├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONAN┼ó─é Nr. 8 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de ├«nregistrare a activit─â┼úii acestora
           ORDONAN┼ó─é   Nr. 8 din 28 ianuarie 2015
pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din 30 ianuarie 2015

    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, ┼či al art. 1 pct. VI.10 ┼či pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan┼úe,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â.

    ART. I
    Ordonan┼úa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 371/2007, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta ordonan┼ú─â stabile┼čte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European ┼či al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozi┼úii ale legisla┼úiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 ┼či (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului ┼či abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, sau opera┼úiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere, interna┼úionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR."
    2. La articolul 1, dup─â alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm─âtorul cuprins:
    "(3) Prezenta ordonan┼ú─â stabile┼čte cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European ┼či al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier ┼či de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European ┼či al Consiliului privind armonizarea anumitor dispozi┼úii ale legisla┼úiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014."
    3. Articolul 2 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 2
    Opera┼úiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m), n) ┼či p) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament."
    4. Articolul 4 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Controlul respect─ârii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR ┼či ale prezentei ordonan┼úe se va desf─â┼čura atât în trafic, cât ┼či la sediile întreprinderilor ┼či operatorilor de transport rutier.
    (2) Controlul în trafic se efectueaz─â de c─âtre inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau poli┼úi┼čti rutieri ┼či personalul cu atribu┼úii de control în domeniul protec┼úiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorit─â┼úii Na┼úionale Sanitare Veterinare ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor, respectiv al unit─â┼úilor subordonate acesteia, potrivit competen┼úelor ce le revin, stabilite de legisla┼úia în vigoare.
    (3) Controlul la sediile întreprinderilor ┼či operatorilor de transport rutier se efectueaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ┼či/sau de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Inspec┼úiei Muncii ┼či Ministerului Muncii, Familiei, Protec┼úiei Sociale ┼či Persoanelor Vârstnice ┼či de personalul cu atribu┼úii de control în domeniul protec┼úiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorit─â┼úii Na┼úionale Sanitare Veterinare ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor, respectiv al unit─â┼úilor subordonate acesteia, potrivit competen┼úelor ce le revin, stabilite de legisla┼úia în vigoare.
    (4) Coordonatorul na┼úional al activit─â┼úilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR ┼či ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator na┼úional.
    (5) în vederea verific─ârii datelor din tahograf/aparatura de înregistrare, potrivit competen┼úelor stabilite în baza prevederilor art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protec┼úia animalelor în timpul transportului ┼či al opera┼úiunilor conexe ┼či de modificare a Directivelor 64/432/CE ┼či 93/119/CE ┼či a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 ┼či ale Ordonan┼úei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit─â┼úii sanitar-veterinare ┼či pentru siguran┼úa alimentelor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 215/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, personalul cu atribu┼úii de control în domeniul protec┼úiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorit─â┼úii Na┼úionale Sanitare Veterinare ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor, respectiv al unit─â┼úilor subordonate acesteia utilizeaz─â cartelele de control eliberate de c─âtre autoritatea competent─â desemnat─â în acest sens."
    5. Articolul 8 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Urm─âtoarele fapte reprezint─â înc─âlc─ârile dispozi┼úiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 ┼či, dup─â caz, ale Acordului AETR, c─ârora le sunt aplicabile dispozi┼úiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European ┼či al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condi┼úiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupa┼úiei de operator de transport rutier ┼či de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ┼či constituie contraven┼úii dac─â acestea nu au fost s─âvâr┼čite în astfel de condi┼úii încât, potrivit legii penale, s─â constituie infrac┼úiuni:
