├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 647/127/2016 din 3 august 2016 privind introducerea restric┼úiei de circula┼úie pentru vehiculele rutiere cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare sau egal─â cu 7,5 tone, altele dec├ót cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul na┼úional DN1 (E60), sectorul Bucure┼čti - Ploie┼čti - Bra┼čov
                      ORDIN  Nr. 647/127/2016 din 3 august 2016
privind introducerea restric┼úiei de circula┼úie pentru vehiculele rutiere cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare sau egal─â cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul na┼úional DN1 (E60), sectorul Bucure┼čti - Ploie┼čti - Bra┼čov
EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR
             Nr. 647 din 3 august 2016
             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
             Nr. 127 din 19 august 2016
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 690 din 6 septembrie 2016

    în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 7 alin. (5) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 15/2008, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či al art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,

    ministrul transporturilor ┼či ministrul afacerilor interne emit urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Circula┼úia vehiculelor rutiere cu mas─â total─â maxim─â autorizat─â mai mare sau egal─â cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se restric┼úioneaz─â pe drumul na┼úional DN 1 (E60), sectorul Bucure┼čti - Ploie┼čti - Bra┼čov, pe tot parcursul anului, în zilele ┼či intervalele orare prev─âzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    în în┼úelesul prezentului ordin, termenii ┼či expresiile de mai jos se definesc dup─â cum urmeaz─â:
    a) vehicul - orice autovehicul rutier, având cel pu┼úin dou─â axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul ┼či o semiremorc─â ori remorc─â tractat─â de acesta;
    b) riveran - orice persoan─â fizic─â ori juridic─â care are domiciliul/re┼čedin┼úa/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comer┼úului pe unul dintre sectoarele restric┼úionate prev─âzute în anexa nr. 1 sau în localit─â┼úile pentru care singura cale de acces la re┼úeaua de drumuri de interes na┼úional se afl─â pe unul dintre sectoarele restric┼úionate prev─âzute în anexa nr. 1.
    ART. 3
    (1) Semnalizarea rutier─â a restric┼úiei prev─âzute la art. 1, precum ┼či semnalizarea rutier─â de orientare a participan┼úilor la trafic se realizeaz─â prin grija Companiei Na┼úionale de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A., denumit─â în continuare C.N.A.D.N.R. - S.A.
    (2) C.N.A.D.N.R. - S.A. va aduce la cuno┼čtin┼úa participan┼úilor la trafic introducerea restric┼úiei prev─âzute la alin. (1), precum ┼či principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.
    ART. 4
    Se interzice circula┼úia vehiculelor rutiere prev─âzute la art. 1, înmatriculate în România sau în alte state, precum ┼či a celor înregistrate la autorit─â┼úile locale, în perioadele din an ┼či în intervalele orare prev─âzute în anexa nr. 1.
    ART. 5
    (1) Prin excep┼úie de la prevederile art. 1, circula┼úia vehiculelor este permis─â pe drumul na┼úional DN 1 (E60), sectorul Bucure┼čti - Ploie┼čti - Bra┼čov, de luni pân─â duminic─â inclusiv, în intervalele orare prev─âzute în anexa nr. 1, în baza autoriza┼úiei nominale de circula┼úie, eliberat─â pentru fiecare vehicul de c─âtre C.N.A.D.N.R. - S.A., conform metodologiei prev─âzute în anexa nr. 2.
    (2) Pentru vehiculele prev─âzute la alin. (1), autoriza┼úia nominal─â de circula┼úie se elibereaz─â doar pentru sectorul restric┼úionat cuprins între intersec┼úia cea mai apropiat─â a DN1 cu un drum na┼úional ┼či punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau origine/destina┼úie, pe direc┼úia de mers, fiind interzis─â tranzitarea restului sectorului restric┼úionat.
