ORDIN Nr. 1235/2023 din 28 martie 2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizatiei de delegare/detasare si a cuantumului alocatiei de cazare prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
                     ORDIN  Nr. 1235/2023 din 28 martie 2023
pentru actualizarea cuantumului indemnizatiei de delegare/detasare si a cuantumului alocatiei de cazare prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

EMITENT:     MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 261 din 29 martie 2023

    Avand in vedere prevederile art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului,
    in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Incepand cu data de 1 aprilie 2023:
    a) cuantumul indemnizatiei de delegare prevazute la art. 1 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului se majoreaza la 23 lei;
    b) cuantumul alocatiei de cazare prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 714/2018 se majoreaza la 265 lei;
    c) cuantumul indemnizatiei de detasare prevazute la art. 4 alin. (1) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 714/2018 se majoreaza la 23 lei.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Ministrul finantelor,
                              Adrian Caciu

    Bucuresti, 28 martie 2023.
    Nr. 1.235.

                              ---------------