├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 60 din 21 ianuarie 2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare si detasare, precum si a sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare
                    ORDIN   Nr. 60 din 21 ianuarie 2015
pentru actualizarea cuantumului indemniza┼úiei zilnice de delegare ┼či deta┼čare, precum ┼či a sumei ce reprezint─â compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situa┼úia în care acesta nu beneficiaz─â de cazare în structuri de primire turistic─â, prev─âzute în anexa la Hot─ârârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile ┼či obliga┼úiile personalului autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice pe perioada deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii în alt─â localitate, precum ┼či în cazul deplas─ârii, în cadrul localit─â┼úii, în interesul serviciului
EMITENT:      MINISTERUL FINAN┼óELOR PUBLICE
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din 27 ianuarie 2015

    Având în vedere prevederile art. 3 din Hot─ârârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile ┼či obliga┼úiile personalului autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice pe perioada deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii în alt─â localitate, precum ┼či în cazul deplas─ârii, în cadrul localit─â┼úii, în interesul serviciului, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Finan┼úelor Publice, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare,

    ministrul finan┼úelor publice emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Cuantumul indemniza┼úiei zilnice de delegare ┼či deta┼čare prev─âzut la art. 9 din anexa la Hot─ârârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile ┼či obliga┼úiile personalului autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice pe perioada deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii în alt─â localitate, precum ┼či în cazul deplas─ârii, în cadrul localit─â┼úii, în interesul serviciului, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se majoreaz─â la 17 lei.
    (2) Cuantumul sumei ce reprezint─â compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare prev─âzut la art. 28 din anexa la Hot─ârârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či care nu se cazeaz─â în condi┼úiile art. 26 din Hot─ârârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se majoreaz─â la 45 de lei.
    ART. 2
    Prezentul ordin se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                      Ministrul finan┼úelor publice,
                          Darius-Bogdan Vâlcov

    Bucure┼čti, 21 ianuarie 2015.
    Nr. 60.

                              ---------------