ORDIN Nr. 1249/132/2018 din 10 august 2018 privind instituirea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica, in zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si in zilele de sarbatoare legala
                     ORDIN  Nr. 1249/132/2018 din 10 august 2018
privind instituirea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sambata, duminica, în zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si în zilele de sarbatoare legala
EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR
             Nr. 1.249 din 10 august 2018
             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
             Nr. 132 din 26 noiembrie 2018
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1056 din 13 decembrie 2018

    în temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor si ministrul afacerilor interne emit urmatorul ordin:

    ART. 1
    în întelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos se definesc, dupa cum urmeaza:
    a) vehicul - orice autovehicul rutier, avand cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si o semiremorca ori remorca tractata de acesta;
    b) zilele de sarbatoare legala - zilele în care nu se lucreaza, asa cum sunt prevazute la art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor prevazute la ultima liniuta;
    c) vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar (vehiculele încadrate în categoria M, conform Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, de transpunere a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective);
    d) riveran - orice persoana fizica ori juridica ce are domiciliul/resedinta/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului pe unul dintre sectoarele restrictionate prevazute în anexa nr. 1 sau în localitatile pentru care singura cale de acces la un drum national se afla pe unul dintre sectoarele restrictionate prevazute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Se instituie restrictia de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sambata si duminica, în zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si în zilele de sarbatoare legala prevazute la art. 1 lit. b), pe sectoarele de drum, în perioadele din an si în intervalele orare prevazute în anexa nr. 1.
    (2) Circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, se interzice si în zilele libere situate între zilele de sarbatoare legala si zilele de sambata si duminica, daca acestea sunt declarate zile libere prin hotarare a Guvernului.
    ART. 3
    Se interzice circulatia vehiculelor rutiere prevazute la art. 2, înmatriculate în Romania sau în alte state, precum si a celor înregistrate la autoritatile locale, în zilele, perioadele din an si în intervalele orare prevazute în anexa nr. 1.
    ART. 4
    Se excepteaza de la prevederile art. 2 vehiculele prevazute în anexa nr. 2.
    ART. 5
    Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. va realiza semnalizarea corespunzatoare a sectoarelor de drum supuse interdictiei de circulatie, cu avizul politiei rutiere, si va informa participantii la trafic asupra restrictiilor impuse prin prezentul ordin.
    ART. 6
    în cazul executarii unor lucrari de întretinere sau reparatii la drumurile nationale ce constituie rute alternative la sectoarele de drumuri nationale si autostrazi restrictionate conform prevederilor prezentului ordin sau în cazuri de forta majora si conditii meteo deosebite, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. poate ridica, pentru perioade limitate de timp, total sau partial, restrictiile de circulatie instituite conform prevederilor acestui ordin, cu acordul politiei rutiere.
    ART. 7
    (1) Nerespectarea restrictiilor instituite conform prezentului ordin se sanctioneaza potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (2) Controlul respectarii prevederilor prezentului ordin se face de catre:
    a) inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
    b) politistii rutieri din cadrul Politiei Romane.
    ART. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 9
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Ministrul transporturilor,
                              Lucian Sova

                              Ministrul afacerilor interne,
                              Carmen Daniela Dan

    ANEXA 1

    Sectoarele de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) restrictionate din punctul de vedere al circulatiei vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele de vineri, sambata, duminica si în zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si zilele de sarbatoare legala, precum si perioadele si intervalele orare supuse restrictiei