    (3) Autoriza┼úia nominal─â de circula┼úie este valabil─â numai în original, în perioada, pe traseul ┼či în condi┼úiile înscrise în aceasta. Autoriza┼úia nominal─â de circula┼úie nu este transmisibil─â.
    (4) Autoriza┼úia nominal─â de circula┼úie se elibereaz─â cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.
    (5) Autoriza┼úia nominal─â de circula┼úie se personalizeaz─â cu:
    a) num─ârul autoriza┼úiei;
    b) de┼úin─âtorul sau utilizatorul, a┼ča cum sunt men┼úiona┼úi în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în copia conform─â a licen┼úei comunitare pentru transportul rutier contra cost de m─ârfuri sau în copia conform─â a certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de m─ârfuri;
    c) num─ârul de înmatriculare sau înregistrare al autovehiculului;
    d) sectorul restric┼úionat pentru care este emis─â autoriza┼úia nominal─â de circula┼úie;
    e) perioada de valabilitate a autoriza┼úiei nominale de circula┼úie.
    (6) Autoriza┼úia nominal─â de circula┼úie se p─âstreaz─â, în original, la bordul vehiculului ┼či se prezint─â la controlul organelor abilitate.
    (7) în cazul pierderii, furtului, deterior─ârii, schimb─ârii num─ârului de înmatriculare sau schimb─ârii de┼úin─âtorului/ utilizatorului vehiculului pentru care a fost eliberat─â, autoriza┼úia nominal─â de circula┼úie se consider─â nul─â; în acest caz, de┼úin─âtorul poate solicita eliberarea unei noi autoriza┼úii, în condi┼úiile prezentului ordin.
    (8) Autoriza┼úia nominal─â de circula┼úie este valabil─â numai înso┼úit─â de documente care atest─â c─â punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau de origine/destina┼úie se afl─â pe sectorul de drum restric┼úionat.
    ART. 6
    Autoriza┼úiile nominale de circula┼úie prev─âzute la art. 5 alin. (1) se elibereaz─â având în vedere urm─âtoarele condi┼úii:
    a) nu exist─â trasee alternative pentru accesul la punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau origine/destina┼úie al transportului;
    b) sectorul de drum pentru care se emite autoriza┼úia trebuie s─â fie cât mai scurt, fiind cuprins între intersec┼úia cea mai apropiat─â de punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau origine/destina┼úie a DN1 cu un alt drum na┼úional ┼či punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau origine/destina┼úie, pe direc┼úia de mers;
    c) în cazul în care exist─â mai multe puncte de înc─ârcare/ desc─ârcare sau origine/destina┼úie, autoriza┼úia se poate elibera pentru un sector care s─â includ─â toate aceste puncte sau pentru întregul sector restric┼úionat.
    ART. 7
    Se excepteaz─â de la prevederile art. 1 vehiculele:
    a) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de c─âtre unit─â┼úile Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale;
    b) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de c─âtre unit─â┼úile Ministerului Afacerilor Interne;
    c) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de c─âtre serviciile de ambulan┼ú─â;
    d) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de c─âtre serviciile publice comunitare pentru situa┼úii de urgen┼ú─â, a┼ča cum sunt definite în Ordonan┼úa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea serviciilor publice comunitare pentru situa┼úii de urgen┼ú─â, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 363/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    e) care efectueaz─â transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, a┼ča cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele p─âr┼úi la Tratatul Atlanticului de Nord ┼či celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul for┼úelor lor ┼či a protocolului adi┼úional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
    f) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de c─âtre institu┼úii ale statului cu atribu┼úii în securitatea ┼či siguran┼úa na┼úional─â;
