├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOT─éR├éRE Nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea ├«nc─âlc─ârilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European ┼či al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condi┼úiile care trebuie ├«ndeplinite pentru exercitarea ocupa┼úiei de operator de transport rutier - varianta actualizata
                  HOTARâRE   Nr. 69 din  1 februarie 2012
privind stabilirea încalcarilor cu caracter contraventional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere si ale normelor de aplicare a acesteia, precum si a sanctiunilor contraventionale si a altor masuri aferente aplicabile în cazul constatarii încalcarilor

    Text în vigoare începând cu data de 24 februarie 2014
 

    Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 14 februarie 2014.

    Act de baza
 Hotarârea Guvernului nr. 69/2012

    Acte modificatoare
 Hotarârea Guvernului nr. 76/2014

    Modificarile si completarile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. în fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva.


    NOTA:
    Titlul actului normativ a fost modificat conform art. I pct. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 76/2014.


    în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 85 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,

    Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

    ART. 1
    Prin prezenta hotarâre se stabilesc încalcarile cu caracter contraventional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere si ale normelor de aplicare a acesteia, precum si sanctiunile contraventionale si alte masuri aferente aplicabile în cazul constatarii încalcarilor.

    ART. 2
    încalcarile prevazute la art. 1 se clasifica în:
    a) încalcari foarte grave;
    b) încalcari grave;
    c) încalcari minore.
    ART. 3
    Urmatoarele fapte reprezinta încalcari foarte grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    1. efectuarea transportului rutier sau a activitatilor conexe transportului rutier fara a detine licenta de transport, licenta comunitara, certificat de transport în cont propriu, licenta pentru activitati conexe transportului rutier, licenta de traseu, autorizatie de transport international si/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat ori transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate efectuat în alte zile si la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulatie, dupa caz;
    2. efectuarea transportului rutier sau a activitatilor conexe transportului rutier având licenta de transport, licenta comunitara, certificatul de transport în cont propriu, licenta pentru activitati conexe, licenta de traseu, autorizatia de transport international si/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat retrase, suspendate, expirate ori declarate pierdute, dupa caz;
    3. înstrainarea catre o alta întreprindere de transport rutier în cont propriu/un alt operator de transport rutier/un alt operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier a licentei de transport/licentei comunitare si/sau a autorizatiei de transport international, a certificatului de transport în cont propriu, a licentei pentru activitati conexe transportului rutier, dupa caz, ori a oricaror alte documente necesare efectuarii transporturilor rutiere, precum si utilizarea acestora de catre o persoana fizica sau juridica, alta decât titularul;
    4. efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu nu detine copia conforma a licentei de transport, copia conforma a licentei comunitare sau copia conforma a certificatului de transport în cont propriu, dupa caz;
    5. efectuarea transportului rutier în baza unei copii conforme a licentei de transport, a unei copii conforme a licentei comunitare ori a unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu retrase, suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzatoare tipului de transport efectuat ori care nu a fost eliberata pentru un vehicul detinut de operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu, dupa caz;
    6. utilizarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier la efectuarea transportului rutier international de marfuri a unui conducator auto care nu este titular al atestatului de conducator auto în conditiile prevazute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau al carui atestat are perioada de valabilitate expirata;
    7. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a prevederilor art. 8 alin. (1) si (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 si ale art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind efectuarea operatiunilor de cabotaj;
    8. efectuarea transportului rutier international de persoane prin servicii regulate de catre un operator de transport rutier prin intermediul unui subcontractant care nu este indicat în autorizatia de transport international sau care nu îndeplineste conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    9. efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus masura imobilizarii conform prevederilor legale în vigoare;
    10. sustragerea de la control/obstructionarea efectuarii controlului în trafic rutier;
    11. sustragerea de la control/obstructionarea efectuarii controlului la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/furnizorilor si beneficiarilor de bunuri divizibile/operatorului economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier/centrelor de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/scolilor de conducatori auto/instructorilor auto autorizati, dupa caz;
    12. efectuarea activitatii de pregatire teoretica si practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, fara a detine autorizatie de scoala de conducatori auto sau autorizatie de instructor auto autorizat, eliberata în conditiile legislatiei în vigoare, ori având autorizatia suspendata, retrasa sau cu termenul de valabilitate expirat, dupa caz;
    13. efectuarea unor tipuri de cursuri de pregatire si perfectionare a persoanelor din domeniul transporturilor rutiere fara a detine autorizatie de centru de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere valabila pentru tipurile de cursuri respective, eliberata în conditiile legislatiei în vigoare, ori având autorizatia suspendata, retrasa, dupa caz;
    14. utilizarea de catre operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a unor conducatori auto fara atestat/certificat de competenta profesionala sau al caror atestat/certificat de competenta profesionala are termenul de valabilitate expirat;
    15. conducerea unui vehicul utilizat la efectuarea transportului rutier de catre conducatori auto care nu detin atestat/certificat de competenta profesionala sau al caror atestat/certificat de competenta profesionala are termenul de valabilitate expirat;
    16. neoprirea vehiculului în trafic la semnalul regulamentar al inspectorilor;
    17. utilizarea legitimatiilor de transport tip card de catre alte persoane decât de cele îndreptatite si în alte conditii decât cele recunoscute de legislatia în vigoare;
    18. utilizarea de catre operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a unor conducatori auto straini fara drept de munca în România;
    19. nerespectarea de catre un operator de transport rutier dintr-un stat din afara Uniunii Europene a prevederilor art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
    20. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezinta defectiuni tehnice majore privind sistemul de frânare, sistemul de directie, punti, roti, anvelope si suspensie, sasiu, cabina si elemente atasate sasiului, tahograful si/sau limitatorul de viteza, stabilite potrivit legislatiei în vigoare;
    21. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezinta defectiuni tehnice periculoase privind sistemul de frânare, sistemul de directie, punti, roti, anvelope si suspensie, sasiu, cabina si elemente atasate sasiului, tahograful si/sau limitatorul de viteza, stabilite potrivit legislatiei în vigoare;
    22. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care nu respecta prevederile art. 71 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
    23. efectuarea transportului rutier de marfuri cu depasirea cu cel putin 20% a masei totale maxim autorizate pentru vehiculele cu o încarcatura utila admisibila care depaseste 12 tone sau cu cel putin 25% a masei totale maxim autorizate pentru vehicule cu o încarcatura utila admisibila care nu depaseste 12 tone;
    24. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a utiliza la efectuarea transporturilor rutiere numai vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor nationale de siguranta rutiera si de protectia mediului înconjurator, cu inspectia tehnica periodica valabila si certificate/clasificate/încadrate corespunzator, conform prevederilor legale în vigoare;
    25. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a se asigura ca persoanele angajate în functii care concura la siguranta rutiera sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementarilor legale în vigoare;
    26. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a nu permite plecarea în cursa a vehiculelor rutiere care au tahograful sau limitatorul de viteza defect, nesigilat sau fara suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;
    27. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a nu permite interventia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf si a limitatoarelor de viteza;
    28. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a monta numai prin operatori economici autorizati aparate tahograf si limitatoare de viteza la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
    29. utilizarea de catre operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a unor conducatori auto fara contract individual de munca, aviz medical si/sau aviz psihologic valabile în conformitate cu legislatia în vigoare;
    30. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a transporta doar persoanele angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport;
    31. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a depune certificatul de transport în cont propriu si/sau a copiei conforme a acestuia la sediul inspectoratului teritorial al Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (I.S.C.T.R.) în raza caruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la comunicarea masurii suspendarii acestor documente;
    32. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a depune licenta de transport/licenta comunitara si/sau copiile conforme ale acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza caruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la comunicarea masurii suspendarii acestor documente;
    33. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier a obligatiei de a înlocui managerul de transport în termen de 30 de zile, în situatia în care acesta nu mai îndeplineste aceasta functie sau în cazul în care acesta nu mai îndeplineste conditia de buna reputatie ori competenta profesionala;
    34. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari a obligatiei de a asigura evidenta curselor plecate si sosite, precum si ordinea cronologica de executie, prin registrul de miscare ce va cuprinde:
    34.1. ora de plecare/sosire;
    34.2. numarul de circulatie;
    34.3. traseul;
    34.4. operatorul de transport rutier;
    34.5. observatii;
    35. permiterea de catre operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier a accesului la serviciile autogarii al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost încheiat contract, al vehiculelor operatorilor de transport rutier care nu au prevazuta autogara respectiva ca punct de oprire în graficul de circulatie, precum si al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care se efectueaza transport rutier de persoane contra cost prin servicii regulate speciale sau ocazionale;
    36. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari - a obligatiei de a permite accesul nediscriminatoriu operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogara, fara a conditiona încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicita;
    37. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost - a cerintei de a desfasura activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost de marfuri periculoase numai daca:
    37.1. desemneaza un consilier de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase;
    37.2. respecta obligatiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    38. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a emite bilete/legitimatii de calatorie corespunzatoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate;
    39. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a permite urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimatii de calatorie sau a celor care beneficiaza de facilitati la transportul rutier, potrivit legii;
    40. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a nu opri pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care apartin categoriei pentru care este autorizat/licentiat serviciul respectiv, în cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