    a) dep─â┼čirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permis─â extinderea acesteia la 10 ore;
    b) dep─â┼čirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permis─â extinderea acesteia la 10 ore;
    c) dep─â┼čirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere s─âpt─âmânale;
    d) dep─â┼čirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru dou─â s─âpt─âmâni consecutive;
    e) utilizarea unui vehicul f─âr─â a avea instalat/─â un/o echipament/aparatur─â de înregistrare omologat/─â sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci când dotarea cu aparat tahograf digital se impunea;
    f) utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conduc─âtorului auto;
    g) conducerea unui vehicul cu o cartel─â tahografic─â ob┼úinut─â în alte condi┼úii decât cele prev─âzute de reglement─ârile în vigoare;
    h) alterarea, suprimarea, distrugerea datelor înregistrate pe diagrama tahografic─â, de┼úinute în memoria echipamentului/aparaturii de înregistrare, în cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de înregistrare;
    i) interven┼úia asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel încât aceasta s─â poat─â conduce la alterarea datelor înregistrate ┼či/sau a informa┼úiilor con┼úinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare;
    j) prezen┼úa în vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor înregistrate ┼či/sau a informa┼úiilor con┼úinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare.
    (2) Urm─âtoarele fapte reprezint─â înc─âlc─âri foarte grave ale dispozi┼úiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 ┼či, dup─â caz, ale Acordului AETR ┼či constituie contraven┼úii, dac─â acestea nu au fost s─âvâr┼čite în astfel de condi┼úii încât, potrivit legii penale, s─â constituie infrac┼úiuni:
    a) dep─â┼čirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permis─â extinderea acesteia la 10 ore;
    b) dep─â┼čirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore;
    c) dep─â┼čirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere s─âpt─âmânale;
    d) dep─â┼čirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru dou─â s─âpt─âmâni consecutive;
    e) dep─â┼čirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neîntrerupt─â;
    f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci când nu este posibil─â reducerea acesteia pân─â la 9 ore;
    g) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibil─â reducerea acesteia pân─â la 9 ore;
    h) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic frac┼úionat;
    i) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
    j) diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului s─âpt─âmânal redus;
    k) diminuarea cu pân─â la 9 ore a repausului s─âpt─âmânal normal;
    l) utilizarea în condi┼úii necorespunz─âtoare a posibilit─â┼úii de derogare prev─âzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
    m) remunerarea conduc─âtorilor auto în func┼úie de distan┼úa parcurs─â ┼či/sau de cantitatea de m─ârfuri transportat─â, chiar ┼či sub form─â de prime sau major─âri salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natur─â s─â pericliteze siguran┼úa rutier─â ┼či/sau s─â încurajeze înc─âlcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;
    n) echipamentul/aparatura de înregistrare nu func┼úioneaz─â corect, este defect(─â), nu este calibrat(─â) sau sigilat(─â) corespunz─âtor ori nu are verificarea periodic─â în termenul de valabilitate;
    o) echipamentul/aparatura de înregistrare este utilizat(─â) necorespunz─âtor, a suferit interven┼úii abuzive sau nu este utilizat─â o cartel─â tahografic─â valabil─â;
    p) înregistr─ârile activit─â┼úii conduc─âtorilor auto nu sunt p─âstrate de c─âtre operatorul de transport/întreprinderea sub form─â de diagrame tahografice, rapoarte imprimate ┼či/sau date desc─ârcate, în ordine cronologic─â ┼či separat pentru fiecare conduc─âtor auto;
    q) conduc─âtorul auto de┼úine mai mult de o cartel─â tahografic─â valabil─â;
    r) utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
    s) operatorul de transport/întreprinderea nu de┼úine înregistr─ârile privind activitatea unui conduc─âtor auto, cel pu┼úin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toat─â perioada de activitate dac─â aceasta este mai mic─â de 365 de zile;
    ┼č) utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel încât informa┼úiile înscrise nu sunt lizibile;
    t) utilizarea incorect─â a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice;
    ┼ú) scoaterea neautorizat─â a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, care are impact asupra înregistr─ârii datelor relevante;
    u) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioad─â mai lung─â decât cea pe care acestea pot înregistra date, rezultând pierderea/alterarea datelor;