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Indicativ drum;
    B - Sens de parcurs;
    C - Perioada din an;
    D - în ziua premergatoare primei zile de sarbatoare legala;
    E - în zilele de sarbatoare legala;
    F - în zilele libere declarate astfel prin hotarare a Guvernului;
    G - Perioada din an;
    H - vineri;
    I - sambata;
    J - duminica.
 ____________________________________________________________________________
|N |  A  |  Traseu  |  B  |      Perioada, zilele si intervalele orare       |
|r.|     |          |     |      restrictionate                              |
|  |     |          |     |__________________________________________________|
|c |     |          |     | Perioada din an, zilele | Perioada din an, zilele|
|r |     |          |     | si intervalele orare    | si intervalele orare   |
|t.|     |          |     |_________________________|________________________|
|  |     |          |     |   C   |  D  |  E  |  F  |   G  |  H  |  I  |  J  |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|1.|A2   |Bucuresti |Bucu-|1      |16,00|06,00|06,00|1     |06,00|06,00|-    |
|  |     |(intersec-|resti|aprilie|-    |-    |-    |iulie |-    |-    |     |
|  |     |tia A2 cu |-    |- 31   |22,00|22,00|22,00|- 31  |22,00|22,00|     |
|  |     |DNCB) -   |Cons-|septem-|     |     |     |august|     |     |     |
|  |     |Fundulea -|tanta|brie   |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |Lehliu -  |_____|       |     |     |     |      |_____|_____|_____|
|  |     |Fetesti - |Cons-|       |     |     |     |      |-    |-    |06,00|
|  |     |Cernavoda |tanta|       |     |     |     |      |     |     |-    |
|  |     |-         |-    |       |     |     |     |      |     |     |22,00|
|  |     |Constanta |Bucu-|       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |(intersec-|resti|       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |tia A2 cu |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |A4)       |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|2.|DN7  |Pitesti   |ambe-|în tot |16,00|06,00|06,00|-     |-    |-    |-    |
|  |     |(intersec-|le   |cursul |-    |-    |-    |      |     |     |     |
|  |     |tia DN7   |sen- |anului |22,00|22,00|22,00|      |     |     |     |
|  |     |cu DN7C) -|suri |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |Ramnicu   |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |Valcea -  |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |Vestem    |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |(intersec-|     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |tia DN7 cu|     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |DN1)      |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|3.|DN39 |Agigea    |ambe-|1      |16,00|06,00|06,00|1     |06,00|06,00|06,00|
|  |     |(intersec-|le   |aprilie|-    |-    |-    |iulie |-    |-    |-    |
|  |     |tia DN39  |sen- |- 31   |22,00|22,00|22,00|- 31  |22,00|22,00|22,00|
|  |     |cu DN39A) |suri |septem-|     |     |     |august|     |     |     |
|  |     |- Mangalia|     |brie   |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |(limita   |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |municipiu)|     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|4.|DN22C|Murfatlar |Mur- |-      |-    |-    |-    |1     |-    |-    |06,00|
|  |     |(intersec-|fat- |       |     |     |     |iulie |     |     |-    |
|  |     |tia DN22C |lar -|       |     |     |     |- 31  |     |     |22,00|
|  |     |cu DN3) - |Cer- |       |     |     |     |august|     |     |     |
|  |     |Cernavoda |navo-|       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |(INT DN22C|da   |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |cu A2)    |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|


