ORDIN Nr. 802/2022 din 29 aprilie 2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizarii prin Sistemul RO e-Transport
                     ORDIN  Nr. 802/2022 din 29 aprilie 2022
privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizarii prin Sistemul RO e-Transport
EMITENT:     MINISTERUL FINAN?ELOR
             AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 430 din 3 mai 2022

    Avand în vedere prevederile art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizul conform al Ministerului Finantelor comunicat prin Adresa nr. 740.065 din 28.04.2022,
    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se stabilesc bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizarii prin Sistemul RO e-Transport, astfel cum sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
                              Mirela Calugareanu

    Bucuresti, 29 aprilie 2022.
    Nr. 802.

    ANEXA

                         BUNURILE
cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizarii prin Sistemul RO e-Transport
 ________________________________________________________________
|Nr. |         Bunuri catalogate prin Nomenclatorul combinat*)        |
|crt.|                                                                |
|____|________________________________________________________________|
|  1.| Legume, plante, radacini si tuberculi, alimentare, care se     |
|    | încadreaza la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv          |
|____|________________________________________________________________|
|  2.| Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se     |
|    | încadreaza la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv          |
|____|________________________________________________________________|
|  3.| Bauturi, lichide alcoolice si otet**), care se încadreaza la   |
|    | codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv                        |
|____|________________________________________________________________|
|  4.| Sare; sulf; pamanturi si pietre; ipsos, var si ciment, care se |
|    | încadreaza la codurile NC 2505 si 2517                         |
|____|________________________________________________________________|
|  5.| îmbracaminte si accesorii de îmbracaminte, tricotate sau       |
|    | crosetate, care se încadreaza la codurile NC de la 6101        |
|    | la 6117 inclusiv                                               |
|____|________________________________________________________________|
|  6.| îmbracaminte si accesorii de îmbracaminte, altele decat cele   |
|    | tricotate sau crosetate, care se încadreaza la codurile NC de  |
|    | la 6201 la 6212 inclusiv si la codurile NC de la 6214 la 6217  |
|    | inclusiv                                                       |
|____|________________________________________________________________|
|  7.| încaltaminte, ghetre si articole similare; parti ale acestor   |
|    | articole, care se încadreaza la codurile NC de la 6401 la 6405 |
|    | inclusiv                                                       |
|____|________________________________________________________________|
|  8.| Fonta, fier si otel, care se încadreaza la codurile NC 7213    |
|    | si 7214                                                        |
|____|________________________________________________________________|

    *) Codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, astfel cum sunt prevazute în Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014. Atunci cand intervin modificari în Nomenclatura combinata se realizeaza corespondenta dintre codurile NC prevazute în prezentul ordin si noile coduri din nomenclatura adoptata în temeiul art. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun.
    **) Sunt exceptate produsele accizabile care circula în regim suspensiv de accize potrivit titlului VIII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin utilizarea aplicatiei EMCS pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA.

                              ---------------