    41. utilizarea de catre scolile de conducatori auto sau de catre instructorii auto autorizati, în procesul de pregatire practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc conditiile prevazute de reglementarile în vigoare.
    ART. 4
    Urmatoarele fapte reprezinta încalcari grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    1. lipsa de la bordul vehiculului a autorizatiei de transport international, în cazul efectuarii transportului rutier international contra cost de marfuri sau de persoane de catre un operator de transport rutier strain, având ca tara de tranzit ori de destinatie România;
    2. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de returnare a atestatului de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 catre autoritatea emitenta, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acestuia;
    3. efectuarea de catre operatorul de transport rutier, în cadrul unui serviciu international ocazional, a unor servicii ocazionale/excursii locale în alt stat membru decât cel de stabilire, cu nerespectarea prevederilor art. 13 teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    4. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a conditiilor specificate în autorizatia de transport international de persoane în cazul prevazut la art. 6 alin. (6) teza întâi din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, referitoare la utilizarea unor vehicule suplimentare;
    5. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiilor prevazute la art. 12 alin. (2) si/sau (3) si la art. 17 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, referitoare la completarea foii de parcurs;
    6. nerestituirea, conform reglementarilor în vigoare, de catre operatorul de transport rutier a foilor de parcurs completate autoritatii emitente;
    7. efectuarea transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii ocazionale fara respectarea prevederilor Acordului privind transportul international ocazional de calatori cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002;
    8. efectuarea transportului rutier international de marfuri perisabile fara respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 75/1998, aprobata prin Legea nr. 2/1999;
    9. efectuarea transportului rutier de marfuri cu depasirea cu pâna la 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehiculele cu o încarcatura utila admisibila care depaseste 12 tone sau cu pâna la 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o încarcatura utila admisibila care nu depaseste 12 tone;
    10. nerespectarea de catre conducatorul auto a prevederilor licentei de traseu, ale graficului de circulatie si/sau ale autorizatiei de transport international;
    11. sanctionarea de 3 ori în ultimele 12 luni a aceluiasi conducator auto angajat al operatorului de transport rutier pentru nerespectarea obligatiei de a emite bilete/legitimatii de calatorie sau emiterea de bilete/legitimatii de calatorie necorespunzatoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate;
    12. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligatiei de comunicare catre autoritatea emitenta a licentei de transport/licentei comunitare a oricaror modificari intervenite privind managerul de transport si/sau a termenului prevazut la art. 12 alin. (2) si la art. 22 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, dupa caz;
    13. transportarea persoanelor care nu detin asupra lor bilet de transport valabil/legitimatie de calatorie valabila, în cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, sau transportarea unor persoane care nu sunt mentionate în documentul de transport, în cazul efectuarii transportului rutier national contra cost de persoane prin servicii ocazionale, ori transportarea persoanelor care nu detin asupra lor legitimatii eliberate de beneficiarul transportului, în cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
    14. efectuarea de transport rutier de marfuri si/sau de persoane cu alte vehicule decât cele destinate prin constructie categoriei, respectiv tipului de transport;
    15. efectuarea de catre scolile de conducatori auto sau de catre instructorii auto autorizati a pregatirii persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere fara respectarea programei de învatamânt si a planului de învatamânt aprobate conform reglementarilor în vigoare;
    16. nerespectarea de catre scolile de conducatori auto a prevederilor în vigoare privind înscrierea cursantilor, pastrarea la sediu a evidentei cursantilor si a documentelor acestora, pastrarea la sediu a documentelor personalului care asigura pregatirea teoretica si practica a cursantilor;
    17. utilizarea de catre scolile de conducatori auto, în cadrul procesului de pregatire teoretica si practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, a personalului care nu îndeplineste conditiile prevazute de reglementarile în vigoare;
    18. efectuarea de catre instructorii auto autorizati a pregatirii practice a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere fara a detine la bordul vehiculului, pe toata durata efectuarii pregatirii, unul sau mai multe documente prevazute de legislatia în vigoare;
    19. nerespectarea de catre un operator de transport rutier român a prevederilor art. 25 alin. (1) - (3) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
    20. nerespectarea de catre un operator de transport rutier român a prevederilor art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
    21. nerespectarea de catre un operator de transport rutier român a prevederilor art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
    22. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu a prevederilor art. 49 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
    23. nerespectarea de catre un operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier a prevederilor art. 54 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
    24. angajarea sau mentinerea în functie de catre operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier a persoanelor cu functii care concura la siguranta rutiera cu nerespectarea prevederilor art. 59 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
    25. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a prevederilor art. 77 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
    26. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a planifica efectuarea transporturilor rutiere si de a întocmi programul de executare a acestora, astfel încât conducatorul auto sa poata respecta prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna, respectiv persoanele care efectueaza activitati mobile de transport rutier sa poata respecta prevederile legale în vigoare privind timpul de munca;
    27. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier, dupa caz, a obligatiei de a efectua transport rutier de persoane numai în limita numarului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numarului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;
    28. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a regulilor si procedurilor ce trebuie urmate în cazul efectuarii transporturilor rutiere de marfuri cu mase si/sau dimensiuni care depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise/autorizate;
    29. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a efectua transportul rutier de marfuri asigurând un sistem de fixare a încarcaturii conform reglementarilor în vigoare;
    30. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a se asigura în prealabil ca vehiculul rutier cu care se efectueaza transportul rutier de marfuri respecta urmatoarele conditii:
    30.1. usile laterale sau/si usile din spatele vehiculului rutier pentru încarcarea/descarcarea marfurilor, obloanele, rampa escamotabila, prelatele, roata de rezerva, precum si celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
    30.2. încarcatura nu trebuie sa împiedice conducerea vehiculului în conditii de siguranta;
    30.3. centrul de greutate al încarcaturii sa fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;
    31. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a efectua transportul rutier de marfuri numai dupa ce s-a asigurat ca ambalajul marfurilor este destul de rezistent pentru siguranta transportului;
    32. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a se asigura ca elementele de fixare a marfurilor respecta urmatoarele conditii:
    32.1. îndeplinesc corect functiile pentru care au fost construite;
    32.2. sunt adaptate pentru fixarea marfii respective;
    32.3. nu prezinta noduri si/sau elemente deteriorate, uzate, slabite;
    32.4. sunt conforme cu standardele europene si/sau internationale în vigoare în domeniu;
    33. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a detine la sediul mentionat în certificatul de transport rutier în cont propriu unul sau mai multe documente dintre urmatoarele:
    33.1. cartile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele detinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele detinute cu orice alt titlu;
    33.2. documentele doveditoare din care sa rezulte ca detine vehicule cu orice alt titlu, în original;
    33.3. avizele medicale si psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier si pentru conducatorii auto angajati;
    33.4. toate documentele din care reiese mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza eliberarii certificatului de transport în cont propriu;
    33.5. formularul de expeditie/transport si formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deseuri, pentru anul în curs si anul precedent;
    33.6. documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea în conditii legale a persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei;
    33.7. tichetele de cântar prevazute la transportul marfurilor divizibile, pentru anul în curs si anul precedent;
    33.8. atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie a acestuia, dupa caz;
    34. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a efectua transport rutier de marfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei numai daca autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune ori au montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;
    35. efectuarea transportului rutier de marfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zapada, gheata ori polei cu vehicule care au montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;
    36. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a depune la Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., în termen de 10 zile, un numar de copii conforme ale licentei de transport/licentei comunitare egal cu numarul autovehiculelor pentru care conditia de capacitate financiara nu mai este îndeplinita;
    37. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a utiliza pe durata efectuarii transportului rutier de persoane placa de traseu, cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului si a tipului de transport;
    38. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura afisarea la sediu si în interiorul vehiculului a traseului serviciului, a statiilor, a orarului si a tarifului de transport pe baza de legitimatie de calatorie, conform distantelor corespunzatoare statiilor prevazute în graficul de circulatie aferent licentei de traseu, astfel încât aceste informatii sa fie disponibile tuturor utilizatorilor;
    39. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a admite la transport persoanele care beneficiaza, potrivit legii, de facilitati la transportul rutier contra cost de persoane si/sau de a transporta, în baza biletului/tichetului/cuponului special de calatorie acordat ca facilitate la transportul rutier, completat anterior efectuarii transportului, numai acele persoane care beneficiaza de facilitati la transport potrivit legii;
    40. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care calatoria nu se poate realiza pâna la destinatie din vina operatorului de transport rutier;
    41. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în judet, 5 ore în tara si 16 ore în cazul transporturilor rutiere în trafic international;
    42. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura vânzarea biletelor de calatorie la capetele traseului sau în vehicul, inclusiv cu anticipatie;
    43. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a anunta anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forta majora sau din alte cauze, la capetele traseului si, în limita posibilitatilor, si pe traseu;
    44. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a încheia contracte de acces în autogara, în conformitate cu graficele de circulatie aferente licentelor de traseu;
    45. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a comunica la Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., în fiecare zi de vineri, situatia persoanelor cu facilitati la transportul rutier, potrivit legii, transportate în saptamâna precedenta, în formatul solicitat de aceasta;
    46. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a efectua traseul/cursa pentru o perioada de cel putin 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R. sau la Directia generala reglementari în transporturi a cererii de renuntare la licenta de traseu respectiva;
