├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 343 din 10 martie 2005 privind organizarea culoarelor verzi ┼či desc─ârcarea electronic─â a carnetelor TIR
EMITENT:      MINISTERUL FINAN┼óELOR PUBLICE
              AGEN┼óIA NA┼óIONAL─é DE ADMINISTRARE FISCAL─é
              AUTORITATEA NA┼óIONAL─é A V─éMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 278 din  4 aprilie 2005- Ordinul vicepre┼čedintelui Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â nr. 431/2007.

    în baza prevederilor Hot─ârârii Guvernului nr. 366/2004*) privind organizarea ┼či func┼úionarea Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor ┼či ale Ordonan┼úei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor m─âsuri de preluare a G─ârzii Financiare ┼či a Autorit─â┼úii Na┼úionale a V─âmilor în subordinea Ministerului Finan┼úelor Publice, precum ┼či a unor m─âsuri de reorganizare a Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â,
    ┼úinând cont de prevederile Memorandumului pentru introducerea, transmiterea, gestionarea ┼či difuzarea datelor pentru încheierea opera┼úiunilor derulate sub acoperirea carnetelor TIR la birourile vamale de destina┼úie, încheiat la 15 mai 2001 între Administra┼úia Vamal─â Român─â, Asocia┼úia Român─â pentru Transporturi Rutiere Interna┼úionale (ARTRI) ┼či IRU Geneva,
    având în vedere implementarea componentei "Black-Box" din cadrul sistemului informatic de tranzit privind încheierea opera┼úiunilor de tranzit derulate sub acoperirea carnetelor TIR ┼či transmiterea electronic─â a datelor aferente acestora de c─âtre Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor c─âtre IRU Geneva,
    întrucât, în contextul viitoarei ader─âri a României la Uniunea European─â, IRU Geneva, ARTRI ┼či Uniunea Na┼úional─â a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) au promovat o ini┼úiativ─â regional─â de facilitare a transportului de m─ârfuri sub acoperirea carnetelor TIR, sus┼úinut─â ┼či de autorit─â┼úile din Bulgaria ┼či Ungaria,
    în vederea elimin─ârii formalit─â┼úilor vamale excesive din birourile vamale de frontier─â ┼či pentru fluidizarea opera┼úiunilor de transport rutier interna┼úional de m─ârfuri sub acoperirea carnetelor TIR,

    vicepre┼čedintele Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â emite urm─âtorul ordin:
------------
    *) Hot─ârârea Guvernului nr. 366/2004 a fost abrogat─â. A se vedea Hot─ârârea Guvernului nr. 165/2005.

    I. *** Abrogat

    II. Desc─ârcarea electronic─â a carnetelor TIR

    1. Dispozi┼úiile prezentului punct sunt aplicabile tuturor birourilor vamale cu activitate rutier─â, în calitatea acestora de birouri vamale de destina┼úie.
    2. Potrivit prevederilor memorandumului încheiat la data de 15 mai 2001 între Administra┼úia Vamal─â Român─â, ARTRI ┼či IRU Geneva, datele referitoare la încheierea/desc─ârcarea total─â sau par┼úial─â a opera┼úiunilor derulate sub acoperirea carnetelor TIR, introduse în sistemul informatic de tranzit de c─âtre birourile vamale de destina┼úie ┼či transmise la IRU Geneva de c─âtre Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor, sunt urm─âtoarele:
    - num─ârul de referin┼ú─â al carnetului TIR;
    - data încheierii/desc─ârc─ârii ┼či num─ârul de înregistrare din registrul vamal;
    - denumirea ┼či codul biroului vamal de destina┼úie;
    - desc─ârcarea par┼úial─â sau total─â (final─â);
    - desc─ârcarea/încheierea cu sau f─âr─â rezerve, f─âr─â prejudicierea art. 8 ┼či 11 din Conven┼úia TIR;
    - num─ârul paginii (num─ârul paginii de volet);
    - alte informa┼úii sau documente (op┼úional).
    3. întrucât au fost semnalate deficien┼úe constând în confirmarea informatic─â a carnetelor TIR ulterior înregistr─ârii datelor în eviden┼úele birourilor vamale de destina┼úie ┼či ulterior desc─ârc─ârii datelor în procedur─â manual─â, Autoritatea Na┼úional─â a V─âmilor a comunicat tuturor birourilor vamale cu activitate rutier─â, prin adresele nr. 20.197 din 3 aprilie 2003 ┼či nr. 62.934 din 3 noiembrie 2003, procedura de confirmare informatic─â a carnetelor TIR.
    4. Atunci când apar erori în procesul de desc─ârcare a carnetelor TIR ┼či/sau în sistemul de transmisie electronic─â, birourile vamale de destina┼úie vor primi din partea asocia┼úiilor garante sau, dup─â caz, din partea IRU Geneva cereri de reconciliere, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    5. Cererile de reconciliere completate ┼či ┼čtampilate de birourile vamale de destina┼úie vor fi transmise în original la IRU Geneva, prin intermediul ARTRI, în maximum 5 zile de la data primirii acestora.
    6. ┼×efii birourilor vamale vor dispune toate m─âsurile care se impun în vederea derul─ârii în bune condi┼úii a activit─â┼úilor sus-men┼úionate ┼či, în special, privind respectarea întocmai a procedurilor stabilite ┼či a termenelor fixate.

