├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOT─éR├éRE Nr. 1777 din 21 octombrie 2004 privind introducerea restric┼úiei de circula┼úie pe unele sectoare de drumuri na┼úionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele dec├ót cele destinate exclusiv transportului de persoane, ├«n zilele de s├ómb─ât─â, duminic─â ┼či de s─ârb─âtoare legal─â - Actualizata
                 HOTARâRE   Nr. 1777 din 21 octombrie 2004
privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbata, duminica si de sarbatoare legala

    Text în vigoare începând cu data de 6 februarie 2014

    Text publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 6 februarie 2014.

    Act de baza
 Hotarârea Guvernului nr. 1777/2004

    Acte modificatoare
 Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1577/890/2005
 Hotarârea Guvernului nr. 870/2007
 Hotarârea Guvernului nr. 1339/2008
 Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor nr. 859/200/2009
 Hotarârea Guvernului nr. 1007/2009
 Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor nr. 581/190/2011
 Hotarârea Guvernului nr. 1289/2011
 Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine si al ministrului afacerilor interne nr. 481/2013/8/2014

 
    NOTE:
    1. Titlul actului normativ a fost modificat conform articolului unic pct. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 870/2007 ( ).

    2. în textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei noi.

 
    în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 4 alin. (2) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997*) privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 
    *) Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 a fost abrogata. A se vedea Ordonanta Guvernului nr. 27/2011.

 
    ART. 1
    (1) Se introduce restrictia de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbata si duminica, în perioadele din an si în intervalele orare prevazute în anexa nr. 1.
 
    (2) Restrictia prevazuta la alin. (1) se aplica si în zilele de sarbatoare legala în tot cursul anului între orele 6,00 - 22,00.
    (3) Pentru sectorul de drum national prevazut la pozitia 1 din anexa nr. 1, restrictia prevazuta la alin. (1) se aplica pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.
    ART. 2
    în întelesul prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    - vehicul - orice autovehicul rutier, având cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractata de acesta;
 
    - zile de sarbatoare legala - zilele în care nu se lucreaza, asa cum sunt prevazute la art. 134 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestea sunt:
    a) 1 si 2 ianuarie;
    b) prima si a doua zi de Pasti;
    c) 1 mai;
    d) prima si a doua zi de Rusalii;
    e) Adormirea Maicii Domnului;
    f) 1 decembrie;
    g) prima si a doua zi de Craciun;
 
    - vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar;
 
    - riveran - orice persoana fizica ori juridica ce are domiciliul/resedinta/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului pe unul dintre sectoarele restrictionate prevazute în anexa nr. 1 sau în localitatile pentru care singura cale de acces la un drum national se afla pe unul dintre sectoarele restrictionate prevazute în anexa nr. 1.
 
    ART. 3
    (1) Se interzice circulatia vehiculelor rutiere prevazute la art. 1, în perioadele din an si în intervalele orare prevazute în anexa nr. 1.
    (2) Circulatia vehiculelor neînmatriculate, chiar daca sunt înregistrate la autoritatile locale, este interzisa în zilele de sâmbata, duminica si de sarbatoare legala, în perioadele din an si în intervalele orare prevazute în anexa nr. 1.
 
    ART. 4
    Se excepteaza de la prevederile art. 1 vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii Nationale, de unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, de serviciile de ambulanta, de serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, asa cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vehiculele care efectueaza transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii în securitatea si siguranta nationala, vehiculele detinute de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., denumita în continuare C.N.A.D.N.R., vehiculele detinute de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier si utilizate pentru activitatea de inspectie si control, precum si vehiculele care efectueaza transporturile prevazute în anexa nr. 2.
 
    ART. 5
    C.N.A.D.N.R. va realiza semnalizarea corespunzatoare a sectoarelor de drum supuse interdictiei de circulatie, cu avizul politiei rutiere, si va informa participantii la trafic asupra restrictiilor impuse prin prezenta hotarâre.
    ART. 6
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:
    a) încalcarea prevederilor art. 3, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;
    b) încalcarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amenda de la 600 lei la 2.000 lei.
 
    ART. 7
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 6 se fac de catre:
    a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
    b) politistii rutieri, în cazul în care îsi desfasoara activitatile specifice de control în lipsa personalului prevazut la lit. a).
 
