├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONAN┼ó─é Nr. 17 din 24 ianuarie 2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere ┼či organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili ├«n transportul rutier de m─ârfuri ┼či persoaneAbrogat
ABROGAT


EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 94 din  2 februarie 2002


        In temeiul prevederilor art. 107 din Constitu┼úia României ┼či ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan┼úe,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â.

    CAP. 1
    Defini┼úii ┼či dispozi┼úii generale

    ART. 1
    Dispozi┼úiile prezentei ordonan┼úe se aplic─â transporturilor rutiere publice ┼či în cont propriu, de m─ârfuri ┼či de persoane, care se efectueaz─â, integral sau par┼úial, pe drumurile publice din România.
    ART. 2
    în sensul prezentei ordonan┼úe, termenii ┼či expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) conduc─âtor auto - orice persoan─â care conduce vehiculul, chiar ┼či pentru o scurt─â perioad─â, sau care se afl─â la bordul vehiculului cu scopul de a-l conduce atunci când este nevoie;
    b) s─âpt─âmân─â - perioada cuprins─â între ora 00,00 a zilei de luni ┼či ora 24,00 a zilei de duminic─â;
    c) perioad─â de odihn─â - orice perioad─â neîntrerupt─â, de cel pu┼úin o or─â, în cursul c─âreia conduc─âtorul auto poate dispune liber de timpul s─âu;
    d) pauz─â - orice perioad─â de repaus, mai mic─â de o or─â, în cursul c─âreia conduc─âtorul auto poate dispune liber de timpul s─âu;
    e) *** Abrogat─â
    f) *** Abrogat─â
    g) vehicul - orice autovehicul destinat traficului rutier de m─ârfuri sau de persoane, având cel pu┼úin patru ro┼úi ┼či o vitez─â maxim─â constructiv─â mai mare de 25 km/h, ┼či remorcile sau semiremorca sa, cu excep┼úia vehiculelor pe ┼čine, a tractoarelor agricole ┼či forestiere ┼či a ma┼činilor pentru lucr─âri;
    h) punct de oprire convenabil - spa┼úiul special destinat utiliz─ârii de c─âtre conduc─âtorii auto pentru oprirea vehiculelor, în vederea asigur─ârii siguran┼úei persoanelor, a vehiculului sau a înc─ârc─âturii, amplasat astfel încât s─â nu afecteze siguran┼úa circula┼úiei rutiere;
    i) tahograf - echipamentul care se instaleaz─â la bordul vehiculelor rutiere, având ca scop indicarea, înregistrarea ┼či stocarea, în mod automat sau semiautomat, a datelor privind deplasarea acestor vehicule ┼či a anumitor perioade de lucru ale conduc─âtorilor auto care le conduc;
    j) tahograf digital - tip de tahograf care înglobeaz─â cabluri, senzori, un dispozitiv electronic de informare a ┼čoferului, unul sau dou─â cititoare de cartele tahografice, o imprimant─â integrat─â sau separat─â, instrumente de afi┼čaj ┼či care permite desc─ârcarea datelor din memorie, afi┼čarea sau imprimarea informa┼úiilor stocate la cerere, introducerea denumirilor localit─â┼úilor unde începe ┼či se termin─â perioada zilnic─â de lucru;
    k) cartel─â tahografic─â - cartel─â de memorie destinat─â a fi utilizat─â la un tahograf digital; aceste cartele permit identificarea de c─âtre tahograful digital a de┼úin─âtorului cartelei sau a grupului c─âruia îi apar┼úine de┼úin─âtorul, precum ┼či desc─ârcarea ┼či stocarea datelor. Cartela tahografic─â are o valabilitate de 5 ani ┼či se elibereaz─â de autoritatea competent─â.
    O cartel─â tahografic─â poate fi de unul dintre urm─âtoarele tipuri:
    1. cartela agentului economic autorizat - cartela eliberat─â unui produc─âtor de tahografe digitale, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat s─â monteze, s─â repare, s─â regleze ┼či s─â verifice tahografe digitale. Aceast─â cartel─â identific─â de┼úin─âtorul ┼či permite încercarea ┼či etalonarea aparatului de control ┼či/sau desc─ârcarea datelor din aparat;
    2. cartela conduc─âtorului auto - cartela eliberat─â unui anumit conduc─âtor auto. Aceast─â cartel─â identific─â conduc─âtorul auto ┼či permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;
    3. cartel─â de control - cartela eliberat─â organismului de control abilitat prin legisla┼úia în vigoare. Aceast─â cartel─â identific─â organismul de control ┼či, eventual, persoana care efectueaz─â controlul ┼či permite accesul la datele stocate în memoria tahografului digital sau a cartelelor conduc─âtorilor auto pentru citirea, imprimarea ┼či/sau desc─ârcarea datelor;
    4. cartela întreprinderii - cartela eliberat─â proprietarului sau de┼úin─âtorului autovehiculului echipat cu un tahograf digital. Aceast─â cartel─â identific─â întreprinderea ┼či permite afi┼čarea, desc─ârcarea ┼či imprimarea datelor stocate în tahograful digital blocat de întreprindere;
    l) lucr─âtor mobil - orice angajat al unei întreprinderi care efectueaz─â transporturi rutiere publice ┼či/sau în cont propriu ┼či face parte din personalul implicat efectiv în opera┼úiuni de transport rutier. Cursan┼úii ┼či stagiarii implica┼úi efectiv în opera┼úiuni de transport rutier sunt considera┼úi lucr─âtori mobili;
    m) timp de munc─â al lucr─âtorului mobil - perioada, cuprins─â între începutul ┼či sfâr┼čitul lucrului, în care lucr─âtorul mobil este implicat efectiv în opera┼úiuni de transport rutier ┼či î┼či exercit─â func┼úiile ┼či atribu┼úiile ┼či perioada în care acesta este la dispozi┼úia angajatorului, neputând dispune liber de timpul s─âu, fiind obligat s─â r─âmân─â la locul de munc─â;