    v) numele de familie al conduc─âtorului lipse┼čte de pe diagrama tahografic─â;
    w) prenumele conduc─âtorului auto lipse┼čte de pe diagrama tahografic─â;
    x) refuzul de a permite, în cursul controlului, verificarea, re┼úinerea sau copierea oric─ârei înregistr─âri privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale unui conduc─âtor auto, ale echipamentului/aparaturii de înregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activit─â┼úii desf─â┼čurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de înregistrare;
    y) neprezentarea înregistr─ârilor din ziua curent─â;
    z) neprezentarea organelor de control a înregistr─ârilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente;
    aa) neprezentarea organelor de control a datelor înregistrate pe cartela tahografic─â, în format electronic, în cazul în care conduc─âtorul auto de┼úine una;
    bb) neprezentarea organelor de control a înregistr─ârilor manuale ┼či a rapoartelor imprimate din ziua curent─â sau din cele 28 de zile anterioare celei curente;
    cc) neutilizarea sau neprezentarea organelor de control a cartelei tahografice;
    dd) echipamentul/aparatura de înregistrare nu a fost reparat─â de c─âtre un montator sau atelier autorizat;
    ee) conduc─âtorul auto nu a men┼úionat toate informa┼úiile necesare legate de activit─â┼úile desf─â┼čurate în perioadele de timp în care echipamentul/aparatura de înregistrare nu a f─âcut înregistr─âri întrucât a fost neutilizabil─â sau a func┼úionat defectuos;
    ff) num─ârul cartelei tahografice sau numele ┼či prenumele conduc─âtorului auto sau num─ârul permisului de conducere nu sunt men┼úionate pe raportul imprimat de tahograful digital;
    gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competent─â din statul membru în care a avut loc evenimentul;
    hh) nerespectarea obliga┼úiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus s─âpt─âmânal normal, pân─â la sfâr┼čitul celei de-a treia s─âpt─âmâni, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006.
    (3) Urm─âtoarele fapte reprezint─â înc─âlc─âri grave ale dispozi┼úiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 ┼či, dup─â caz, ale Acordului AETR ┼či constituie contraven┼úii, dac─â acestea nu au fost s─âvâr┼čite în astfel de condi┼úii încât, potrivit legii penale, s─â constituie infrac┼úiuni:
    a) dep─â┼čirea cu o or─â sau mai mult, dar mai pu┼úin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permis─â extinderea acesteia la 10 ore;
    b) dep─â┼čirea cu o or─â sau mai mult, dar mai pu┼úin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permis─â extinderea acesteia la 10 ore;
    c) dep─â┼čirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai pu┼úin de 9 ore, a duratei maxime de conducere s─âpt─âmânale;
    d) dep─â┼čirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai pu┼úin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru dou─â s─âpt─âmâni consecutive;
    e) dep─â┼čirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai pu┼úin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neîntrerupt─â;
    f) diminuarea cu o or─â sau mai mult, dar mai pu┼úin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibil─â reducerea acesteia;
    g) diminuarea cu o or─â sau mai mult, dar mai pu┼úin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibil─â reducerea acesteia;
    h) diminuarea cu o or─â sau mai mult, dar mai pu┼úin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic frac┼úionat;
    i) diminuarea cu o or─â sau mai mult, dar mai pu┼úin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
    j) diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai pu┼úin de 4 ore, a repausului s─âpt─âmânal redus;
    k) diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai pu┼úin de 9 ore, a repausului s─âpt─âmânal normal;
    l) lipsa organiz─ârii sau organizarea necorespunz─âtoare a activit─â┼úii conduc─âtorului auto ori lipsa instruc┼úiunilor sau instruc┼úiuni necorespunz─âtoare date conduc─âtorului auto astfel încât acesta s─â poat─â s─â se conformeze prevederilor legale aplicabile;
    m) nede┼úinerea la bordul vehiculului a unui num─âr suficient de diagrame tahografice;
    n) utilizarea unei diagrame tahografice sau a hârtiei pentru imprimarea rapoartelor de c─âtre echipamentul/aparatura de înregistrare care nu este omologat─â sau corespunz─âtoare tipului de echipament/aparatura de înregistrare instalat/─â la bordul vehiculului;
    o) nedepunerea în termen de 7 zile calendaristice a cererii de înlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate;
    p) neintroducerea/neînregistrarea manual─â a datelor atunci când acest lucru se impune, conform prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;
    q) neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice în slotul corect, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj;