    47. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a efectua traseul sau cursa pentru o perioada de cel putin 30 de zile, în cazul transporturilor interjudetene, si de cel putin 60 de zile, în cazul transporturilor judetene, de la data primirii de la Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R. a înstiintarii privind retragerea licentei de traseu;
    48. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura bilete de calatorie în cel putin doua limbi - limba româna si o limba de circulatie internationala, în cazul efectuarii transportului rutier international contra cost de persoane;
    49. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a nu utiliza statiile publice în cazul efectuarii transportului rutier interjudetean de persoane prin servicii regulate speciale; statiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate trebuie sa asigure conditii minime de siguranta pentru acestea;
    50. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a prelua la transport numai persoanele nominalizate si care detin legitimatii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului, în cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
    51. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a efectua transportul rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de carduri cu posibilitatea de transmitere on-line a datelor, conform reglementarilor în vigoare;
    52. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a transmite semestrial Directiei generale reglementari în transporturi raportul efectuarii curselor aferente serviciilor regulate de transport rutier international contra cost de persoane;
    53. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a transmite semestrial Autoritatii Rutiere Române - A.R.R. raportarile privind operatiunile de cabotaj prevazute în Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    54. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a afisa, la sediu si în interiorul vehiculului, traseul serviciului, statiile, orarul, tarifele si conditiile de transport, astfel încât aceste informatii sa fie disponibile tuturor utilizatorilor;
    55. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura desfasurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate si capacitate conform autorizatiei de transport international/licentei de traseu, în cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
    56. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a detine la sediul social unul sau mai multe documente dintre urmatoarele, dupa caz:
    56.1. cartile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele detinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele detinute cu orice alt titlu;
    56.2. documentele doveditoare din care sa rezulte ca detine vehicule cu orice alt titlu, în original;
    56.3. avizele medicale si psihologice valabile pentru persoanele cu functii care concura la siguranta circulatiei;
    56.4. toate documentele din care reiese mentinerea conditiilor de acces la ocupatia de operator de transport rutier si la piata transporturilor rutiere;
    56.5. formularul de expeditie/transport si formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deseuri, pentru anul în curs si anul precedent;
    56.6. documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea în conditii legale a persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei;
    56.7. tichetele de cântar prevazute la transportul marfurilor divizibile, pentru anul în curs si anul precedent, precum si autorizatiile speciale de transport privind transportul marfurilor indivizibile cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise;
    56.8. scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs si anul precedent;
    56.9. documentul de control INTERBUS, în original, reîntregit daca a fost folosit în totalitate, si foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs si anul precedent;
    56.10. documentul de control prevazut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs si anul precedent;
    56.11. documentul de control, în original, reîntregit daca a fost folosit în totalitate, si foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic national si international, pentru anul în curs si anul precedent;
    56.12. asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier;
    56.13. documentele privind întretinerea vehiculelor pentru o perioada de 18 luni, care sa contina minimum informatiile privind: informari legate de sesizarile conducatorilor auto privind starea tehnica a vehiculului, rezolutii ale managerului de transport, modalitatea de solutionare si documente justificative, dupa caz;
    56.14. atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie a acestuia, dupa caz;
    56.15. copia autorizatiei de transport international, în cazul prevazut la art. 6 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    57. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura existenta la bordul vehiculelor cu care efectueaza transport rutier contra cost a unuia sau mai multor documente dintre urmatoarele, dupa caz:
    57.1. copia conforma a licentei de transport/licentei comunitare;
    57.2. legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport;
    57.3. contractul de leasing sau de închiriere, dupa caz, în original ori copie conforma cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este detinut cu contract de leasing sau de închiriere;
    57.4. asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
    57.5. certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
    57.6. documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum si autorizatiile prevazute de legislatia în vigoare în domeniul transporturilor rutiere;
    57.7. atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, dupa caz;
    57.8. documentele din care sa rezulte apartenenta pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licentiat serviciul de transport de persoane prin servicii regulate speciale;
    57.9. documentele prevazute la art. 6 alin. (6) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    57.10. foaia de parcurs, în cazul efectuarii serviciilor ocazionale prevazute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 si/sau a operatiunilor de cabotaj prevazute la art. 17 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    57.11. contractul încheiat între operatorul de transport rutier si organizatorul transportului sau o copie conforma a acestuia, în cazul prevazut la art. 17 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    57.12. documentele care sa contina elementele prevazute la art. 8 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, în cazul efectuarii unei operatiuni de cabotaj;
    58. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a desfasura operatiuni de transport rutier contra cost de marfuri periculoase numai daca:
    58.1. desemneaza un consilier de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase;
    58.2. respecta obligatiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    59. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura instruirea conducatorilor auto cu privire la obligatiile ce le revin acestora;
    60. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a comunica, prin mijloace corespunzatoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat pe care îl efectueaza în baza unei autorizatii/licente de traseu renuntarea la efectuarea serviciului, cu cel putin 30 de zile înainte de data renuntarii;
    61. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura echiparea autovehiculelor cu placute din care sa rezulte masele si dimensiunile maxime admise/autorizate ale acestora;
    62. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari - a obligatiei de a monta la peroane afisaje care sa contina informatii privind traseele si orele de plecare/sosire a curselor;
    63. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari - a obligatiei de a repartiza cursele pe peroane astfel încât sa se asigure un interval de cel putin 15 minute între doua plecari consecutive de la acelasi peron;
    64. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari - a obligatiei de a întocmi programul autogarii în functie de orele de plecare si de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse si se va închide dupa minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
    65. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari - a obligatiei de a primi si de a înregistra toate cererile operatorilor de transport rutier care solicita accesul în autogara, cereri la care se va raspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii;
    66. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari - a obligatiei de a încheia contracte de acces în autogara cu operatorii de transport rutier detinatori de licenta de traseu, în conformitate cu graficele de circulatie aprobate, fara a depasi perioada de valabilitate a programului de transport si fara a depasi capacitatea autogarii;
    67. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari - a obligatiei de a aplica, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleasi servicii;
    68. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari - a obligatiei de a transmite on-line I.S.C.T.R., în formatul solicitat de acesta, efectuarea curselor si traseelor, pe fiecare operator de transport detinator de licenta de traseu cu care acestia au încheiat contract;
    69. lipsa de la sediul autogarii a contractelor pentru accesul vehiculelor operatorilor de transport rutier la serviciile acesteia;
    70. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost - a obligatiei de a detine la sediul social un registru de evidenta a activitatilor de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost desfasurate si/sau documentele privind activitatile de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost desfasurate, pentru anul în curs si anul precedent;
    71. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost - a obligatiei de a desfasura activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost numai cu operatori de transport rutier licentiati;
    72. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a transporta persoane doar în limita numarului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numarului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;
    73. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a opri în toate statiile prevazute în graficul de circulatie aferent licentei de traseu, respectiv de a nu opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevazute în graficul de circulatie;
    74. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a informa persoanele transportate cu privire la obligativitatea purtarii centurii de siguranta pe timpul deplasarii vehiculelor;
    75. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a regulilor privind încarcarea, repartizarea încarcaturii, asigurarea si fixarea marfurilor transportate;
    76. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a transporta numai persoanele nominalizate în documentul de control;
    77. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a asigura existenta la bordul vehiculelor cu care efectueaza transport rutier în cont propriu a unuia sau mai multor documente dintre urmatoarele:
    77.1. copia conforma a certificatului de transport în cont propriu, precum si documentele prin care se dovedeste faptul ca transportul efectuat este în cont propriu;
    77.2. legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al întreprinderii;
    77.3. contractul de leasing sau de închiriere, dupa caz, în original ori copie conforma cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este detinut cu contract de leasing sau de închiriere;
    77.4. asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
    77.5. certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
    77.6. documentul de transport;
    77.7. atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009;
    78. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, în procesul de pregatire, a programelor de pregatire corespunzatoare cursurilor pentru care au fost autorizate;
    79. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligatiei de a comunica Directiei generale reglementari în transporturi si I.S.C.T.R. pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizatiei;
    80. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligatiilor ce le revin, potrivit reglementarilor în vigoare, privind înscrierea cursantilor si pastrarea la sediu a tuturor documentelor aferente pregatirii acestora;
    81. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligatiei de a asigura lectorii/formatorii necesari desfasurarii cursurilor, conform programei de pregatire;
    82. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligatiei de a informa Directia generala reglementari în transporturi cu privire la orice modificare a datelor prezentate în dosarul de autorizare;
    83. nerespectarea de catre scolile de conducatori auto sau de catre instructorii auto autorizati a obligatiei de a informa autoritatea emitenta, în termen de 15 zile, cu privire la pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizatiei.