    g) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de Administra┼úia Na┼úional─â a Penitenciarelor;
    h) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de c─âtre C.N.A.D.N.R. - S.A. ┼či de c─âtre subunit─â┼úile sale;
    i) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de c─âtre Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ┼či utilizate pentru activitatea de inspec┼úie ┼či control;
    j) specializate, inclusiv vehiculele care efectueaz─â transportul acestora, care particip─â la interven┼úii în caz de for┼ú─â major─â, în caz de fenomene naturale care afecteaz─â c─âile de comunica┼úii ┼či telecomunica┼úii, zone locuite ┼či obiective de interes na┼úional;
    k) utilaje specializate sau adaptate pentru desz─âpezire;
    l) de┼úinute sau utilizate în baza unui drept legal de c─âtre riverani;
    m) care efectueaz─â transporturi funerare;
    n) care efectueaz─â transportul de echipamente, medicamente ┼či alte asemenea de prim ajutor ┼či ajutoare umanitare în cazul unor calamit─â┼úi sau dezastre naturale;
    o) destinate prin construc┼úie tract─ârii vehiculelor avariate, inclusiv vehiculele tractate de acestea;
    p) care efectueaz─â transporturi po┼čtale;
    q) specializate, destinate prin construc┼úie salubriz─ârii;
    r) care efectueaz─â transporturi de m─ârfuri în trafic interna┼úional, apar┼úinând operatorilor de transport români sau str─âini, cu puncte de înc─ârcare/desc─ârcare sau care efectueaz─â controlul vamal pe unul dintre sectoarele restric┼úionate;
    s) care posed─â autoriza┼úie nominal─â de circula┼úie, eliberat─â conform art. 5.
    ART. 8
    Vehiculele prev─âzute la art. 7 lit. a), b), c), d), e), f), g), h) ┼či i) pot circula pe sectorul restric┼úionat dac─â au însemnele specifice institu┼úiilor de care apar┼úin sau documentele vehiculului ori documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.
    ART. 9
    Vehiculele prev─âzute la art. 7 lit. j), k), n), o), p) ┼či q) pot circula pe sectorul restric┼úionat dac─â prin construc┼úie sau datorit─â utilajelor anexe montate pe ele se încadreaz─â în una dintre categoriile exceptate ori documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.
    ART. 10
    (1) Vehiculele prev─âzute la art. 7 lit. l) se pot deplasa doar pe sectorul restric┼úionat cuprins între intersec┼úia cea mai apropiat─â a DN1 cu un drum na┼úional ┼či domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la registrul comer┼úului, pe direc┼úia de mers, fiind interzis─â tranzitarea restului sectorului restric┼úionat.
    (2) Dovada îndeplinirii condi┼úiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a de┼úin─âtorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comer┼úului din care s─â reias─â sediul social ori punctul de lucru, în copie semnat─â în original de c─âtre conduc─âtorul unit─â┼úii, cu înscrisul "Conform cu originalul", în cazul persoanelor juridice.
    ART. 11
    Transporturile prev─âzute la art. 7 lit. r) se pot efectua doar pe sectorul restric┼úionat cuprins între intersec┼úia cea mai apropiat─â a DN1 cu un drum na┼úional ┼či punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau pe care se efectueaz─â controlul vamal, pe direc┼úia de mers, fiind interzis─â tranzitarea restului sectorului restric┼úionat, f─âcând dovada astfel:
    a) pentru circula┼úia f─âr─â înc─ârc─âtur─â, pentru înc─ârcare - în baza comenzii de transport;
    b) pentru circula┼úia cu înc─ârc─âtur─â, pentru desc─ârcare - în baza C.M.R.;
    c) pentru circula┼úia f─âr─â înc─ârc─âtur─â, dup─â desc─ârcare - în baza C.M.R.
    ART. 12
    (1) Vehiculele prev─âzute la art. 7 lit. s) se pot deplasa doar pe sectorul restric┼úionat pe care se afl─â punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau de origine/destina┼úie, fiind interzis─â tranzitarea restului sectorului restric┼úionat.