    n) perioad─â de disponibilitate - orice perioad─â, care nu este nici pauz─â, nici perioad─â de odihn─â, în cursul c─âreia lucr─âtorul mobil nu este nevoit s─â r─âmân─â la locul s─âu de munc─â, dar trebuie s─â fie disponibil pentru a r─âspunde oric─âror eventuale solicit─âri de a relua lucrul. Aceste perioade de disponibilitate includ perioadele în care lucr─âtorul mobil înso┼úe┼čte vehiculul în timpul transportului cu feribotul sau cu trenul, precum ┼či perioadele de a┼čteptare în punctele de trecere a frontierei ┼či cele impuse de restric┼úiile de circula┼úie. Perioadele de disponibilitate ┼či durata lor preconizat─â trebuie s─â fie cunoscute dinainte de c─âtre lucr─âtorul mobil, fie înainte de plecarea în curs─â, fie înainte de începerea perioadei în cauz─â;
    o) loc de munc─â al lucr─âtorului mobil - locul de la sediul întreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucr─âtorul mobil î┼či îndepline┼čte atribu┼úiile, sau vehiculul pe care îl utilizeaz─â lucr─âtorul mobil în exercitarea atribu┼úiilor sale sau orice alt loc unde lucr─âtorul mobil desf─â┼čoar─â activit─â┼úi legate de activitatea de transport.
    ART. 3
    (1) Prevederile prezentei ordonan┼úe nu se aplic─â transporturilor efectuate cu:
    a) vehicule destinate transporturilor de m─ârfuri, a c─âror mas─â total─â maxim─â autorizat─â, inclusiv remorca sau semiremorca, nu dep─â┼če┼čte 3,5 tone;
    b) vehicule destinate transporturilor de c─âl─âtori, care, prin construc┼úie ┼či echipare, sunt destinate s─â transporte maximum 9 persoane, inclusiv conduc─âtorul auto, ┼či sunt folosite în acest scop;
    c) vehicule destinate transporturilor de persoane prin servicii regulate al c─âror traseu nu dep─â┼če┼čte 50 km;
    d) vehicule a c─âror vitez─â maxim─â admis─â nu dep─â┼če┼čte 30 km/or─â;
    e) vehicule apar┼úinând sau aflate sub controlul institu┼úiilor din sistemul de ap─ârare na┼úional─â sau al autorit─â┼úilor judec─âtore┼čti;
    f) vehicule utilizate pentru serviciile de canalizare, pentru protec┼úia împotriva inunda┼úiilor, pentru serviciile de gaze, ap─â ┼či electricitate, pentru controlul ┼či între┼úinerea drumurilor, pentru serviciile de salubrizare, pentru servicii telefonice ┼či telegrafice, pentru transporturi po┼čtale, pentru transmisiuni de radio ┼či televiziune sau pentru detectarea emi┼ú─âtorilor ┼či receptorilor de radio sau televiziune;
    g) vehicule utilizate în ac┼úiuni de salvare sau în situa┼úii de urgen┼ú─â;
    h) vehicule specializate, destinate serviciilor medicale;
    i) vehicule care transport─â echipamente pentru circuri sau parcuri de distrac┼úie;
    j) vehicule specializate pentru depanarea auto;
    k) vehicule supuse testelor rutiere în vederea perfec┼úion─ârii tehnice, repar─ârii sau între┼úinerii ┼či vehicule noi ori transformate, care sunt puse în circula┼úie pentru probe;
    l) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de bunuri pentru uz personal;
    m) vehicule folosite pentru colectarea laptelui de la ferme, pentru returnarea bidoanelor goale de lapte ori pentru aducerea la ferme a produselor din lapte destinate hranei animalelor;
    n) vehicule utilizate de c─âtre autorit─â┼úile publice pentru furnizarea de servicii publice care nu fac concuren┼ú─â altor întreprinderi;
    o) vehiculele întreprinderilor agricole, horticole, forestiere sau piscicole, pentru transportul m─ârfurilor pe o raz─â de maximum 50 km în jurul punctului unde vehiculul este parcat în mod normal, inclusiv în zonele administrative locale al c─âror centru administrativ se afl─â în interiorul acestei raze;
    p) vehicule utilizate pentru transportul de de┼čeuri de animale sau carcase care nu sunt destinate consumului popula┼úiei;
    q) vehicule destinate transportului de animale vii de la ferme la pie┼úe sau invers, precum ┼či de la pie┼úe sau de la ferme la abatoarele locale;
    r) vehicule utilizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca spa┼úii de desfacere în pie┼úele locale, pentru opera┼úiunile de vânzare din u┼č─â în u┼č─â sau utilizate ca birouri mobile ale b─âncilor, caselor de schimb ori de economii, utilizate în scopuri religioase, pentru împrumutul de c─âr┼úi, casete sau discuri, pentru manifest─âri culturale ori expozi┼úii ┼či care sunt echipate special pentru astfel de scopuri;
    s) vehicule utilizate pentru cursuri de ┼čcoal─â auto în vederea ob┼úinerii permisului de conducere;
    t) tractoare utilizate exclusiv pentru lucr─âri agricole ┼či forestiere;
    u) vehicule istorice.
    (2) Cu condi┼úia ca siguran┼úa rutier─â s─â nu fie afectat─â ┼či pentru a da conduc─âtorului auto posibilitatea de a ajunge la un punct de oprire convenabil, acesta poate face excep┼úii de la prevederile prezentei ordonan┼úe atât cât este necesar pentru a asigura siguran┼úa persoanelor, a vehiculului sau a înc─ârc─âturii. Conduc─âtorul auto va indica natura ┼či motivul nerespect─ârii acestor prevederi, prin men┼úionarea acestora pe foaia de înregistrare a echipamentului de control, pe foaia de parcurs sau în registrul de sarcini.
    (3) Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului poate acorda derog─âri temporare pe o perioad─â de maximum 30 de zile, prin ordin al ministrului, de la aplicarea prevederilor prezentei ordonan┼úe, pentru opera┼úiunile de transport derulate în situa┼úii excep┼úionale, dac─â aceste derog─âri nu pericliteaz─â în mod grav siguran┼úa circula┼úiei rutiere.

