├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1556/2016 din 30 decembrie 2016 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructur─â de interes na┼úional ┼či investi┼úii str─âine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din Rom├ónia - S.A.
                   ORDIN  Nr. 1556/2016 din 30 decembrie 2016
privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructur─â de interes na┼úional ┼či investi┼úii str─âine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A.
EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1073 din 30 decembrie 2016

    în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 1 alin. (2^5) ┼či ale art. 6 alin. (7) ┼či (8) ┼či ale art. 12^2 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare ┼či a tarifului de trecere pe re┼úeaua de drumuri na┼úionale din România, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 424/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

    ART. I
    Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructur─â de interes na┼úional ┼či investi┼úii str─âine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din data de 2 august 2013, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se înlocuie┼čte cu anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

                              p. Ministrul transporturilor,
                              Tudorel Roman,
                              secretar de stat

    Bucure┼čti, 30 decembrie 2016.
    Nr. 1.556.

    ANEX─é
    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 290/2013)

                         TARIFE DE TRECERE
    pentru utilizarea podului peste Dun─âre în sensul Giurgiu–Ruse

    PARTEA 1:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Categorie vehicul    |Tarif -|Tarif - |Tarif -| Nr.     | Valabilitate  |
|crt.| rutier               |euro   |lei     |USD    | treceri |               |
|    |                      |(cu TVA|(cu TVA |(cu TVA|         |               |
|    |                      |inclus)|inclus) |inclus)|         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|1.1.|Vehicule rutiere de   |   3,00|   13,00|   3,00|1        |o trecere      |
|    |transport persoane cu |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |cel mult 8 + 1 locuri |  48,00|  214,00|  54,00|20       |pân─â la        |
|    |pe scaune (inclusiv   |       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |conduc─âtorul auto) -  |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |autoturisme           |   0,00|    0,00|   0,00|nelimitat|20 iunie       |
|    |                      |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |                      |   8,00|   36,00|   9,00|31       |o lun─â         |
|    |                      |       |        |       |         |calendaristic─â,|
|    |                      |       |        |       |         |pentru riverani|
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|1.2.|Vehicule rutiere cu   |   6,00|   27,00|   7,00|1        |o trecere      |
|    |masa total─â maxim─â    |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |autorizat─â mai mic─â   |  96,00|  428,00| 107,00|20       |pân─â la        |
|    |sau egal─â cu 3,5 tone,|       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |exclusiv vehiculele   |       |        |       |         |               |
|    |rutiere de transport  |       |        |       |         |               |
|    |persoane              |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|2.1.|Vehicule rutiere de   |  12,00|   53,00|  13,00|1        |o trecere      |
|    |transport persoane cu |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |mai mult de 9 locuri  | 209,00|  931,00| 233,00|20       |pân─â la        |
|    |pe scaune (inclusiv   |       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |conduc─âtorul auto) ┼či |       |        |       |         |               |
|    |maximum 23 de locuri  |       |        |       |         |               |
|    |pe scaune (inclusiv   |       |        |       |         |               |
|    |conduc─âtorul auto)    |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|2.2.|Vehicule rutiere cu   |  12,00|   53,00|  13,00|1        |o trecere      |
|    |masa total─â maxim─â    |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |autorizat─â mai mare de| 209,00|  931,00| 233,00|20       |pân─â la        |
|    |3,5 tone ┼či mai mic─â  |       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |de 7,5 tone, exclusiv |       |        |       |         |               |
|    |vehiculele rutiere de |       |        |       |         |               |
|    |transport persoane    |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|3.  |Vehicule rutiere cu   |  18,00|   80,00|  20,00|1        |o trecere      |
|    |masa total─â maxim─â    |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |autorizat─â mai mare   | 314,00|1.398,00| 350,00|20       |pân─â la        |
|    |sau egal─â cu 7,5 tone |       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |┼či mai mic─â de 12,0   |       |        |       |         |               |
|    |tone, exclusiv        |       |        |       |         |               |
|    |vehiculele rutiere de |       |        |       |         |               |
|    |transport persoane    |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|4.1.|Vehicule rutiere de   |  25,00|  111,00|  28,00|1        |o trecere      |
|    |transport persoane cu |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |mai mult de 23 de     | 435,00|1.937,00| 485,00|20       |pân─â la        |
|    |locuri pe scaune      |       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |(inclusiv conduc─âtorul|       |        |       |         |               |
|    |auto)                 |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|4.2.|Vehicule rutiere cu   |  25,00|  110,00|  28,00|1        |o trecere      |
|    |masa total─â maxim─â    |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |autorizat─â mai mare   | 435,00|1.937,00| 485,00|20       |pân─â la        |
|    |sau egal─â cu 12,0 tone|       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |┼či cu maximum 3 axe   |       |        |       |         |               |
|    |(inclusiv), exclusiv  |       |        |       |         |               |
|    |vehiculele rutiere de |       |        |       |         |               |
|    |transport persoane    |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|5.  |Vehicule rutiere cu   |  37,00|  165,00|  41,00|1        |o trecere      |
|    |masa total─â maxim─â    |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |autorizat─â mai mare   | 644,00|2.868,00| 719,00|20       |pân─â la        |
|    |sau egal─â cu 12,0 tone|       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |┼či cu minimum 4 axe   |       |        |       |         |               |
|    |(inclusiv), exclusiv  |       |        |       |         |               |
|    |vehiculele rutiere de |       |        |       |         |               |
|    |transport persoane    |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|