    (2) Dovada privind încadrarea în una dintre categoriile exceptate se face astfel:
    a) pentru circula┼úia cu înc─ârc─âtur─â, pentru desc─ârcare - în baza documentelor de înso┼úire a m─ârfii;
    b) pentru circula┼úia f─âr─â înc─ârc─âtur─â, pentru înc─ârcare - în baza comenzii sau contractului de transport;
    c) pentru circula┼úia f─âr─â înc─ârc─âtur─â, dup─â desc─ârcare - în baza documentelor de înso┼úire a m─ârfurilor, în copie, sau a contractului de transport;
    d) cu alte documente justificative (ordin de serviciu, foaie de parcurs etc.);
    e) cu autoriza┼úia nominal─â de circula┼úie eliberat─â conform art. 5, în cazul circula┼úiei pe DN1 (E60), sectorul Bucure┼čti - Ploie┼čti - Bra┼čov.
    ART. 13
    (1) Accesul vehiculelor este permis în baza autoriza┼úiilor nominale de circula┼úie emise conform art. 5 doar pe sectorul cuprins între intersec┼úia cea mai apropiat─â de punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau origine/destina┼úie a DN1 cu un drum na┼úional ┼či punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau origine/destina┼úie, pe direc┼úia de mers, chiar dac─â autoriza┼úia nominal─â de circula┼úie a fost emis─â pentru un sector mai lung sau ┼či pentru alte sectoare ale DN1.
    (2) Dovada privind punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau de origine/destina┼úie se face conform prevederilor art. 12.
    ART. 14
    Autoriza┼úiile prev─âzute la art. 5 se elibereaz─â cu titlu gratuit.
    ART. 15
    în vederea execut─ârii unor lucr─âri de între┼úinere sau repara┼úii la drumurile na┼úionale ce constituie rute alternative la drumul na┼úional DN1 (E60) sau în cazuri de for┼ú─â major─â ┼či condi┼úii meteo deosebite, C.N.A.D.N.R. - S.A. poate ridica, pentru perioade limitate de timp, total sau par┼úial, restric┼úia de circula┼úie instituit─â conform prevederilor acestui ordin, cu acordul Poli┼úiei Rutiere.
    ART. 16
    (1) Nerespectarea restric┼úiilor instituite conform prezentului ordin se sanc┼úioneaz─â potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (2) Controlul respect─ârii prevederilor prezentului ordin se face de c─âtre:
    a) inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
    b) poli┼úi┼čtii rutieri din cadrul Poli┼úiei Române.
    ART. 17
    Anexele nr. 1 ┼či 2 fac parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 18
    La data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructur─â de interes na┼úional ┼či investi┼úii str─âine nr. 485/2013 privind introducerea restric┼úiei de circula┼úie pentru vehiculele rutiere cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare sau egal─â cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul na┼úional DN1 (E60), sectorul Bucure┼čti - Ploie┼čti - Bra┼čov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 30 decembrie 2013, se abrog─â.
    ART. 19
    Autoriza┼úiile nominale de circula┼úie emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructur─â de interes na┼úional ┼či investi┼úii str─âine nr. 485/2013 privind introducerea restric┼úiei de circula┼úie pentru vehiculele rutiere cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare sau egal─â cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul na┼úional DN1 (E60), sectorul Bucure┼čti - Ploie┼čti - Bra┼čov, î┼či p─âstreaz─â valabilitatea pân─â la data expir─ârii.
    ART. 20
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare de la data public─ârii.

