închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 766/62/2019 din 22 aprilie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
                     ORDIN  Nr. 766/62/2019 din 22 aprilie 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR
             Nr. 766 din 22 aprilie 2019
             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
             Nr. 62 din 29 mai 2019
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 480 din 12 iunie 2019

    în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
    în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor si ministrul afacerilor interne emit urmatorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 6 septembrie 2016, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 5, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Autorizatia nominala de circulatie se personalizeaza cu:
    a) numarul autorizatiei;
    b) detinatorul sau utilizatorul, asa cum sunt mentionati în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în copia conforma a licentei comunitare pentru transportul rutier contra cost de marfuri sau în copia conforma a certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de marfuri;
    c) numarul de înmatriculare sau înregistrare al autovehiculului sau al autovehiculului tractor, dupa caz; în autorizatia nominala nu se înscrie numarul de înmatriculare al remorcii sau semiremorcii tractate de un vehicul tractor;
    d) sectorul restrictionat pentru care este emisa autorizatia nominala de circulatie;
    e) perioada de valabilitate a autorizatiei nominale de circulatie."
    2. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Vehiculele prevazute la art. 7 lit. l) se pot deplasa doar pe sectorul restrictionat cuprins între intersectia cea mai apropiata a DN1 cu un drum national si domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la registrul comertului, pe directia de mers, fiind interzisa tranzitarea restului sectorului restrictionat.
    (2) în cazul operatorilor economici care au domiciliul/sediul social ori punctul de lucru pe sectorul cuprins între DN1 km 67+400 (Ploiesti, intersectia DN1 cu DJ236) si Sinaia, care se deplaseaza pe directia nord, intersectia cea mai apropiata a DN1 cu un drum national pe directia de mers este intersectia DN1 cu DN73A (Predeal).
    (3) Dovada îndeplinirii conditiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a detinatorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comertului din care sa reiasa sediul social ori punctul de lucru, în copie semnata în original de catre conducatorul unitatii, cu înscrisul «Conform cu originalul», în cazul persoanelor juridice."
    3. Anexa nr. 1 se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la data publicarii.

                              p. Ministrul transporturilor,
                              Dragos-Virgil Titea,
                              secretar de stat

                              Ministrul afacerilor interne,
                              Carmen Daniela Dan

    ANEXA
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 647/127/2016)

    Zilele si intervalele orare în care se aplica restrictia de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Indicativ|        Traseu        |       Zilele si intervalele          |
|crt.|drum     |                      |       orare restrictionate           |
|    |         |                      |______________________________________|
|    |         |                      | luni - joi | vineri si  |  duminica  |
|    |         |                      |            | sâmbata    |            |
|____|_________|______________________|____________|____________|____________|
|  1 | DN1     | DN1, km 17 + 900     |6,00 - 22,00|0,00 - 24,00|0,00 - 24,00|
|    |         | (limita oras         |            |            |            |
|    |         | Otopeni) - Ploiesti  |            |            |            |
|    |         | (intersectie DN1 cu  |            |            |            |
|    |         | DN1A)                |            |            |            |
|____|         |______________________|____________|____________|____________|
|  2 |         | DN1, km 67 + 400     |6,00 - 22,00|0,00 - 1,00 |0,00 - 24,00|
|    |         | Ploiesti (intersectie|            |5,00 - 24,00|            |
|    |         | DN1 cu DJ236) -      |            |            |            |
|    |         | Brasov (intersectie  |            |            |            |
|    |         | DN1 cu DN1A)         |            |            |            |
|____|_________|______________________|____________|____________|____________|


                              ---------------