    ART. 5
    Urmatoarele fapte reprezinta încalcari minore ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 si constituie contraventii:

    1. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de comunicare prevazute la art. 10 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
    2. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a termenului de maximum 15 zile pentru comunicarea catre autoritatea emitenta a pierderii, deteriorarii sau sustragerii licentei de transport/licentei comunitare/licentei de traseu/copiei conforme a licentei de transport/copiei conforme a licentei comunitare;
    3. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu a termenului de maximum 15 zile pentru comunicarea catre autoritatea emitenta a pierderii, deteriorarii sau sustragerii certificatului de transport în cont propriu/copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu;
    4. completarea necorespunzatoare de catre operatorul de transport rutier a comenzii/contractului cu beneficiarul, în cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
    5. necompletarea sau completarea necorespunzatoare a foii de parcurs de catre operatorul de transport rutier, în cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
    6. îmbarcarea/debarcarea persoanelor în alte puncte decât cele mentionate în comanda/contractul cu beneficiarul, în cazul efectuarii transportului contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
    7. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea purtarii centurii de siguranta pe timpul deplasarii vehiculelor, în unul dintre urmatoarele moduri:
    7.1. de catre conducatorul auto;
    7.2. de catre conducatorul grupului sau de catre o persoana desemnata oficial în calitate de conducator al grupului;
    7.3. prin mijloace audiovizuale;
    7.4. prin afisarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne si/sau pictograme;
    8. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a transmite Autoritatii Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificarile privind situatia conducatorilor auto angajati, în termen de cel mult 15 zile de la aparitia modificarii;
    9. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a anunta pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu si/sau a copiei conforme a acestuia Autoritatii Rutiere Române - A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatarii pierderii, sustragerii sau deteriorarii;
    10. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a publica pierderea sau sustragerea certificatului de transport în cont propriu si/sau a copiei conforme a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
    11. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a notifica, în scris, schimbarea sediului social, în termen de 28 de zile, Autoritatii Rutiere Române - A.R.R.;
    12. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a depune certificatul de transport în cont propriu si copiile conforme ale acestuia la Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., în cazul schimbarii sediului social;
    13. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a anunta pierderea, sustragerea sau deteriorarea licentei de transport/licentei comunitare si/sau a copiei conforme a acesteia Autoritatii Rutiere Române - A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatarii pierderii, sustragerii sau deteriorarii;
    14. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a publica pierderea sau sustragerea licentei de transport/licentei comunitare si/sau a copiei conforme a acesteia, precum si a licentei de traseu în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
    15. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a notifica, în scris, schimbarea sediului social, în termen de 28 de zile, Autoritatii Rutiere Române - A.R.R.;
    16. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a depune licenta de transport/licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia la Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., în cazul schimbarii sediului social;
    17. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a transmite Autoritatii Rutiere Române - A.R.R., anterior efectuarii transportului rutier, prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
    18. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a transmite Autoritatii Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificarile privind situatia conducatorilor auto angajati, în termen de cel mult 15 zile de la aparitia modificarii;
    19. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a cunoaste masurile ce trebuie luate în caz de accident/incident rutier în ceea ce priveste asigurarea vehiculului, protectia personala si a celorlalti participanti la trafic, protectia mediului, protectia bunurilor;
    20. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a prelua marfuri sau colete doar în limita spatiilor disponibile, în cazul efectuarii transportului rutier de persoane;
    21. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligatiei de a asigura urcarea si coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului;
    22. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari - a obligatiei de a remedia deficientele semnalate de publicul calator si constatate de I.S.C.T.R., în termenul stabilit de aceasta;
    23. nerespectarea de catre operatorii economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari - a obligatiei de a afisa la fiecare casa de bilete si abonamente orarul de functionare;
    24. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier a prevederilor art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
    25. prezentarea la control de catre întreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activitati conexe sau de catre conducatorii auto a documentelor emise de catre autoritatea competenta plastifiate ori în copie sau în oricare alta forma/alte conditii decât cele în care au fost eliberate;
    26. nerespectarea de catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligatiei de a asigura parcarea vehiculelor rutiere detinute numai în locuri special amenajate;
    27. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligatiei de a utiliza spatiile destinate activitatii de pregatire si perfectionare exclusiv în scopul pentru care au fost autorizate;
    28. nerespectarea de catre centrele de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligatiei de a publica pierderea sau sustragerea autorizatiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
    29. nerespectarea de catre scolile de conducatori auto a obligatiei de a publica pierderea sau sustragerea autorizatiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
    30. nerespectarea de catre conducatorii auto angajati ai operatorului de transport rutier a obligatiei de a emite bilete/legitimatii de calatorie sau emiterea de bilete/legitimatii de calatorie necorespunzatoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate;
    31. nerespectarea de catre scolile de conducatori auto sau instructorii auto autorizati a obligatiei de a desfasura activitatea numai în spatiile care au fost autorizate în acest sens;
    32. nerespectarea de catre instructorii auto autorizati a obligatiei de a depune în momentul finalizarii pregatirii practice a cursantului, la scoala de conducatori auto cu care are încheiat contract de prestari de servicii, copii ale foilor zilnice de parcurs aferente vehiculului cu care respectivul cursant a efectuat pregatirea practica.

    ART. 6
    (1) Contraventiile prevazute la art. 3 pct. 1 - 9, 11, 14 si 18 - 32 se sanctioneaza cu amenda de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplica operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori strain/straine sau persoanei fizice/juridice, dupa caz.
    (2) Contraventiile prevazute la art. 3 pct. 10, 15, 16 si 38 - 40 se sanctioneaza cu amenda de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplica conducatorului auto român sau strain.
    (3) Contraventiile prevazute la art. 3 pct. 1 - 3 si 33 - 37 se sanctioneaza cu amenda de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplica operatorului economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, dupa caz.
    (4) Contraventiile prevazute la art. 3 pct. 11, 12 si 41 se sanctioneaza cu amenda de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplica scolii de conducatori auto, instructorului auto ori persoanei fizice sau juridice.
    (5) Contraventiile prevazute la art. 3 pct. 11 si 13 se sanctioneaza cu amenda de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplica centrului de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere ori persoanei fizice sau juridice.
    (6) Contraventia prevazuta la art. 3 pct. 17 se sanctioneaza cu amenda de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplica persoanei care utilizeaza legitimatiile de calatorie tip card fara drept sau în alte conditii decât cele reglementate de legislatia în vigoare.
    (7) Contraventia prevazuta la art. 3 pct. 11 se sanctioneaza cu amenda de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplica furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile.

    ART. 7
    (1) Contraventiile prevazute la art. 4 pct. 1 - 12, 14, 19 - 22, 25 - 61 si 77 se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau strain/straine, dupa caz.
    (2) Contraventiile prevazute la art. 4 pct. 13 si 72 - 76 se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica conducatorului auto român sau strain, dupa caz.
    (3) Contraventiile prevazute la art. 4 pct. 23, 24 si 62 - 71 se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica operatorului economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier.
    (4) Contraventiile prevazute la art. 4 pct. 15 - 17 si 83 se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica scolii de conducatori auto.
    (5) Contraventiile prevazute la art. 4 pct. 78 - 82 se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica centrului de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
    (6) Contraventiile prevazute la art. 4 pct. 15, 18 si 83 se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica instructorului auto autorizat.

    ART. 8
    (1) Contraventiile prevazute la art. 5 pct. 1 - 5, 7 - 18 si 24 - 26 se sanctioneaza cu amenda de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplica operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau strain/straine, dupa caz.
    (2) Contraventiile prevazute la art. 5 pct. 6, 19 - 21 si 30 se sanctioneaza cu amenda de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplica conducatorului auto român sau strain, dupa caz.
    (3) Contraventiile prevazute la art. 5 pct. 22 - 25 se sanctioneaza cu amenda de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplica operatorului economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier.
    (4) Contraventiile prevazute la art. 5 pct. 29 si 31 se sanctioneaza cu amenda de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplica scolii de conducatori auto.
    (5) Contraventiile prevazute la art. 5 pct. 27 si 28 se sanctioneaza cu amenda de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplica centrului de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
    (6) Contraventiile prevazute la art. 5 pct. 31 si 32 se sanctioneaza cu amenda de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplica instructorului auto autorizat.