    ART. 8
    Contraventiilor prevazute la art. 6 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    ART. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
    ART. 10
    Anexele nr. 1 si 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si locuintei si al ministrului administratiei si internelor.
    ART. 11
    Prevederile prezentei hotarâri intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 
    ANEXA 1

    Sectoarele de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) restrictionate din punctul de vedere al circulatiei vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele de vineri, sâmbata, duminica si de sarbatoare legala, precum si perioadele si intervalele orare supuse restrictiei
 _____________________________________________________________________________________________
|Nr. |Indicativ|      Traseu      | Sens de   | Perioada, zilele si intervalele orare restrictionate     |
|crt.|drum     |                  | parcurs   |__________________________________________________________|
|    |         |                  |           |în ziua   |în zilele | Perioada din an, zilele si         |
|    |         |                  |           |anterioara|de        | intervalele orare                  |
|    |         |                  |           |primei    |sarbatoare|____________________________________|
|    |         |                  |           |zile de   |legala    |Perioada | vineri | sâmbata|duminica|
|    |         |                  |           |sarbatoare|          |din an   |        |        |        |
|    |         |                  |           |legala    |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|
|  1.| A 2     |Bucuresti (int. A2|Bucuresti -| 16,00 -  | 6,00 -   |1 iulie -| 12,00 -| 6,00 - | -      |
|    |         |cu CB) -          |Constanta  | 22,00    | 22,00    |31 august| 24,00  | 14,00  |        |
|    |         |Fundulea - Lehliu |___________|          |          |         |________|________|________|
|    |         |(int. A2 cu DN    |Constanta -|          |          |         | -      | -      | 12,00 -|
|    |         |3) - Fetesti (int.|Bucuresti  |          |          |         |        |        | 24,00  |
|    |         |A2 cu DN 3B) -    |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |Cernavoda (int. A2|___________|          |          |         |________|________|________|
|    |         |cu DN 3) -        |Fetesti -  |          |          |         | -      | -      | 12,00 -|
|    |         |Murfatlar (int. A2|Cernavoda  |          |          |         |        |        | 24,00  |
|    |         |cu DN 3)          |           |          |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|
|  2.| DN 7    |Pitesti (iesire   |ambele     | 16,00 -  | 6,00 -   |1 iulie -| -      | -      | -      |
|    |         |din municipiu) -  |sensuri    | 22,00    | 22,00    |31 august|        |        |        |
|    |         |Râmnicu Vâlcea -  |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |Vestem (int. DN 7 |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |cu DN 1)          |           |          |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|
|  3.| DN 39   |Agigea (int. DN 39|ambele     | 16,00 -  | 6,00 -   |1 iulie -| 12,00 -| 6,00 - | 6,00 - |
|    |         |cu DN 39A) -      |sensuri    | 22,00    | 22,00    |31 august| 22,00  | 22,00  | 22,00  |
|    |         |Mangalia (intrare |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |municipiu)        |           |          |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|
|  4.| DN 22C  |Murfatlar (int. DN|Murfatlar -| -        | -        |1 iulie -| -      | -      | 12,00 -|
|    |         |22C cu DN 3) -    |Cernavoda  |          |          |31 august|        |        | 24,00  |
|    |         |Cernavoda (int.   |           |          |          |         |        |        |        |
|    |         |DN 22C cu A2)     |           |          |          |         |        |        |        |
|____|_________|__________________|___________|__________|__________|_________|________|________|________|


 
    ANEXA 2

                         LISTA
transporturilor care nu se supun restrictiei de circulatie, conform art. 4 alin. (2) din hotarâre

    1. Pasari si animale vii din toate speciile
    2. Colonii de albine
    3. Carne si preparate din carne:
    a) carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerata sau congelata;
    b) carne proaspata si preparate proaspete din carne.
    4. Lapte si produse lactate:
    a) lapte lichid;
    b) produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frisca, smântâna si altele);
    c) brânzeturi;
    d) unt, margarina;
    e) înghetata.
    5. Oua si produse din oua:
    a) oua de consum;
    b) oua pentru incubatie;
    c) produse din oua (melanj, maioneza si altele).
    6. Peste si produse din peste:
    a) peste refrigerat sau congelat;
    b) peste proaspat si produse proaspete din peste;
    c) icre de peste;
    d) oua embrionate de peste;
    e) fructe de mare.
    7. Pulpe de broasca, raci, melci, midii, stridii, scoici si altele
    8. Pâine si produse de panificatie, inclusiv materia prima pentru fabricarea acestora
    9. Produse vegetale:
    a) fructe si legume;
    b) material saditor destinat plantarii (rasaduri, puieti de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butasi si altele asemenea);
    c) flori taiate;
    d) plante ornamentale în ghivece.
    10. Alte produse alimentare, inclusiv ape minerale
    11. Sucuri si bauturi alcoolice si nealcoolice
    12. Subproduse de abator pentru industria farmaceutica
    13. Produse biologice si medicamente de uz veterinar
    14. Material seminal
    15. Combustibili si carburanti, inclusiv butelii de aragaz
    16. Marfuri transportate sub temperatura controlata
    17. Cereale si alte produse agricole

 
                              ---------------