    III. Dispozi┼úii finale

    1. Prezentul ordin va fi transmis direc┼úiilor regionale vamale, con┼úinutul acestuia urmând a fi prelucrat apoi cu toate birourile vamale cu activitate rutier─â din subordine.
    2. Prezentul ordin va fi transmis ┼či asocia┼úiilor garante ARTRI ┼či UNTRR, care vor informa IRU Geneva.

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa este reprodus─â în facsimil.

    Formatul formularului cererii de reconciliere

    Semnifica┼úia coloanei N din tabelul de mai jos este urm─âtoarea:
    N - Num─âr carnet TIR
 ______________________________________________________________________________
|                           Cerere de reconciliere                             |
|______________________________________________________________________________|
|           A se completa de c─âtre ini┼úiatorul cererii de reconciliere         |
|______________________________________________________________________________|
| DE LA:                              | C─éTRE:                                 |
|  _                                  |  _                                     |
| |_| Asocia┼úia (nume) SAU            | |_| IRU (BRIRU) SAU                    |
|                                     |                                        |
|  _                                  |  _                                     |
| |_| IRU (BRIRU)                     | |_| Asocia┼úia (nume)                   |
|_____________________________________|________________________________________|
|                                 Destina┼úie:                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Regionala vamal─â (op┼úional)           Birou vamal de destina┼úie:             |
|                                                                              |
| Nume:                                 Nume:                                  |
|______________________________________________________________________________|
|           Primit la:                            Primit la:                   |
|______________________________________________________________________________|
| Data:                                 Data:                                  |
|                                                                              |
| ┼×tampil─â                              ┼×tampil─â                               |
|______________________________________________________________________________|
|                    PARTEA A - DATE CE TREBUIE CONFIRMATE                     |
|                        _                     _                               |
| Sursa datei:          |_| Carnet TIR        |_| Date Safe TIR                |
|______________________________________________________________________________|
| N |Biroul      |Num─âr de   |Data       |Nr. de   |Par┼úial/|Corect/|Num─âr de  |
|   |vamal de    |referin┼ú─â a|desc─ârc─ârii|pagin─â al|Final   |rezerve|colete    |
|   |desc─ârcare a|desc─ârc─ârii|carnetului |voletului|        |       |(op┼úional)|
|   |carnetului  |carnetului |TIR*       |         |        |       |          |
|   |TIR*        |TIR*       |           |         |        |       |          |
|___|____________|___________|___________|_________|________|_______|__________|
|   |            |           |           |         |        |       |          |
|___|____________|___________|___________|_________|________|_______|__________|
|                   _                                                          |
| Anexe:           |_| copia cotorului carnetului    Altele: ................. |
|______________________________________________________________________________|
|                            PARTEA B - CONFIRMARE                             |
|  _                    _                   _                                  |
| |_| Date confirmate  |_| Corec┼úie        |_| Nu se g─âsesc referin┼úe          |
|                      (se completeaz─â         Despre lichidarea opera┼úiei TIR |
|                      câmpurile                                               |
|                      corespunz─âtoare)                                        |
|______________________________________________________________________________|
| N |Biroul      |Num─âr de   |Data       |Nr. de   |Par┼úial/|Corect/|Num─âr de  |
|   |vamal de    |referin┼ú─â a|desc─ârc─ârii|pagin─â al|Final   |rezerve|colete    |
|   |desc─ârcare a|desc─ârc─ârii|carnetului |voletului|        |       |(op┼úional)|
|   |carnetului  |carnetului |TIR*       |         |        |       |          |
|   |TIR*        |TIR*       |           |         |        |       |          |
|___|____________|___________|___________|_________|________|_______|__________|
|   |            |           |           |         |        |       |          |
|___|____________|___________|___________|_________|________|_______|__________|
| Comentarii:                                                                  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Data:                 ┼×tampila ┼či semn─âtura                                  |
|                       Biroului vamal                                         |
|                       de destina┼úie:                                         |
|______________________________________________________________________________|

    * V─â rug─âm s─â lua┼úi not─â de faptul c─â aceste date se refer─â la biroul vamal de destina┼úie unde s-a terminat transportul sub acoperirea carnetului TIR.