    ART. 9
    în toate cazurile în care din documentele prezentate la control de catre conducatorul auto nu poate fi identificat operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu, amenda se aplica conducatorului auto.
    ART. 10
    Inspectia, controlul si supravegherea modului de respectare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 se efectueaza în trafic si la sediul operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier/furnizorilor si beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/scolilor de conducatori auto/instructorilor auto autorizati de catre inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., denumiti în continuare inspectori.
    ART. 11
    (1) în toate cazurile când se constata fapte care contravin prevederilor legale în vigoare ce impun imobilizarea vehiculului, pe lânga aplicarea amenzii, se procedeaza la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuarii transportului se acorda numai dupa îndeplinirea conditiilor legale pentru efectuarea acestuia.
    (2) Imobilizarea vehiculelor în trafic se efectueaza în conditii de siguranta si securitate a transportului, pâna la îndeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului.
    ART. 12
    (1) Masura de imobilizare a unui vehicul în trafic se aplica de catre inspectori sau, dupa caz, de catre politistii rutieri, în urmatoarele cazuri:
    a) încalcarea prevederilor legale în vigoare în domeniul transporturilor rutiere constatata la efectuarea controlului vehiculelor înmatriculate în alte state;
    b) nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind masele si/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, precum si conditiile referitoare la însotirea vehiculelor cu depasiri;
    c) transportarea mai multor persoane decât numarul de locuri prevazut în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului în cazul efectuarii transportului rutier de persoane;
    d) nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind perioadele de conducere, odihna sau pauze, precum si în toate celelalte situatii în care conducatorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor si/sau a perioadelor minime de odihna;
    e) efectuarea de transport rutier de marfuri cu nerespectarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) efectuarea de transport rutier de marfuri periculoase la care s-a constatat o contraventie de categoria I de risc, conform legislatiei în vigoare;
    g) nerespectarea reglementarilor în vigoare privind sistemul de fixare al încarcaturii, elementele de fixare a marfurilor si conditiile de arimare a încarcaturii.
    (2) în cazul constatarii unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile rutiere de marfuri periculoase, pentru care inspectorii sau, dupa caz, politistii rutieri aplica masura imobilizarii, acestia anunta imediat reprezentantii serviciilor de urgenta profesioniste cu competente în zona unde se efectueaza controlul în trafic.
    (3) Modul de anuntare si de actiune, în situatiile prevazute la alin. (2), se stabileste prin protocol de colaborare interinstitutionala întocmit în acest sens.
    ART. 13
    (1) în cazul imobilizarii vehiculelor, daca respectivul contravenient nu înlatura deficientele constatate astfel încât sa fie îndeplinite conditiile legale pentru continuarea transportului/deplasarii în perioada aferenta activitatii de control în trafic, conform programului de control din ziua respectiva, inspectorii vor proceda la ridicarea placutelor cu numarul de înmatriculare pâna la momentul în care contravenientul va face dovada îndeplinirii conditiilor legale pentru continuarea transportului/deplasarii. în acest caz, inspectorii îi aduc la cunostinta conducatorului auto adresa si programul de functionare ale inspectoratului teritorial din care fac parte.
    (2) în cazul prevazut la alin. (1), conducatorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu care detine vehiculul imobilizat are obligatia de a se deplasa la sediul inspectoratului teritorial din care fac parte inspectorii care au aplicat masura imobilizarii, pentru a face dovada ca îndeplineste conditiile legale pentru continuarea transportului/deplasarii. Daca documentele prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada îndeplinirii conditiilor legale, atunci inspectorii se deplaseaza la locul imobilizarii, în vederea constatarii îndeplinirii conditiilor legale pentru continuarea transportului/deplasarii.
    (3) Placutele cu numarul de înmatriculare se retin în baza unui proces-verbal întocmit în doua exemplare, pe care le semneaza personalul cu atributii de control si conducatorul auto. în cazul în care conducatorul auto refuza se semneze si/sau sa primeasca un exemplar, agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de retinere a placutelor cu numarul de înmatriculare care se pastreaza de catre agentul constatator se consemneaza si returnarea acestora.
    ART. 14
    în toate cazurile în care operatorului de transport rutier strain/întreprinderii de transport rutier în cont propriu straine/conducatorului auto angajat al acestuia/acesteia i s-a aplicat de catre inspectori sau, dupa caz, de catre politistii rutieri sanctiunea corespunzatoare încalcarilor constatate de la prevederile legale în vigoare, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) se imobilizeaza vehiculul pe loc, daca sunt asigurate conditii de siguranta si securitate a transportului, sau într-un spatiu destinat acestui scop, situat în apropierea locului ales pentru control;
    b) se vor ridica placutele cu numarul de înmatriculare pâna la îndeplinirea conditiilor legale pentru continuarea transportului. La ridicarea placutelor cu numarul de înmatriculare inspectorii/politistii rutieri vor elibera o dovada. Modelul dovezii de ridicare a placutelor cu numarul de înmatriculare, modul de eliberare a acesteia, precum si modul de returnare al placutelor de înmatriculare de catre inspectori/politistii rutieri se stabilesc prin proceduri comune de catre I.S.C.T.R. si Inspectoratul General al Politiei Române, în limita competentelor;
    c) conducatorul auto al operatorului de transport rutier strain/întreprinderii de transport rutier în cont propriu straine va fi îndrumat sa achite contravaloarea amenzii aplicate în conditiile prevazute de reglementarile în vigoare sau sa achite contravaloarea unei sume egale cu aceasta într-un cont de disponibil deschis pe numele I.S.C.T.R. la trezoreria statului, urmând ca aceasta sa se restituie sau sa se vireze, dupa caz, în conturile corespunzatoare de venituri bugetare, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, conform hotarârii definitive a instantei judecatoresti;
    d) permisiunea privind reluarea efectuarii transportului se acorda cu conditia achitarii amenzii aplicate sau a achitarii unei sume egale cu amenda, precum si a îndeplinirii conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului. în cazul în care sanctiunea s-a aplicat pentru lipsa autorizatiei de transport international sau utilizarea unei autorizatii nevalabile, permisiunea privind reluarea efectuarii transportului este conditionata si de prezentarea unei autorizatii de transport international valabile si completate corespunzator.
    ART. 15
    (1) Masura imobilizarii unui vehicul, dispusa de catre inspectori, se mentioneaza în scris pe urmatoarele documente, dupa caz:
    a) procesul-verbal de constatare a contraventiei;
    b) formularul de control în trafic;
    c) buletinul de control ADR;
    d) diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital;
    e) dovada eliberata conducatorului auto în situatia ridicarii placutelor cu numarul de înmatriculare a vehiculelor înmatriculate în alte state.
    (2) Masura imobilizarii unui vehicul, dispusa de catre politistii rutieri, se mentioneaza în scris pe urmatoarele documente, dupa caz:
    a) procesul-verbal de constatare a contraventiei;
    b) diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital;
    c) dovada eliberata conducatorului auto în situatia ridicarii placutelor cu numarul de înmatriculare a vehiculelor înmatriculate în alte state.
    ART. 16
    Masura imobilizarii nu se aplica transporturilor de animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata.
    ART. 17
    (1) în cazul utilizarii la efectuarea transportului rutier a unui vehicul rutier fara a se putea face dovada ca se detin urmatoarele documente valabile, dupa caz: licenta de transport/licenta comunitara, copia conforma a licentei de transport/copia conforma a licentei comunitare, certificat de transport în cont propriu, copia conforma a certificatului de transport în cont propriu, licenta de traseu, autorizatia speciala de transport, autorizatia de transport international sau documentul de transport pentru transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale, dupa caz, pe lânga aplicarea amenzii corespunzatoare, inspectorii aplica si masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare, denumita în continuare masura de suspendare.
    (2) în cazul utilizarii unui autovehicul pentru pregatirea practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, fara a detine autorizatie de scoala de conducatori auto sau autorizatie de instructor auto, pe lânga aplicarea amenzii corespunzatoare, inspectorii aplica si masura de suspendare.
    (3) în cazul utilizarii la efectuarea transportului rutier a unui vehicul rutier care prezinta defectiuni tehnice majore si/sau periculoase privind sistemul de frânare, sistemul de directie, punti, roti, anvelope si suspensie, sasiu, cabina si elemente atasate sasiului, tahograful si limitatorul de viteza, conform reglementarilor în vigoare, pe lânga aplicarea amenzii corespunzatoare, inspectorii aplica si masura de suspendare si se aplica suplimentar masura anularii inspectiei tehnice periodice.
    (4) Inspectorii si politistii rutieri au dreptul sa retina documentele prevazute la alin. (1) si (2), daca acestea au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat, precum si placutele cu numarul de înmatriculare împreuna cu certificatul de înmatriculare.
    (5) Inspectorul întocmeste procesul-verbal de retinere a placutelor cu numarul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare în doua exemplare, dintre care un exemplar se înmâneaza conducatorului auto sau, în cazul în care acesta refuza primirea, se comunica contravenientului.
    (6) I.S.C.T.R. notifica masura de suspendare contravenientului si comunica masura de suspendare/remedierea deficientelor constatate inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciului rutier/brigazii rutiere pe raza caruia/careia este înmatriculat vehiculul, în termen de 3 zile de la data înmânarii, respectiv comunicarii procesului-verbal de retinere prevazut la alin. (5).
    ART. 18
    (1) Masura de suspendare se aplica în cazurile prevazute la art. 17 alin. (1) si (2) pentru o perioada de 6 luni si se realizeaza prin retinerea placutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare.
    (2) în cazurile prevazute la art. 17 alin. (1) si (2), masura de suspendare înceteaza înainte de expirarea termenului de 6 luni, iar placutele cu numarul de înmatriculare si certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au trecut cel putin 30 de zile de la data înmânarii, respectiv comunicarii procesului-verbal de retinere;
    b) se depune dovada achitarii amenzii contraventionale.
    (3) în cazul prevazut la art. 17 alin. (3), masura de suspendare înceteaza, iar placutele cu numarul de înmatriculare si certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) se depune dovada achitarii amenzii contraventionale;
    b) se depune dovada privind efectuarea unei inspectii tehnice în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare în conformitate cu legislatia în vigoare.
    (4) în cazul prevazut la art. 17 alin. (3), daca la momentul efectuarii controlului autovehiculul nu avea inspectia tehnica periodica valabila, masura de suspendare se aplica pentru o perioada de 6 luni si înceteaza înainte de expirarea acestui termen, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au trecut cel putin 30 de zile de la data înmânarii, respectiv comunicarii procesului-verbal de retinere;
    b) se depune dovada achitarii amenzii contraventionale;
