închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 343 din 10 martie 2005 privind organizarea culoarelor verzi si descarcarea electronica a carnetelor TIR
                     ORDIN   Nr. 343 din 10 martie 2005
privind organizarea culoarelor verzi si descarcarea electronica a carnetelor TIR

    Text în vigoare începand cu data de 12 februarie 2007
    

    Publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 12 februarie 2007:
    - Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 431/2007.

    în baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 366/2004*) privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor si ale Ordonantei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor masuri de preluare a Garzii Financiare si a Autoritatii Nationale a Vamilor în subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor masuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
    tinand cont de prevederile Memorandumului pentru introducerea, transmiterea, gestionarea si difuzarea datelor pentru încheierea operatiunilor derulate sub acoperirea carnetelor TIR la birourile vamale de destinatie, încheiat la 15 mai 2001 între Administratia Vamala Romana, Asociatia Romana pentru Transporturi Rutiere Internationale (ARTRI) si IRU Geneva,
    avand în vedere implementarea componentei "Black-Box" din cadrul sistemului informatic de tranzit privind încheierea operatiunilor de tranzit derulate sub acoperirea carnetelor TIR si transmiterea electronica a datelor aferente acestora de catre Autoritatea Nationala a Vamilor catre IRU Geneva,
    întrucat, în contextul viitoarei aderari a Romaniei la Uniunea Europeana, IRU Geneva, ARTRI si Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) au promovat o initiativa regionala de facilitare a transportului de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR, sustinuta si de autoritatile din Bulgaria si Ungaria,
    în vederea eliminarii formalitatilor vamale excesive din birourile vamale de frontiera si pentru fluidizarea operatiunilor de transport rutier international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR,

    vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
------------
    *) Hotararea Guvernului nr. 366/2004 a fost abrogata. A se vedea Hotararea Guvernului nr. 165/2005.

    I. *** Abrogat

    II. Descarcarea electronica a carnetelor TIR

    1. Dispozitiile prezentului punct sunt aplicabile tuturor birourilor vamale cu activitate rutiera, în calitatea acestora de birouri vamale de destinatie.
    2. Potrivit prevederilor memorandumului încheiat la data de 15 mai 2001 între Administratia Vamala Romana, ARTRI si IRU Geneva, datele referitoare la încheierea/descarcarea totala sau partiala a operatiunilor derulate sub acoperirea carnetelor TIR, introduse în sistemul informatic de tranzit de catre birourile vamale de destinatie si transmise la IRU Geneva de catre Autoritatea Nationala a Vamilor, sunt urmatoarele:
    - numarul de referinta al carnetului TIR;
    - data încheierii/descarcarii si numarul de înregistrare din registrul vamal;
    - denumirea si codul biroului vamal de destinatie;
    - descarcarea partiala sau totala (finala);
    - descarcarea/încheierea cu sau fara rezerve, fara prejudicierea art. 8 si 11 din Conventia TIR;
    - numarul paginii (numarul paginii de volet);
    - alte informatii sau documente (optional).
    3. întrucat au fost semnalate deficiente constand în confirmarea informatica a carnetelor TIR ulterior înregistrarii datelor în evidentele birourilor vamale de destinatie si ulterior descarcarii datelor în procedura manuala, Autoritatea Nationala a Vamilor a comunicat tuturor birourilor vamale cu activitate rutiera, prin adresele nr. 20.197 din 3 aprilie 2003 si nr. 62.934 din 3 noiembrie 2003, procedura de confirmare informatica a carnetelor TIR.
    4. Atunci cand apar erori în procesul de descarcare a carnetelor TIR si/sau în sistemul de transmisie electronica, birourile vamale de destinatie vor primi din partea asociatiilor garante sau, dupa caz, din partea IRU Geneva cereri de reconciliere, conform modelului prezentat în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    5. Cererile de reconciliere completate si stampilate de birourile vamale de destinatie vor fi transmise în original la IRU Geneva, prin intermediul ARTRI, în maximum 5 zile de la data primirii acestora.
    6. Sefii birourilor vamale vor dispune toate masurile care se impun în vederea derularii în bune conditii a activitatilor sus-mentionate si, în special, privind respectarea întocmai a procedurilor stabilite si a termenelor fixate.