                              Ministrul transporturilor,
                              Petru Sorin Bu┼če

                              Ministrul afacerilor interne,
                              Petre Tob─â

    ANEXA 1

    Zilele ┼či intervalele orare în care se aplic─â restric┼úia de circula┼úie pentru vehiculele rutiere cu mas─â total─â maxim─â autorizat─â mai mare sau egal─â cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul na┼úional DN 1 (E60), sectorul Bucure┼čti - Ploie┼čti - Bra┼čov
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Indicativ|             Traseu            |    Zilele ┼či intervalele     |
|crt.| drum     |                               |    orare restric┼úionate      |
|    |          |                               |______________________________|
|    |          |                               | luni - joi  | vineri, sâmb─ât─â|
|    |          |                               |             | ┼či duminic─â    |
|____|__________|_______________________________|_____________|________________|
|  1 | DN 1     | DN1, km 17 + 900 (limit─â ora┼č | 6,00 - 22,00| 0,00 - 24,00   |
|    |          | Otopeni) - Ploie┼čti (int. DN1 |             |                |
|    |          | cu DN1A)                      |             |                |
|____|          |_______________________________|_____________|________________|
|  2 |          | Ploie┼čti (int. DN1 cu DN1B) - | 6,00 - 22,00| 0,00 - 24,00   |
|    |          | Bra┼čov (int. DN1 cu DN1A)     |             |                |
|____|__________|_______________________________|_____________|________________|


    ANEXA 2

                         METODOLOGIA
de eliberare a autoriza┼úiei nominale de circula┼úie pe drumul na┼úional DN 1 (E60), sectorul Bucure┼čti - Ploie┼čti - Bra┼čov

    1. Eliberarea autoriza┼úiilor nominale de circula┼úie se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.
    2. Cererea pentru eliberarea autoriza┼úiei nominale de circula┼úie se completeaz─â integral de c─âtre solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informa┼úiilor furnizate privind:
    a) datele de identificare ale solicitantului;
    b) num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare al autovehiculului;
    c) punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau originea/destina┼úia transportului, cu specificarea punctului situat pe sectorul restric┼úionat;
    d) perioada de valabilitate solicitat─â;
    e) num─ârul contractului, comenzii de transport etc., în baza c─âruia/c─âreia se efectueaz─â transportul, ┼či denumirea beneficiarului;
    f) tipul transportului sau activitatea desf─â┼čurat─â, în cazul transporturilor efectuate în interes propriu sau în cazul vehiculelor destinate prin construc┼úie execut─ârii unor lucr─âri;
    g) alte informa┼úii relevante ce pot fi furnizate privind necesitatea circula┼úiei pe sectoarele restric┼úionate.
    3. Modelul cererii privind eliberarea autoriza┼úiilor nominale de circula┼úie se afi┼čeaz─â pe site-ul Companiei Na┼úionale de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.).
    4. Analiza solicit─ârilor:
    a) analiza cererilor de eliberare a autoriza┼úiilor nominale de circula┼úie se realizeaz─â de c─âtre o comisie format─â din reprezentan┼úi ai C.N.A.D.N.R. - S.A.;
    b) comisia se întrune┼čte s─âpt─âmânal.
    5. Concluziile comisiei privind analiza cererilor pentru eliberarea autoriza┼úiilor nominale de circula┼úie se consemneaz─â într-un proces-verbal.
    6. Condi┼úii pentru acordarea autoriza┼úiei nominale de circula┼úie:
    a) punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau de origine/destina┼úie al transportului se afl─â situat pe sectorul restric┼úionat;
    b) nu exist─â trasee alternative pentru acces la punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau de origine/destina┼úie al transportului;
    c) în cazul transporturilor desf─â┼čurate cu dep─â┼čirea maselor ┼či/sau a dimensiunilor maxime admise în circula┼úie pe drumurile publice, atunci când caracteristicile tehnice ┼či geometrice ale traseelor alternative nu confer─â posibilitatea efectu─ârii transportului;
    d) în func┼úie de situarea punctului de înc─ârcare/desc─ârcare sau originea/destina┼úia transportului, autoriza┼úia nominal─â de circula┼úie se elibereaz─â având în vedere urm─âtoarele condi┼úii:
    (i) sectorul de drum pentru care se emite autoriza┼úia trebuie s─â fie cât mai scurt, fiind cuprins între intersec┼úia cea mai apropiat─â de punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau origine/destina┼úie a DN1 cu un drum na┼úional ┼či punctul de înc─ârcare/desc─ârcare sau origine/destina┼úie, pe direc┼úia de mers;
    (ii) în cazul în care exist─â mai multe puncte de înc─ârcare/desc─ârcare sau origine/destina┼úie, autoriza┼úia se poate elibera pentru un sector care s─â includ─â toate aceste puncte sau pentru întreg sectorul restric┼úionat;
    e) autoriza┼úia nominal─â de circula┼úie se elibereaz─â pentru urm─âtoarele perioade:
    (i) 3 luni - în cazul în care în momentul solicit─ârii pentru vehiculul respectiv nu exist─â roviniet─â valabil─â sau valabilitatea este mai mic─â de 3 luni de la data solicit─ârii;
    (ii) perioada de valabilitate a rovinietei - în cazul în care în momentul solicit─ârii pentru vehiculul respectiv exist─â roviniet─â a c─ârei valabilitate dep─â┼če┼čte 3 luni de la data solicit─ârii;
    f) termenul de valabilitate al autoriza┼úiei începe, cel mai devreme, din ziua urm─âtoare zilei eliber─ârii.