    c) se depune dovada privind efectuarea unei inspectii tehnice în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare în conformitate cu legislatia în vigoare.
    (5) Daca pâna la expirarea termenului de 6 luni prevazut la alin. (1) si (4) contravenientul nu depune dovada achitarii amenzii contraventionale si/sau a efectuarii unei inspectii tehnice în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, dupa caz, masura de suspendare se prelungeste pentru o noua perioada de 6 luni.
    (6) în cazul prelungirii masurii de suspendare potrivit alin. (5), aceasta înceteaza, iar placutele cu numarul de înmatriculare si certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, la data depunerii dovezii achitarii amenzii contraventionale si/sau a dovezii efectuarii unei inspectii tehnice în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, dupa caz.
    (7) Contravenientul nu beneficiaza de reducerea termenului de suspendare, conform prevederilor alin. (2) si (4) în cazul în care, în cel mult 12 luni de la încetarea masurii de suspendare, savârseste o fapta pentru care se aplica masura suspendarii dreptului de utilizare a aceluiasi autovehicul.
    (8) Masura de suspendare se considera îndeplinita si în situatia în care s-au retinut doar placutele cu numarul de înmatriculare.
    ART. 19
    Procedura privind aplicarea masurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de înmatriculare si a placutelor cu numarul de înmatriculare se stabileste prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
    ART. 20
    (1) I.S.C.T.R. suspenda copia conforma a licentei de transport/licentei comunitare, pentru o perioada de 30 de zile, în urmatoarele cazuri:
    a) pentru încalcarile prevazute la art. 3 pct. 2, 4 - 9, 14, 18, 24 - 28 si 32 si la art. 4 pct. 2, 4, 5, 7, 14, 27, 36, 46, 47, 50, 55 si 56 pentru subpct. 56.1., 56.2., 56.4, 56.8 - 56.14;
    b) daca s-a dispus masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare, în cazul unui autovehicul care prezinta defectiuni tehnice majore si/sau periculoase conform reglementarilor în vigoare;
    c) utilizarea la efectuarea transportului rutier a cisternelor, recipientelor si ambalajelor care prezinta pierderi de marfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanseitate;
    d) daca operatorul de transport rutier a savârsit una sau mai multe dintre încalcarile prevazute la lit. a) - c), pe teritoriul României sau în alt stat membru al Uniunii Europene, prin utilizarea abuziva a atestatelor de conducator auto prevazute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009.
    (2) în cazul prevazut la alin. (1) lit. b), suspendarea copiei conforme a licentei de transport/licentei comunitare se aplica pentru aceeasi perioada pentru care s-a dispus masura de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea placutelor cu numarul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare si înceteaza odata cu încetarea masurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul.
    (3) în cazul în care operatorul de transport rutier a savârsit una sau mai multe dintre încalcarile prevazute la alin. (1) într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, masura suspendarii copiei conforme a licentei de transport/licentei comunitare se aplica în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, cu prevederile art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 sau cu prevederile art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, dupa caz.
    (4) în cazul prevazut la alin. (1) lit. d), I.S.C.T.R. poate dispune printr-o decizie motivata, suplimentar fata de suspendarea copiei conforme a licentei de transport/licentei comunitare, una dintre urmatoarele masuri:
    a) suspendarea eliberarii de atestate de conducator auto pentru operatorul de transport rutier;
    b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducator auto eliberate operatorului de transport rutier;
    c) eliberarea atestatelor de conducator auto în baza unor conditii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuziva a acestora.
    (5) I.S.C.T.R. suspenda 10% din copiile conforme ale licentei de transport/licentei comunitare detinute de catre un operator de transport rutier, pentru o perioada de 30 de zile, în urmatoarele cazuri:
    a) operatorul de transport rutier sau managerul de transport al acestuia a fost sanctionat/condamnat pentru una sau mai multe dintre încalcarile prevazute la art. 3 pct. 22 - 24 si/sau la pct. 1, 4 - 6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
    b) pentru încalcarea prevazuta la art. 3 pct. 11.
    ART. 21
    (1) I.S.C.T.R. retrage copia conforma a licentei de transport/licentei comunitare în urmatoarele cazuri:
    a) licenta de transport/licenta comunitara în baza careia a fost eliberata a fost retrasa;
    b) operatorul de transport rutier nu mai îndeplineste conditia de capacitate financiara pentru toate autovehiculele pentru care a obtinut o copie conforma a licentei de transport/licentei comunitare;
    c) operatorul de transport rutier nu mai detine autovehiculul pentru care s-a eliberat copia conforma;
    d) documentele în baza carora a fost eliberata copia conforma a licentei de transport/licentei comunitare contin informatii incorecte;
    e) daca operatorului de transport rutier i s-a aplicat sanctiunea suspendarii copiei conforme a licentei de transport/licentei comunitare, de doua ori în ultimele 6 luni.
    (2) în cazul prevazut la alin. (1) lit. e), sanctiunea retragerii copiei conforme a licentei de transport/licentei comunitare se aplica pentru o perioada de 6 luni.
    ART. 22
    (1) în cazul în care un operator de transport rutier se regaseste în unul dintre cazurile prevazute la art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. îi va transmite acestuia o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei în cauza, în caz contrar urmând sa fie aplicata sanctiunea suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
    (2) în cazul în care managerul de transport al operatorului de transport rutier a fost sanctionat/condamnat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru una sau mai multe dintre încalcarile prevazute la art. 3 pct. 22 - 24 si/sau la pct. 1, 4 - 6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 si/sau a fost sanctionat/condamnat pentru încalcari grave ale legislatiei nationale în domeniile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. îi va transmite operatorului de transport rutier o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru înlocuirea managerului de transport sanctionat/condamnat, în caz contrar urmând sa fie aplicata masura suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
    (3) în cazul în care operatorul de transport rutier a fost sanctionat/condamnat pentru una sau mai multe dintre încalcarile prevazute la art. 3 pct. 22 - 24 si/sau la pct. 1, 4 - 6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. îi va transmite acestuia o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru înlocuirea managerului de transport, în caz contrar urmând sa fie aplicata masura suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
    (4) în cazul în care operatorul de transport rutier a fost sanctionat/condamnat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru una sau mai multe dintre încalcarile prevazute la art. 3 pct. 22 si 24 si/sau la pct. 4 si 6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2011, I.S.C.T.R. îi va transmite acestuia o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei în cauza, în caz contrar urmând sa fie aplicata masura suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
    ART. 23
    (1) I.S.C.T.R. suspenda licenta de transport/licenta comunitara, pentru o perioada de 30 de zile, în urmatoarele cazuri:
    a) daca la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la art. 22 nu a fost remediata situatia în cauza;
    b) daca operatorul de transport rutier a fost sanctionat/condamnat de doua ori în ultimele 6 luni, conform prevederilor art. 20 alin. (5);
    c) daca operatorul de transport rutier refuza sa predea catre I.S.C.T.R., în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data solicitarii, copia conforma a licentei de transport/licentei comunitare suspendate sau 10% din copiile conforme ale licentei de transport/licentei comunitare, în vederea suspendarii, dupa caz.
    (2) în cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediata situatia în cauza, I.S.C.T.R. suspenda licenta de transport/licenta comunitara pentru înca o perioada de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioada care sa nu depaseasca 6 luni.
    (3) în cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), daca încalcarea a fost savârsita de catre operatorul de transport rutier într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sanctiunea suspendarii licentei de transport/licentei comunitare se aplica în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011, cu prevederile art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2011 sau cu prevederile art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011, dupa caz.
    ART. 24
    I.S.C.T.R. retrage licenta comunitara în urmatoarele cazuri:
    a) daca la expirarea termenului de 6 luni prevazut la art. 23 alin. (2), dupa suspendarea licentei de transport/licentei comunitare pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediata situatia în cauza;
    b) daca operatorul de transport rutier a furnizat documente continând informatii incorecte în vederea obtinerii licentei de transport/licentei comunitare;
    c) daca operatorul de transport rutier a fost sanctionat/condamnat pentru încalcari grave ale legislatiei nationale în domeniile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
    d) daca operatorului de transport rutier i s-a aplicat de doua ori, în ultimele 12 luni, sanctiunea suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
    ART. 25
    (1) I.S.C.T.R. întocmeste si comunica decizia motivata de retragere a licentei de transport/licentei comunitare catre autoritatea emitenta si catre operatorul de transport rutier, precizând inclusiv masurile de reabilitare.
    (2) înaintea luarii masurii de reabilitare a operatorului de transport rutier, managerul de transport al acestuia va demonstra îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, cu aplicarea dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
    ART. 26
    Odata cu retragerea licentei de transport/licentei comunitare, copiile conforme ale acesteia si, dupa caz, toate documentele de transport eliberate pentru respectivul operator de transport rutier în baza licentei de transport/licentei comunitare retrase devin nule.
    ART. 27
    (1) Licenta de transport/licenta comunitara suspendata, respectiv copia conforma a acesteia suspendata se reacorda, la expirarea termenului de suspendare si/sau dupa remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei sanctiuni, dupa caz, si dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent pentru eliberare.
    (2) Copia conforma a licentei de transport/licentei comunitare retrase în baza prevederilor art. 21 alin. (1) lit. e) se reacorda la expirarea termenului de retragere prevazut la art. 21 alin. (2) si/sau dupa remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri, dupa caz, si dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent pentru eliberare.
    ART. 28
    (1) I.S.C.T.R. suspenda copia conforma a certificatului de transport în cont propriu, pentru o perioada de 30 de zile, în urmatoarele cazuri:
    a) pentru încalcarile prevazute la art. 3 pct. 2, 4 - 6, 9, 14, 18, 25 - 28 si 31 si la art. 4 pct. 14, 27 si 77 pentru subpct. 77.1, 77.3, 77.4, 77.6 si 77.7;
    b) daca s-a dispus masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare, în cazul unui autovehicul care prezinta defectiuni tehnice majore si/sau periculoase conform reglementarilor în vigoare;
    c) utilizarea la efectuarea transportului rutier a cisternelor, recipientelor si ambalajelor care prezinta pierderi de marfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanseitate;
    d) daca întreprinderea de transport rutier în cont propriu a savârsit una sau mai multe dintre încalcarile prevazute la lit. a) - c), pe teritoriul României sau în alt stat membru al Uniunii Europene, prin utilizarea abuziva a atestatelor de conducator auto prevazute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011.