    CAP. 2
    Timpul de conducere al conduc─âtorilor auto

    ART. 4
    (1) Durata de conducere cuprins─â între dou─â perioade zilnice de odihn─â sau între o perioad─â zilnic─â de odihn─â ┼či o perioad─â s─âpt─âmânal─â de odihn─â, denumit─â în continuare perioad─â zilnic─â de conducere, nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 9 ore. Aceasta se poate extinde pân─â la 10 ore de dou─â ori într-o s─âpt─âmân─â.
    (2) Un conduc─âtor auto trebuie ca dup─â cel mult ┼čase perioade zilnice de conducere s─â aib─â o perioad─â s─âpt─âmânal─â de odihn─â, a┼ča cum este definit─â la art. 6 alin. (4).
    (3) Perioada s─âpt─âmânal─â de odihn─â poate fi reportat─â la sfâr┼čitul celei de-a ┼časea zile, dac─â timpul total de conducere pentru ┼čase zile nu dep─â┼če┼čte perioada maxim─â corespunz─âtoare pentru ┼čase perioade zilnice de conducere.
    (4) în cazul transportului interna┼úional de c─âl─âtori, altul decât serviciile regulate, termenii ┼čase ┼či a ┼časea prev─âzu┼úi la alin. (2) ┼či (3) se înlocuiesc cu dou─âsprezece ┼či, respectiv, a dou─âsprezecea.
    (5) Durata total─â de conducere pe parcursul unei perioade de dou─â s─âpt─âmâni consecutive nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 90 de ore.