    r) ora înregistrat─â de echipamentul/aparatura de înregistrare nu corespunde cu ora oficial─â a ┼ú─ârii în care este înmatriculat vehiculul;
    s) utilizarea incorect─â a mecanismului de comutare a tahografului;
    ┼č) data începutului sau data sfâr┼čitului utiliz─ârii diagramei tahografice nu este înscris─â pe aceasta;
    t) valoarea indexului kilometric al vehiculului la începutul utiliz─ârii diagramei tahografice nu este înscris─â pe aceasta;
    ┼ú) nerepararea echipamentului/aparaturii de înregistrare pe parcursul cursei, dac─â au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defec┼úiunii;
    u) lipsa semn─âturii conduc─âtorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital.
    (4) Urm─âtoarele fapte reprezint─â înc─âlc─âri minore ale dispozi┼úiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 ┼či, dup─â caz, ale Acordului AETR ┼či constituie contraven┼úii:
    a) dep─â┼čirea cu pân─â la o or─â a duratei zilnice de conducere, atunci când nu este permis─â extinderea acesteia la 10 ore;
    b) dep─â┼čirea cu pân─â la o or─â a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permis─â extinderea acesteia la 10 ore;
    c) dep─â┼čirea cu pân─â la 4 ore a duratei de conducere s─âpt─âmânale;
    d) dep─â┼čirea cu pân─â la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru dou─â s─âpt─âmâni consecutive;
    e) dep─â┼čirea cu pân─â la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neîntrerupt─â;
    f) diminuarea cu pân─â la o or─â a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibil─â reducerea acesteia;
    g) diminuarea cu pân─â la o or─â a perioadei minime de repaus zilnic redus;
    h) diminuarea cu pân─â la o or─â a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic frac┼úionat;
    i) diminuarea cu pân─â la o or─â a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
    j) diminuarea cu pân─â la 2 ore a repausului s─âpt─âmânal redus;
    k) diminuarea cu pân─â la 3 ore a repausului s─âpt─âmânal normal;
    l) nede┼úinerea la bordul vehiculului a unei cantit─â┼úi suficiente de hârtie pentru imprimarea rapoartelor de c─âtre echipamentul/aparatura de înregistrare;
    m) utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informa┼úiilor con┼úinute;
    n) scoaterea neautorizat─â a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, dar care nu are impact asupra înregistr─ârii datelor relevante;
    o) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioad─â mai lung─â decât cea pe care acestea pot înregistra date, f─âr─â a rezulta pierderea/alterarea datelor;
    p) locul unde a început sau cel unde s-a sfâr┼čit utilizarea diagramei tahografice nu este men┼úionat pe aceasta;
    q) num─ârul de înmatriculare al autovehiculului nu este înscris pe diagrama tahografic─â;
    r) valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfâr┼čitul utiliz─ârii diagramei tahografice nu este înscris─â pe aceasta;
    s) ora schimb─ârii vehiculului nu este înscris─â pe diagrama tahografic─â;
    ┼č) simbolul ┼ú─ârii nu este introdus în echipamentul/aparatura de înregistrare."
    6. La articolul 9, alineatele (1) ┼či (4) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Contraven┼úiile prev─âzute la art. 8 se sanc┼úioneaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) cu amend─â de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplic─â operatorului de transport/întreprinderii, pentru faptele prev─âzute la art. 8 alin. (1) lit. a) - j);
    b) cu amend─â de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplic─â conduc─âtorului auto pentru faptele prev─âzute la art. 8 alin. (2) lit. o), q), r), t) - w) ┼či ee) - gg);
    c) cu amend─â de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplic─â operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prev─âzute la art. 8 alin. (2) lit. a) - m), p), s), ┼č), y) - dd) ┼či hh);
    d) cu amend─â de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplic─â operatorului de transport/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prev─âzut─â la art. 8 alin. (2) lit. n);
    e) cu amend─â de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplic─â, dup─â caz, conduc─âtorului auto, operatorului de transport/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prev─âzut─â la art. 8 alin. (2) lit. x);
    f) cu amend─â de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplic─â conduc─âtorului auto pentru faptele prev─âzute la art. 8 alin. (3) lit. n) - t) ┼či u);
    g) cu amend─â de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplic─â operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prev─âzute la art. 8 alin. (3) lit. a) - m) ┼či ┼ú);
    h) cu amend─â de la 250 lei la 500 lei, care se aplic─â conduc─âtorului auto pentru faptele prev─âzute la art. 8 alin. (4) lit. n) - ┼č);
    i) cu amend─â de la 250 lei la 500 lei care se aplic─â operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prev─âzute la art. 8 alin. (4) lit. a) - m).