    III. Dispozitii finale

    1. Prezentul ordin va fi transmis directiilor regionale vamale, continutul acestuia urmand a fi prelucrat apoi cu toate birourile vamale cu activitate rutiera din subordine.
    2. Prezentul ordin va fi transmis si asociatiilor garante ARTRI si UNTRR, care vor informa IRU Geneva.

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa este reprodusa în facsimil.

    Formatul formularului cererii de reconciliere

    Semnificatia coloanei N din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Numar carnet TIR
 ______________________________________________________________________________
|                           Cerere de reconciliere                             |
|______________________________________________________________________________|
|           A se completa de catre initiatorul cererii de reconciliere         |
|______________________________________________________________________________|
| DE LA:                              | CATRE:                                 |
|  _                                  |  _                                     |
| |_| Asociatia (nume) SAU            | |_| IRU (BRIRU) SAU                    |
|                                     |                                        |
|  _                                  |  _                                     |
| |_| IRU (BRIRU)                     | |_| Asociatia (nume)                   |
|_____________________________________|________________________________________|
|                                 Destinatie:                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Regionala vamala (optional)           Birou vamal de destinatie:             |
|                                                                              |
| Nume:                                 Nume:                                  |
|______________________________________________________________________________|
|           Primit la:                            Primit la:                   |
|______________________________________________________________________________|
| Data:                                 Data:                                  |
|                                                                              |
| Stampila                              Stampila                               |
|______________________________________________________________________________|
|                    PARTEA A - DATE CE TREBUIE CONFIRMATE                     |
|                        _                     _                               |
| Sursa datei:          |_| Carnet TIR        |_| Date Safe TIR                |
|______________________________________________________________________________|
| N |Biroul      |Numar de   |Data       |Nr. de   |Partial/|Corect/|Numar de  |
|   |vamal de    |referinta a|descarcarii|pagina al|Final   |rezerve|colete    |
|   |descarcare a|descarcarii|carnetului |voletului|        |       |(optional)|
|   |carnetului  |carnetului |TIR*       |         |        |       |          |
|   |TIR*        |TIR*       |           |         |        |       |          |
|___|____________|___________|___________|_________|________|_______|__________|
|   |            |           |           |         |        |       |          |
|___|____________|___________|___________|_________|________|_______|__________|
|                   _                                                          |
| Anexe:           |_| copia cotorului carnetului    Altele: ................. |
|______________________________________________________________________________|
|                            PARTEA B - CONFIRMARE                             |
|  _                    _                   _                                  |
| |_| Date confirmate  |_| Corectie        |_| Nu se gasesc referinte          |
|                      (se completeaza         Despre lichidarea operatiei TIR |
|                      campurile                                               |
|                      corespunzatoare)                                        |
|______________________________________________________________________________|
| N |Biroul      |Numar de   |Data       |Nr. de   |Partial/|Corect/|Numar de  |
|   |vamal de    |referinta a|descarcarii|pagina al|Final   |rezerve|colete    |
|   |descarcare a|descarcarii|carnetului |voletului|        |       |(optional)|
|   |carnetului  |carnetului |TIR*       |         |        |       |          |
|   |TIR*        |TIR*       |           |         |        |       |          |
|___|____________|___________|___________|_________|________|_______|__________|
|   |            |           |           |         |        |       |          |
|___|____________|___________|___________|_________|________|_______|__________|
| Comentarii:                                                                  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Data:                 Stampila si semnatura                                  |
|                       Biroului vamal                                         |
|                       de destinatie:                                         |
|______________________________________________________________________________|

    * Va rugam sa luati nota de faptul ca aceste date se refera la biroul vamal de destinatie unde s-a terminat transportul sub acoperirea carnetului TIR.

                              ---------------