    CAP. 3
    Pauze ┼či perioade de odihn─â ale conduc─âtorilor auto

    ART. 5
    (1) Dup─â o perioad─â de conducere de 4 ore ┼či jum─âtate conduc─âtorul auto trebuie s─â ia o pauz─â de cel pu┼úin 45 de minute, exceptând cazul în care începe o perioad─â de odihn─â.
    (2) Aceast─â pauz─â se poate înlocui cu pauze de minimum 15 minute fiecare, distribuite pe parcursul perioadei de conducere sau imediat dup─â aceasta, astfel încât s─â se respecte prevederile alin. (1).
    (3) Prin excep┼úie de la prevederile alin. (1), în cazul transporturilor de c─âl─âtori prin servicii regulate pauza minim─â poate fi de 30 de minute dup─â o perioad─â de conducere de maximum 4 ore, îns─â numai în condi┼úiile în care pauzele în conducere mai lungi de 30 de minute ar stânjeni traficul urban sau dac─â conduc─âtorii auto nu au posibilitatea s─â ia o pauz─â de 15 minute în timpul celor 4 ore ┼či jum─âtate de condus, anterior pauzei de 30 de minute.
    (4) în timpul acestor pauze conduc─âtorul auto nu poate s─â desf─â┼čoare alte activit─â┼úi legate de îndeplinirea atribu┼úiilor de serviciu.
    (5) în sensul prezentului articol, nu sunt considerate activit─â┼úi legate de îndeplinirea atribu┼úiilor de serviciu timpul de a┼čteptare ┼či timpul în care nu se conduce, petrecut la bordul unui vehicul în mi┼čcare, feribot sau tren.
    ART. 6
    (1) în fiecare interval de 24 de ore conduc─âtorul auto trebuie s─â beneficieze de o perioad─â zilnic─â de odihn─â de cel pu┼úin 11 ore consecutive, care se poate reduce de cel mult 3 ori într-o s─âpt─âmân─â la minimum 9 ore consecutive, cu condi┼úia ca o perioad─â de odihn─â echivalent─â s─â fie acordat─â în compensa┼úie înainte de sfâr┼čitul s─âpt─âmânii urm─âtoare.
    (2) în zilele în care perioada de odihn─â nu se reduce în conformitate cu prevederile alin. (1), aceasta se poate lua în dou─â sau trei perioade separate, în decursul a 24 de ore, una dintre ele fiind de cel pu┼úin 8 ore consecutive. în acest caz perioada minim─â de odihn─â trebuie m─ârit─â la cel pu┼úin 12 ore.
    (3) Pe parcursul fiec─ârui interval de 30 de ore în care vehiculul este condus de cel pu┼úin doi conduc─âtori auto, fiecare conduc─âtor auto trebuie s─â beneficieze de o perioad─â de odihn─â de cel pu┼úin 8 ore consecutive.
    (4) în cursul fiec─ârei s─âpt─âmâni una dintre perioadele de odihn─â prev─âzute la alin. (1) - (3) trebuie extins─â, prin intermediul perioadei s─âpt─âmânale de odihn─â, la un total de 45 de ore consecutive. Aceast─â perioad─â de odihn─â poate fi redus─â la minimum 36 de ore consecutive, dac─â este luat─â în locul unde vehiculul este parcat sau unde conduc─âtorul auto î┼či are domiciliul, ori la minimum 24 de ore consecutive, dac─â se ia în alt─â parte. Fiecare reducere trebuie compensat─â printr-o perioad─â de odihn─â echivalent─â luat─â o dat─â, înainte de sfâr┼čitul celei de-a treia s─âpt─âmâni care urmeaz─â s─âpt─âmânii în discu┼úie.
    (5) O perioad─â s─âpt─âmânal─â de odihn─â care începe într-o s─âpt─âmân─â ┼či se termin─â în s─âpt─âmâna urm─âtoare poate fi ata┼čat─â oric─âreia dintre aceste s─âpt─âmâni.
    (6) în cazul transportului de c─âl─âtori pentru care se aplic─â prevederile art. 4 alin. (4), perioada s─âpt─âmânal─â de odihn─â poate fi amânat─â pân─â în s─âpt─âmâna urm─âtoare celei în care ar fi trebuit luat─â perioada de odihn─â, ad─âugându-se la perioada s─âpt─âmânal─â de odihn─â din aceast─â a doua s─âpt─âmân─â.
    (7) Orice perioad─â de odihn─â luat─â ca o compensa┼úie pentru reducerea perioadelor zilnice sau s─âpt─âmânale de odihn─â trebuie ata┼čat─â la o alt─â perioad─â de odihn─â de cel pu┼úin 8 ore ┼či trebuie acordat─â, la cererea persoanei în cauz─â, la locul de garare a vehiculului sau de domiciliu al conduc─âtorului auto.
    (8) Perioada zilnic─â de odihn─â poate fi petrecut─â în vehicul numai în cazul în care acesta este echipat cu cabin─â de dormit ┼či când este oprit.
    ART. 7
    (1) Prin excep┼úie de la prevederile art. 6 alin. (1), în cazul în care conduc─âtorul auto care efectueaz─â transportul de m─ârfuri sau de c─âl─âtori înso┼úe┼čte un vehicul transportat pe feribot sau în tren, perioada zilnic─â de odihn─â poate fi întrerupt─â o singur─â dat─â, dac─â se îndeplinesc cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    a) intervalul de timp al perioadei zilnice de odihn─â petrecut pe uscat trebuie s─â poat─â fi luat înainte sau dup─â intervalul de timp al perioadei zilnice de odihn─â petrecut la bordul feribotului sau în tren;
    b) r─âstimpul dintre cele dou─â intervale de timp ale perioadei zilnice de odihn─â prev─âzute la lit. a) trebuie s─â fie cât mai scurt posibil ┼či nu poate dep─â┼či în nici un caz o or─â înaintea îmbarc─ârii sau dup─â debarcare;
    c) pe parcursul ambelor intervale de timp ale perioadei zilnice de odihn─â conduc─âtorul auto trebuie s─â poat─â avea acces la o cabin─â de dormit sau la o cu┼čet─â.
    (2) Perioada zilnic─â de odihn─â întrerupt─â în acest mod trebuie m─ârit─â cu dou─â ore.
    ART. 8
    Pl─â┼úile acordate conduc─âtorilor auto salaria┼úi, chiar ┼či sub form─â de bonifica┼úii sau prime, în func┼úie de distan┼úa parcurs─â ┼či/sau de cantitatea de m─ârfuri transportat─â, sunt interzise, cu excep┼úia cazurilor în care aceste pl─â┼úi nu sunt de natur─â s─â afecteze siguran┼úa rutier─â. Cazurile vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului.