    PARTEA 2:

    Modul de aplicare a tarifelor:
    A. Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele:
    a) de┼úinute în proprietate sau utilizate în baza unui drept legal de unit─â┼úile Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale;
    b) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de unit─â┼úile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
    c) specializate de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulan┼ú─â;
    d) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgen┼ú─â, astfel cum sunt reglementate prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea serviciilor publice comunitare pentru situa┼úii de urgen┼ú─â, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 363/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    e) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de c─âtre institu┼úii ale statului cu atribu┼úii în securitatea ┼či siguran┼úa na┼úional─â;
    f) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Na┼úional─â de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. ┼či de c─âtre subunit─â┼úile acesteia;
    g) escortate de poli┼úie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate na┼úional─â;
    h) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de c─âtre persoanele cu handicap locomotor ┼či care sunt adaptate handicapului;
    i) apar┼úinând Corpului Diplomatic ┼či vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice;
    j) care efectueaz─â transporturi de echipamente de prim ajutor ┼či ajutoare umanitare, în cazul unor calamit─â┼úi sau dezastre naturale;
    k) care efectueaz─â transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, a┼ča cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele p─âr┼úi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul for┼úelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, ┼či la Protocolul privind statutul comandamentelor militare interna┼úionale, înfiin┼úate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    l) specializate, inclusiv vehiculele care efectueaz─â transportul acestora, care particip─â la ac┼úiuni de desz─âpezire sau în situa┼úii de calamitate, dezastre naturale ori în situa┼úii de urgen┼ú─â cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administra┼úia Na┼úional─â de Meteorologie prin cod portocaliu ori ro┼ču;
    m) care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de între┼úinere curent─â pe timp de var─â ┼či iarn─â, lucr─âri de siguran┼ú─â rutier─â ┼či reabilitare la pod, inclusiv drumul de acces.

    NOTE:
    Pentru vehiculele de la lit. a) - i) care nu prezint─â însemne sau înscrisuri distincte specifice, a┼ča cum prezint─â vehiculele specializate de poli┼úie, jandarmerie, ambulan┼ú─â, pompieri sau cele ale Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale, dovada încadr─ârii în excep┼úiile de plat─â se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.
    Pentru vehiculele de la lit. j) ┼či k), dovada încadr─ârii se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreun─â cu scrisoarea de tr─âsur─â CMR sau avizul de înso┼úire a m─ârfii.
    Pentru vehiculele de la lit. l), dovada încadr─ârii în excep┼úiile de plat─â se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare ┼či numai în cazurile anun┼úate de Compania Na┼úional─â de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    Pentru vehiculele de la lit. m), dovada încadr─ârii în excep┼úiile de la plata tarifelor se face prin prezentarea permisului de liber─â trecere emis de c─âtre Compania Na┼úional─â de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Emiterea permiselor de liber─â trecere se va face în baza situa┼úiei realizate de c─âtre direc┼úia derulatoare ┼či aprobate de directorul general, conform contractului aflat în derulare.
    în vederea justific─ârii trecerii vehiculelor scutite, personalul Agen┼úiei de Control ┼či încasare are dreptul s─â p─âstreze o copie a documentelor justificative.

    B. Tarife:
    1. num─ârul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consider─â în cuplajul/combina┼úia de vehicule rutiere;
    2. tarifele se aplic─â pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu–Ruse;
    3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acela┼či tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matc─â-cupon prepl─âtite, cu valabilitate pan─â la data de 31 decembrie a fiec─ârui an;
    4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matc─â-cupon prepl─âtite, achizi┼úionate pentru cel pu┼úin o lun─â calendaristic─â, personalizate cu num─ârul de înmatriculare al vehiculului rutier de┼úinut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 31 de treceri într-o lun─â calendaristic─â, ┼či achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;
    5. prin riveran se în┼úelege persoana fizic─â ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dun─ârii ┼či locul de munc─â de cealalt─â parte a cursului Dun─ârii ┼či care utilizeaz─â podul pentru a se deplasa la/de la serviciu - de la/la domiciliu;
    6. calitatea de riveran se recunoa┼čte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverin┼úe emise de angajator care s─â ateste calitatea de angajat, reînnoit─â la 3 luni, ┼či în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;
    7. documentele în baza c─ârora se recunoa┼čte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba român─â; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;
    8. modelul biletului matc─â-cupon ┼či procedura de emitere, gestionare ┼či control vor fi stabilite de Compania Na┼úional─â de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direc┼úia Regional─â de Drumuri ┼či Poduri Bucure┼čti;
    9. tarifele pentru 20 de treceri ┼či tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integral─â anticipat─â;
    10. data de 20 iunie a fiec─ârui an este considerat─â "Ziua Podului", în care autoturismele pot trece f─âr─â achitarea tarifului;
    11. biletele matc─â-cupon prepl─âtite se vor emite în urm─âtoarele loca┼úii: Agen┼úia de Control ┼či încasare Giurgiu, Sec┼úia de Drumuri Na┼úionale Bucure┼čti Sud ┼či Direc┼úia Regional─â de Drumuri ┼či Poduri Bucure┼čti; alte puncte suplimentare fa┼ú─â de cele men┼úionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Na┼úionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

                              ---------------