    ANEXA 2

                         LISTA
    transporturilor care nu se supun restrictiei de circulatie

    1. Se excepteaza de la prevederile art. 2 din ordin, vehiculele:
    a) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre unitatile Ministerului Apararii Nationale;
    b) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre unitatile Ministerului Afacerilor Interne;
    c) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre serviciile de ambulanta;
    d) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, asa cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) care efectueaza transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
    f) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre institutii ale statului cu atributii în securitatea si siguranta nationala;
    g) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de Administratia Nationala a Penitenciarelor;
    h) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. si de catre subunitatile sale;
    i) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier si utilizate pentru activitatea de inspectie si control;
    j) specializate, inclusiv vehiculele care efectueaza transportul acestora, care participa la interventii în caz de forta majora, în caz de fenomene naturale care afecteaza caile de comunicatii si telecomunicatii, zone locuite si obiective de interes national;
    k) specializate sau adaptate pentru deszapezire;
    l) detinute sau utilizate în baza unui drept legal de catre riverani; exceptia nu se aplica pe sectoarele de autostrada;
    m) care efectueaza transporturi funerare;
    n) care efectueaza transportul de echipamente medicale si medicamente de uz uman sau veterinar; exceptia nu se aplica pe sectoarele de autostrada;
    o) care efectueaza transportul de echipamente, medicamente si alte asemenea de prim ajutor si ajutoare umanitare în cazul unor calamitati sau dezastre naturale;
    p) destinate, prin constructie, interventiei în caz de accidente rutiere si tractarii vehiculelor avariate;
    q) specializate, destinate prin constructie salubrizarii;
    r) care efectueaza transporturi postale;
    s) care efectueaza transport de marfuri în trafic intern sau international, apartinand operatorilor de transport romani sau straini, cu puncte de încarcare/descarcare sau care efectueaza controlul vamal pe unul dintre sectoarele restrictionate; exceptia nu se aplica pe sectoarele de autostrada;
    s) care transporta produse provenite din exploatari agricole, în perioada recoltarii; exceptia se aplica pe sectoarele de drum national si pe sectorul Fetesti (intersectia A2 cu DN3B) - Cernavoda (intersectia A2 cu DN22C) al autostrazii A2;
    t) specializate, destinate recoltarii; exceptia se aplica pe sectoarele de drum national si pe sectorul Fetesti (intersectia A2 cu DN3B) - Cernavoda (intersectia A2 cu DN22C) al autostrazii A2;
    t) care transporta produse agricole, horticole, de vanatoare si produse conexe (produse agricole, produse horticole si de gradina pentru comercializare, animale vii si produse de origine animala, produse de policultura, alte produse agricole); exceptia nu se aplica pe sectoarele de autostrada;
    u) care transporta pesti, produse pescaresti si alte produse pescaresti secundare; exceptia nu se aplica pe sectoarele de autostrada;
    v) care transporta produse de origine animala, carne si produse din carne, peste preparat si conserve de peste, fructe, legume si produse conexe, uleiuri si grasimi animale sau vegetale, produse lactate, produse de morarit, amidon si produse amilacee; exceptia nu se aplica pe sectoarele de autostrada;
    w) care transporta produse alimentare diverse (produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete, piscoturi si biscuiti, produse de patiserie si de cofetarie conservate, zahar si produse conexe, cacao, ciocolata si produse zaharoase, paste fainoase, cafea, ceai si produse conexe, condimente si mirodenii, produse nutritionale speciale, diverse produse alimentare n.c.a. si produse uscate, sucuri si bauturi alcoolice si nealcoolice, inclusiv apa minerala); exceptia nu se aplica pe sectoarele de autostrada;
    x) care transporta subproduse de abator pentru industria farmaceutica; exceptia nu se aplica pe sectoarele de autostrada;
    y) care transporta combustibili si carburanti, inclusiv butelii de aragaz;
    z) care transporta marfuri sub temperatura controlata; exceptia nu se aplica pe sectoarele de autostrada.
    2. Vehiculele prevazute la pct. 1 lit. a), b), c), d), e), f), g), h) si i) pot circula pe sectoarele restrictionate daca au însemnele specifice institutiilor de care apartin sau documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.
    3. Vehiculele prevazute la pct. 1 lit. j), k), p) si q) pot circula pe sectoarele restrictionate daca prin constructie sau datorita echipamentelor anexe montate pe ele se încadreaza în una dintre categoriile exceptate sau documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.
    4. Vehiculele prevazute la pct. 1 lit. l) se pot deplasa doar pe sectorul restrictionat pe care se afla domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la oficiul registrul comertului, fiind interzisa tranzitarea celorlalte sectoare restrictionate.
    5. Vehiculele prevazute la pct. 1 lit. s) se pot deplasa doar pe sectorul restrictionat pe care se afla punctul de încarcare/descarcare sau pe care efectueaza controlul vamal, fiind interzisa tranzitarea celorlalte sectoare restrictionate. încadrarea în exceptie se dovedeste astfel:
    a) pentru circulatia fara încarcatura, pentru încarcare - în baza comenzii de transport sau a documentelor de însotire a marfii;
    b) pentru circulatia cu încarcatura, pentru descarcare - în baza scrisorii de transport, denumita în continuare C.M.R., prevazuta în Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele sau a comenzii/contractului de transport;
    c) pentru circulatia fara încarcatura, dupa descarcare - în baza C.M.R. sau a copiei documentelor de însotire a marfurilor/contractului de transport.

                              ---------------