    CAP. 3^1
    Organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili

    ART. 8^1
    (1) în cursul unei s─âpt─âmâni, timpul total de lucru al lucr─âtorilor mobili poate fi de maximum 48 de ore. Durata maxim─â a timpului de lucru s─âpt─âmânal poate fi prelungit─â pân─â la maximum 60 de ore, cu condi┼úia ca, pentru orice perioad─â de 4 luni consecutive, media timpului de lucru s─âpt─âmânal s─â nu dep─â┼čeasc─â 48 de ore.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), în cazul lucr─âtorilor mobili care muncesc pentru mai mul┼úi angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectiv─â pentru to┼úi angajatorii. Angajatorul va cere lucr─âtorului mobil în cauz─â informa┼úii cu privire la timpul lucrat pentru al┼úi angajatori. Lucr─âtorul mobil va furniza în scris aceste informa┼úii.
    ART. 8^2
    Lucr─âtorii mobili pot lucra cel mult 6 ore consecutive f─âr─â pauz─â. Timpul de lucru va fi întrerupt de o pauz─â de cel pu┼úin 30 de minute dac─â timpul total de lucru este de 6 pân─â la 9 ore ┼či, respectiv, de cel pu┼úin 45 de minute dac─â timpul total de lucru dep─â┼če┼čte 9 ore. Pauzele pot fi împ─âr┼úite în perioade de minimum 15 minute.
    ART. 8^3
    Timpul de munc─â zilnic nu va dep─â┼či 10 ore într-un interval de 24 de ore, dac─â lucr─âtorul mobil munce┼čte în perioada cuprins─â între ora 0,00 ┼či ora 7,00, indiferent de num─ârul de ore lucrate în aceast─â perioad─â. Munca efectuat─â în aceast─â perioad─â se va compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu condi┼úiile generale negociate de partenerii sociali, astfel încât s─â nu fie pus─â în pericol siguran┼úa rutier─â.
    ART. 8^4
    în cazul cursan┼úilor ┼či al stagiarilor se aplic─â, în ceea ce prive┼čte pauzele ┼či perioadele de odihn─â, prevederile art. 5 - 8.

    CAP. 4
    Obliga┼úiile întreprinderilor, ale conduc─âtorilor auto ┼či ale lucr─âtorilor mobili