    ..........................................................................
    (4) Contraven┼úiile prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â se constat─â ┼či se sanc┼úioneaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Inspec┼úiei Muncii, de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protec┼úiei Sociale ┼či Persoanelor Vârstnice ┼či de c─âtre poli┼úi┼čtii rutieri, potrivit competen┼úelor ce le revin, stabilite de legisla┼úia în vigoare."
    7. Dup─â articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 10^1
    în aplicarea prezentei ordonan┼úe, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protec┼úia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či libera circula┼úie a acestor date, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se aplic─â în mod corespunz─âtor."
    8. La articolul 11, dup─â alineatul (4) se introduc dou─â noi alineate, alineatele (5) ┼či (6), cu urm─âtorul cuprins:
    "(5) Ministerul Transporturilor transmite autorit─â┼úilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene inform─ârile prev─âzute la art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, respectiv:
    a) prin Registrul Auto Român - R.A. - informa┼úiile privitoare la montatori ┼či ateliere;
    b) prin Coordonatorul na┼úional - informa┼úiile privitoare la tipuri de practici de manipulare ┼či orice sanc┼úiune aplicat─â pentru astfel de înc─âlc─âri.
    (6) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene, prin Registrul Auto Român - R.A., registrul m─ârcilor ┼či datelor electronice de securitate utilizate, precum ┼či informa┼úiile necesare privind datele electronice de securitate utilizate, conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014."
    ART. II
    în vederea aplic─ârii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014, pân─â la data de 2 martie 2015:
    a) Ministerul Transporturilor actualizeaz─â prevederile Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea ┼či înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 116/2006, precum ┼či ale Normelor metodologice privind activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere, pauzelor ┼či perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či al utiliz─ârii aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modific─ârile ulterioare;
    b) Ministerul Transporturilor elaboreaz─â ┼či supune spre aprobare Guvernului un proiect de modificare ┼či completare a Hot─ârârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condi┼úiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de vitez─â, precum ┼či a condi┼úiilor de montare, reparare, reglare ┼či verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere ┼či a limitatoarelor de vitez─â.
    ART. III
    în vederea aplic─ârii actelor normative prev─âzute la art. 1 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 37/2007, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 371/2007, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, astfel cum a fost modificat─â ┼či completat─â prin prezenta ordonan┼ú─â, pân─â la data de 2 martie 2016:
    a) Ministerul Transporturilor ┼či Ministerul Afacerilor Interne adopt─â prin ordin norme privind formarea ini┼úial─â ┼či periodic─â a personalului propriu cu atribu┼úii de control;
    b) Ministerul Transporturilor adopt─â prin ordin norme privind dotarea etapizat─â a personalului cu atribu┼úii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cu echipamente de detectare timpurie la distan┼ú─â necesare pentru a permite comunicarea cu tahograful inteligent.
    ART. IV
    Prezenta ordonan┼ú─â intr─â în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excep┼úia art. I. pct. 5 ┼či 6, care intr─â în vigoare la 10 zile de la data public─ârii.

                  PRIM-MINISTRU
               VICTOR-VIOREL PONTA

                              Contrasemneaz─â:
                              p. Viceprim-ministru,
                              ministrul afacerilor interne,
                              Ilie Boto┼č,
                              secretar de stat

                              Ministrul transporturilor,
                              Ioan Rus

                              Ministrul finan┼úelor publice,
                              Darius-Bogdan Vâlcov

                              Ministrul agriculturii ┼či
                              dezvolt─ârii rurale,
                              Daniel Constantin

                              Ministrul economiei,
                              comer┼úului ┼či turismului,
                              Mihai Tudose

                              Ministrul muncii, familiei, protec┼úiei
                              sociale ┼či persoanelor vârstnice,
                              Rovana Plumb

                              Ministrul afacerilor externe,
                              Bogdan Lucian Aurescu

    Bucure┼čti, 28 ianuarie 2015.
    Nr. 8.