    (2) în cazul prevazut la alin. (1) lit. b), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se aplica pentru aceeasi perioada pentru care s-a dispus masura de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea placutelor cu numarul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare si înceteaza odata cu încetarea masurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul.
    (3) în cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a savârsit una sau mai multe dintre încalcarile prevazute la alin. (1) într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, masura suspendarii copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se aplica în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011, cu prevederile art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2011 sau cu prevederile art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011, dupa caz.
    (4) în cazul prevazut la alin. (1) lit. d), I.S.C.T.R. poate dispune printr-o decizie motivata, suplimentar fata de suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, una dintre urmatoarele masuri:
    a) suspendarea eliberarii de atestate de conducator auto pentru întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
    b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducator auto eliberate întreprinderii de transport rutier în cont propriu;
    c) eliberarea atestatelor de conducator auto în baza unor conditii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuziva a acestora.
    (5) I.S.C.T.R. suspenda 10% din copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu detinute de catre o întreprindere de transport rutier în cont propriu, pentru o perioada de 30 de zile, în urmatoarele cazuri:
    a) întreprinderea de transport rutier în cont propriu sau managerul de transport al acesteia a fost sanctionata/sanctionat/condamnata/condamnat pentru una sau mai multe dintre încalcarile prevazute la art. 3 pct. 22 - 24 si/sau la pct. 1, 4 - 6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
    b) pentru încalcarea prevazuta la art. 3 pct. 11.
    ART. 29
    (1) I.S.C.T.R. retrage copia conforma a certificatului de transport în cont propriu în urmatoarele cazuri:
    a) certificatul de transport în cont propriu în baza caruia a fost eliberata a fost retras;
    b) întreprinderea de transport rutier în cont propriu nu mai detine vehiculul pentru care s-a eliberat copia conforma a certificatului de transport în cont propriu;
    c) documentele în baza carora copia conforma a certificatului de transport în cont propriu a fost eliberata contin informatii eronate;
    d) daca întreprinderii de transport rutier în cont propriu i s-a aplicat sanctiunea suspendarii copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu de doua ori în ultimele 6 luni.
    (2) în cazul prevazut la alin. (1) lit. d), sanctiunea retragerii copiei conforme a licentei de transport/licentei comunitare se aplica pentru o perioada de 6 luni.
    ART. 30
    (1) în cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu prezinta riscul sa nu mai îndeplineasca/nu mai îndeplineste una sau mai multe dintre conditiile initiale care au stat la baza eliberarii certificatului de transport în cont propriu, I.S.C.T.R. îi va transmite acesteia o notificare prin care este informata ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei în cauza, în caz contrar urmând sa fie aplicata sanctiunea suspendarii certificatului de transport în cont propriu.
    (2) în cazul în care managerul de transport al întreprinderii de transport rutier în cont propriu a fost sanctionat/condamnat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru una sau mai multe dintre încalcarile prevazute la art. 3 pct. 22 - 24 si/sau la pct. 1, 4 - 6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 si/sau a fost sanctionat/condamnat pentru încalcari grave ale legislatiei nationale în domeniile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. va transmite întreprinderii de transport rutier în cont propriu o notificare prin care este informata ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru înlocuirea managerului de transport sanctionat/condamnat, în caz contrar urmând sa fie aplicata masura suspendarii certificatului de transport în cont propriu.
    (3) în cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a fost sanctionata/condamnata pentru una sau mai multe dintre încalcarile prevazute la art. 3 pct. 22 - 24 si/sau la pct. 1, 4 - 6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. îi va transmite acesteia o notificare prin care este informata ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru înlocuirea managerului de transport, în caz contrar urmând sa fie aplicata masura suspendarii certificatului de transport în cont propriu.
    (4) în cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a fost sanctionata/condamnata în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru una sau mai multe dintre încalcarile prevazute la art. 3 pct. 22 si 24 si/sau la pct. 4 si 6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2011, I.S.C.T.R. îi va transmite acesteia o notificare prin care este informata ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei în cauza, în caz contrar urmând sa fie aplicata masura suspendarii certificatului de transport în cont propriu.
    ART. 31
    (1) I.S.C.T.R. suspenda certificatul de transport în cont propriu, pentru o perioada de 30 de zile, în urmatoarele cazuri:
    a) daca la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la art. 30 nu a fost remediata situatia în cauza;
    b) daca întreprinderea de transport rutier în cont propriu a fost sanctionata/condamnata de doua ori în ultimele 6 luni, conform prevederilor art. 28 alin. (5);
    c) daca întreprinderea de transport rutier în cont propriu refuza sa predea catre I.S.C.T.R. în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data solicitarii copia conforma a certificatului de transport în cont propriu suspendata sau 10% din copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu, în vederea suspendarii, dupa caz.
    (2) în cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediata situatia în cauza, I.S.C.T.R. suspenda certificatul de transport în cont propriu pentru înca o perioada de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioada care sa nu depaseasca 6 luni.
    ART. 32
    I.S.C.T.R. retrage certificatul de transport în cont propriu în urmatoarele cazuri:
    a) daca la expirarea termenului de 6 luni, prevazut la art. 31 alin. (2), dupa suspendarea certificatului de transport în cont propriu pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediata situatia în cauza;
    b) întreprinderea de transport rutier în cont propriu a furnizat documente continând informatii incorecte în vederea obtinerii certificatului de transport în cont propriu;
    c) daca întreprinderea de transport rutier în cont propriu a fost sanctionata/condamnata pentru încalcari grave ale legislatiei nationale în domeniile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
    d) daca întreprinderii de transport rutier în cont propriu i s-a aplicat de doua ori în ultimele 12 luni sanctiunea suspendarii certificatului de transport în cont propriu.
    ART. 33
    (1) I.S.C.T.R. întocmeste si comunica decizia motivata de retragere a certificatului de transport în cont propriu catre autoritatea emitenta si catre întreprinderea de transport rutier în cont propriu, precizând inclusiv masurile de reabilitare.
    (2) înaintea luarii masurii de reabilitare a întreprinderii de transport rutier în cont propriu, conditia de competenta profesionala a managerului de transport al acesteia va fi îndeplinita prin obtinerea unui nou certificat de competenta profesionala.
    ART. 34
    Odata cu retragerea certificatului de transport în cont propriu, copiile conforme ale acestuia si, dupa caz, toate documentele de transport eliberate pentru respectiva întreprindere de transport rutier în cont propriu în baza certificatului de transport în cont propriu retras devin nule.
    ART. 35
    (1) Certificatul de transport în cont propriu suspendat si copia conforma a acestuia suspendata se reacorda la expirarea termenului de suspendare si/sau dupa remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei sanctiuni, dupa caz, si dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent pentru eliberare.
    (2) Copia conforma a certificatului de transport în cont propriu retrasa în baza prevederilor art. 29 alin. (1) lit. d) se reacorda la expirarea termenului de retragere prevazut la art. 29 alin. (2) si/sau dupa remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri, dupa caz, si dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent pentru eliberare.
    ART. 36
    (1) I.S.C.T.R. retrage licenta de traseu eliberata pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, în urmatoarele cazuri:
    a) nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia;
    b) licenta de traseu a fost obtinuta prin furnizarea unor documente care contineau informatii incorecte;
    c) înstrainarea catre alt operator de transport rutier a licentei de traseu si/sau utilizarea acesteia de catre o persoana fizica sau juridica, alta decât titularul;
    d) nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a conditiilor stabilite de reglementarile în vigoare privind înlocuirea autobuzului pentru care s-a emis licenta de traseu;
    e) nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a comunica la Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., în fiecare zi de vineri, situatia persoanelor cu facilitati la transportul rutier potrivit legii, transportate în saptamâna precedenta, în formatul solicitat de aceasta;
    f) efectuarea, în mod repetat, de catre operatorul de transport rutier a cursei în mai putin de 90% din numarul de zile prevazute în graficul de circulatie al licentei de traseu pentru cursa respectiva într-o luna calendaristica;
    g) la încetarea activitatii operatorului de transport rutier;
    h) la retragerea licentei de transport/licentei comunitare a operatorului de transport rutier;
    i) operatorul de transport rutier are activitatea suspendata, conform înregistrarilor din registrul comertului;
    j) pe perioada suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
    (2) în cazurile prevazute la alin. (1) pentru care autoritatea emitenta a licentei de traseu are competenta constatarii, retragerea licentei de traseu se va face de catre I.S.C.T.R. la solicitarea autoritatii emitente.
    ART. 37
    (1) I.S.C.T.R. retrage licenta de traseu eliberata pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, în urmatoarele cazuri:
    a) nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia;
    b) licenta de traseu a fost obtinuta prin furnizarea unor documente care contineau informatii incorecte;
    c) încredintarea spre efectuare altui operator de transport rutier a curselor prevazute în graficul de circulatie aferent licentei de traseu de catre operatorul de transport rutier detinator al licentei de traseu;
    d) s-a constatat faptul ca în autobuzul/autobuzele utilizat/utilizate la efectuarea transportului de persoane prin servicii regulate speciale pe un anumit traseu sunt transportate alte persoane decât cele angajate ale beneficiarului transportului si care nu au fost nominalizate de catre acesta conform reglementarilor în vigoare;
    e) operatorul de transport rutier nu a efectuat cel putin 5% din totalul curselor prevazute în graficul de circulatie al licentei de traseu într-un interval de 30 de zile;
    f) la încetarea activitatii operatorului de transport rutier;
    g) la retragerea licentei de transport/licentei comunitare;
    h) în cazul în care operatorul de transport rutier are activitatea suspendata, conform înregistrarilor din registrul comertului;
    i) pe perioada suspendarii licentei de transport/licentei comunitare.
    (2) în cazurile prevazute la alin. (1) pentru care autoritatea emitenta a licentei de traseu are competenta constatarii, retragerea licentei de traseu se va face de catre I.S.C.T.R. la solicitarea autoritatii emitente.
    ART. 38