    ART. 9
    întreprinderile care efectueaz─â transport rutier public sau în cont propriu au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â monteze, prin agen┼úi economici autoriza┼úi, tahografe cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
    b) s─â nu permit─â plecarea în curs─â a vehiculelor care au tahograful defect, nesigilat sau f─âr─â suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;
    c) s─â informeze conduc─âtorii auto ┼či lucr─âtorii mobili cu privire la reglement─ârile na┼úionale relevante, regulamentele interne ale întreprinderii ┼či prevederile relevante ale contractelor colective de munc─â;
    d) s─â verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conduc─âtorilor auto utilizate modul în care ace┼čtia respect─â prevederile prezentei ordonan┼úe privind perioadele de conducere, de odihn─â ┼či de repaus ┼či s─â ia m─âsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;
    e) s─â angajeze transporturile ┼či s─â întocmeasc─â programul de executare a transporturilor, astfel încât conduc─âtorul auto ┼či lucr─âtorii mobili s─â poat─â respecta prevederile prezentei ordonan┼úe privind timpul de lucru, de odihn─â ┼či de repaus;
    f) s─â ┼úin─â eviden┼úa foilor de înregistrare pentru fiecare conduc─âtor auto distinct, în ordine cronologic─â, pentru o perioad─â de 2 ani;
    g) s─â ┼úin─â eviden┼úa timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili, s─â p─âstreze aceste eviden┼úe pentru o perioad─â de 2 ani ┼či s─â elibereze lucr─âtorilor mobili, la cerere, copii de pe aceste eviden┼úe cu privire la timpul de munc─â.
    ART. 9^1
    Lucr─âtorii mobili au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â respecte timpul de munc─â, a┼ča cum este stabilit prin prezenta ordonan┼ú─â;
    b) în cazul celor care lucreaz─â pentru mai mul┼úi angajatori, s─â furnizeze în scris informa┼úii corecte angajatorilor cu privire la timpul de munc─â lucrat.
    ART. 10
    Conduc─âtorii auto au urm─âtoarele obliga┼úii:
    a) s─â nu plece în curs─â cu tahograful defect, nesigilat, f─âr─â suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului transport sau f─âr─â cartel─â, dup─â caz;
    b) s─â respecte perioadele de conducere, de odihn─â ┼či de repaus stabilite prin prezenta ordonan┼ú─â;
    c) s─â utilizeze corect tahografele, cartelele ┼či foile de înregistrare, completând pe foile de înregistrare men┼úiunile necesare;
    d) s─â nu utilizeze foi de înregistrare sau cartele falsificate ori deteriorate;
    e) s─â prezinte la cererea organelor de control abilitate, pe parcurs sau la punctele de trecere a frontierei, foile de înregistrare sau cartelele utilizate pentru s─âpt─âmâna în curs ┼či pentru cel pu┼úin ultima zi din s─âpt─âmâna precedent─â.
    ART. 11
    (1) în cazul vehiculelor care nu sunt dotate cu tahograf, utilizate pentru transporturi jude┼úene ┼či interjude┼úene prin servicii regulate de c─âl─âtori sau pentru transporturi interna┼úionale prin servicii regulate de c─âl─âtori care au punctele terminus ale traseului la distan┼úa de 50 km în linie dreapt─â de la frontiera României ┼či al c─âror traseu nu dep─â┼če┼čte 100 km, vehicule care fac obiectul prezentei ordonan┼úe, întreprinderea va întocmi un orar ┼či un registru de sarcini.
    (2) Registrul de sarcini va avea înscrise, pentru fiecare conduc─âtor auto, numele, domiciliul ┼či programul stabilit în avans pentru diferite perioade de conducere, alte activit─â┼úi ┼či programul liber.
    (3) Datele prev─âzute la alin. (2) se înscriu în registrul de sarcini pentru o perioad─â minim─â care s─â acopere atât s─âpt─âmâna curent─â, cât ┼či s─âpt─âmâna care o precede ┼či cea care o urmeaz─â.
    (4) Registrul de sarcini va fi semnat de c─âtre persoana desemnat─â s─â conduc─â efectiv ┼či nemijlocit opera┼úiunile de transport sau de c─âtre înlocuitorul acesteia.
    (5) Fiecare conduc─âtor auto repartizat pentru un serviciu dintre cele la care se face referire la alin. (1) va avea asupra sa un extras al registrului de sarcini ┼či o copie de pe orar.
    (6) Registrul de sarcini va fi p─âstrat de c─âtre întreprindere timp de un an de la expirarea perioadei acoperite. întreprinderea va furniza conduc─âtorilor auto un extras al registrului de sarcini ┼či o copie de pe orar.

    CAP. 5
    Controlul privind respectarea timpului de munc─â ┼či de odihn─â de c─âtre conduc─âtorii auto

