va fi suspendat". în a doua propozitie se înlocuiesc cuvintele "operatiunii TIR" cu "transportului TIR".

    Articolul 26, paragraful 3
    Se înlocuiesc cuvintele "operatiunea TIR este întrerupta sau reluata" prin cuvintele "transportul TIR este întrerupt sau reluat".

    Articolul 28
    Se înlocuieste textul existent cu urmatorul text:
    "1. încheierea unei operatiuni TIR trebuie certificata de autoritatile vamale fara întarziere. încheierea unei operatiuni TIR poate fi certificata cu sau fara rezerve: atunci cand încheierea este certificata cu rezerve acestea trebuie sa se bazeze pe elemente legate de operatiunea TIR în sine. Aceste fapte trebuie notate clar în carnetul TIR.
    2. în cazul în care marfurile sunt plasate sub un alt regim vamal sau sub un alt sistem de control vamal, toate neregularitatile ce pot fi constatate sub acel regim vamal sau sistem de control vamal nu trebuie sa fie atribuite titularului carnetului TIR sau oricarei alte persoane care actioneaza în numele sau."

    Articolul 29, paragraful 1
    Se înlocuiesc cuvintele "articolul 1, subparagraful (k)" cu "articolul 1, subparagraful (p)".

    Articolul 40
    Se înlocuiesc cuvintele "operatiunii TIR" cu "transportului TIR".

    Articolul 42
    Se înlocuiesc cuvintele "o operatiune TIR" cu "un transport TIR".

    Anexa 1 la conventie
    Model de carnet TIR, versiunea 1 si versiunea 2
    Se înlocuiesc, în rubrica 6 pe pagina 1 a copertii, cuvintele "Tara de plecare" cu "Tara/Tarile de plecare".
    Se înlocuiesc, în rubrica 5 pe toate voletele, cuvintele "Tara de plecare" cu "Tara/Tarile de plecare".
    Se înlocuiesc, în rubrica 24 a voletului nr. 2, cuvintele "Certificat de descarcare" cu "Certificat de încheiere a operatiunii TIR".
    Se modifica, în rubrica 26 a voletului nr. 2, cuvintele "Numar de colete descarcate" cu "Numar de colete pentru care este certificata încheierea operatiunii TIR".
    Se modifica, la rubrica 3 de pe cotorul voletului nr. 2, cuvintele "Descarcate _____ colete sau obiecte (asa cum se specifica în manifestul marfurilor)" cu "Numar de colete pentru care a fost certificata încheierea operatiunii TIR (asa cum se specifica în manifestul marfurilor)".
    Se înlocuiesc la regula nr. 2 din "Reguli referitoare la utilizarea carnetului TIR" cuvintele "operatiuni TIR" cu "transporturi TIR".
    Se înlocuiesc la regula nr. 3 din "Reguli referitoare la utilizarea carnetului TIR" cuvintele "operatiunii TIR" cu "transportului TIR".

    Anexa 6, notele explicative 0.1 (b), 0.1 (e) si 0.1 (e) (i)
    Notele explicative existente 0.1 (b), 0.1 (e) si 0.1 (e) (i) devin notele explicative 0.1 (f), 0.1 (j) si 0.1 (j) (i).

    Anexa 6, noua nota explicativa 0.1 (f)
    Se înlocuiesc cuvintele "articolul 1, subparagraful (b)" cu "articolul 1, subparagraful (f)".

    Anexa 6, nota explicativa 0.1 (j) (i)
    Se înlocuiesc cuvintele "articolul 1, subparagraful (e) (i)" cu "articolul 1, subparagraful (j) (i)".

    Anexa 6, nota explicativa 0.2-2
    în propozitia a doua se înlocuiesc cuvintele "operatiunii TIR" cu "transportului TIR".

    Anexa 6, noua nota explicativa 0.6.2 bis
    Se adauga o noua nota explicativa la articolul 6, noul paragraf 2 bis, ce va avea urmatoarea formulare:
    "0.6.2 bis Relatiile între o organizatie internationala si asociatiile ei membre vor fi definite prin acorduri scrise privind functionarea sistemului international de garantie."

    Anexa 6, noua nota explicativa 0.8.7
    Se adauga o nota explicativa noua la articolul 8, paragraful 7 ce va avea urmatoarea formulare:
    "0.8.7 Masurile ce trebuie luate de autoritatile competente în vederea solicitarii platii de la persoana sau persoanele direct responsabile trebuie sa includa cel putin o notificare de nedescarcare a operatiunii TIR si/sau transmiterea cererii de plata titularului carnetului TIR."

    Anexa 6, nota explicativa 0.10
    Se înlocuiesc cuvintele "Certificarea de descarcare a carnetului TIR" cu "Certificatul de încheiere a operatiunii TIR".

    Anexa 6, nota explicativa 0.10
    Se adauga cuvantul "etc.", dupa "sigiliilor vamale".
    La începutul propozitiei se înlocuiesc cuvintele "a fost obtinuta" cu "fiind obtinuta".
    La sfarsitul propozitiei se înlocuiesc cuvintele "a fost obtinuta" cu "ar fi fost obtinuta".

    Anexa 6, nota explicativa 0.11-1 si 0.11-2
    Notele explicative existente 0.11-1 si 0.11-2 devin notele explicative 0.11-2 si 0.11-3.

    Anexa 6, noua nota explicativa 0.11-1
    Se adauga o noua nota explicativa la articolul 11, paragraful 1 cu urmatoarea formulare:
    "0.11-1 în plus fata de notificarea asociatiei garante, autoritatile vamale ar trebui sa notifice titularului unui carnet TIR, cat mai curand posibil, faptul ca o operatiune TIR nu a fost descarcata. Aceasta s-ar putea face în acelasi timp cu notificarea asociatiei garante."

    Anexa 6, noua nota explicativa 0.11-2
    Se înlocuiesc cuvintele "vehicule" cu "vehicul".

    Anexa 6, nota explicativa 0.21-1
    Se înlocuiesc cuvintele "altele decat" cu "precum si".

    Anexa 6, nota explicativa 0.28
    Se sterge paragraful 1 al notei explicative 0.28.
    Se sterge a treia propozitie a paragrafului 2 a notei explicative 0.28 la fel ca si numarul paragrafului.
    Se sterge al treilea paragraf (nenumerotat) al notei explicative 0.28.

                   AMENDAMENT NR. 22 LA CONVENTIA TIR, 1975

    Articolul 3
    Se înlocuieste textul articolului 3 cu urmatorul:
    "ART. 3
    în scopul aplicarii dispozitiilor prezentei conventii:
    (a) Transporturile trebuie efectuate
    (i) cu vehicule rutiere, ansambluri de vehicule sau containere aprobate în prealabil în conditiile enuntate în cap. III (a), sau
    (ii) cu alte vehicule rutiere, alte ansambluri de vehicule sau alte containere, în conditiile enuntate în cap. III (c), sau
    (iii) cu vehicule rutiere sau vehicule speciale cum ar fi autobuze, autocare, macarale, maturatoare, betoniere etc. exportate si considerate deci ca fiind marfuri ce se deplaseaza prin mijloace proprii de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinatie în conditiile enuntate în cap. III (c). în cazul în care aceste vehicule transporta alte marfuri, conditiile mentionate la alineatele (i) sau (ii) de mai sus se vor aplica corespunzator;
    (b) operatiunile de transport trebuie garantate de asociatii agreate în conformitate cu prevederile articolului 6 si trebuie efectuate sub acoperirea unui carnet TIR, conform modelului din anexa nr. 1 a prezentei conventii."

                              ---------------