    (1) I.S.C.T.R. constata îndeplinirea de catre operatorii de transport rutier a conditiilor de autorizare si respectarea de catre acestia a conditiilor de efectuare a transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale.
    (2) în cazul în care constata ca exista riscul ca operatorul de transport rutier sa nu mai îndeplineasca/nu mai îndeplineste conditiile de autorizare si/sau nu sunt respectate conditiile de efectuare a transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale, I.S.C.T.R. va informa în acest sens Directia generala reglementari în transporturi, care va notifica operatorului de transport rutier faptul ca neremedierea acestei situatii în termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii va conduce la retragerea autorizatiei de transport international.
    (3) în cazul în care constata ca în termenul prevazut la alin. (2) nu s-a remediat situatia pentru care operatorul de transport a fost notificat, I.S.C.T.R. va retrage autorizatia de transport international, care va fi transmisa Directiei generale reglementari în transporturi.
    ART. 39
    în cazul în care un operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier prezinta riscul sa nu mai îndeplineasca/nu mai îndeplineste una sau mai multe dintre conditiile initiale care au stat la baza eliberarii licentei pentru activitati conexe transportului rutier, I.S.C.T.R. va transmite acestuia o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei în cauza, în caz contrar urmând sa fie aplicata sanctiunea suspendarii licentei pentru activitati conexe transportului rutier.
    ART. 40
    (1) I.S.C.T.R. suspenda licenta pentru activitati conexe transportului rutier, pentru o perioada de 30 de zile, în urmatoarele cazuri:
    a) daca la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la art. 39 nu a fost remediata situatia în cauza;
    b) înstrainarea catre un alt operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier a licentei pentru activitati conexe transportului rutier si/sau utilizarea acesteia de catre o persoana fizica sau juridica, alta decât titularul;
    c) pentru încalcarile prevazute la art. 3 pct. 34 - 37 si la art. 4 pct. 68.
    (2) în cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediata situatia în cauza, I.S.C.T.R. suspenda licenta pentru activitati conexe transportului rutier pentru înca o perioada de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioada care sa nu depaseasca 6 luni.
    ART. 41
    I.S.C.T.R. retrage licenta pentru activitati conexe transportului rutier în urmatoarele cazuri:
    a) daca la expirarea termenului de 6 luni, dupa suspendarea certificatului de transport în cont propriu pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediata situatia în cauza;
    b) operatorul economic a furnizat, în vederea obtinerii licentei pentru activitati conexe transportului rutier, documente continând informatii incorecte;
    c) când operatorul economic îsi înceteaza activitatea conexa transportului rutier.
    ART. 42
    I.S.C.T.R. întocmeste si comunica decizia motivata de retragere a licentei pentru activitati conexe transportului rutier catre autoritatea emitenta si catre operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier.
    ART. 43
    Licenta pentru activitati conexe transportului rutier suspendata se reacorda, la expirarea termenului de suspendare si/sau dupa remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri, dupa caz, si dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent pentru eliberare.
    ART. 44
    în cazul în care o scoala de conducatori auto prezinta riscul sa nu mai îndeplineasca/nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza autorizarii, I.S.C.T.R. va transmite acesteia o notificare prin care este informata ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei în cauza, în caz contrar urmând sa fie aplicata sanctiunea suspendarii autorizatiei.
    ART. 45
    (1) I.S.C.T.R. suspenda autorizatia scolii de conducatori auto, pentru o perioada de 30 de zile, în urmatoarele cazuri:
    a) daca la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la art. 44 nu a fost remediata situatia în cauza;
    b) pentru încalcarile prevazute la art. 3 pct. 41 si la art. 4 pct. 15 - 17 si 83.
    (2) în cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediata situatia în cauza, I.S.C.T.R. suspenda autorizatia scolii de conducatori auto pentru înca o perioada de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioada care sa nu depaseasca 6 luni.
    ART. 46
    I.S.C.T.R. retrage autorizatia scolii de conducatori auto în urmatoarele cazuri:
    a) daca la expirarea termenului de 6 luni prevazut la art. 45 alin. (2), dupa suspendarea autorizatiei scolii de conducatori auto pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediata situatia în cauza;
    b) scoala de conducatori auto a furnizat documente continând informatii incorecte în vederea obtinerii autorizatiei;
    c) scolii de conducatori auto i s-a aplicat de doua ori, în ultimele 12 luni, sanctiunea suspendarii autorizatiei;
    d) pentru încalcarile prevazute la art. 3 pct. 11 si 12;
    e) când se constata ca titularul autorizatiei si-a încetat activitatea sau la cererea acestuia.
    ART. 47
    în cazul în care un centru de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare centru de pregatire, prezinta riscul sa nu mai îndeplineasca/nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza autorizarii, I.S.C.T.R. va transmite acestuia o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei în cauza, în caz contrar urmând sa fie aplicata sanctiunea suspendarii autorizatiei.
    ART. 48
    (1) I.S.C.T.R. suspenda autorizatia centrului de pregatire, pentru o perioada de 30 de zile, în urmatoarele cazuri:
    a) daca la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la art. 47 nu a fost remediata situatia în cauza;
    b) pentru încalcarile prevazute la art. 4 pct. 78 si 80 - 82.
    (2) în cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediata situatia în cauza, I.S.C.T.R. suspenda autorizatia centrului de pregatire pentru înca o perioada de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioada care sa nu depaseasca 6 luni.
    ART. 49
    I.S.C.T.R. retrage autorizatia centrului de pregatire în urmatoarele cazuri:
    a) daca la expirarea termenului de 6 luni prevazut la art. 48 alin. (2), dupa suspendarea autorizatiei centrului de pregatire pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediata situatia în cauza;
    b) centrul de pregatire a furnizat documente continând informatii incorecte în vederea obtinerii autorizatiei;
    c) centrului de pregatire i s-a aplicat de doua ori, în ultimele 12 luni, sanctiunea suspendarii autorizatiei;
    d) pentru încalcarile prevazute la art. 3 pct. 11 si 13.
    ART. 50
    în cazul în care un instructor auto autorizat prezinta riscul sa nu mai îndeplineasca/nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza autorizarii, I.S.C.T.R. va transmite acestuia o notificare prin care este informat ca are la dispozitie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii pentru remedierea situatiei în cauza, în caz contrar urmând sa fie aplicata sanctiunea suspendarii autorizatiei.
    ART. 51
    (1) I.S.C.T.R. suspenda autorizatia instructorului auto autorizat, pentru o perioada de 30 de zile, în urmatoarele cazuri:
    a) daca la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la art. 50 nu a fost remediata situatia în cauza;
    b) pentru încalcarile prevazute la art. 3 pct. 41 si la art. 4 pct. 18 si 83.
    (2) în cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediata situatia în cauza, I.S.C.T.R. suspenda autorizatia instructorului auto autorizat pentru înca o perioada de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioada care sa nu depaseasca 6 luni.
    ART. 52
    I.S.C.T.R. retrage autorizatia instructorului auto autorizat în urmatoarele cazuri:
    a) daca la expirarea termenului de 6 luni prevazut la art. 51 alin. (2), dupa suspendarea autorizatiei instructorului auto autorizat pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediata situatia în cauza;
    b) instructorul auto autorizat a furnizat documente continând informatii incorecte în vederea obtinerii autorizatiei;
    c) instructorului auto autorizat i s-a aplicat de doua ori, în ultimele 12 luni, sanctiunea suspendarii autorizatiei;
    d) pentru încalcarile prevazute la art. 3 pct. 11 si 12;
    e) când se constata ca titularul autorizatiei si-a încetat activitatea sau la cererea acestuia.
    ART. 53
    (1) I.S.C.T.R. întocmeste si comunica decizia motivata de retragere a autorizatiei scolii de conducatori auto, a autorizatiei instructorului auto autorizat sau a autorizatiei centrului de pregatire catre autoritatea emitenta si catre titularul autorizatiei.
    (2) Odata cu retragerea autorizatiei scolii de conducatori auto, a autorizatiei instructorului auto autorizat sau a autorizatiei centrului de pregatire toate documentele eliberate de catre autoritatea emitenta în baza autorizatiei retrase devin nule.
    ART. 54
    Autorizatia scolii de conducatori auto/autorizatia instructorului auto autorizat/autorizatia centrului de pregatire suspendata se reacorda, la expirarea termenului de suspendare si/sau dupa remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei sanctiuni, dupa caz, si dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent pentru eliberare.
    ART. 55
    (1) împotriva sanctiunilor de retragere sau suspendare a licentei de transport/licentei comunitare, a copiei conforme a licentei de transport/copiei conforme a licentei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licentei de traseu, a autorizatiei de transport international a licentei pentru activitati conexe transportului rutier, a autorizatiei scolii de conducatori auto, a autorizatiei instructorului auto autorizat si/sau a autorizatiei centrului de pregatire, dupa caz, operatorul de transport rutier, întreprinderea de transport rutier în cont propriu, operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutiere, scoala de conducatori auto, instructorul auto autorizat sau centrul de pregatire, dupa caz, se poate adresa cu plângere instantelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Procedurile privind aplicarea sanctiunilor de retragere si suspendare, dupa caz, a documentelor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
    ART. 56
    (1) în cazul în care savârsirea faptei prevazute la art. 4 pct. 34 are drept consecinta blocarea unui sector de drum, odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale agentul constatator va face mentiune în procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre obligatia operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu de a achita costurile aferente interventiei de degajare a sectorului de drum afectat.
    (2) în cazul prevazut la alin. (1), administratorul drumului întocmeste devizul cuprinzând costurile aferente interventiei de degajare a sectorului de drum afectat si notifica operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în termen de 7 zile de la data savârsirii contraventiei, obligatia de a le achita în termen de 15 zile de la data primirii notificarii.
    (3) Operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu poate contesta notificarea conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 57
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 3 - 5 si aplicarea sanctiunilor se face de catre:
    a) inspectori;
    b) politisti rutieri, în cazul efectuarii controlului în trafic în lipsa personalului prevazut la lit. a), în cazul constatarii contraventiilor prevazute la art. 3 pct. 1 - 6, 9, 10, 12, 14, 15, 22, 30, 38 - 41, la art. 4 pct. 1, 5, 10, 13, 14, 37, 40, 41, 49, 50, 57, 61, 72, 73, 76, 77 si la art. 5 pct. 5, 6, 25, 26 si 30.
    ART. 58
    Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunostinta a procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de prezenta hotarâre, agentul constatator facând mentiune în acest sens în procesul-verbal.
    ART. 59
    Contraventiilor prevazute le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 60
    Prezenta hotarâre intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              ---------------