    ART. 12
    Controlul are ca obiectiv prioritar verificarea condi┼úiilor de munc─â ale conduc─âtorilor auto, siguran┼úa rutier─â ┼či respectarea principiilor concuren┼úei loiale dintre transportatorii rutieri.
    ART. 13
    (1) Activitatea de control se realizeaz─â astfel:
    a) întreprinderile au obliga┼úia de a verifica zilnic, prin personalul propriu, cel pu┼úin 20% din înregistr─âri, astfel încât s─âpt─âmânal s─â fie controla┼úi to┼úi conduc─âtorii auto ┼či to┼úi lucr─âtorii mobili;
    b) Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului ┼či Ministerul Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei au obliga┼úia de a verifica, prin organele de control abilitate, cel pu┼úin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conduc─âtorii vehiculelor ┼či lucr─âtorii mobili care fac obiectul prezentei ordonan┼úe. Metodologia de control se va dispune printr-un ordin comun al celor doi mini┼čtri;
    c) cel pu┼úin 15% din totalul zilelor lucrate de conduc─âtorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonan┼úe, verificate anual, vor fi verificate în trafic ┼či cel pu┼úin 25% din num─ârul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor.
    (2) Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor are obliga┼úia s─â sprijine, prin structurile poli┼úiei rutiere ┼či prin Poli┼úia de Frontier─â Român─â, dup─â caz, ac┼úiunile de control efectuate de organele abilitate apar┼úinând Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului sau Ministerului Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei, în trafic ori în punctele de trecere a frontierei.
    ART. 14
    (1) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului respect─ârii timpului de conducere de c─âtre conduc─âtorii auto pe drumurile publice au dreptul s─â solicite deschiderea tahografului ┼či s─â verifice înregistr─ârile din zilele anterioare în care s-a desf─â┼čurat transportul.
    (2) Deschiderea tahografului va fi men┼úionat─â pe spatele uneia dintre foile de înregistrare, cu indicarea datei, a orei ┼či a datelor de identificare referitoare la organul de control ┼či la institu┼úia c─âreia îi apar┼úine acesta.
    (3) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, inclusiv personalul propriu cu sarcini de verificare a înregistr─ârilor, au obliga┼úia s─â înscrie, dup─â efectuarea verific─ârilor, datele proprii de identificare pe spatele foilor de înregistrare.
    (4) Prevederile alin. (2) ┼či (3) se aplic─â numai în cazul în care vehiculele nu sunt dotate cu tahografe digitale.

    CAP. 4
    Contraven┼úii ┼či sanc┼úiuni

    ART. 15
    Constituie contraven┼úii, în m─âsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infrac┼úiuni, ┼či se sanc┼úioneaz─â ca atare urm─âtoarele fapte:
    a) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;
    b) utilizarea unor tahografe f─âr─â aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate ┼či/sau reparate de agen┼úi economici neautoriza┼úi ori a unor tahografe neverificate sau cu termenul de valabilitate dep─â┼čit;
    c) neasigurarea num─ârului necesar de foi de înregistrare pentru efectuarea întregului transport sau a cartelei conduc─âtorului auto;
    d) neefectuarea controlului intern pe care întreprinderea este obligat s─â îl efectueze cu privire la respectarea de c─âtre conduc─âtorul auto a timpului de conducere, a pauzelor ┼či a perioadelor de odihn─â;
    e) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor ┼či a perioadelor de odihn─â ┼či de repaus ale conduc─âtorilor auto sau nerespectarea prevederilor privind organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili;
    f) neutilizarea tahografelor, a foilor de înregistrare sau a cartelei conduc─âtorului auto ori folosirea defectuoas─â a acestora;
    g) necompletarea pe diagram─â a datelor de identificare a conduc─âtorilor auto ┼či a vehiculului, în cazul în care vehiculul nu este dotat cu tahograf digital;
    h) acordarea de c─âtre întreprindere a unor pl─â┼úi conduc─âtorilor auto salaria┼úi, chiar ┼či sub form─â de bonifica┼úii sau prime, în func┼úie de distan┼úa parcurs─â ┼či/sau de cantitatea de m─ârfuri transportat─â;
    i) nerespectarea limitei de 50 km prev─âzute la art. 3 alin. (1) lit. c) ┼či o);
    j) interven┼úiile asupra tahografului de c─âtre alte persoane decât personalul agen┼úilor economici autoriza┼úi pentru montarea, repararea, etalonarea ┼či verificarea aparatelor de control;
    k) falsificarea datelor de pe foile de înregistrare ale tahografelor sau de pe cartelele conduc─âtorilor auto;
    l) lipsa, la sediul întreprinderii, a înregistr─ârilor sau a registrelor de eviden┼ú─â privind timpul de munc─â al lucr─âtorilor mobili;
    m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a înregistr─ârilor pentru ultimii 2 ani sau a registrelor de eviden┼ú─â privind timpul de munc─â al lucr─âtorilor mobili pentru ultimii 2 ani;
    n) refuzul de a se supune efectu─ârii controlului;
    o) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. e).
    ART. 16
    (1) Contraven┼úiile prev─âzute la art. 15 se sanc┼úioneaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) cea de la lit. a), cu amend─â de la 4.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), aplicabil─â operatorului de transport rutier;
    b) cele de la lit. b) ┼či n), cu amend─â de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabil─â operatorului de transport rutier;
    c) cele de la lit. c), g) ┼či h), cu amend─â de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), aplicabil─â operatorului de transport rutier;
    d) cele de la lit. d) ┼či i), cu amend─â de la 2.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON), aplicabil─â operatorului de transport rutier;
    e) cea de la lit. e), cu amend─â de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), în cazul controlului de trafic sau la sediu, aplicabil─â întreprinderii, ┼či imobilizarea vehiculului aflat în trafic, pân─â la îndeplinirea condi┼úiilor privind timpul de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â, dup─â caz, sau cu amend─â de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabil─â întreprinderii, în cazul controlului la sediu, dac─â nu i-a sanc┼úionat pe conduc─âtorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonan┼úe;
    f) cele de la lit. f) ┼či o), cu amend─â de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), aplicabil─â întreprinderii;
    g) cele de la lit. j) ┼či k), cu amend─â de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabil─â operatorului de transport rutier sau conduc─âtorului auto, dup─â caz;
    h) cele de la lit. l) ┼či m), cu amend─â de la 3.000 lei (RON) la 3.500 lei (RON), aplicabil─â operatorului de transport rutier.
    (2) Cuantumurile amenzilor prev─âzute la alin. (1) pot fi modificate prin hot─ârâre a Guvernului.
    (3) *** Abrogat
    (4) *** Abrogat
    ART. 17
    Contraven┼úiile prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â se constat─â ┼či se sanc┼úioneaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či/sau de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Ministerului Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei.
    ART. 18
    Contraven┼úiilor prev─âzute la art. 15 le sunt aplicabile dispozi┼úiile Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ulterioare.
    ART. 18^1
    Prevederile art. 15 lit. c), d), h), i), l) ┼či m) nu se aplic─â întreprinderilor str─âine.