    7. Comisia verific─â existen┼úa ┼či termenul de valabilitate a rovinietei, utilizând baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare ┼či control al rovinietei.
    8. Comisia are dreptul:
    a) de a nu elibera autoriza┼úie nominal─â de circula┼úie în cazul în care constat─â c─â exist─â trasee alternative pentru desf─â┼čurarea transportului, indiferent de categoria ┼či administratorii drumurilor ce fac parte din traseele alternative;
    b) de a nu elibera autoriza┼úie nominal─â de circula┼úie persoanelor fizice sau juridice care nu au furnizat toate datele solicitate;
    c) de a verifica corectitudinea datelor înscrise în cererea pentru eliberarea autoriza┼úiei nominale de circula┼úie, prin solicitarea unor documente suplimentare. în cazul în care comisia constat─â neconcordan┼úe între cerere ┼či documentele suplimentare, nu va elibera autoriza┼úia pân─â la rezolvarea problemelor constatate.
    9. în cazul acord─ârii autoriza┼úiei, aceasta se completeaz─â ┼či se semneaz─â conform competen┼úelor.
    10. în cazul în care nu se acord─â autoriza┼úia, documenta┼úia nu se restituie solicitantului.
    11. Lista cuprinzând solicitan┼úii ┼či numerele de înmatriculare ale vehiculelor pentru care nu au fost acordate autoriza┼úii nominale de circula┼úie se public─â pe site-ul C.N.A.D.N.R. - S.A. în termen de 3 zile de la data desf─â┼čur─ârii lucr─ârilor comisiei.
    12. în cazul în care nu se acord─â autoriza┼úia, solicitantul poate contesta, în scris, decizia comisiei, în termen de 15 zile de la data comunic─ârii.
    13. Autoriza┼úiile neridicate în termen de 3 luni de la data desf─â┼čur─ârii lucr─ârilor comisiei se anuleaz─â.
    14. C.N.A.D.N.R. - S.A. ┼úine eviden┼úa autoriza┼úiilor nominale de circula┼úie eliberate.
    15. Lista autoriza┼úiilor nominale de circula┼úie eliberate este public─â ┼či se afi┼čeaz─â pe site-ul C.N.A.D.N.R. - S.A.
    16. în cazul pierderii, furtului, deterior─ârii sau schimb─ârii de┼úin─âtorului vehiculului pentru care a fost eliberat─â, de┼úin─âtorul are obliga┼úia de a anun┼úa în scris C.N.A.D.N.R. - S.A., în vederea anul─ârii acesteia. Eliberarea unei noi autoriza┼úii nominale de circula┼úie se efectueaz─â conform metodologiei existente.
    17. Documenta┼úiile se arhiveaz─â o perioad─â de un an la sediul C.N.A.D.N.R. - S.A.

                              ---------------