    CAP. 7
    Dispozi┼úii finale

    ART. 19
    La data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, prin Regia Autonom─â "Administra┼úia Na┼úional─â a Drumurilor din România"*), va lua m─âsuri pentru ca, la proiectarea drumurilor noi, precum ┼či la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, s─â se prevad─â pe marginea drumurilor respective spa┼úii speciale care s─â fie utilizate, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonan┼úe, atât de conduc─âtorii auto, cât ┼či în cadrul opera┼úiunilor de control al respect─ârii acestor prevederi."
------------
    *) Potrivit Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 84/2003, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, a fost înfiin┼úat─â Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administra┼úia Na┼úional─â a Drumurilor din România".

    ART. 20
    (1) Ministerul Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei va organiza instruirea ┼či atestarea personalului propriu împuternicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonan┼úe.
    (2) Personalul din cadrul Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor ┼či al Ministerului Muncii, Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei, împuternicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonan┼úe, va fi instruit ┼či atestat în cadrul cursurilor organizate de aceste institu┼úii.
    ART. 21
    Prevederile prezentei ordonan┼úe se aplic─â începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu respectarea urm─âtorului calendar:
    a) pân─â la data de 31 decembrie 2003 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic interjude┼úean, vehiculele destinate transportului rutier de m─ârfuri periculoase, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone, precum ┼či vehiculele destinate transportului rutier de marf─â, cu mase maxime totale autorizate mai mari sau egale cu 16 tone;
    b) pân─â la data de 31 decembrie 2004 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic jude┼úean, precum ┼či vehiculele destinate transportului rutier de marf─â, ale c─âror mase maxime totale autorizate sunt mai mari sau egale cu 7,5 tone;
    c) pân─â la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conduc─âtorului auto, precum ┼či vehiculele destinate transportului rutier de marf─â, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone;
    d) începând cu data de 1 ianuarie 2007, toate vehiculele care fac obiectul prezentei ordonan┼úe, care se înmatriculeaz─â pentru prima oar─â, vor fi dotate cu tahografe digitale;
    e) începând cu data de 1 ianuarie 2007, în cazul în care se impune schimbarea tahografului ┼či în cazul în care transmiterea semnalelor c─âtre aparatul de înregistrare este exclusiv electric─â, noul tahograf ce se va instala pe urm─âtoarele tipuri de vehicule va fi unul digital: vehiculele înmatriculate pentru prima dat─â dup─â 1 ianuarie 1996, utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conduc─âtorului auto, ┼či mas─â maxim─â autorizat─â mai mare de 10 tone, precum ┼či vehiculele înmatriculate pentru prima dat─â dup─â 1 ianuarie 1996, destinate transportului rutier de marf─â, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 12 tone.
    ART. 21^1
    Prevederile art. 4, 5, 6, 8^1, 8^2 ┼či 8^3 nu pot fi interpretate în sensul derog─ârii de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 21^2
    Toate cheltuielile privind dotarea cu tahografe digitale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.
    ART. 22
    Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului emite normele tehnice privind montarea ┼či inspec┼úia tehnic─â a aparatelor de control (tahografelor) ┼či normele privind activitatea de control al respect─ârii prevederilor prezentei ordonan┼úe.
    ART. 23
    Pe data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe se modific─â în mod corespunz─âtor art. 41 ┼či 43 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 44/1997*) privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 105/2000.
------------
    *) Ordonan┼úa Guvernului nr. 44/1997 a fost abrogat─â prin Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005.